Seitsemännen päivän todistajat

Mihin me seitsemännen päivän todistajat uskomme?

 1. Jumala. Me uskomme Jumalaan, taivaan ja maan luojaan (1. Moos. 1:1), jonka nimi on Jehova (2. Moos. 3:15). Hän on luonut maan ja taivaan ja kaiken mitä niissä on kuudessa päivässä (2. Moos. 20:11). Hän ei tarvinnut maailman luomiseen miljardeja vuosia. Emme usko evoluutioteoriaan, vaan uskomme, että Jumala loi kaikki eläimet kunkin lajinsa mukaan (1. Moos. 1:25), ja näiden lajien kohdalla on viimeisen 6000 vuoden aikana tapahtunut mikroevoluutiota, joka tarkoittaa lajin sisäistä muutosta.
 2. Raamattu. Me uskomme, että Raamattu, sekä Vanha että Uusi testamentti, on Jumalan sanaa. Koska Uuden testamentin kirjoitusten välittäminen annettiin juutalaisten sijaan pakanoiden käsiin, ymmärrämme kuitenkin, että tässä prosessissa on voinut sattua virheitä. Tästä huolimatta pidämme Raamattua uskon kannalta tarpeeksi luotettavana Jumalan ilmoituksena.
 3. Jeesus. Me seuraamme nasaretilaista Jeesusta, joka on rabbi, profeetta, ylipappi, juutalaisten kuningas, Israelin Messias, Vapahtaja, Herra ja Jumalan Poika. Me seuraamme hänen esimerkkiään ja noudatamme hänen opetustaan. Me uskomme, että pelastumme yksin Jeesuksen kalliin sovintoveren ansiosta, emme omien tekojen ja lain noudattamisen ansiosta (Room. 3:28).
 4. Kolmiyhteinen Jumala. Me emme usko kolmiyhteiseen Jumalaan, vaan me uskomme, että Jumala on yksi, echad, kuten Raamatussa sanotaan (5. Moos. 6:4). Jeesus täten, ei ole itse kaikkivaltias Jumala, vaan hän on Jumalan poika, koko luomakunnan esikoinen, täydellisen Jumalan turmeltumaton kuva (Kol. 1:15). Täten Jeesus voi sanoa, että joka on nähnyt hänet, on nähnyt Isän (Joh. 14:9). Pidämme Jeesusta jumalallisena, mutta emme itse Jumalana. Jeesus itse sanoo, että Isä on häntä suurempi (Joh. 14:28).
 5. Taivas. Me emme usko, että kuoltuamme nousemme ylös taivaaseen, vaan meidät herätetään kuolleista viimeisenä päivänä ja me saamme ylösnousemusruumiin, jossa me elämme ikuisesti maan päällä Uudessa Jerusalemissa, jonka Jumala valmistaa meitä varten ja jota Jeesus tulee hallitsemaan ikuisesti. Uskomme täten kuoleman jälkeiseen elämään, mutta emme usko, että me pääsemme taivaaseen, vaan maanpäälliseen paratiisiin.
 6. Pyhä Henki. Koska emme usko kolmiyhteiseen Jumalaan, emme pidä Pyhää Henkeä Jumalan kolmantena persoonana. Raamatussa Pyhä Henki ei koskaan ilmene persoonana, vaan aina Jumalan henkenä, joka vaikuttaa meissä. Uskomme kuitenkin, että uudessa liitossa me saamme Pyhän Hengen meitä johtamaan ja opastamaan ja seuraamme Pyhän Hengen ääntä vaelluksessamme.
 7. Sakramentit. Me emme usko, että pelastumme minkään sakramentin ansiosta. Emme usko, että ehtoollisaineet, leipä ja viini, ovat kirjaimellisesti Jeesuksen ruumis ja veri. Emme usko, että näiden aineiden ansiosta saisimme syntimme anteeksi. Samoin emme usko pelastuvamme kasteen ansiosta. Uskomme, että ehtoollinen, eli Messiaan ateria, on Jeesuksen sovitusuhrin muistoateria. Kaste taas on ulkoinen merkki uskonkuuliaisuudesta, mutta emme usko, että pelastuisimme kummankaan sakramentin ansiosta tai kautta.
 8. Sapatti. Me vietämme sapattia, viikon seitsemättä päivää, perjantaista auringonlaskusta launtain auringonlaskuun, koska kymmenessä käskyssä meidän käsketään pyhittää sapatinpäivä (2. Moos. 20:8), eikä kymmentä käskyä ole uudessa liitossa kumottu. Jo luomisviikolla Jumala siunasi ja pyhitti sapatinpäivän (1. Moos. 2:3), siksi sapatti on pyhä ikuisesti. Emme kuitenkaan usko pelastuvamme sapatin viettämisemme ansiosta, emmekä tuomitse ikuiseen helvetin tuleen niitä, jotka pyhittävät jonkin toisen päivän.
 9. Pyhät Juhlat. Me vietämme suurella ilolla kaikkia Herran juhlapyhiä, jotka on lueteltu 3. Moos. 23. Emme vietä joulua, juhannusta tai mitään muuta kristillisen kirkon pakanallista juhlaa.
 10. Toora. Me noudatamme Tooran pienimpiäkin käskyjä, kuten Herramme Jeesus meitä käski (Mt. 5:17-19), koska niiden rakastamisesta saa suuren rauhan (Ps. 119:165) ja niiden noudattamisesta suuren palkan (Ps. 19:11). Me nuodatamme Tooraa, koska Toora on Jumalan pyhä, vanhurskas, hyvä (Room. 7:12), täydellinen (Ps. 19:7) ja ikuinen (Ps. 119:152) laki, annettu meidän noudatettavaksemme, jotta perisimme suuren siunauksen (5. Moos. 28). Emme kuitenkaan usko pelastuvamme Tooran noudattamisemme ansiosta.
 11. Perhe. Me uskomme, että mies on perheen pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää (1. Kor. 11:3). Mies toimittaa perheessä papinvirkaa ja on vastuussa perheen hengellisestä kasvattamisesta. Uskomme, että mies ja nainen ovat Kristuksen edessä samanarvoiset, mutta heillä on seurakunnassa eri tehtävät. Seuraamme Paavalin opetusta, jonka mukaan nainen ei saa opettaa seurakunnassa. Kokouksissamme naiset peittävät päänsä. Pidämme avioliittoa pyhänä ja uskomme, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Emme vihi avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.
 12. Seurakunta. Me emme usko kirkkoon, joka on yksi, pyhä, apostolinen, ja katolinen. Me uskomme, että kirkko on viimeiset lähes 2000 vuotta seurannut antikristusta ja on täten Ilmestyskirjan suuri Babylon. Me uskomme seurakuntaan, joka on Israel. Me emme usko, että kirkko on uusi Israel. Me uskomme, että meidät pakanat on Kristuksen armosta oksastettu Israeliin (Room. 11) ja liitetty pyhään perheeseen (Ef. 2). Me täten emme kuulu kirkkoon, vaan Israeliin. Täten kaikki Israelille annetut lait, käskyt, säädökset, siunaukset ja liitot kuuluvat myös meille.
 13. Heprea. Me uskomme, että heprea on pyhä kieli. Täten kutsumme Jeesusta mieluummin nimellä Jeshua, joka tarkoittaa pelastusta (Mt. 1:21). Sallimme kuitenkin seurakunnassa Jeesusta kutsuttavan myös tällä kreikkalaisella nimellä. Samoin myönnämme, että koska Jumalan nimen oikeasta ääntämisestä ei ole varmuutta, suvaitsemme niitä, jotka kutsuvat Jumalaa jollakin toisella nimellä kuin Jehova.
 14. Perinnäissäännöt. Suvaitsemme seurakunnassa niitä, jotka noudattavat juutalaisia isien perinnäissääntöjä. Mutta mielellään emme noudata niitä perinnäissääntöjä, joita Mestarimme Jeesus ei noudattanut, kuten käsien rituaalista pesemistä.
 15. Lähetystyö. Me uskomme, että juutalaistyön tulee olla seurakunnalle prioriteetti. Uskomme, että tulemme onnistumaan siinä, missä Luther epäonnistui, juutalaisen kansan voittamisessa Messiaalle.

Liity seitsemännen päivän todistajiin tästä!

13 thoughts on “Seitsemännen päivän todistajat”

 1. Ajatus tuohon kohtaan 4: Kolmiyhteinen Jumala.
  Tämä käsite ei mahdu ihmisen järkeen, eipä Jumala muutenkaan sinne mahdu.

  Ymmärtääkseni oppi Kolmiyhteisestä Jumalasta juontaa juurensa siitä, että monet lukijat Raamattua lukiessaan tulevat käsitykseen, että on vain yksi Jumala – samaan aikaan kun he myös tulevat käsitykseen, Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala.
  Mitäs tässä sitten teet? Ollaan mahdottoman oloisen ongelman edessa. On sitten päädytty, että ukostaan molemmat (on yksi ja samaan aikaan 3), ei hylätä kumpaakaan. Tästä sitten on syntynyt oppi siitä, että on vain yksi Jumala kolmessa persoonassa.
  Jotenkin näin se menee se “kolminaisuus”-käsitteen muodostuminen.

 2. Ajatus tuosta, kun Jeesus sanoi, että “Isä on minua suurempi”.
  Minulla on poika ja minä olen häntä suurempi – en tarkoita nyt kokoa, vaan asemaa. Vaikka näin onkin, poikani kuten minäkin olemme olemukseltamme ihminen.

  1. Hämeen Messiaanisten tulisi ottaa huomioon, ettei se voi hyväksyä uskontunnustuksesta kohtaa 4, jossa sanotaan: “Pidämme Jeesusta jumalallisena, mutta emme itse Jumalana.”

   Apostoli Tuomas tunnusti, että Jeesus Kritus on Herra ja Jumala. Siihen Jeesus sanoi, että Tuomas on tämän uskonsa takia autuas. Jumalan Poika tarkoitta ihmiseksi tullutta Jumalaa ja erityisesti ihmiseksi tullutta Jehovaa.

   Joh 20:
   27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: “Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!”
   28 Silloin Tuomas sanoi: “Minun Herrani ja Jumalani!”
   29 Jeesus sanoi hänelle: “Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.”

   Paavali myös opetti, ettei voi pelastua, jos ei tunnusta, että Jeesus Kristus on Jehova. Suomalaisessa Raamatussa sana on Herra, mutta se ei ole irti siitä Joelin kirjan jakeesta, jota Paavali siteerasi ja jossa sana on muodossa Jehova. Tästä asiasta olen kirjoittanut yksityiskohtaiset perustelut tässä komentissani: http://kristitty.net/blog/jeesuksen-jumaluus-puntarissa/#comment-24575

   Kyse ei ole vain siitä, että Jeesuksen Kristuksen nimi on Jehova vaan siitä, että Jeesus Kristus on Jehova, minkä jokaisen on tunnustettava omalla suullaan.

 3. “Me emme usko, että kuoltuamme nousemme ylös taivaaseen, vaan meidät herätetään kuolleista viimeisenä päivänä”

  Tuo oppi on Raamatun vastainen. Jeesus sanoi pelastuneelle ristinryövärille, että vielä tänään olet minun kanssani paratiisissa. Abraham oli myös paratiisissa Lasaruksen kanssa. Tämä tarkoittaa, että Jeesuksen omat pääsevät heti kuolemansa jälkeen taivaaseen.

  Luukkaan evankeliumi 23:
  42 Ja hän sanoi: “Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”
  43 Jeesus vastasi: “Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.”

  1. Ei pidä paikkaansa. Jae 43 kuuluu “Totisesti sanon sinulle tänään, sinä olet minun kanssani paratiisissa”.

   1. Kun selailin useita käännöksiä jakeesta Luuk 23:43, niin huomasin, että kaikki ne käänsivät, että “tänään olet minun kanssani paratiisissa”. Kun tarkistin asian vielä käsikirjoituksesta, niin tulkitasi siitä, että “tänään sanon”, on minun mielestä irti asiayhteydestä ja väärin käännetty. Ei ole tarpeen sanoa, että tänään sanon, koska se on itsestään selvä asia. Jeesus tarkoitti, että ryöväri on tänään hänen kanssaan paratiisissa.

    Kuningas Jaakon käännös:
    Luuk 23:43 And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.

    Lutherin käännös:
    Luuk 23:43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.

    Raamatun ilmoitus on selvä. Kristuksessa kuollut pääsee heti paratiisiin. Sen takia Ilmestyskirjassakin kerrotaan suuresta joukosta ihmisiä Herran edessä, vaikka viimeistä päivää ei ole vielä tullut. Ruumiin ylösnousemus tarkoittaa elävien ja kuolleitten kokoontumista maan päälle viimeistä tuomiota varten. Sitä ennen elävät ovat paratiisissa ja kuolleet helvetin tulessa odottamassa tuomionsa käsittelyä, kuten oli rikas mies tulessa ja Lasarus paratiissa.

    Ilm 7:9 Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa
    10 ja huusivat kovalla äänellä: — Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!
    11 Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan
    12 sanoen: — Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen.
    13 Yksi vanhimmista kysyi minulta: “Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?”
    14 Minä vastasin: “Herra, sinä sen tiedät.” Hän sanoi minulle: — Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
    15 Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen.
    16 Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle.
    17 Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.

    1. Se, mitä käännökset sanovat, sillä ei ole merkitystä. Kreikankielessä ei ollut isoja kirjaimia, pilkkuja, pisteitä eikä muitakaan välimerkkejä. Pilkun paikalla on merkitystä vain suomenkielessä. Kun katsotaan sitä, mihin Jeesus uskoi, sillä on merkitystä. Hän ei uskonut siihen, että ihmisen kuoltua sielu vilahtaisi taivaaseen. Hän uskoi siihen, mitä Vanha testamentti asiasta kirjoitti ja se on hyvin selkeää: ihminen nukkuu kuoltuaan unta tiedottomana. Hän herää vasta ylösnousemuksessa henkiin. Tässä välissä hän on tiedoton.

     1. Samaa mieltä. Pelkän kreikan pohjalta molemmat käännökset ovat mahdollisia, “tänään minä sanon sinulle” ja “tänään olet kanssani paratiisissa”. Kun ottaa huomioon monta muuta jaetta, on selvää, että sielumme ei vilahda taivaaseen kuoleman hetkellä.

     2. Essi kirjoitti: -Kun katsotaan sitä, mihin Jeesus uskoi, sillä on merkitystä. Hän ei uskonut siihen, että ihmisen kuoltua sielu vilahtaisi taivaaseen. Hän uskoi siihen, mitä Vanha testamentti asiasta kirjoitti ja se on hyvin selkeää: ihminen nukkuu kuoltuaan unta tiedottomana. Hän herää vasta ylösnousemuksessa henkiin. Tässä välissä hän on tiedoton.

      Jeesus uskoi, että ihmisen sielu menee heti taivaaseen ruumiin kuoleman jälkeen. Tästä on todisteena, että Jeesus kertoo Abrahamista ja Lasaruksesta, jotka olivat jo taivaassa ja he saattoivat sen takia keskustella tulisessa järvessä olevan rikkaan miehen kanssa, joka oli kuilun takana. Ilmestyskirjahan kertoo, että tulinen järvi on Karitsan ja pyhien enkelien edessä.

      Raamatussa on muitakin kohtia, jotka osoittavat, että sielu menee heti kuoleman jälkeen taivaaseen. Mooses ja Elia tulivat kirkastusvuorelle taivaasta. Mooses kuoli kuin ihminen, joten hän on kuolemansa jälkeen mennyt heti taivaaseen, koska hän pääsi tulemaan sielä alaskin.

      On tarkoitushakuinen tulkinta, että Jeesus sanoi tänään, että olet kanssani paratiisissa. Ei vaan Jeesus sanoi ristinryövärille, että hän on samana päivänä Jeesuksen kanssa paratiisissa, joten hän pääsi heti Abrahamin, Mooseksen, Lasarauksem ym. pelastuneiden seuraan taivaaseen.

 4. Lauri Rantala: “Jeesus täten, ei ole itse kaikkivaltias Jumala, vaan hän on Jumalan poika, koko luomakunnan esikoinen, täydellisen Jumalan turmeltumaton kuva (Kol. 1:15). Täten Jeesus voi sanoa, että joka on nähnyt hänet, on nähnyt Isän (Joh. 14:9). Pidämme Jeesusta jumalallisena, mutta emme itse Jumalana.”

  Tuo on Jehovan todistajien oppia, joka ei ole Raamatun ilmoituksen mukaista.

  Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi syntynyttä Jumalaa. Isä ja Poika ovat siten sama Jumala. Jotta Poikaa kunnoitettaisiin, niin Isä on antanut Pojalle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, minkä vuoksi Poika on kaikkivaltias Jumala.

  Matt 28:18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

  Jokaisen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Jehova. Joka ei sitä tunnusta, hän ei voi pelastua. Jeesus Kristus on Jehova ja Elohim.

  Fil 2:11 ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: “Jeesus Kristus on Herra.”

  Room 10:9 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.

  Joh 20:28 Silloin Tuomas sanoi: “Minun Herrani ja Jumalani!”
  29 Jeesus sanoi hänelle: “Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.”

  Jes 7:14 Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel*. [Nimi Immanuel merkitsee ‘meidän kanssamme on Jumala’.]

  Jes 9:6 Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.

  1. Kerro miten ilmaus Jumalan Poika, tarkoittaa, että Jeesus on itse Jumala? Koska Jeesus on Poika, oliko hänellä sitten taivaassa Äiti Jumala? Vai voisiko olla, että ilmaus Jumalan Poika on 100% vertauskuvallinen? Näytä nyt se jae, jossa sanotaan, että Jeesus on itse Jehova.

   1. Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi tullutta Jumalaa. Jumalan Poika on kuin verso Jumalassa, hän on kuin Isän oikea käsivarsi. Tämänkin löytää Raamatusta. Jumala on katsonut hyväksi, että hän johtaa luomakuntaansa Poikansa kautta, joka sovitti maailman synnit Golgatalla.

    Jeesusta kutsutaan Jumalan Pojaksi, koska hänen isänsä ei ollut Joosef eikä kukaan muukaan mies, vaan Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Jeesuksen biologinen Isä on Jumala. Jumalan Poika on siis ihmiseksi tullut Jumala, Jumala meidän kanssamme.

    Room 1:3 on sanoma hänen Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen;
    4 pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme,

    Luuk 1:31 Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus.
    32 Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen.
    33 Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.”
    34 Maria kysyi enkeliltä: “Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon.”
    35 Enkeli vastasi: “Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi.

    Syntynyt poikalapsi on Isä Jumala Jehova, mikä lukee Raamatussa. Poikalapsi on Jumala meidän kanssamme, ihmiseksi tullut Jumala.

    Joh 1:1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

    14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.

    Jes 7:14 Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. [Nimi Immanuel merkitsee ‘meidän kanssamme on Jumala’.][Matt. 1:23]

    Jes 9:6 Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.

    Johanneksen evankeliumissa on selvästi sanottu, että Jeesus on Jehova ja Jumala. Sana Jumala on jakeessa Joh 20:28 määräisessä muodossa kreikan kielessä, joten Jeesus Kristus on Jumala.

    Joh 20:28 Silloin Tuomas sanoi: “Minun Herrani ja Jumalani!”
    29 Jeesus sanoi hänelle: “Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.”

    Silloin kun VT:n teksteissä on “Herra, Herra”, se on yleensä Adonai Jehova tai Jah Jehova tai Jehova Jehova. Herra, Herra on nimiyhdistelmä, mistä ei tietääkseni kertaakaan puutu nimi Jehova. Kuten Jeesus itsekin sanoi, Jeesus Kristus on Adonai Jehova.

    Matt 7:21 “Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.

    Ps 68:20 Jumala on meille pelastuksen Jumala. Herra, Herra pelastaa kuolemasta.

    Mitä edellä kerroin, Jehovan todistajat eivät sitä ymmärrä. Tämä johtuu siitä, etteivät he käsitä, mitä termi Jumalan Poika tarkoittaa Raamatun kontekstissa eikä sitä, mitä Raamattu kertoo Jumalan suunnitelmasta ilmoittaa ilmoittaa itsestään ihmiskunnalle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *