Toora on ikuinen

Torah scroll, CC Lawrie Cate

Juutalainen rabbi Michael Skobac tällä videollaan kertoo suurimman syyn, miksi juutalaiset eivät voi uskoa Uuteen testamenttiin. Hänen mukaansa suurin syy on se, että Uusi testamentti kumoaa Vanhan testamentin sanoman Mooseksen laista totaalisesti. Skobac esittää, että Jeesus ja hänen seuraajansa olivat Tooraa noudattavia juutalaisia, eikä Jeesuksen tarkoituksena ollut koskaan aloittaa uutta uskontoa, jossa Toora on kumottu, mutta Paavali, joka koskaan ei tavannut Jeesusta, ei sano mitään positiivista Toorasta, vaan esittää, että emme ole Tooran alla, olet kirottu, jos noudatat Tooraa ja että usko Jeesukseen on tärkeämpää kuin Tooran käskyjen noudattaminen. Olen samaa mieltä siitä, että Jeesus ei koskaan opettanut Tooraa vastaan. Katsotaan vuorisaarnasta, mitä Jeesus sanoo Toorasta:

“Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.” (Mt. 5:17-20)

Jeesus tässä sanoo suoraan, että hän ei tullut kumoamaan Tooraa ja että Toorasta ei katoa pieninkään piirto, kunnes taivas ja maa katoavat. Miksi niin monet kristityt esittävät, että Jeesus kumosi Tooran? Tässä on Jumalan sana, jonka mukaan Jeesus ei kumonnut Tooraa. Jeesus tässä sanoo, että niitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa, jotka noudattavat pienimpiäkin käskyjä. Tähän sopii kovin huonosti se ajatus, että uudessa liitossa meidän ei tarvitse noudattaa kaikkia Tooran hassuja ja erikoisia käskyjä, saamme syödä sianlihaa ja verta, tupsuja ei tarvita, parran reunan saa turmella ja tosi kristitty tietenkin tatuoi ihoonsa Raamatun jakeita. Jeesus sanoo, että meidän vanhurskautemme tulee olla suurempaa kuin fariseusten. Miten se on mahdollista? Eivätkö fariseukset noudattaneet tarkkaan Mooseksen lakia? Raamatun todistus kuitenkin on, että fariseukset eivät noudattaneet Tooraa, he olivat perinnäissäännöillään kumonneet Tooran käskyjä (Mt. 15:3). Jeesuksen aikaan kaikki juutalaiset noudattivat Tooraa, kuka enemmän, kuka vähemmän. Fariseuksista Jeesus löysi paljon moitittavaa, mutta ei koskaan moittinut heitä Tooran ikuisten käskyjen noudattamisesta, toisin kuin kristityt usein esittävät.

Skobac videollaan esittää, että Raamatun mukaan Toora on ikuinen. Otan tähän vain muutaman jakeen kymmenistä jakeista, jotka kaikki sanovat samaa – Toora on ikuinen.

“Rakasta siis Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudata alati hänen määräyksiänsä, säädöksiänsä, oikeuksiansa ja käskyjänsä.” (5. Moos. 11:1)

Alkukielessä tässä sanotaan, että noudata hänen määräyksiään “kol haYamim”, kaikki päivät, eli toisin sanoen ikuisesti.

“Nämä ovat ne käskyt ja oikeudet, joita teidän on tarkoin noudatettava siinä maassa, jonka Herra, sinun isiesi Jumala, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi-noudatettava niin kauan kuin elätte maan päällä.” (5. Moos. 12:1)

Tässä aikamääre on “niin kauan kuin elättä maan päällä”, toisin sanoen ikuisesti.

“Noudata ja tottele kaikkia näitä sanoja, jotka minä sinulle annan, että menestyisit, sinä ja sinun lapsesi sinun jälkeesi, ikuisesti, kun teet sitä, mikä on hyvää ja oikeata Herran, sinun Jumalasi, silmissä.” (5. Moos. 12:28)

Tässä jakeessa hepreassa aikamääre on “ad Olam“, eli ikuisesti. Raamattu sanoo, että noudattakaa näitä käskyjä ikuisesti, tämä on Jumalan sana.

“Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat.” (5. Moos. 29:29)

Jälleen sanotaan, että pitäkää kaikki nämä lain sanat ikuisesti, “Ad Olam”.

“Ja niitä säädöksiä ja oikeuksia, sitä lakia ja niitä käskyjä, jotka hän on teille kirjoittanut, te alati tarkoin noudattakaa, mutta älkää peljätkö muita jumalia.” (2. Kun. 17:37)

Tässä on jälleen hepraessa sanonta “Kol haYammim”, kaikki päivä, eli siis ikuisesti.

Psalmeissa sanotaan sama asia moneen kertaan, Toora on ikuinen:

“Hänen kättensä teot ovat totiset ja oikeat; luotettavat ovat kaikki hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti; ne ovat tehdyt totuudessa ja oikeudessa.” (Ps. 111:7,8)

“Jo aikoja minä olen tiennyt sinun todistuksistasi, että sinä olet ne perustanut iäti pysyviksi.” (Ps. 119:152)

“Hän antoi Tooran, joka ei häviä.” (Ps. 148:6)

“Minä en riko liittoani enkä muuta sitä, mikä on huuliltani lähtenyt.” (Ps.89:34)

“Sinun sanasi on kokonaan totuus, ja kaikki sinun vanhurskaat päätöksesi pysyvät ikuisesti.
(Ps. 119:160)

“Mutta Herran päätökset pysyvät iäti, hänen ajatuksensa polvesta polveen.” (Ps. 33:11)

Olen kuullut kristittyjen sanovan, että ikuisesti ei todellisuudessa tarkoita ikuisesti. Onko näin? Mitä Jumalan olisi pitänyt sanoa, jos hän tarkoitti, että Toora on ikuinen? Tässä on monta jaetta, joissa kaikkissa sanotaan sama asia moneen eri tapaan ja kaikki ne julistavat kiistatta, että Toora on ikuinen, Mooseksen laista ei katoa pieninkään piirto, kunnes taivas ja maa katoavat.

Videollaan Skobac lainaa Paavalin kirjeitä ja esittää, että Paavali kirjeissään kumoaa Tooran. Tässä tulee Skobacin argumentti, jos Uudessa testamentissa kumotaan Toora, joka Vanhan testamentin mukaan on ikuinen, silloin Uusi testamentti ei voi olla Jumalan sanaa. Olen samaa mieltä. Jos Uudessa testamentissa Paavali kumoaa Tooran, silloin Uusi testamentti tulee polttaa tulessa, se ei voi olla Jumalan sanaa. Olen Skobacin kanssa kuitenkin eri mieltä siitä, että kumoaako Paavali Tooran. Skobac lainaa Paavalin kirjeitä ja on selvästi tutustunut kristittyjen kirjallisuuteen. Itse olen sitä mieltä, että Paavalin kirjeissä on paljon vaikeatajuisia jakeita, joita ihmiset vääntävät kieroon (2. Piet. 3:16). Paavali todellisuudessa ei kumoa Toorasta piirtoakaan. Katsotaan seuraavaksi niitä jakeita, joita Skobac videollaan lainaa.

“Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan.” (Apt. 21:21)

Skobac esittää, että tämä syytös esitettiin, koska se oli totta – Paavali opetti ihmisiä luopumaan Mooseksesta. Mutta jos hän olisi vaivautunut lukemaan pidemmällä, tässä kohtaa sanotaan suoraan, että näissä syytösissä ei ollut mitään perää:

“Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa; siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.” (Apt. 21:24)

Paavali osallistui nasiirilupauksen toimittamiseen osoittaakseen, että hänkin noudatti Tooraa. Miksi Skobac ei vaivautunut lukemaan pari jaetta pidemmälle?

“Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.” (Room. 3:28)

Paavali opetta tässä samaa, mikä toistuu moneen kertaan hänen kirjeissään – kukaan ei tule vanhurskaaksi lakia noudattamalla, vaan ihminen pelastuu yksin armosta uskon kautta. Kristityt tulkitsevat tämän tarkoittavan, että täten lakia ei tarvitse noudattaa. Mutta mitä sanoo Paavali tähän kysymykseen?

“Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.” (Room. 3:31)

Paavali vääntää asian rautalangasta, usko, niin mahtava asia kuin se onkin, ei tee lakia tyhjäksi! Paavali sanoo suoraan, että me vahvistamme lain. Pois se ajatus, että uskossa lakia ei tarvitse noudattaa.

“Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” (Room. 8:2)

Skobac tästä jakeesta esittää, että Mooseksen laki Paavalin mukaan on synnin ja kuoleman laki. Entä jos ei ole? Mitä jos Paavali synnin ja kuoleman lailla ei tarkoitakaan Tooraa, vaan synnin ja kuoleman lakia, että me kaikki olemme syntisiä ja että me kaikki kuolemme?

“Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.” (Room. 10:4)

Kristus on lain loppu. Hallelujaah! Tarkoittako se, että nyt saa uudessa liitossa tappaa, varastaa ja tehdä huorin? Sanoohan Raamattu tässä kohtaa, että Kristus on lain loppu? Pois se! Alkukielessä sanotaan, että Kristus on lain τέλος, eli päämäärä. Loppu on varsin huono käännös, joten ymmärrämme, että Kristus on se päämäärä, johon Toora tähtää. Hän ei ole lain loppu, laista ei ole kumottu piirtoakaan.

“Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.” (Gal. 3:24-26)

Skobac esittää, että tässä Paavalin mukaan Toora on apupyörät, joita tarvitsemme uskon alkutaipaleella, mutta tultuamme uskoon, emme enää niitä tarvitse, vaan heitämme ne pois. Tässä Paavali sanoo, että emme ole lain alaisia. Tämä on termi, jonka Paavali on keksinyt omasta päästään. Mitä tarkoittaa olla lain alla? Vastaan suoraan, että minä en tiedä. Paavalin kirjeissä on paljon vaikeatajuisia kohtia. Lain alla, on yksi niistä käsitteistä, joita minä en ymmärrä. Se voi tarkoittaa tilaa, jossa luulemme pelastuvamme lain ansiosta. Tai sitten se tarkoittaa sitä, että olemme lain kirouksen alla, meidät on syntisinä tuomittu kuolemaan. Mutta Kristuksessa emme ole lain alla. Sen tiedän kuitenkin varmasti, mitä lain alla ei tarkoita – se ei tarkoita tilaa, jossa olemme velvolliset noudattamaan lakia.

“Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!” (Room. 6:15)

Tämä jae todistaa, että Paavalin omasta päästään keksimä termi “lain alla”, ei tarkoita tilaa, jossa uskova on velvollinen noudattamaan lakia, koska hän sanoo, että uudessa liitossa armon alla emme saa tehdä syntiä, vaan meidän on noudatettava lakia.

“Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.” (Gal. 5:1,2)

Orjuuden ikeeseen, tämän kristityt tulkitsevat tarkoittavan Mooseksen lain orjuuden iestä. Vaan näytä minulle, oi kristitty, yksikin jae Raamatusta, jossa Mooseksen lakia kuvataan orjuuden ikeeksi? Kenties Paavali tässä tarkoittaa synnin iestä, ei suinkaan Mooseksen lain? Ympärileikkausta vastaan Paavali tässä selvästi puhuu, joten tämän jakeen perusteella minä en aio ympärileikata itseäni, koska Raamatun todistus on näin selvä – ympärileikkauksesta ei ole sinulle mitään hyötyä.

“Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan” (Ef. 2:14-15)

Mikä on erottava väliseinä, joka erotti juutalaiset pakanoista? Tässä on selvä viittaus temppelin väliseinään, joka erotti pakanoiden alueen vain juutalaisille sallitusta alueesta. Sellaisesta seinästä ei ole Toorassa mitään käskyä. Jeesus oman verensä kautta purki tämän vihollisuuden, joka erotti juutalaiset pakanoista. Miten tämä vihollisuus voisi viitata Mooseksen lain säädöksiin, jossa ei ole ainuttakaan käskyä juutalaisten pysyä erossa pakanoista? Tässä alkukielessä Paavali heittää kehään kaikki kreikan lakia tarkoittavat sanat: τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν. Nomos lähes aina tarkoittaa Mooseksen lakia, mutta tässä jakeessa konteksti huomioiden on täysin mahdotonta, että Paavali tässä sanoisi, että Mooseksen lain vihollisuus on kumottu, koska Mooseksen laki missään kohtaa ei opetata meitä vihollisuuteen pakanoita kohtaan. Uskaltaisin väittää, että Paavali tässä viittaa perinnäissääntöihin, mutta varmuuden vuoksi heittää kehään kaikki kreikan lakia tarkoittavat sanat. Pitäkäämme mielessä, että Pietarin mukaan Paavalin kirjeissä on paljon vaikeatajuista, mitä ihmiset tulevat vääristelemään omaksi kadotuksekseen (2. Piet. 3:16).

“Sanoessaan “uuden” hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.” (Heb. 8:13)

Tässä Heprealaiskirjeen kirjoittaja kertoo uudesta liitosta ja vanhasta, joka katoaa. Vanha liitto on kumottu, ja uusi liitto asetettu sen sijaan. Tämä on selvä Uuden testamentin opetus, joka on täysin sopusoinnussa Vanhan testamentin sanoman kanssa, joka kertoo meille, että Jumala tulee solmimaan kansansa kanssa uuden liiton:

“Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen TOORANI heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ‘Tuntekaa Herra’. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.” (Jer. 31:31-34)

Huomatkaa mitä Jeremia sanoo uudesta liitosta, uudessa liitossa Toora kirjoitetaan Israelin ja Juudan heimon sydämiin. Uudessa liitossa täten Toora on edelleen voimassa. Mikä on muuttunut? Uudessa liitossa käskyt eivät enää ole kiveen kaiverrettuja kuolleita käskyjä, vaan ne kirjoitetaan meidän sydämiimme. Täten uusi liitto korvaa vanhan liiton, mutta liiton keskus on edelleen sama – uudessa liitossa kansa noudattaa Tooraa.

Seuraavaksi Skobac katsoo mitä Vanha testamentti sanoo Toorasta ja mitä Paavali sanoo ja huomaa, että näiden välillä on suuri ristiriita. Katsotaan täten, mitä Raamattu sanoo Toorasta:

“Ja nyt, Israel, mitä Herra, sinun Jumalasi, sinulta muuta vaatii, kuin että pelkäät Herraa, sinun Jumalaasi, että aina vaellat hänen teitänsä ja rakastat häntä, ja että palvelet Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, noudattaen Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä sinulle tänä päivänä annan, että menestyisit.” (5. Moos. 10:12-13)

Tässä Jumalan sana kertoo meille, että Israelin tulee alati vaeltaa Jumalan teitä noudattaen Jumalan käskyjä kaikesta sydämestä ja kaikesta sielusta – että menestyisit. Raamattu on lakihenkinen ja menestysteologinen kirja. Raamattu lupaa, että menestyy, jos noudattaa Jumalan käskyjä.

“Ja noudata Herran, Jumalasi, määräyksiä, niin että vaellat hänen teitänsä ja noudatat hänen säädöksiänsä, käskyjänsä, oikeuksiansa ja todistuksiansa, niinkuin on kirjoitettuna Mooseksen laissa, että menestyisit kaikessa, mitä teet, ja kaikkialla, minne käännyt” (1. Kun. 2:3)

“Ja sinä astuit alas Siinain vuorelle ja puhuit heille taivaasta ja annoit heille oikeat tuomiot ja totiset lait, hyvät säädökset ja käskyt.” (Neh. 9:13)

Raamattu tässä sanoo, että Mooseksen lait ovat totiset ja hyvät.

“Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!” (Ps. 1:1-2)

Raamatun ensimmäinen psalmi kutsuu autuaaksi miestä, joka noudattaa Jumalan lakia ja tutkistelee sitä päivin ja öin.

“Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka.” (Ps. 19:7-11)

Tässä suurenmoisessa psalmissa kuningas Daavid sanoo, että Jehovan Toora on täydellinen. Täydellinen! Miksi ihmeessä uudessa liitossa Jehovan täydellinen laki piti kumota? Tässä sanotaan, että Mooseksen lain käskyt ilahduttavat sydämen, ne ovat kalliimmat kuin kulta ja makeammat kuin hunaja. Mistä laista Daavid tässä puhuu? Tietenkin Mooseksen laista, kosta tuohon aikaan ei ollut mitään toista lakia. Hän sanoo, että Mooseksen lain noudattamisesta saa suuren palkan. Jälleen huomaamme, kuinka Raamattu opettaa menestysteologiaa. Jos tässä ei ollut tarpeeksi, lue psalmi 119, jossa psalmista 176 jakeen verran ylistää Jumalan pyhää, vanhurskasta, täydellistä, ikuista ja hyvää lakia. Huomaamme täten, että Vanha testamentti puhuu Mooseksen laista pelkästään positiiviseen sävyyn. Katsokaamme seuraavaksi, mitä Paavali sanoo Toorasta.

“Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: “Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu”” (Gal. 3:13)

Mikä on lain kirous? Että olet kirottu, jos et syö sikaa? Että olet kirottu, jos pyhität viikonen seitsemännen päivän, sapatinpäivän? Ei, lain kirous tarkoittaa sitä, että olet kirottu, jos et noudata koko Tooraa. Olet kirottu, jos rikot Tooran käskyjä. Tooran käskyjen rikkomisesta luvataan Raamatussa kirous, niiden noudattamisesta siunaus (5. Moos. 28). Mutta nyt uudessa liitossa Kristus on tullut kiroukseksi meidän edestämme. Emme enää ole lain alla, emme ole kirouksen alla, olemme vapaat, mutta emme uudessa liitossa armon alla edelleenkään saa tehdä syntiä ja rikkoa ainuttakaan Tooran pyhää, vanhurskasta ja hyvää käskyä (Room. 6:1,2,15; 7:12).

“ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.” (Kol. 2:14)

Mikä on tämä kirjoitus, jonka Jeesus naulitsi ristiin? Mooseksen laki? Miten Mooseksen laki oli meidän vastustajamme? Miten Mooseksen laki oli meitä vastaan? Jos Mooseksen laki on naulittu ristille, saako täten tappaa, varastaa ja tehdä huorin? On selvää kontekstista, että kirjoitus, joka oli meitä vastaan, on lista meidän hirvittävistä synneistämme. Meidän syntikirjamme on naulittu ristille, ei suinkaan Mooseksen lakia. Jos Mooseksen laki olisi naulittu ristille, tällöin ei olisi mitään lakia, joka tuomitsisi meidät, emmekä tarvitsisi mitään pelastusta Kristuksessa.

“Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?” (Gal. 4:9)

Skobac lainaa näitä jakeita ja on selvästi lukenut Lutheria, joka esittää, että köyhät ja heikot alkeisvoimat ovat tietenkin Mooseksen lain käskyt. Mutta mietitäänpä tarkkaan tätä jaetta. Tässä sanotaan, että kuinka te jälleen käännytte näiden puoleen? Galatalaiset eivät olleet juutalaisia, vaan he olivat pakanoita, kuten käy ilmi edellisestä jakeesta: “Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole.” (Gal. 4:8) Miten täten pakanataustaiset galatalaiset jälleen kääntyvät Mooseksen lain käskyjen puoleen? Se on täysin mahdotonta. On selvää, että heikot ja köyhät alkeisvoimat liittyvät pakanoiden pakanalliseen palvontamenoihin. Tässä sanotaan, että joiden orjiksi te taas tahdotte tulla. Missä kohtaa Raamattua Mooseksen lain käskyjä kuvataan orjuuden ikeeksi? Ei missään kohtaa. Galatalaiskirjeessä on monia Paavalille tyypillisiä vaikeita kohtia, joista kaikista olen kirjoittanut enemmän tässä.

“joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,” (2. Kor. 3:6-7)

Jälleen olemme tekemisissä Paavalin vaikeiden jakeiden kanssa. Mitä tarkoittaa, että kirjain kuollettaa? Että Raamatun lukeminen on turhaa, uudessa liitossa vaelletaan Hengen mukaan? Näin olen muutamilta kristityiltä kuullut, että uudessa liitossa seurataan Pyhän Hengen ääntä ja Raamatun lukeminen on turhaa. Mitä tarkoitaa, että kirjain kuolettaa? Jos luet Mooseksen laista, että älä tapa, älä varsta, älä tee huorin, tuo kirjain tappaa sinut? Jos luet, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, tuo käsky tappaa sinut? Tästä ei voi olla kyse, ottaen huomioon kaiken, mitä Paavali kirjoittaa. Voisiko olla, että kirjain kuolettaa, tarkoitaa, että jos sinä rikot Mooseksen lakia, silloin rangaistuksesi on kuolema? Jos taas noudatat Mooseksen lakia, se on koituva sinulle elämäksi?

“Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön – sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi – mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.” (Hepr. 7:18-19)

Pietarin mukaan Paavalin kirjeissä on yhtä jos toista vaikeatajuista, mutta hän unohtaa mainita, että niin on meille tuntemattoman Heprealaiskirjeen kirjoittajankin tuotoksessa. Tässä sanotaan, että entinen säädös kumotaan, mutta kuten olen osoittanut, Mooseksen laki on ikuinen ja muuttumaton. Jos todellakin Uudessa testamentissa sanotaan, että Mooseksen laki on kumottu, silloin Uusi testamentti on pahasti ristiriidassa Vanhan testamentin kanssa, eikä se täten voi olla Jumalan sanaa. Otetaanpa tässä konteksti huomioon. Pointti tässä luvussa on, että Jeesus voi toimia ylipappina, vaikka onkin Juudan heimosta, jonka heimon papeista Mooses ei puhunut sanaakaan, koska hän on ylipappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Siksi tässä sanotaan, että pappeudun muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. En täten usko, että tässä tarkoitetaan, että Mooseksen laki on nyt kumottu, vaan että Jeesukseen sovelletaan Melkisedekin, ei Aaronin, pappeuden säädöksiä.

Paavalin tuotannossaa on jakeita, joita Skobac ei siteeraa, ilmeisesti tarkoituksella. Katsotaan vielä, mitä Paavali itse sanoo Toorasta.

“Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.” (Room. 3:31)

Paavali tietää, samoin kuin Pietari, että hänen kirjeitään tullaan vääristelemään ja vääntämään kieroon. Siksi Paavali sanoo tässä suoraan, että emme tee lakia mitättömäksi uskon kautta, vaan me vahvistamme lain. Me vahvistamme lain! Voisiko asiaa enää sanoa suoremmin?

“Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.” (Room. 7:12)

Paavali tietää, että hänen kirjoituksiaan tullaan vääntelemään kieroon. Siksi hän sanoo tässä suoraan, että Toora on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Tämä on täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä Vanha testamentti sanoo Toorasta, että se on täydellinen, ikuinen ja makeampi kuin hunaja ja kalliimpi kuin kulta.

Skobac on tehnyt loistavan videon, ja olen hänelle siitä kiitollinen. Hän todistaa vahvasti Raamatun perusteella, että Toora on täydellinen ja ikuinen. Hän on aivan oikeassa esittäessään, että jos Uusi testamentti on ristiriidassa Vanhan testamentin kanssa, se ei voi olla Jumalan sanaa. Hän on oikeassa esittäessään, että Jeesus ei koskaan kumonnut Tooraa. Mutta hän on väärässä esittäessään, että Paavali olisi kumonnut Tooran. Paavali ei kumonnut Tooraa. Skobacin mukaan suurin syy siihen, miksi juutalaiset eivät usko Uuteen testamenttiin, on se, että Uudessa testamentissa kumotaan Toora. Mutta me tiedämme, että Uusi testamentti ei missään kohtaa kumoa Tooraa. Joten peite on poistettu juutalaisten silmiltä, nyt heille täytyy ainoastaan kertoa totuus – että Uusi testamentti ei kumoa Tooraa. Ja sitten koko Israel on pelastuva.

22 thoughts on “Toora on ikuinen”

 1. Kiitos perusteellisista perusteluista, Lauri!

  Yksi asia jutussa on mielestäni hiukan ristiriitainen, nimittäin ympärileikkaus. Uskommeko Tooraa vai Paavalia. Toora edellyttää Israeliin liittyvien pakanoiden ympärileikkausta. Paavali taas sanoo, että tämä on vain hänen kantansa, (ei Henki, eikä Jeesus) että Kristuksesta ei ole mitään HYÖTYÄ, jos ympärileikkautatte itsenne. Sinulle tämä mielipide kumosi Tooran käskyn! Kehottaisin tutkistelemaan, mikä on todellinen motiivisi olla teettämättä ympärileikkausta. Omalta osaltani tunnustan, että laiskuus ja ihmispelko, tai kuviteltu pelko siitä, mitä ihmisetkin ajattelisivat…
  Kuriositeettina vielä, että Paavali itse ympärileikkasi Timoteuksen “juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla. Kaikki nimittäin tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen”. Apt.16.3.
  Oliko Timoteukselle enää hyötyä Kristuksesta?

  1. Kummasta ympärileikkauksesta on ongelma, Paavali kyllä tiesi kumpi leikkaus on turha jos rikkoo Tooraa. (Room.8.2) loppu tulisi olla tuomiosta ei laista.” vapautti sinut siitä synnin ja kuoleman kirjoitetusta tuomiosta.” saanhan puhuu että kirous on niiden osa jotka rikkovat Tooraa. Kuinka yksi sana johtaa koko kontekstin väärille raiteille.

  2. En näe Toorassa suoraa käskyä ympärileikata Israeliin liittyneet pakanat. Käännynnäisistä ei Toora puhu sanaakaan. Proofetat toki kertovat sitten pakanoista paljonkin. Mutta itse en näe, että ympärileikkausta olisis säädetty muille kuin Aabrahamin jälkeläisille. Olkoon juutalaisilla edes jokin symboli, mikä on heille ominainen, nyt kun me pakanat olemme ryhtyneet noudattamaan Tooraa. Toistaiseksi uskon edelleen, että koko Uusi testamentti on Jumalan sanaa. Paavalin sanat ovat harvinaisen selvät – jos sinut on kutsuttu ympärileikkaamattomana, älä ympärileikkaa itseäsi (1. Kor. 7:18).

   1. Minusta ne Israeliin liittymisen ehdot on jossakin, mutta tähän hätään en löytänyt muuta kuin:
    2.Moos.12:47 Koko Israelin seurakunta viettäköön sitä ateriaa.
    48 Ja jos joku muukalainen asuu sinun luonasi ja tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, niin ympärileikkauttakoon kaikki miehenpuolensa ja sitten käyköön sitä viettämään ja olkoon silloin niinkuin maassasyntynyt. Mutta yksikään ympärileikkaamaton älköön siitä syökö.
    49 Sama laki olkoon maassasyntyneellä ja muukalaisella, joka asuu teidän keskuudessanne.”

    1. Niin että miten me voimme kuulua uskovien juutalaisten kanssa samaan seurakuntaan, jos heidän ei ole lupa ottaa meitä pääsiäisaterialle?

    2. Mooseksen laissa ei ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvia pakanauskovia. Jos pakanasta tulee Israelissa asuvan juutalaisen perheen jäsen, niin silloin ympärileikkaus koskee myös häntä. Koska laissa ei ole käskyä ympärileikata kreikassa asuvia pakanauskovia, niin apostolien kokous ei laittanut heille ylimääräistä uutta velvollisuutta, mitä laissa ei ole alun perin ollut.

     1 Moos 17:
     9 Jumala puhui edelleen Abrahamille: “Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen.
     10 Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi.
     11 Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän.
     12 Kahdeksantena päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Ympärileikattakoon kaikki talossasi syntyneet orjat samoin kuin heimoosi kuulumattomat orjat, jotka itsellesi ostat,
     13 siis jokainen talossasi syntynyt tai rahalla ostamasi orja. Näin te kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemäni liitto on ikuinen.

     Paavali kuitenkin ympärileikkasi kreikkalaisen Timoteuksen. Tämä tarkoitti sitä, että sen jälkeen Timoteuksella oli oikeus ja myös velvollisuus tulla säädettyinä aikoina temppeliin ja osallistua lain mukaisiin temppelirituaaleihin. Ympärileikkaamattomilla pakanauskovilla ei ollut edes oikeutta tulla temppeliin, joten heillä ei ollut myöskään mahdollisuutta osallistua temppelirituaaleihin, mutta se ei ole kuitenkaan heille pelastuskysymys. Pakanauskovat ja juutalaiset kaikki pelastuvat uskon kautta.

 2. Meidät on asetettu Kristuksessa Isän oikealle puolelle taivaallisiin, eikä Paavali mainitse siellä olevan mitään Tooraa.
  Kristus ei ole juutalaisuuteen kääntyneille pakanoille miksikään hyödyksi. Pelastus on ja pysyy, tietenkin, koska Jumala sovitti Kristuksessa MAAILMAN itsensä kanssa, mutta juutalaisuuteen kääntynyt ihminen ei hyödy siitä mitenkäään, koska hän on omatekoisen jumalanpalveluksensa seurauksena sille täydellisesti sokeutunut.
  Jokaisen rakentama oppirakennelma koetellaan eräänä päivänä, ja on niitä, joiden rakennus palaa kerta kaikkiaan poroksi. Tämä on varoituksen sana.

  1. Luitko tämän postauksen? Raamattu sanoo noin miljoona kertaa, että Toora on ikuinen. Tämä on Jumalan sana. Tämä on varoituksen sana.

   1. Petri Paavola on ottanut tähän asiaan kantaa uudella SaulusMedian Youtube-kanavalla julkaistulla videolla 19.9.2021 “Herra Jeesus ja lain muutos”.

    Videon esittelytekstissä lukee Paavolan kirjoitus: “Raamattu opettaa ettei Jeesus tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Raamattu opetttaa myös, että Jeesuksen kautta tuli lain muutos. Videon Raamatun opetuksessa käydään läpi mitä lain muutos tarkoittaa käytännössä. Emme enää usko Jumalaan vanhan liiton lain mukaan, vaan Uuden Liiton uskon järjestyksen mukaan olemme Kristuksen laissa, lain muutoksen kautta.”

    Paavola antaa jatkuvasti ymmärtää, että laki on loppunut, koska se täytettiin, minkä vuoksi lakia ei tarvitsisi noudattaa varsinkin, kun lakiin on tullut muutos.

    Paavolalle menee kaikki puurot ja vellit sekaisin. Jeesus tarkoitti, ettei hän tullut lakia muuttamaan vaan sitä noudattamaan. Jeesus ei täyttänyt kenenkään puolesta velvollisuutta noudattaa lakia vaan itse asiassa käski kaikkien täyttämään lain.

    Matt 23:1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
    2 “Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
    3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Kun Hebrealaiskirje puhuu lain muutoksesta, se ei tarkoita, että Mooseksen laki olisi vaihdettu toiseksi, vaan tarkoittaa ylipappeuden vaihtuneen, koska laissa on säädös ylipappeuden siirtymisestä Messiaalle hänen tullessa. Kyse on siitä, että olosuhteiden muuttuessa lain soveltamiskohta muuttuu.

  2. Haluan seurata ennenkaikkea Jeesuksen opetusta. Jos hän kehotti opettamaan ja noudattamaan Tooraa, miksi en tottelisi?
   Jos Jeesus piti tupsuja, enkö minä saisi?
   Olenko hylännyt hänen sovitustyönsä, kun pidän tupsuja ja vietän sapattia?

 3. 1) Jumala ensiksi LOI maailman ja sitten 2) SOVITTI luomansa maailman. Kuinka se tapahtui?

  LUOMINEN:
  1) “Hänessä (eli Jeesuksessa Kristuksessa) luotiin KAIKKI, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, KAIKKI on luotu hänen kauttansa ja HÄNEEN, ja hän on ennen KAIKKIA, ja hänessä pysyy KAIKKI voimassa.”

  Eli: ei rajoituksia eikä ehtoja, vaan KAIKKI.

  SOVITUS:
  2) Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä (Jeesuksessa Kristuksessa) asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa KAIKKI, hänen kauttaan KAIKKI sekä maan päällä että taivaissa.

  Eli: ei rajoituksia eikä ehtoja, vaan KAIKKI.

  “tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi ITSESSÄÄN tehdä — siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, — oli yhdistävä KRISTUKSESSA yhdeksi KAIKKI, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.”

  “sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti KRISTUKSESSA, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle KAIKKEA hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja KAIKKI hän on asettanut hänen jalkainsa alle.”

  Kuinka tätä tulee julistaa? Jakamalla ihmiskunta Kristuksessa kahtia vai julistamalla sovituksen KAIKENkattavuutta?

  “TÄYDELLISESTI julistaakseni Jumalan sanan – –
  HÄNTÄ me julistamme, neuvoen JOKAISTA ihmistä ja opettaen JOKAISTA ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin JOKAISEN ihmisen täydellisenä Kristuksessa.”

  “Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois MAAILMAN synnin.”

  1. Mielenkiintoista, mutta miten tämä liittyy aiheeseen, ikuiseen Tooraan? Poistelen viestejä jatkossa, jos eivät liity käytyyn keskusteluun millään tavalla.

   1. Siten, että Kristus on Tooran TELOS eli päämäärä samalla tavoin kuin junalla Helsingistä Rovaniemelle matkustavan ihmisen ja kyseisen junamatkan ja junan TELOS eli päämäärä on Rovaniemi. Kun henkilö on saapunut Rovaniemelle, hän astuu pois junasta, sillä junamatka on PÄÄTTYNYT, koska TELOS, päämäärä on saavutettu. Vastaavasti on jokaisen sellaisen kohdalla, joka on tullut asetetuksi Kristukseen; Tooran TELOS on tullut täytetyksi. Älä käytä TELOS-sanaa väärin; älä ratsasta sillä toteuttaaksesi oman agendasi.

    1. Eli sitten kun olemme tulleet tuntemaan Kristuksen, Tooran teolos on saavutettu, ja saa tappaa, varastaa, tehdä huorin, ottaa tatuointeja, syödä saastaista, pyhittää sapatin sijaan sunnuntain ja polttaa lapsiaan Molokille? Miksi Toora sanoo noin miljoona kertaa, että noudattakaa kaikkia näitä käskyjä ikuisesti?

     1. Vaihdoit sitten puheenaihetta. Minä selitin sinulle TELOS-sanan merkityksen, ja sinä vaihdoit puheenaihetta.
      Ja sinä kierrät kehää Toora-sitaatteinesi.
      Sinä olet kuin pikkupoika, joka julistaa naapurin Reiskan kaikkitietäväksi ja perustelee väittämäänsä totemalla: “Ai miksikö tiedän, että hän on kaikkitietävä? No kun Reiska ITSE sanoo niin!”
      Paavali ei missään kohtaa kehota pakanoita ryhtymään noudattamaan Tooraa ja alkamaan viettää juutalaisten sapattia. Vanhassa liitossa oli pelkästään tulevan hyvän varjo, ei itse asiain OLEMUSTA. Sinä olet tehnyt varjosta (joka sivumennen sanoen syntyy valon PUUTTEESTA) asiain olemuksen ja siirtänyt syrjään itse asian, ylösnousseen Kristuksen, jossa me olemme ja elämme ja joka itse on meidän Elämämme.

     2. Raamattu sanoo, että Toora on valo (San. 6:23), joten se siitä varjosta. Raamattu sanoo, että Toora on täydellinen (Ps. 19:7). Ja kuten olen tässä artikkelissa lainannut useita jakeita, Toora on ikuinen. Joten miksi emme noudattaisi Jumalan pyhää, vanhurskasta, hyvää (Room. 7:12), täydellistä ja ikuista lakia? Jos Paavali opettaa, että uudessa liitossa on voimassa jokin toinen laki, silloin Paavali opettaa vastoin Raamattua, jonka mukaan uudessa liitossa Toora kirjoitetaan meidän sydämiimme (Jer. 31:33). Tällöin Paavalin kirjeet tulee polttaa, ne eivät voi olla Jumalan sanaa. Paavali ei kehoita meitä noudataamaan “juutalaisten” sapattia. Jo luomisviikolla Jumala itse siunasi ja pyhitti sapatinpäivän, ennen kuin maailmassa oli ainuttakaan juutalaista, joten miten sapatti on vain juutalaisille? Kymmenessä käskyssä meidän käsketään pyhittää sapatinpäivä, onko kymmenen käskyä vain juutalaisille? Missä kohtaa Paavali antaa meille luvan rikkoa kymmentä käskyä?

 4. ..synnin himot, jotka Toora herättää… synnin voima on Toora… Toora tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi… kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin… käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi… kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta… Toora saa aikaan vihaa…
  …Toora ei perustaudu uskoon… kaikki, jotka perustautuvat Tooran tekoihin, ovat kirouksen alaisia…ei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä Tooran kautta…jos vanhurskaus on saatavissa Tooran kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut…
  …teidätkin on kuoletettu Toorasta Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty… nyt me olemme irti Toorasta ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina… minä olen Tooran kautta kuollut pois Toorasta, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni… Kristus on lunastanut meidät Tooran kirouksesta… Kristus on Tooran loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo…
  Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niin kuin kirjoitettu on: “Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”.

  Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
  Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: Tooran teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?
  Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?
  Niin paljonko olette turhaan kärsineet? – jos se on turhaa ollut.
  Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan Tooran vaatimien tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,
  samalla tavalla kuin “Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”?
  Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
  Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: “Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”.
  Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.
  Sillä KAIKKI, JOTKA PERUSTAUTUVAT TOORAN EDELLYTTÄMIIN TEKOIHIN, OVAT KIROUKSEN ALAISIA; sillä kirjoitettu on: “Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy KAIKESSA, mikä on kirjoitettuna Toorassa, niin että hän sen tekee”.

  1. OK. Vanha testamentti sanoo, että Toora on täydellinen ja ikuinen, tässä taas sinun lainauksissasi vaikuttaisi siltä, että olet kirottu, jos noudatat Tooraa ja Toora vaikuttaa todella pahalta ja ikävältä asialta. Toisaalla Paavalin mukaan Toora on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Miten selität tämän ristiriidan?

  2. Raipen lainaukset ovat asiayhteydestä irtiotettuja sanoja, jotka on koottu uuteen jonoon, mikä ei vastaa Raamatun opetuksen kokonaisuutta, jolloin asiasta ei saa riittävää ja oikeaa kuvaa. Raamattua ei voi näin lukea sana sieltä ja täältä sen mukaan, mikä voisi kuullostaa hyvältä. Raamattu on yksi kokonaisuus, josta tulee kaikki ottaa huomioon, kuten Raamattu itse esittää asian.

   Uudessa testamentissa on selvä säädös, että vain ne kristityt ovat vanhurskaita, jotka noudattavat Mooseksen lakia uskossa Jeesukseen Kristukseen. Sen takia kaikkien uskovien on tehtävä parannus laittomuudesta, jotta he saisivat Kristuksen sovitusuhrien syntiensä sovitukseksi. Armon saamisen ehto on parannuksen tekeminen.

   Room 3:
   31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

   1 Joh 3:
   4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

   Heb 10:
   26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
   27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
   28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

   Room 2:
   12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
   13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

   27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

   Ap.t 3:
   19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
   20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

   26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne.”

   Sananl 28:
   13 Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.
   14 Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä.

   Jaak 2:24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

 5. Saarnaaja Petri Paavola arvostelee teologian professori Martti Nissistä

  Maallikkosaarnaaja Petri Paavola on julkaissut arvostelun “Professori Martti Nissisen rimanalitus Raamatun sanan ilmoituksesta”.

  Paavola viittaa Kirkko & kaupunki lehden artikkeliin: ”Raamatun kirjaimelle uskollisen ihmisen täytyisi tässä yhteiskunnassa taistella orjuuden palauttamiseksi”, sanoo professori Martti Nissinen”

  Paavolan mukaan Nissinen ei ymmärrä Raamattua, koska hän on “viisas” ja Paavola itse ymmärtää paremmin, koska hän on lapsenmielinen. Paavolan mukaan laki on kumottu, mitä Nissinen kuulemma ei ymmärrä.

  Paavola kommentoi: -Nissinen sanoo ettei Raamatusta löydy viitteitä siihen, että orjuus tulisi poistaa. Nissinen toteaa ilkikurisesti, että meillä on niin paljon lipsuttu Raamatun sanasta, kun ei ole enää orjia ja isäntiä. Nissinen sanoo myös, että Raamatun kirjaimelle uskollisen ihmisen täytyisi tässä yhteiskunnassa taistella orjuuden palauttamiseksi. Herran Jeesuksen sanat osuvat aina oikeaan myös siinä kun Hän sanoi Isänsä salanneen nämä Jumalan ilmoittamat asiat “viisailta” ja on ilmoittanut ne lapsenmielisille.

  Itse asiassa Paavali tunnustaa Mooseksen laissa olevan orjuuden ja vaatii orjia tottelemaan isäntiään. Nissinen on siis oikeassa ja Paavola väärässä.

  “Orjat, totelkaa kaikessa maallisia isäntiänne, ei silmänpalvelijoina ja mielistellen, vaan vilpittömin sydämin, Herraa peläten.” (Kol 3:22)

  Paavolan arvostelussa on paljon asiavirheitä, kuten näissä sanoissa: – Professori Martti Nissinen ei ehkä ymmärrä, että vanhan liiton laki myös koskien palvelija järjestelmää on kumoutunut, eikä Raamattu opeta sitä, että Jumalaan uskovilla pitäisi olla orjia, joiden tulisi elää orjuudessa.

  Jeesus otti kantaa lakiin ja vahvisti sen olevan voimassa uuden liiton aikana pilkkuakaan laista muuttamatta. Sen takia Paavalikaan ei kumonnut lain käskyä orjuudesta. Petri Paavola puhuu itsensä pussiin ja jää kiinni Raamatun vastaisesta arvostelusta.

  “Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.” (Matt 5:17,18)

  Paavola kirjoittaa taas virheellisesti: – Silloin kun ja jos ei ymmärrä lukemaansa, eikä sitä että Uusi Liitto kumosi vanhan laki liiton, niin silloin voisi ihan yhtä hyvin ajatella, että jalkapuu-rangaistus pitäisi palauttaa takaisin. Mutta, jalkapuu- rangaistushan on ollut aikoinaan Suomen laissa, eikä se ole enää voimassa se on kumottu.

  Paavalinkaan mukaan lakia ei ole kumottu.

  “Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.” (Room 3:31)

  “Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.” (Room 2:12,13)

  Paavola paistaa läpi halu haastaa kirkollisia auktoriteetteja, kun hän sanoo näin viitaten professori Nissiseen: – Herran Jeesuksen sanojen mukaan “viisas” ei ymmärrä Jumalan sanan ilmoitusta, koska Jumala on ilmoittanut sen lapsenmielisille.

  Jokainen tehkööt omat johtopäätökset näistä Jeesuksen sanoista:

  “Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.” (Matt 5:19,20)

  “Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.” (Matt 7:22,23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *