Pekka Luukkala, Kirjoitukset todistavat minusta

Facebookissa esitin kristityille ystäville haasteen – missä kohtaa Raamattua profeetat kertovat meille Messiaasta, joka on itse Jumala? Kyselin uskovaisten ryhmässä suosituksia teoksista, joissa todistetaan Jumalan olevan kolmiyhteinen. Pekka Luukkalan kirjaa “Kirjoitukset todistavat minusta” suositeltiin, jota myy Luominen.fi. Tässä kirjassa kuulemma todistetaan Vanhan testamentin profetioiden pohjalta, että Jeesus on itse kaikkivaltias Jumala Jehova. Tilasin kirjan, luin sen ja totesin, että Jeesusta missään kohtaa kirjoituksia ei kutsuta itse Jumalaksi. Tämän kirjan perusteella ei ole varmaa sekään, onko Jeesus luvattu Messias vai ei. Minä uskon, että hän on, mutta en tämän kirjan todistelujen perusteella. Uskon, että Luukkalan tarkoitus on ollut vilpitön ja mieli kohdallaan, mutta valitettavasti Vanhan testamentin profetioita hän ei tulkitse Tooran valossa, vaan menee komeasti takamus edellä puuhun, eli siis tulkitsee Vanhaa testamenttia Uuden valossa, mikä on vakava kehäpäätelmä, eikä varmastikaan vakuuta juutalaisia. Juutalaisia lähteitä, Talmudia, Targumeja ja Midrasheja Luukkala toki siteeraa – mutta valitettavasti nämä lähteet ovat juutalaisten myyttejä ja legendoja, joista Paavali meitä varoittaa (Tiit. 1:14; 3:9).

“Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?” (Joh. 5:39,45-47)

Luukkala aloittaa kirjansa kysymällä, näemmekö me Mooseksen kirjoissa Jeesuksen? Jeesuksen omien sanojensa mukaanhan Mooses kirjoittaa hänestä. Tämä on keskeinen kysymys. Paavali aloitti saarnansa sapattina synagoogassa aina lähtien Mooseksen laista ja profeetoista.

“Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja profeetoista, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta.” (Apt. 28:23)

Missä valossa kristityt lukevat Vanhaa testamenttia? Olen lukuisilta kristityiltä arvostetuilta opettajilta kuullut, että Vanhaa testamenttia on luettava Kristuksen valossa. Eikö tällöin mennä takamus edellä puuhun? Eikö Vanhaa testamenttia ole luettava Tooran valossa? Juutalaisia tällainen kehäpäätelmä ei vakuuta, että luetaan profeettoja Kristuksen valossa ja mikä yllätys, joka toinen jae kertoo jotakin Jeesuksesta. Katsotaan täten, löytääkö Luukkala Mooseksen laista ja profeetoista Jeesuksen? Sen pitäisi olla helppoa, sillä Jeesuksen itsensä mukaan Mooses on kirjoittanut hänestä.

Luukkala varoittaa meitä sellaisesta tavasta lukea Raamattua, jossa uusi korvaa vanhan, jossa Uusi testamentti korvaa Vanhan ja laki on vaihtunut armoon ja vapauteen. Luukkala hämmästelee sitä, että kristityt ovat hylkäämässä kymmenen käskyä. Onko Luukkalalla mielessä sapatti? Juuri sapattikäskyä kymmenestä käskystä rikkovat lähes kaikki kristityt. Luukkala lainaa Jeesuksen sanoja vuorisaarnasta:

“Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.” (Mt. 5:17-19)

“Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.” (Mt. 7:21-23)

Luukkala varoittaa meitä väärästä vapaudesta ja esittää, että jos tahdomme elää Jumalan tahdon mukaan, silloin noudatamme hänen sanaansa. Tämä kuulosta hienolta, mutta jään pohtimaan, onko Luukkala valmis opettamaan, että koko Mooseksen laki kuulu meille annettuihin käskyihin, vai onko hän sittenkin kristitty, joka opettaa, että laki on kumottu ja sapatti ja ruokasäädökset eivät kuulu meille pakanakristityille? Vastauksen samme kirjan viimeisistä luvuista.

“Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.” (Room. 10:4)

Luukkala huomauttaa asiallisesti, että tämä jae on käännetty pahasti väärin. Alkukielessä siinä sanotaan, että Kristus on lain päämärä, telos, eikä suinkaan loppu. Hän esittää, että Paavali ei koskaan vastustanut Mooseksen lakia. Tämä kuulostaa oikein hyvältä. Jo kirjan alkuluvuilta syntyy vaikutelma, että Luukkala saattaa olla kaltaiseni judaisti, joka uskoo Mooseksen lain koskevan meitä kaikkia.

“Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen Toorani heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ‘Tuntekaa Herra’. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.” (Jer. 31:31-34)

Luukkala kirjoittaa: “Uusi litto Jeesuksessa kirjoitetaan Jeesuksen omien sydämiin.” Mutta jos luemme Jeremian profetian tarkkaan, sen mukaan uusi liitto solmitaan Juudan heimon ja Israelin heimon kanssa, ja uudessa liitossa Toora, eli Mooseksen laki, kirjoitetaan meidän sydämiimme. Emme voi mitenkään tulkita tämän tärkeän profetian uudesta liitosta tarkoittavan, että uudessa liitossa jokin toinen laki kirjoitetaan meidän sydämiimme. On myös selitettävä, miten me pakanat voimme olla osallisia uudesta liitosta, kun se kerran solmitaan Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa.

Luukkala omistaa muutaman luvun evoluutioteorian ja teistisen evoluution kritisoimiseen. Hänen mukaansa teistinen evoluutio ei ole sovitettavissa yhteen Raamatun sanoman kanssa. Hän perustelee näkymystään esittämällä, että Jeesus itse, samoin kuin kaikki Uuden testamentin kirjoittajat, pitävät Raamatun ensimmäisiä lukuja luotettavina tosikertomuksina. Jos me vesitämme Raamatun ensimmäiset luvut myytteinä ja legendoina, vesitämme koko Raamatun totuuden. En ihmettele, miksi Luominen.fi myy tätä kirjaa. Olen Luukkalan kanssa tismalleen samaa mieltä. Jeesus itse piti Raamatun ensimmäisiä lukuja tosiasioina. Jos ne ovat vain myyttejä ja legendoja, Jeesus itse valehtelee meille kertoessaan, että alussa Jumala loi miehen ja naisen. Evoluutio on myrkkyä, jota meidän tulee vastustaa. Emme saa niellä teistisen evoluution kannattajien raamatunvastaisia näkemyksiä, joita varsinkin Eero Junkkaala omasta kuplastaan käsin ja omalla arvovallallaan pönkittää. Matti Leisola on tekniikan tohtori, bioprosessitekniikan professori, joka on julkaissut yli sata vertaisarvioitua tutkimusta, joihin on viitattu yli tuhat kertaa. Silti tai ehkä juuri siksi, Leisola on kreationisti. Elääkö Matti Leisola omassa kuplassaan, josta käsin hän ei ole kosketuksissa tieteellisiin julkaisuihin? Kuinka paljon Eero Junkkaala, teologi, tietää tieteestä, sen menetelmistä ja tuloksista? Taitaa olla niin, että tiede ja Raamattu on kreationisten puolella, Eero Junkkaala omasta pienestä kuplastaan käsin on täysin irrallaan tieteestä ja sen viimeaikaisista tuloksista.

Luukkala otsikoi kirjan kahdeksannen luvun “Jeesus on Vanhan testamentin Herra – Jahve (YHWH)”. Ei nyt takerruta siihen, että Jumalan nimi on Jehova, eikä Jahve. Luukkala lainaa Jeremian profetiaa:

“Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: ‘Herra on meidän vanhurskautemme’.” (Jer. 23:5-6)

Luukkala tekee johtopäätöksen, että Jeesuksen nimi on “Herra meidän vanhurskautemme”, täten hänen nimensä on Jahve. Tämä ei pidä paikkaansa. Messiaan nimi on “Jehova meidän vanhurskautemme”. Messiaan nimi ei ole Jehova. Raamatussa missään kohdassa ei Messiasta kutsuta Jehovaksi. Siinä ei ole mitään erikoista, että Raamatussa useilla henkilöillä on Jumalan nimi, ns. teoforinen nimi. Näitä nimiä on useita, Jehoshua, Daniel, Elijahu jne. Jos Messiaan nimi on Jehova, miksi Jeremia ei kirjoita, että häntä kutsutaan Jehovaksi? Luukkala kirjoittaa, että “Hän on se puoli Jumalan olemusta, joka on sitoutunut meidän kohtaloomme.” Lähestymme kolminaisuusopin mysteereitä ja sitä, miten kolmiyhteisen Jumalan eri persoonat ovat sidoksissa toisiinsa. Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä kirjoitukset kertovat meille kolmiyhteisestä Jumalasta.

Luukkala kertoo, että Talmudissa ja Midrasheissa kerrotaan Messiaan olevan Jehova, täten on vahvat perusteet uskoa, että Jeesus on Vanhassa testamentissa esiintyvä Jehova. Luukkala lainaa Jeesusta “Minä ja isä olemme yhtä” (Joh.10:30) Jeesus voi sanoa olevansa yhtä Isän kanssa, koska hänet on luotu Jumalan kuvaksi (Kol. 1:15), koska hän on voideltu Messias, joka toteuttaa aina Isän tahdon, hän on Isän maailmaan lähettämä Vapahtaja ja Jumalan Poika. Mutta ajatus siitä, että Jeesus on Jehova on täysin mahdoton. Jeesus itse sanoo: “Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Joh. 17:3) Jeesus julistaa, että on vain yksi Jumala, Isä. Tässä olisi ollut oiva tilaisuus Jeesuksen esittää, että minä olen by the way itse Jehova. Mutta Jeesus ei kertaakaan kutsu itseään Jehovaksi, eikä Jeesusta missään kohtaa Uutta testamenttia kutsuta Jehovaksi. Minua kiinnostaa yksin Raamatun totuus, ja jos joku pystyy osoittamaan minulle, missä kohtaa Raamattua profeetat kutsuvat Messiasta Jehovaksi, käännyn oitis takaisin trinitaariksi, jollainen oli 33 vuotta elämästäni. Se että juutalaisissa lähteissä Targumeissa tai Midrasheissa kutsutaan Messiasta Jumalaksi ei vakuuta – juutalaisilla oli ja on paljon perättömiä myyttejä ja legendoja, joista Paavali meitä varoittaa. Vaadin, että Jeesuksen jumaluus osoitetaan meille suoraan profeettojen teksteistä, ei mistään myöhemmistä juutalaisista lähteistä.

Luukkala esittää, että Jeesuksella on Jumalan nimi:

“Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.” (Joh. 17:11)

Jos katsomme saman jakeen Bibliasta, se sanoo “Pyhä Isä! kätke niitä, jotka sinä minulle annoit, sinun nimes tähden, että he olisivat yksi niinkuin mekin!” Tässä on käsikirjoituksissa eroja, riittä että toteamme, että kaikissa käsikirjoituksissa ei sanota Jeesuksella olevan Isänsä nimi.

Jos Jeesuksen nimi on Jehova, miksi häntä ei kertaakaan Uudessa testamentissa kutsuta Jehovaksi? Miksi Jeesus itse ei kerro kertaakaan olevansa itse Jehova?

Luukkala vetoaa Raamatun kertomukseen Sodoman ja Gomorran tuhosta, josta sanotaan, että Jehova antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta Jehovan tyköä taivaasta. (1. Moos. 19:24) Tässä Luukkalan mukaan on kaksi eri Jehovaa, toinen on Jehova taivaassa ja toinen on Messias Jeesus. Itse luen tekstistä, että tässä kutsutaan Jumalaa kaksi kertaa Jehovaksi, jos Messias olisi tässä toiminut, lukisimme Raamatustamme, että Messias tuhosi Sodoman ja Gomorran lähettämällä Isänsä luota tulta ja tulikiveä taivaasta. Jumalan nimi Jehova esiintyy Raamatussa yli 6800 kertaa, eikä se kertaakaan tarkoita mitään muuta, kuin Jumalaa kaikkivaltiasta. On täysin Luukkalan omaa mielikuvitusta, että Jumalan nimi Jehova tarkoittaisi Messiasta Jeesusta.

Luukkala viittaa Psalmiin 110:1 “Herra sanoi minun herralleni: “Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi”.” ja esittää, että tässä on toiminnassa kaksi Herraa – Jehova ja Messias Jeesus. Mt. 22:41-45 pohjalta Luukkala väittää, että ongelman ydin tässä olisi, että Daavid kutsuu Messiasta Jehovaksi. Raamatun käännöksissämme lukee Herra. Jumalan nimi Jehova on Vanhan testamentin käännöksissä käännetty Herraksi. Kun luemme tämän jakeen hepreasta, paljastuu, että Jehova puhuu Daavidin herralle, eli siis Messiaalle, että istu minun oikealla puolelleni. Tässä siis esiintyy Jumalan nimi Jehova, ja sitten taas Messiasta kutsutaan Daavidin herraksi. Tässä ei Messiasta kutsuta Jehovaksi, toisin kuin Luukkala väittää. Heprean Adon voi tarkoittaa toki kaikkivaltiasta Jumalaa, mutta sanakirjan mukaan se tarkoittaa ketä tahansa korkea-arvoista henkilöä, oli sitten kyseessä ihminen tai enkeli tai muu olento. Herra ei ole synonyymi Jehovalle, toisin kuin Raamatun käännöksistämme ja kristillisestä tulkintatraditiosta saatamme väärin ymmärtää. Psalmissa 110 täten Jehova puhuu Daavidin herralle, eli siis Messiaalle, eikä tässäkään Raamatun jakeessa Messiasta kutsuta Jehovaksi, kuten ei missään muuallakaan Raamatussa.

Luukkala jatkaa termin “Herra” väärinkäyttöä ja esittää pokkana, että enkelit, jotka ilmestyivät paimenille, eivät puhuneet kreikkaa, vaan julistivat taivaasta “Teille on syntynyt Jeesus, joka on Messias, Herra (Jahve).” (Lk. 2:11) Mikä valtava sekaannus yhdestä sanasta! Voit tutkia sanakirjasta heprean sanaa Adon ja kreikan sanaa Kyrios, eikä kumpikaan tarkoita kiistatta Jehovaa, vaikka Jehovaan viitataankin usein Herrana. Herralla on näissä kielissä tismalleen sama merkitys kuin äidinkielessämmekin, se voi tarkoitta Jehovaa, tai se voi tarkoittaa ketä tahansa korkea-arvoista ihmistä (tai enkeliä). Nyt kun Luukkala antaa ymmärtää, että Herra mukamas tarkoittaa Jehovaa, löydämme Uudesta testamentista satoja kertoja viittaukseen Jeesuksen Herrana, jonka voi tulkita väärin tarkoittamaan Jehovaa. Jeesus on meidän Herramme, mutta hän ei ole Jehova. Esitän haasteeni uudelleen – näyttäkää minulle missä kohtaa Raamattua profeetat kutsuvat kertaakaan Messiasta Jehovaksi?

“Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.” (Sak. 14:5)

Luukkala esittää, että tässä Jeesusta kutsutaan Jahveksi, Jeesuksen nimi on Jahve ja Jeesus on itse Jumala. Itse luen, että tässä puhutaan Jehovasta Jumalasta, eikä Jeesuksesta. Muutama jae myöhemmin Sakarja mainitsee “Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.” (Sak. 14:9) Tässä olisi ollut loistava tilaisuus profeetan julistaa, että Jehova on kolme, ei yksi. Raamatun kiistaton todistus on, että Jumala on yksi, eikä yksikään profeetoista osaa kertoa meille sanaakaan kolmiyhteisestä Jumalasta. Luukkala lainaa Paavalia “ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” (Fil. 2:11) Luukkala lisää sanan Herra perään sulkuihin selityksen “Kyrios – Jahve”. Hän kirjoittaa, että Uuden testamentin Kyrios on sama kuin Vanhan testamentin Jahve. Näin siis Luukkala on päättänyt, että kreikan Kyrios tarkoittaa Jehovaa. Miten voi jatkaa keskustelua, kun toinen osapuoli on päättänyt keksiä kreikan ja heprean sanoille aivan omia merkityksiä?

Kirjansa luvun yhdeksän Luukkala on otsikoinut “Kolmiykseydestä”. Hän kertoo, että kristittyjen puhe kolmiyhteisestä Jumalasta herättää Jumalan omaisuuskansassa helposti väärinkäsityksiä ja esittää, että sanan “kolminaisuus” sijaan käytettäisiin termiä “kolmiykseys”. Luukkala myöntää, että Raamatussa termiä “kolminaisuus” ei mitenkään selitetä. Tämä on tärkeä huomio. Raamatussa yksikään Uuden testamentin kirjoittajista ei sanallakaan kerro meille Jumalan kolminaisuudesta. Paavali kirjeissään ei vaivaudu avaamaan meille kolminaisuuden mysteeriä. Ottaen huomioon, kuinka tiukasti juutalaiset pitivät ja pitävät kiinni Jumalan ehdottomasta ykseydestä, miten on mahdollista, että alkuseurakunta hyväksyi opin kolmiyhteisestä Jumalasta ilman, että luemme aiheesta ainuttakaan vastaväitettä Raamatustamme? Hyväksyikö juutalainen Paavali mukisematta, samoin kuin kaikki muut juutalaiset apostolit, että Jumala on kolmiyhteinen? Luukkala kirjoittaa:

“Se, miten tämä kaikki on samaan aikaan mahdollista, ei mahdu meidän rajoittuneeseen järkeemme. Teologien puhe kolminaisuudesta ja kolminaisuuden eri osien tarkka erittely on jotakin sellaista, jota Raamatusta ei löydy. Se on yritystä ymmärtää näitä asioita järjellisesti. Jumala on kuitenkin suurempi kuin meidän järkemme. Antakaamme Hänelle kunnia.”

Luukkala siis myöntää kaksi tärkeää seikkaa, että kolminaisuusoppi on järjenvastaista ja että sitä ei löydy Raamatustamme. Miksi meidän pitäisi uskoa järjenvastaiseen oppiin, josta Raamattu ei puhu sanaakaan? Miksi emme palaisi juutalaiseen ja apostoliseen uskontunnustukseen, jonka mukaan Jumala on yksi (5. Moos. 6:4, Joh. 17:3, Gal. 3:20)?

Luukkala torjuu ajatuksen siitä, että kristinusko opettaisi oppia kolmesta eri Jumalasta. Näin kuulemma helposti tapahtuu, jos keskittyy liikaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen persoonien eroavaisuuksiin. Sen sijaan tulisi Luukkalan mukaan pikemminkin puhua Jumalasta, joka ilmaisee itsensä kolmella eri tavalla. Luukkala ei ymmärrä, että tällöin on sorruttu sabellianismiin eli modalismiin, joka on kirkon taholta niin vakava harhaoppi, että Luukkala olisi keskiajalla poltettu roviolla. Ihmettelen suuresti, miksi Luukkala ei ole perehtynyt kristilliseen kolminaisuusoppiin, vaan sortuu näin vakavaan harhaan.

Luukkala esittää, että 1. Moos. 3:22 kolmiyhteinen Jumala keskustelee itsensä kanssa ja sanoo “ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä”. Vai puhuuko Jumala tässä enkeleilleen? Seuraavaksi Luukkala väittää, että heprean Adonai on monikkomuoto ja tarkoittaa “Herrat”. Hän on tietenkin oikeassa. Samoin heprean Elohim, Jumala, on monikkomuoto. Tässä on molemmissa kyse majesteetillisesta monikosta, ei siitä, että Jehova olisi kolmiyhteinen. Niissä tuhansissa ja taas tuhansissa jakeissa Raamatussamme, jossa Jumala toimii, verbi on (lähes) aina yksikössä.

Luukkala onnistuu hämmästyttämään minut todella suuresti. Hän viittaa juutalaisten uskontunnustukseen:

“Kuule, Israel! Jehova, meidän Jumalamme, Jehova on yksi.” (5. Moos. 6:4)

Luukkala esittää, että Jumala tässä mainitaan kolme kertaa, viitaten Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen. Eli siis kun Raamattu sanoo, että Jehova on meidän Jumalamme, Jehova on yksi, meidän tulisi laskea montako kertaa Jumalan nimi on mainittu tässä jakeessa ja päätellä, että Jumala on kolmiyhteinen Isä ja Poika ja Pyhä Henki? Seuraavaksi Luukkala valaisee meitä kertomalla, että heprean sana Echad tässä jakeessa tarkoittaa osista koostuvaa ykseyttä, kun taas Jachid tarkoittaisi absoluuttista jakamatonta ykseyttä. Tässä kohtaa on todettava, että Luukkala valehtelee meille päin naamaa kirkkain silmin. Echad sanakirjan mukaan tarkoittaa yhtä, se on heprean numero yksi, eikä tarkoita mitään muuta kuin yhtä. On totta, että Raamatussa perhettä kutsutaan yhdeksi, samoin rypeläterttua ja kokonaista kansaa, mutta tällöin on otettava huomioon, että näissä ilmaisuissa sana Echad tarkoittaa aina yhtä, eikä milloinkaan mitään muuta. Sanaa Jachid ei käytetä tässä jakeessa siitä syystä, että sillä on myös merkitys “yksinäinen”, joten se ei sopisi kuvaamaan Jumalan ykseyttä. Jachid esiintyy psalmissa 25:16 “Käänny minun puoleeni, armahda minua, sillä minä olen yksinäinen ja kurja.” Jehova ei ole yksinäinen ja kurja, siitä syystä 5. Moos. 6:4 ei käytetä sanaa Jachid. Heprean sana Echad kuitenkin sopii täysin tähän jakeeseen, sillä se tarkoittaa yhtä, eikä milloinkaan kahta tai kolmea tai mitään muuta numeroa. Juutalaisten uskontunnustus on, että Jehova on yksi, ei koskaan kaksi tai kolme. Tämä oli uskontunnustus, josta Jeesus itse (Joh. 17:3), apostolit ja Paavali (Gal. 3:20) pitivät kiinni. Anthony Buzzard teoksessaan “Jesus was not a trinitarian” kirjoittaa:

“Echad esiintyy noin 960 kertaa Raamatussa, eikä sana itsessään koskaan vihjaa moninaisuudesta. Se tarkoittaa yksinkertaisesti yhtä, ei kahta tai kolmea. Echad on numeerinen adjektiivi ja totta – joskus sillä kuvataan moninaisuutta tarkoittavaa sanaa, kuten laumaa tai perhettä. Mutta meidän tulee olla tarkkoja, että sana echad ei koskaan itsessään tarkoita moninaisuutta.”

Luukkala esittää kirjansa erikoisessa luvussa kymmenen, että nykyjuutalaisuudessa juutalaisilla ei ole Isää, koska heillä ei ole Poikaakaan. Vanha testamentti kuulemma pysyy heille suljettuna. Mutta jos kerran peite poistuu juutalaisten silmiltä vasta kun he tuntevat Jeesuksen, miten tuo peite voi koskaan poistua? Judaismi kuulemma on vain käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle jne. Judaismi Luukkalan mukaan on vanginnut jäsenensä isen perinnäissääntöihin ja lain kahleisiin. Luukkala ei kerro, miten Jumalan pyhän, vanhurskaan, hyvän, (Room. 7:12) täydellisen (Ps. 19) ja ikuisen (Ps. 119) lain noudattaminen voi olla vankeutta. Luukkala lainailee profeettoja, joiden mukaan juutalaiset ovat uppiniskainen ja niskoitteleva kansa, jotka levittävät valheita ja uskovat valheita. Luvunsa lopuksi Luukkala väittää, että Vanha testamentti puhuu “kirkkaasti” Jeesuksen syntymästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Toistaiseksi kirjassaan Luukkala ei ole osoittanut, missä kohtaa profeetat tietävät mistään näistä asioista sanaakaan. Luukkala olisi voinut puhua juutalaisista kauniimmin, nyt teksti lähentelee antisemitismia. Olen tästä surullisesta luvusta aistivinani, että Luukkala on juutalaistyössään turhautunut tähän uppiniskaiseen kansaan, joka ei näe Raamatustaan mitään tarvetta Jeesukselle, joka ei voi kääntyä kristityksi, koska heillä on peite silmillä. Luukkala kertoo juutalaisesta rabbista, joka moitti oppilastaan siitä, että tämä luki Vanhaa testamenttia ilman kommentaaria. Hän tokaisi oppilaalleen, että sinusta tulee kristitty, jos luet Raamattu ilman kommentaaria! Luukkala esittää, että asia on juuri näin, jos luemme tekstiä suoraan, meistä tulee kristittyjä. Pohdin vain, onko Luukkala itse koskaan lukenut Vanhaa testamenttia ilman kristittyjen kommentaareja? Voisiko asia olla päinvastoin – kun hylkäämme Luther-lasit ja kirkkoisien kommentaarit, meistä tulee Raamatun tekstin äärellä juutalaisia? Näin kävi minulle.

Luukkala todistelee Targumien valossa, että juutalaisten käyttämät termit Mimra ja Metatron tarkoittavat Vanhassa testamentissa esiintyvää Herran enkeliä, joka on itse Jeesus. Kristityt syyttävät Jehovan todistajia siitä, että nämä pitävät Jeesusta ylienkelinä. Mitä tämä sitten on? Jeesus on itse Herran enkeli? Miksi Uudessa testamentissa Jeesusta ei kertaakaan kutsuta enkeliksi? Voisiko olla, että Herran enkelillä ei ole mitään tekemistä Jeesuksen kanssa? Juutalaiset siis uskovat omista lähteistään, ei Vanhasta testamentista, vaan myöhemmistä kirjoituksista, että Herran enkeli on itse Messias. Luukkala päättä sekavan luvun Herran enkelistä sanoihin “Kuinka lähelle nämä vanhat juutalaiset lähteet tulevatkaan tässäkin asiassa Uuden testamentin sanomaa Jeesuksesta! Miltei malttamattomina voimme odottaa sen peitteen poistumista juutalaisten kansan silmiltä, joka nyt vielä pimentää ymmärrystä.” Luukkala ei vaivaudu kertomaan meille, missä kohtaa Uutta testamenttia Jeesusta kutsutaan enkeliksi. Meidän siis pitäisi uskoa enkeli-Jeesukseen? Kenellä on peite silmillä?

Saamme jälleen kuulla, että Jeesus ei puhunut kreikkaa, vaan hepreaa. Sanoessaan kreikaksi “Ego eimi”, “minä olen”, Jeesus todennäköisesti sanoi hepreaksi “Ani hu”, joka on viittaus Jumalan nimeen, ehjee asher ehjee. Tämän argumentin olen kuullut monta kertaa, sanoessaan “minä olen”, Jeesus julistaa olevansa itse Jehova. Entä Paavali sitten? Paavali kirjoittaa 1. Kor. 15:10, että “Jumalan armosta minä olen se mikä olen” – joka on vielä suorempi viittaus Jumalan nimeen. Julistiko Paavali olevansa itse Jehova? Jos Jeesus oli itse Jehova, miksi hän ei kertaakaan sano niin suoraan? Miksi käyttää kiertoilmauksia? Mitä Jeesuksen olisi pitänyt sanoa kreikaksi, kun hän sanoo olevansa se hyvä paimen, ilman että hän olisi käyttänyt termiä “minä olen”? Kommunikointi käy hyvin vaikeaksi, jos ei saa sanoa “minä olen”.

Seuraavaksi Luukkala esittää, kuinka Herran Enkeli, eli siis Jeesus itse, kohtasi Aabrahamin Moorian maassa ja Mamren tammistossa, kuinka punaruskea hieho on Jeesuksen esikuva, kuinka Jeesus ilmestyy Haagarille ja miten Jaakob painii Jeesuksen kanssa. Sitten on vuorossa Herran Sana, Davar-Jehova, joka on tietenkin Joh. 1:1 valossa itse Jeesus. Näin siis tässä Luukkalan nyt jo lähes mystisessä tulkinnassa Jeesus on läsnä lähes joka ikisessä tapahtumassa Vanhassa testamentissa. Tästä herää kysymys, kuka lukee Vanhaa testamenttia kommentaarien valossa ja kenellä on peite silmillä?

Luukkala siteeraa jaetta Kol. 1:15 ja korostaa sanat “esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa”. Tässä hän siteeraa jaetta, joka on väärin käännetty. Alkukielen mukaan tämän jakeen kääntävät sekä Raamattu Kansalle että Uuden maailman käännös:

“Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen.”

Tässä siis sanotaan, että Jeesus on koko luomakunnan esikoinen, eli siis ensimmäinen luotu olento. Kaikki muut Luukkalan lainaamat Raamatun kohdat selkeytyvät tämän jakeen valossa, Jeesus ei ollut Jumala, joka oli olemassa ikuisuudessa ennen maailman luomista, hän on luomakunnan esikoinen. Raamatussa missään kohtaa ei kerrota Jeesuksen olleen olemassa ikuisesti ennen maailman luomista, läsnä Jumalan rinnalla luomistyössä kuitenkin esikoisena. Luukkala avaa Raamatun ensimmäistä jaetta, jonka sana “alussa”, Bereishit, voidaan lukea tarkoittavan myös “esikoisessaan”. Täten on selvää, että Jeesus on ollut läsnä maailmaa luotaessa, mutta missään kohtaa ei anneta ymmärtää, että hän olisi ollut olemassa ikuisesti ennen maailman luomista.

Heprean lauseessa objektia merkitsevä sana “Et”, Aleph-Tav, merkitsee Luukkalan mukaan itse Messiasta, joka on ensimmäinen ja viimeinen. Samoin Raamatun ensimmäinen kirjain Bet viittaa Messiaaseen, Poikaan, joka on hepreaksi Ben. Jumalan henki Raamatun ensimmäisessä jakeessa on tietenkin Pyhä Henki, kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona ja valkeus seuraavissa jakeissa on itse Messias Jeesus. Miksi juutalaiset eivät ole vakuuttuneita?

Luukkala on Malakian kirjan Messias profetiasta tehnyt saman havainnon kuin minä (Mal. 4:2). Luukkala kirjoittaa “Malakia puhuu edellä mainitussa jakeessa “parantumisesta Messiaan siipien alla”. “Siipeä” tarkoittava sana on hepreassa “kanaph”, joka voi tarkoittaa myös vaatekappaleen reunaa. Silloin se voisi viitata myös rukousviitan reunaan tai tupsuihin. Näin ollen verenvuotoa sairastunut nainen koskettaessaan takaapäin Jeesuksen viitan tupsuun sai samalla kokea Malakian lupaaman parantumisen “Vanhurskauden Auringon” siipien alla.”

Luukkaala ehdottaa, että Jumala jakeessa 1. Moos. 1:26-27 sanoessaan monikossa “tehkäämme ihminen kuvaksemme” puhuu Messiaalle. Mutta koska heti seuraavassa jakeessa sanotaan yksikössä, että Jumala loi, olemme jälleen kolminaisuuden salaisuuden äärellä. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, joko Jumala puhui enkeleilleen, tai sitten hän puhui Jeesukselle, joka oli koko luomakunnan esikoinen. Meidän ei tarvitse olettaa, että kolmiyhteinen Jumala tässä puhuu itselleen. Miksi kolmiyhteisen Jumalan eri persoonien pitäisi puhua keskenään, jos heistä jokainen on kaikkitietävä Jumala?

Luukkala löytää Messiaan monesta ihmeellisetä paikasta Vanhasta testamentista. Hän on Shekina kirkkaus (jota termiä ei käytetä Raamatussa) ilmestysmajan yläpuolella, hän oli läsnä kalliona erämaavaelluksella, hän oli mukana Jerikon valloituksessa ja Jordanin ylityksessä ja melkeinpä missä tahansa. Jesaja 7:14 Jeesuksen nimi on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Heprean sana “merkki” tässä jakeessa on Alpeh-Vav-Tav, eli siis ensimmäinen ja viimeinen, jonka keskellä on heprean kirjain Vav, joka on kuva naulasta – täten tässä sanassa on piilotettuna kuva ristiinnaulitusta Jeesuksesta.

En yhtään epäile, että Luukkalan motiivi on vilpitön. Mutta itse ihmettelen, miksi Jeesus pitäisi löytyä Vanhasta testamentista myös sieltä, missä hän ei ole? Miksi emme pysyisi niissä asioissa, jotka voimme varmaksi tietää? Juutalaisia lähteitä on niin paljon ja niin moneen eri lähtöön, että voimme niitä sopivasti valikoida ja keskittyä niihin juutalaisten lähteisiin, jotka näyttäisivät kertovan meille jotakin Messiaasta. Ne lähteet taas, jotka eivät kerro Messiaasta, me voimme hylätä. Minun haasteeni – Raamatun profetia, joka kertoo Messiaasta, joka on itse Jumala, Jumalasta, joka syntyi ihmiseksi ja Jumalasta, joka on kolmiyhteinen, odottaa edelleen vastausta. Luukkaala ei kykene Vanhan testamentin kirjoituksista osoittamaan, että Messias on itse kaikkivaltias Jumala Jehova. Luukkaala lainaa Jesajan profetiaa Jes. 9:5, jossa Messiaan nimi on Väkevä Jumala ja Iankakkinen Isä. Tässä ei sanota, että hän on itse Väkevä Jumala, vaan että hänen nimensä on Väkevä Jumala. Myös kolminaisuusopin kannalta tämä jae on haastava, sillä Poika ei ole Isä, mutta tässä hänen nimensä on Iankaikkinen Isä. Sitten Luukkaala kertoo rabbista, joka ilmeisesti ei osannut hepreaa, sillä hän ei kyennyt selittämään Sakarjan profetiaa Jumalasta, joka lävistetään (Sak. 12:10). Tässä profetiassa sanotaan käännöksemme mukaan “He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet.” Oma heprean opettajani kääntää tämän jakeen “He katsovat minuun lävistäessään hänet”. Myös Johannes lainaa tätä jaetta, mutta muodossa “He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet.” (Joh. 19:37) Eikö Johannes osannut hepreaa?

Kirjansa luvussa 46, “Jeesus on Jumala”, Luukkala lainaa muutamaa Raamatun jaetta Uudesta testamentissa, joissa sanotaan, että Jeesus on Jumala, kuten Joh. 14:11, 1. Joh. 5:20, Room. 9:5, Hepr. 1:8, Joh. 16:28, Hepr. 1:5. Olen näihin kaikkiin vastannut kattavasti tässä. Missään näissä jakeissa ei Jeesusta kuvata Jehovaksi. Luukkala esittää, että yksin Jumala voi kantaa meidän syntimme, mikä ei pidä Jes. 53 valossa paikkaansa. Ihminen, Jeesus, joka oli virheetön ja synnitön, saattoi kärsiä rangaistuksen meidän puolestamme. Mikään Vanhan testamentin teksti ei edellytä, että Herran kärsivän palvelijan pitää olla itse Jehova. Luukkalan kirjan otsikko on “Kirjoitukset todistavat minusta”. Kirjan otsikko ja kansikuva antavat ymmärtää, että kirjoituksilla tarkoitetaan Vanhan testamentin kirjoituksia. Haasteeni odottaa yhä vastausta – missä kohtaa profeetat kertovat meille Messiaasta, joka on itse Jumala?

Luukkala osoittaa juutalaisista lähteistä, että monet rabbit pitivät Jesaja 53 profetiaa Herran kärsivästä palvelijasta kuvana Messiaasta, joka kantaa meidän syntimme ja sovittaa ne. Nykyjuutalaisuudessa tätä Herran kärsivää palvelijaa pidetään Israelin kansana, joka kärsii kansansa, eli siis itsensä puolesta. Mutta tässäkään tärkeässä Messias-profetiassa ei missään kohtaa Messiasta kuvata itse Jumalaksi.

Ristin hahmon Luukkala näkee heprean Tav-kirjaimessa ja tangossa, jonka varaan Mooses ripusti käärmeen, kiinan kielen sanamerkeissä, juutalaisten lulav-kimpun heiluttamisessa ja rukousmuodossa, jossa heilutaan ristin muodossa. Luukkala unohtaa mainita, että Israelin kansa eräämavaelluksellaan vaelsi ristin muotoisessa muodostelmassa. Kun meillä on kristinuskon värittämät lasit nenällämme, näemme ristin kaikkialla.

Juutalaisten omasta päästään keksimät termit, Mimra ja Metatron ja Shekina, joita ei löydy Raamatusta, kiinan sanamerkkien todistus, raamattukoodit, Jeesus Herran enkelinä ja koko sepustus siitä, että Jeesus = Sana = Herra = Jehova ei vakuuta kriittistä lukijaa. Tämä kirja ei vastaa haasteeseeni. Luukkala ei pysty osoittamaan ainuttakaan profetiaa Raamatusta, jossa Messias olisi itse Jehova. Yritys on hyvä ja vilpitön, mutta epäonnistuu pahasti. Tätä kirjaa ei oikein hyvin voi suositella kenellekään, sillä se epäonnistuu pahasti tavoitteessaan – osoittaa Vanhan testamentin kirjoituksista, että Jeesus olisi Messias.

Luukkaala omistaa yhden kokonaisen luvun ruokasäädöksille. Hän toteaa, että kielto syödä verta annettiin jo Nooalle ja vahvistettiin apostolien kokouksessa (Apt. 15). Luukkala huomauttaa, että jo Nooa tiesi eron puhtaiden ja saastaisten eläinten välillä. Hän todistaa, että Mk. 7:19 “Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi” on Raamatun kääntäjien tekemä lisäys. Pietarin näyn (Apt. 10) Luukkala tulkitsee aivan oikein, kyse ei ollut saastaisten eläinten syömisestä, vaan siitä, että ketään ihmistä ei saanut kutsua saastaiseksi, vaan evankeliumi oli nyt julistettava kaikille kansoille. Luukkala huomioi aivan oikein, että Pietari tässä julistaa, että ei ole koskaan syönyt mitään saastaista. Joten jos Jeesus olisi opettanut opetuslapsiaan syömään saastaista, eikö Pietari tiennyt tästä? On hieno lukea populaarista teoksesta näitä ajatuksia, Luukkala on tismalleen samalla linjalla tämän asian suhteen kuin minä. Jos haluat perusteellisemmin tutustua ruokasäädöksiin, katso tämä kirjoitukseni.

Luukkala esittää, että Jeesus täytti kevään juhlat, mutta syksyn juhlat tulevat saamaan täyttymyksensä Jeesuksen toisessa tulemisessa. Minua ilahduttaa, että Luukkala rohkeasti esittää Jeesuksen ristiinnaulitsemisen perjantaina ja ylösnousemuksen sunnuntaina olevan mahdoton, sillä Jeesus omien sanojensa mukaan olisi haudassa kolme päivää ja kolme yötä. Luukkala käy hienosti kaikki juhlat läpi ja todistaa, kuinka valtava sanoma näihin juhliin, Herran sanassaan määräämiin (3. Moos. 23) juhlapyhiin liittyy. Tämä on oikein hienoa, mutta kuka uskaltaisi populaarissa teoksessa kertoa myös sapatista?

Kirjansa loppusanoissa Luukkala toteaa, että Jeesus on läsnä Vanhassa testamentissa joka sivulla, kun muistamme, että Jumalan nimi Jehova tarkoittaa Jeesusta. Todellakin, jos Jeesus on itse Jehova, silloin pakosti Jeesus on läsnä jokaisessa jakeessa, jossa kerrotaan jotakin Jehovasta, eli Israelin Jumalasta. Tämä kirja ei vakuuta minua siitä, että Jeesus on Israelin luvattu ja kauan odotettu Messias, se ei vakuuta minua siitä, että Jeesus on itse Jehova. On sanottu, että missä kaksi juutalaista on koolla, siellä on kolme eri mielipidettä. Voi olla, että juutalaiset näkevät Mimran ja Metatronin ja Jehovan enkelin olevan itse Messias, mutta kun koitamme löytää Messiaan Vanhan testamentin profetioista, emme etsimälläkään löydä sieltä ajatusta Jumalasta, joka syntyy ihmiseksi, joka kuolee ristillä ja nousee ylös kuolleista. Luukkala tulkitsee Vanhaa testamenttia kuten kristityt yleensä, Kristuksesta käsin. Näin kun on päätetty vastoin Raamatun ilmoitusta, että Jehova tarkoittaa Jeesusta, on Jeesus läsnä jokaisessa jakeessa. Olen pahoillani, mutta minua tämä kirja ei vakuuta.

25 thoughts on “Pekka Luukkala, Kirjoitukset todistavat minusta”

 1. Lauri kirjoitti: -Facebookissa esitin kristityille ystäville haasteen – missä kohtaa Raamattua profeetat kertovat meille Messiaasta, joka on itse Jumala?

  Otan haasteen vastaan ja kerron, miten VT ilmoittaa Messiaan olevan Jumala.

  Jesajan kirjassa on paljonkin sellaista ilmoitusta, että Jeesus Kristus on Jumala ja Jehova. Täytyy tietenkin ymmärtää VT:n tekstien retoriikkaa, jotta ymmärtää oikein tekstien tarkoituksen.

  Jesaja kirjoittaa, että syntyy poikalapsi, joka on Isä ja Jumala. Jesaja tarkoittaa, että poikalapsi on Jehova. Kysymys on tietenkin Immanuelista, Jumalasta ihmisten kanssa. Tämän tulkinnan vahvistaa oikeaksi jae Matt 1:23.

  Jes 9:6 Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.

  Jes 7:14 Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. [Nimi Immanuel merkitsee ‘meidän kanssamme on Jumala’.]

  Matt 1:23 — Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel — se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.

  Tässä Jehova itse sanoo, että juutalaiset ovat lävistäneet hänet siis Jehovan. Tämä on tärkeä Messias profetia, joka todistaa, että Jeesus Kristus on ihmiseksi tullut Jehova. Samaa asiaa käsittelee Jes 53.

  Sak 12:
  1 Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra,

  10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

  Sama jatkuu luvussa 14, missä kerrotaan, kuinka Jehova on palannut takaisin ja seisoo omilla jaloillaan Ölymäellä pyhiensä kanssa. Kyseessä on Jeesus Kristus, joka on Jehova.

  Sak 14:
  3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
  4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
  5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.

  Paavali kirjoittaa myös takaisin palaavasta Jehova Jeesuksesta, jolloin hän viittaa Jesajan kirjassa mainittuun Jehovaan.

  2 Tess 1:
  7 mutta ahdistetut — niin teidät kuin meidätkin — hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta
  8 tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille.

  Jes 66:
  15 Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. [2. Tess. 1:8]
  16 Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: [Ilm. 19:20,21]
  17 nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia — minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra.
  18 Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni.

  Luukkaan evankeliumista ei ole säilynyt alkuperäistä hebrealaista käsikirjoitusta, mutta on säilynyt myöhemmät kreikkalaiset ja arameankieliset käännöskopiot.

  Arameankielisissä evankeliumeissa on eri sanat Jehovalle ja Adonaille, kun kreikkalaiset käännökset käyttävät yhtä sanaa Kyrios ja suomalaiset käännökset yhtä sanaa Herra. Arameankielisessä Luukkaan evankeliumissa lukee, että “Hän on Kristus, Jehova”. Aramealainen sana MarYA merkitsee Jehova ja sana Mar merkitsee Adonai.

  Luuk 2:11 Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.

  ܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܝܘܡܢܐ ܦܪܘܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܒܡܕܝܢܬܗ ܕܕܘܝܕ
  “For there is born for you today, The Saviour, who is MarYa Meshikha {The Lord-YHWH, The Anointed One}, in the city of David.”

 2. Messiaaninen juutalainen Joseph Shulam opettaa, että nämä jakeet ilmoittavat, että Messias on Jehova:

  Jer 33:15 Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskauden vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.
  16 Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: ‘Herra, meidän vanhurskautemme’.

  Johannes Kastaja kertoi, että Jeesus Kristus on Jehova kertoessaan omasta tehtävästään ja myös Jumalan Karitsa viitaten Jesajan kirjan lukuun 53 sekä Sakarjan kirjan jakeisiin 3:8,9.

  Mark 1:2 Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan: — Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien.
  3 Ääni huutaa autiomaassa: “Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!”

  Joh 1:23 Johannes vastasi: “Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: ‘Tasoittakaa Herralle tie!’ Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut.”

  Paavali sanoi, että jokaisen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Jehova. Herra tarkoittaa tässä nimenomaan Jehovaa, koska Paavali viittaa Joelin kirjan jakeeseen, jossa käytettään sanaa Jehova.

  Room 10:9 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva

  13 Onhan kirjoitettu: “Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”

  Joel 2:32 (3:5) Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.

 3. Late kirjoitti: ” Luukkala kirjoittaa: “Uusi litto Jeesuksessa kirjoitetaan Jeesuksen omien sydämiin.” Mutta jos luemme Jeremian profetian tarkkaan, sen mukaan uusi liitto solmitaan Juudan heimon ja Israelin heimon kanssa, ja uudessa liitossa Toora, eli Mooseksen laki, kirjoitetaan meidän sydämiimme. Emme voi mitenkään tulkita tämän tärkeän profetian uudesta liitosta tarkoittavan, että uudessa liitossa jokin toinen laki kirjoitetaan meidän sydämiimme”

  Sitten siteeraan blogitekstistäsi löytyvää ’Tapion’ kirjoitusta: ”Sanaa Toora käytetään Mooseksen laista, mutta ei ainoastaan siitä. Esimerkiksi 1 Moos 26:5 sanoo: ”Näin siksi, että Abraham kuunteli minua ja noudatti jatkuvasti vaatimuksiani, käskyjäni, säädöksiäni ja lakejani.” Tässä käytetään sanaa Toora, vaikka Mooseksen laki tuli vasta 400 vuoden päästä.”

  Uskon, että sana laki Raamatussa viittaa erittäin monissa kohdissa viiteen Mooseksen kirjaan, mutta ei aivan kaikissa kohdissa, uskon että mm. jakeissa Gal. 6:2, Jaak. 1:25 ja Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa.
  Suom. 1933 käännöksessä jakeessa Jer. 31:33 on mielestäni harhaanjohtavaa, että sana nathan on käännetty tuossa jakeessa Jer. 31:33 sanalla panna eikä sanalla antaa, ja että tuon jakeen siteerauksissa v. 1938 käännöksessä jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16 kreikan sana didomi on käännetty sanalla panna eikä sanalla antaa.

  [Jer. 31:33] Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Jhwh: Minä annan lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;

  [Joh. 1:17] se laki annettiin Mooseksen kautta, sulous ja totuus ilmaantui Jesus Messiaan kautta

  [Joh. 1:17] For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Messiah.

  Jos Jhwh Jumala antoi tooran eli lain Mooseksen kautta, niin arvelen, että tuskinpa hän antaisi sen saman lain sitten Uudessa liitossa sydämiin. Arvelen, että jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki viittaa johonkin muuhun kuin viiteen Mooseksen kirjaan.

  1. Uudessa testamentissa laki tarkoittaa Jumalan käskyjä, joita on Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa. Pelkästään vaatimus noudattaa profeettojen käskyjä tarkoittaa myös velvollisuutta noudattaa Mooseksen lakia, koska profeetat vaativat noudattamaan sitä lakia.

   Paavali ilmoitti, että hän on noudattanut juutalaisten lakia, mikä tietenkin tarkoittaa Mooseksen lakia ja myös profeettojen kirjoja eli meidän tuntemaa Vanhaa testamenttia.

   Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: “Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan.”

   Paavali uskoi kaiken sen, mitä Mooseksen laissa lukee ja sen takia noudatti lakia. Jeesuksen sanojen mukaan kukaan ei voi edes uskoa, jos hän ei kuuntele Moosesta siis noudata Mooseksen lakia.

   Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

   Luuk 16:28 Minulla on viisi veljeä — hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’
   29 Abraham vastasi: ‘Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’
   30 ‘Ei, isä Abraham’, mies sanoi, ‘mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’
   31 Mutta Abraham sanoi: ‘Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'”

   Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

   Jaak 2:26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.

   Kukaan ei ole uudessa liitossa, jos hänen sydämessään ei ole Mooseksen lain tuntemusta ja halua sen noudattamiseen.

   Ps 40:7 Siksi minä sanoin: “Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä.
   8 Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni.”

   Room 8:6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
   7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.
   8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

 4. On täysin mahdotonta, että juutalainen Jeremia kirjoittaessaan juutalaiselle yleisölle tarkoittaisi heprean sanalla Torah mitään muuta, kuin Mooseksen lakia. Juutalainen kansa tunsi ainoastaan yhden pyhän ja vanhurskaan lain, Mooseksen lain. Jos Jeremia olisi tarkoittanut jotain toista lakia, Kristuksen lakia, hän olisi kyllä osannut sanota, että annan teille uuden lain.

  1. [Jer. 31:33] Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Jhwh: Minä annan lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;

   [Joh. 1:17] se laki annettiin Mooseksen kautta, sulous ja totuus ilmaantui Jesus Messiaan kautta

   [Joh. 1:17] For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Messiah.

   Koska Jumala antoi tooran eli lain Mooseksen kautta, niin ajattelen, että tuskinpa hän antaisi sen saman lain sitten Uudessa liitossa sydämiin.
   Uskon siis, että jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki viittaa johonkin muuhun kuin viiteen Mooseksen kirjaan.

   Uskon myös, että Messiaan kirje, sydänten lihatauluihin kirjoitettu, ei ole sama kuin Mooseksen laki, ja että Messiaan kirje ei ole sama kuin kymmenen käskyä.

   2.Kor. 3:3 Sillä ilmeistä on, että te olette Messiaan kirje palveltu meiltä, kirjoitettu ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydänten lihatauluihin

   2. Kor. 3:6-9 who also made us sufficient to be ministrants of a new covenant, not of letter, but of spirit; for the letter doth kill, and the Spirit doth make alive and if the ministration of the death, in letters, engraved in stones, came in glory, so that the sons of Israel were not able to look stedfastly to the face of Moses, because of the glory of his face — which was being made useless, how shall the ministration of the Spirit not be more in glory? For if the ministration of the condemnation is glory, much more doth the ministration of the righteousness abound in glory;

   [Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme Hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

   1. uskova kirjoitt: -Koska Jumala antoi tooran eli lain Mooseksen kautta, niin ajattelen, että tuskinpa hän antaisi sen saman lain sitten Uudessa liitossa sydämiin. – Uskon myös, että Messiaan kirje, sydänten lihatauluihin kirjoitettu, ei ole sama kuin Mooseksen laki, ja että Messiaan kirje ei ole sama kuin kymmenen käskyä.

    Sinä olet väärässä.

    Jeesus Kristus on uuden liiton lähettiläs, joka ilmoitti, ettei hän tullut lakia muuttamaan vaan sitä noudattamaan.

    Matt 5:17 “Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.

    Joh 10:35 35 , eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi.

    Raamatussa ei ole kuin yksi laki Mooseksen laki, jota tosin kutsutaan eri nimillä eri asiayhteyksissä kuten esim. käskyt tai juutalaisten laki tai laki ja profeetat jne. Vuorisaarnan sanat ovat selvät. Mooseksen laki velvoittaa jokaista kristittyä uuden liiton aikana.

    Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: “Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan.”

    Matt 5:18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    Kristuksen laki on Mooseksen laki, jonka Messias profetiat ovat täyttyneet Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali sanojen mukaan Kristuksen laki on juutalaisten Toora. Paavalin ajan juutalaisia ja alkuseurakuntaa erotti lain suhteen se asia, että juutalaisilla oli Toora ilman uskoa lain säädöksiin uskoa Kristusta, kun kristityt uskoivat Toorasta kaiken Messias profetioita ja Kristusta myöden.

    Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

    Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

    Ap.t 28:23 Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen.

 5. Mielestäni on selvää, että Messiaan kirje ja Messiaan laki eivät ole sama kuin Mooseksen laki.

  Ja mielestäni jae 1.Kor. 14:37 on hyvä todiste sille, että sana käsky ei aina viittaa viidessä Mooseksen kirjassa oleviin käskyihin. [Jakeessa 1.Kor. 14:37 kreikan sana entole, käsky, on bysanttilaisessa ja Textus Receptuksesta tekstissä monikkomuodossa, vaikka v. 1938 ja 1992 käännöksissä sana käsky onkin yksikkömuodossa tuossa jakeessa]

  [1.Kor. 14:37] if any one doth think to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge the things that I write to you — that of the Lord they are commands

  [1.Kor. 14:37] Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön, että mitä teille kirjoitan, ne ovat Herran käskyjä.

  Mutta tosiaan uskon myös, että Mooseksen lakia ei ole kumottu.
  Eräs Ben opettaa [viitaten mm. jakeeseen Room 7:6, suomennettu], että ‘lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme’.

  [Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme Hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

  Siteerasit jaetta Apt. 25:8. Voisitko verrata Apt. 15. ja 21. lukua, pakania ja juutalaisia?

  William Higgins’in opetusta: “Jewish Christians continued to follow the law of Moses. Paul also kept the law. ”
  Suomeksi: “Juutalaiset kristityt jatkoivat Mooseksen lain seuraamista. Paavali myös piti lain. ”

  Katkelma Emeal Zwayne’n apostolien tekojen 15. lukua käsittelevästä opetuksesta suomennettuna, jossa hän siteeraa myös jaetta Apt. 15:10 Emealin tekstiä: … ‘Apostoli Pietari kysyi koskien tätä asiaa”: [seuraavassa Apt. 15:10] ‘Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna oppilaiden niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?’ [Apt. 15:10] [Emealin opetus seuraavassa]: ‘Sitten tuotiin ilmi Pyhän Hengen avulla, että pakana uskovia ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.’

  [Apt. 15:24, vuoden 1776 käännös] Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.
  [Apt 15:25-29] Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
  Jotka miehet ovat sielunsa meidän Herramme Jesus Messiaan nimen tähden alttiiksi antaneet.
  Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.
  Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille, ei enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
  29 pidättäytyä epäjumalan-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta, joista varjelevina itsenne hyvin teette. Voikaa hyvin.

  1. uskova kirjoitti: -Mielestäni on selvää, että Messiaan kirje ja Messiaan laki eivät ole sama kuin Mooseksen laki.

   Jos et edellä siteeraamistani Uuden testamentin jakeista tätä pysty ymmärtämään, niin sitten asialle ei mahda mitään. On täysin selvä asia, että Messiaan laki on Mooseksen laki. Se on se laki, jota Messias itse noudatti ja sen noudattamista muiltakin vaati. Tässä on kertauksena kaksi jaetta Paavalin kirjoituksista, jotka osoittavat, että Messiaan laki on Mooseksen laki.

   Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: “Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan.”

   Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

   uskova kirjoitti: -Ja mielestäni jae 1.Kor. 14:37 on hyvä todiste sille, että sana käsky ei aina viittaa viidessä Mooseksen kirjassa oleviin käskyihin.

   Tuo on mielivaltainen johtopäätös. Siinä jakeessa Paavali vaati noudattamaan Mooseksen laissa olevaa käskyä, ettei naiset saa toimia seurakunnan opettajina. Jakkeessa 1 Kor 14:34 paavali viittaa Mooseksen laissa olevaan käskyyn, jossa säädetään naisen almaisuus mieheen nähden, joten nainen ei saa seurakunnassa opettaa miehiä. Toora ei tunne sellaista kuin naispappeus. Pappeus on Toorassa annettu Aaronin POJILLE ei tyttärille.

   1 Kor 14:32 Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan,
   33 sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa,
   34 naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. [1. Moos. 3:16]
   35 Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. [1. Tim. 2:11,12]
   36 Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle? Tai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne?
   37 Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky.

   1 Moos 3:16 Naiselle hän sanoi: — Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan.

   uskova kirjoitti: -Katkelma Emeal Zwayne’n apostolien tekojen 15. lukua käsittelevästä opetuksesta suomennettuna, jossa hän siteeraa myös jaetta Apt. 15:10

   Ap.t luvussa 15 ei kumota pakanoiden velvollisuutta noudattaa lakia, vaan käsitellään sitä, että pitääkö Kreikassa asuvien pakanuskovien ottaa ympärileikkaus, jotta he voisivat pelastua. Apostolit eivät vaatineet ympärileikkausta siis asettaneet lain vaatimuksen ylittävää taakkaa, koska Mooseksen laissa ei ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvia pakanauskovia. Ympärileikkaus on pakollinen Abrahamin jälkeläisille ja heidän perheensä jäsenille. Paavali oli paikalla ja tiesi, mitä kokous päätti. Sen jälkeen hän ympärileikkasi vapaaehtoisesti kreikkalaisen Timoteuksen ja vaati Roomalaiskirjeen luvussa 2 pakanoita noudattamaan Mooseksen lakia armon menettämisen uhalla. Mieti tätä. Tämäkin on Jumalan sanaa:

   Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
   10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
   11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. [Ap. t. 10:34+]
   12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
   13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

   Ap.t 10:34 Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: “Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä.
   35 Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa.

   Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

 6. Kirjoitan ensi viikolla enemmän, nyt vain vähän.
  Otit esiin mm. jakeen Room. 2:13.

  [Room. 2:13] Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.

  Katkelma Cambridge Bible for Schools and Colleges teoksesta koskien Room. 2:13: ‘It merely states the conditions of legal justification, whether fulfilled in fact or not’. Suomennettuna: ‘Se [jae] vain ilmoittaa lakivanhurskuttamisen ehdot joko täytettynä tosiasiassa tai ei’.

  Katkelma Expositor’s Greek Testament teoksesta koskien jaetta Room 2:13 ‘Whether there are persons who perfectly keep the law, is a question not raised here’. Suomennettuna: ‘Onko henkilöitä jotka täydellisesti pitävät lain, on asia jota ei mainittu tässä’.

  1. Sinulla on mielivaltainen selitys jakeeseen Room 2:13. Haet netistä kaiken maailman väärää opetusta kumota evankeliumia.

   Jae Room 2:13 on säädös, joka koskee kaikkia uskovia myös pakanakristittyjä. Se säätää, ettei kukaan kristitty ole kelvollinen Jumalalle siis vanhurskas, jos hän ei noudata Mooseksen lakia, mihin kuuluu myös velvollisuus uskoa Kristusta. Kyse ei ole lainvanhurskaudesta vaan uuden liiton säädöksestä.

   Armo osuus on siinä, että kristitty tullessaan uskoon saa syntinsä anteeksi, jotta hän voi tulla vanhurskaaksi ja noudattaa sen jälkeen Mooseksen lakia. Jos uskoon tullut ei tee parannusta laittomuudesta, hän menettää lahjaksi saamansa vanhurskauden. Jumala on armollinen niille, jotka hänen käskyjään noudattavat, mikä löytyy jo kymmenen käskyn taulusta.

   Tämä sama asia tulee esille mm. jakeessa Jaak 2:24, joka viittaa saman luvun jakeeseen 9, mikä viittaa Mooseksen lain käskyy olla asettamasta rikkaita ja köyhiä eriarvoiseen asemaan seurakunnassa. Usko tulee todeksi noudattamalla lain käskyjä ja ilman lainkuuliaisuutta usko on kuollut. Tätä samaa linjaa jatkaa myös Paavali sanoessaan, ettei kukaan ole vanhurskas, jos ei ala noudattaa lakia. Myös Jeesus opetti samalla tavalla.

   Jaak 2:9 Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi.

   24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

   Paavali opettaa Roomalaikirjeensä luvussa myös, että vanhurskaus edellyttää Mooseksen lain noudattamista.

   Room 2:13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.

   27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

   Jeesus myös ilmoitti, ettei hän armahda niitä, jotka eivät halua noudattaa Mooseksen lakia. Huomatkaa Jeesuksen sanat “menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät”.

   Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

   Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
   22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
   23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

   Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
   20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

 7. Siteerasit mm. jakeita Matt. 5:19-20. Totean, että kyllähän minä sen uskon, että Mooseksen lakia ei ole kumottu. Mutta uskon, että uskova ei ole Mooseksen lain alla, jos hän vaeltaa Hengessä. Ja kuten 1. Tim. kirjeessä sanotaan: Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän, että lakia ei aseteta vanhurskaalle

  [1. Tim. 1:8-10] Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän, että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

  Len L:n opetusta suomennettuna: ‘Laki on hyvä jos sitä käytetään lainmukaisesti. Paavali opetti, että laki asetetaan tietyille ihmisille, nimittäin väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valhettelijoille, valapattoisille. Sellaisten ihmisten täytyy nähdä laissa, että se tie, jossa he elävät, on inhottava Jumalalle. Heidän täytyy nähdä, että Jumala vihaa sitä mitä he tekevät. ‘Len L opettaa: ‘Tässä lauseessa Paavali opetti myös, että ne jotka ovat väärintekijöitä ja niskoittelevia, vääriä ja syntisiä, epähurskaita ja epäpyhiä, isänsä tappajia ja äitinsä tappajia, murhaajia, haureellisia, miehimyksiä, ihmisten varastajia, valehtelijoita, valapattoisia, ne kaikki tekivät vastaan tervettä opetusta. ‘Len L. opettaa: ‘Laki ei aseteta ainoastaan sellaisille ihmisille kuin hän spesifioi tässä, vaan myös [sellaisessa tapauksessa] jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia. Termi ‘jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia’ käsittää minkä tahansa toisen tuossa kategoriassa ilman tarvetta Paavalin spesifioida se. Kun lakia käytetään lainmukaisesti, se ei ole vastaan tervettä oppia.

  Len L. opettaa: ‘Paavali opetti kirjessään Timoteukselle, että laki asetetaan myös [sellaisessa tapauksessa] jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia.’ Len L. opettaa: ‘Ja kertoessaan että laki asetetaan sellaisille ihmisille [väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valhettelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia], hän ei rajannut sitä epäuskoisiin; laki asetetaan näissä tiloissa siitä huolimatta, että henkilö nimittää itseään veljeksi.’

  Eräs veli opettaa, että Jumala asettaa langenneen lain alle. ‘Uskovaisten ei sitä tarvitse tehdä, ei uskovaisilla ole siihen valtuuksiakaan’.

  Ja uskon, että myöskään jakeet Jaak 2:10-11 EIVÄT tarkoita sitä että Jesus Messiaaseen uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki. Ja uskon, että tuossa yhteydessä sitä, että jos kuninkaallista lakia – rakasta lähimmäistäsi kuin sinua – rikkoo siten että ulkonaisen-hahmon perusteella valikoi, verrataan siihen että – joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin]-.

  Jaak. 2:8-11 Jos kuitenkin täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: ‘Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua’, niin teette hyvin, mutta jos te ulkonaisen-hahmon-perusteella-valikoitte, teette synnin, ja teitä syytetään sen lain alla kuten rikkojia. Sillä joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin]. Sillä hän joka sanoi: ‘Älä tee aviorikosta’, sanoi myös: ‘Älä tapa’. Jos et teekään aviorikosta, mutta tapat, sinusta on tullut lain rikkoja.

  Room.2:26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?
  27 Luonnostaan ympärileikkaamaton lain-täyttäjä tuomitsee sinut joka lain kirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lain-rikkoja. 28 Sillä ei se ole juutalainen joka ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa,
  29 vaan se on juutalainen joka sisimmässään on juutalainen, ja sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimella, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä vaan Jumalalta.

  1. Sinä yrität nyt paeta edellä esittämääni tekemällä aina jonkin uuden väitteen, joka muka kumoaisi evankeliumissa olevan vaatimuksen noudattaa Mooseksen lakia ja kaiken sen evankeliumin, mitä olen siteerannut tässä keskustelussa.

   uskova kirjoitti: -Ja uskon, että myöskään jakeet Jaak 2:10-11 EIVÄT tarkoita sitä että Jesus Messiaaseen uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki.

   Olet täysin väärässä.

   Ne jakeet nimenomaan tarkoittavat, että Jeesukseen Kristukseen uskovan on noudatettava Mooseksen lakia. Jaakob siteeraa Mooseksen lakia ja vaatii noudattamaan sen kaikkia käskyjä. Jos syrjit köyhiä, rikot Mooseksen lakia. Jos et tee pahaa, mutta jätät velvollisuutesi tehdä laupeutta hätää kärsivälle, olet Jaakobin mukaan lain rikkoja.

   Jaak 2:14 Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä?
   15 Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa,
   16 niin turha teidän on sanoa: “Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin”, jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat.
   17 Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.
   18 Ehkä joku nyt sanoo: “Sinulla on usko, minulla teot.” Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani.
   19 Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet — pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat.
   20 Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?

   24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

   Paavali sanoo selvällä kielellä, että vain Mooseksen lakia noudattavat kristityt ovat vanhurskaita ja Mooseksen lain täyttävät tulevat tuomitsemaan viimeisenä päivänä ne, jotka eivät noudattaneet lakia. Jotta voisi saada hyväkseen armon uskonsa tähden, on tehtävä parannus laittomuudesta, sillä usko Kristukseen ei kumoa kaikkien velvollisuutta noudattaa Mooseksen lakia.

   Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

   Room 2:12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
   13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

   Room 8:4 jotta meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus.

   5 Moos 6:25 Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.’

   Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

   uskova kirjoitti: -uskon, että uskova ei ole Mooseksen lain alla, jos hän vaeltaa Hengessä.

   Mooseksen lain noudattaminen ei tarkoita Paavalin retoriikassa sitä, että hänestä tulee lain alainen. Kyse on muusta. Paavalin retoriikassa Mooseksen lain rikkominen johtaa siihen, että hänestä tulee lain tuomiosäädösten alainen.

   Paavali käsittelee tätä asiaa Roomalaiskirjeen luvussa 8. Paavali tarkoittaa, että jos joku ei noudata Mooseksen lakia, hän ei vaella Pyhässä Hengessä. Jos joku ei alistu noudattamaan Mooseksen lakia, hän ei ole Kristuksessa. Pyhässä Hengessä vaeltava nimenomaan noudattaa Mooseksen lakia. Mooseksen laki on pyhä ja vanhurskas laki, kuten Paavali opetti.

   Room 7:12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.

   14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen,

   Room 8:6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
   7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.
   8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.
   9 Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.

   13 Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.

   Evankeliumin mukaan Mooseksen lain rikkominen on syntiä, joka tulee lihasta. Pyhä Henki johdattaa ihmisen hylkäämään lihansa syntiset teot. Pyhä Henki johdattaa ihmisen noudattamaan Mooseksen lakia. Paavali opetti, että Pyhän Hengen hedelmät ovat Mooseksen lain mukaisia. Tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että jos rikot lakia, et tee Pyhän Hengen hedelmiä etkä vaella Pyhässä Hengessä.

   Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

   1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

   Gal 5:22 Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,
   23 lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.

 8. [Room. 2:25] Ympärileikkaus kyllä hyödyttää jos tekisit lain, mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi. 26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?

  Uskon, että ei ole koskaan ollut ketään ympärileikkaamatonta, joka olisi täyttänyt Mooseksen lain.

  Otit esiin jakeen Jaak. 2:24. Jakeessa Jaak 2:24 ei ole sanaa laki sanan teko yhteydessä. Uskon, että siinä jakeessa ei tarkoiteta lain tekoja.

  [Jaak. 2:24] Te näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista eikä ainoastaan uskosta

  [Room. 3:28, Raamattu Kansalle käännös] Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja.
  [Room 3:28, King James käännös] Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.

  [Gal 3:11] Ja että laissa ei ketään vanhurskauteta Jumalan edessä, selvää, koska vanhurskas uskosta elää.

  [Gal 3:24-25] Niinmuodoin laki on tullut kasvattajaksemme Messiaaseen, että uskosta vanhurskautettaisiin meidät. Mutta sen uskon tultua emme enää ole kasvattajan alla

  [Matt. 7:21] Ei jokainen sanova minulle Herra Herra, tule kuningaskuntaan taivaiden, vaan se tekevä tahdon Isäni taivaissa

  Muutama katkelma erään E. N:n opetuksesta. ‘Paavali sanoi: ihminen vanhurskautetaan uskolla, kun taas Jaakob sanoi: ihminen vanhurskautetaan teoista.’
  E. N. opettaa ‘Kun Paavali puhuu töistä jakeissa Room. 3:28, Gal. 2:16, ja 3:10, hän puhuu lain teoista tai lain töistä. [Oma lisähuomatukseni. Katso myös jakeet Room. 3:20 ja Room. 9:32 ja Gal. 3:2]. Jakeesta Room. 9:32 puuttuu alexandrialaisessa tekstissä kreikan sana nomos, suomeksi laki. Sana nomos löytyy tuossa jakeessa byzanttilaisessa tekstissä, ja textus receptuksessa, ja myös suom. v. 1776 käännökseeen se on käännety. ][Oma lisähuomatukseni: kreikan sana ergon tarkottaa sekä tekoa että työtä.]
  E. N. opettaa: ‘Mutta kun Jaakob puhuu teoista, hän puhuu eri lajisista teoista, kuten nälkäisten uskovien ruokkimisesta ja alastomien uskovien vaatettamisesta. [Jaak 2:14-17].’

  1. uskova kirjoitti: – Uskon, että ei ole koskaan ollut ketään ympärileikkaamatonta, joka olisi täyttänyt Mooseksen lain.

   Olet väärässä. Raamattu todistaa toisin.

   Paavalin sanojen mukaan on sellaisia ympärileikkaamattomia pakanauskovia, jotka ovat täyttäneet Mooseksen lain. Laissahan ei ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvia pakanoita, joten he voivat täyttää lain pitämällä muut lain käskyt esim. uskoa Kristusta, pitää sapatin ja noudattaa lain ruokasäädöksiä.

   Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

   uskova kirjoitti: -Otit esiin jakeen Jaak. 2:24. Jakeessa Jaak 2:24 ei ole sanaa laki sanan teko yhteydessä. Uskon, että siinä jakeessa ei tarkoiteta lain tekoja.

   Olet taas väärässä.

   Jaakob tarkoittaa nimenomaan lain tekoja. Uudessa testamentissa teot tarkoittavat lain käskyjen täyttämistä. Jaakobin kirje on syntynyt Pyhästä Hengestä, joten se ei ole irrallaan muusta Raamatun opetuksesta. Paavali myös toteaa roomalaisille pakanauskoville, että vain Mooseksen lakia noudattavat uskovat ovat vanhurskaita. Sen takia on täysin selvä asia, että Jaak 2:24 tarkoittaa lain tekoja.

   Jaak 2:9 Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi.

   24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

   Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

   Joh 12:50 ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.”

   On hyvin tärkeää ymmärtää, että usko tarkoittaa lain noudattamista uskossa Jeesukseen Kristukseen. Usko ilman lain tekoja on kuollutta uskoa. Armoa ei saa ilman parannuksen tekoa laittomuudesta. Jeesuksen sanojen mukaan ketään ei saa edes uskomaan, jos he eivät kuuntele Moosesta.

   Luuk 16:28 Minulla on viisi veljeä — hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’
   29 Abraham vastasi: ‘Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’
   30 ‘Ei, isä Abraham’, mies sanoi, ‘mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’
   31 Mutta Abraham sanoi: ‘Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'”

   Heb 10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
   27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
   28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

   Jaak 2:26 Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.

 9. Room. 2:25 Ympärileikkaus kyllä hyödyttää jos tekisit lain, mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi. 26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi? 27 Luonnostaan ympärileikkaamaton lain-täyttäjä tuomitsee sinut joka lain kirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lain-rikkoja.

  Mielestäni jae Room. 2:27 ei tarkoita, että olisi olemassa sellaisia ympärileikkaamattomia, jotka ovat täyttäneet Mooseksen lain. Toistan vielä mitä kirjoitin aiemmin:

  [Room. 2:13] Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.

  Katkelma Cambridge Bible for Schools and Colleges teoksesta koskien Room. 2:13: ‘It merely states the conditions of legal justification, whether fulfilled in fact or not’. Suomennettuna: ‘Se [jae] vain ilmoittaa lakivanhurskuttamisen ehdot joko täytettynä tosiasiassa tai ei’.

  Katkelma Expositor’s Greek Testament teoksesta koskien jaetta Room 2:13 ‘Whether there are persons who perfectly keep the law, is a question not raised here’. Suomennettuna: ‘Onko henkilöitä jotka täydellisesti pitävät lain, on asia jota ei mainittu tässä’.

  Väitit seuraavasti: “Jaakob tarkoittaa nimenomaan lain tekoja”. Mielestäni väitteesi on vale. Jos jakeessa Jaak. 2:24 tarkotettaisiin lain tekoja, niin se jae olisi mielestäni ristiriidassa jakeiden Room. 3:28 Gal 3:11 kanssa. Tallotko sinä jalkoihisi jakeet Room. 3:28 ja Gal. 3:11?

  [Jaak. 2:24] Te näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista eikä ainoastaan uskosta

  [Room. 3:28, Raamattu Kansalle käännös] Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja.
  [Room 3:28, King James käännös] Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.

  [Gal 3:11] Ja että laissa ei ketään vanhurskauteta Jumalan edessä, selvää, koska vanhurskas uskosta elää.

  1. uskova kirjoitti: -Mielestäni jae Room. 2:27 ei tarkoita, että olisi olemassa sellaisia ympärileikkaamattomia, jotka ovat täyttäneet Mooseksen lain.

   Sinun mielipiteesi ei tätä asiaa ratkaise, koska kyseisessä jakeessa ilmiselvästi kerrotaan kaikkien niiden pakanauskovien täyttäneen Mooseksen lain, jotka ovat tuomareina viimeisenä päivänä. Tämä on muutenkin täysin selvä asia, koska Jeesuksen sanoi, ettei hän armahda laittomuuden tekijöitä, mutta tietenkin armahtaa ne, jotka ovat uskossa häneen tehneet parannuksen laittomuudesta.

   Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

   uskova kirjoitti: -Katkelma Cambridge Bible for Schools and Colleges teoksesta

   Olet eksynyt, koska etsit netistä kaikkea sellaista huonoa opetusta, joka tukee omia ennakkokäsityksiä siitä, millaisena haluat nähdä kristinuskon.

   Kristinusko ei ole sitä, mitä sinä haluaisit sen olevan eli ilman Mooseksen lakia. Kristinusko on juutalaisuutta, joka uskoo Jeesuksen olevan Kristus. Juutalaisuudessa muutenkin odotetaan Messiasta, joten Messiaan tultua juutalaisuus ei ole mihinkään muuttunut, eikä Jeesus sitä miksikään muuksi muuttanut.

   Ap.t 28:23 Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen.

   Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

   Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: “Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan.”

   uskova kirjoitti: -Väitit seuraavasti: “Jaakob tarkoittaa nimenomaan lain tekoja”. Mielestäni väitteesi on vale. Jos jakeessa Jaak. 2:24 tarkotettaisiin lain tekoja, niin se jae olisi mielestäni ristiriidassa jakeiden Room. 3:28 Gal 3:11 kanssa.

   Edellä olen tämän asian perustellut. Jos et ymmärrä perustelujani, niin minun on turha jatkaa tämän asian jankuttamista. Jakeessa Jaak 2:24 viitataan saman luvun jakeessa 9 mainittuun käskyyn Mooseksen laista. Sen takia on täysin selvä asia, että Jaak 2:24 tarkoittaa lain tekoja. Jakeen Room 2:13 mukaan kukaan kristitty ei edes voi olla vanhurskas, jos hän ei noudata Mooseksen lakia uskossa Jeesukseen Kristukseen.

   Jaak 2:9 Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi.

   24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

   Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

   Mitä tulee jakeeseen Room 3:28, se ei missään nimessä kumoa kristittyjen velvollisuutta noudattaa Mooseksen lakia armon menettämisen uhalla, koska Paavali selventää kirjoittamaansa muutaman lauseen jälkeen jakeessa 3:31, ettei usko Kristukseen kumoa lakia vaan vahvistaa lain. Jae ei ole mitenkään ristiriidassa esim. Room 2:13 kanssa, koska laissa on käsky uskoa Messiasta armon menttämisen uhalla esim. Ps 2.

   Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

   uskova kirjoitti: -On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä “uskosta vanhurskas saa elää”.

   Otat Galatalaiskirjeessä olevan lauseen irti asiayhteydestä. Galatalaiskirje on osoitettu nimenomaan niille entisille kristityille, jotka luopuivat uskosta Kristukseen ja kääntyivät takaisin pakanauskontojen alkuvoimiin tai juutalaisuuteen, joka ei usko Kristusta Gal 1:6 ja 4:8. Paavali tarkoittaa tällä Gal 3:11 sitä, ettei lain noudattaminen ILMAN USKOA JEESUKSEN KRISTUKSEN voi vanhurskauttaa ketään, koska silloin myös rikkoo Mooseksen lakia. Paavali viittaa sanoilla “uskosta vanhurskas saa elää” Habakukin kirjan jakeeseen 2:4, jossa vaaditaan noudattamaan lakia.

   Mitä sinä et näytä ymmärtävän, on se, että usko tarkoittaa Mooseksen lain noudattamista mukaan lukien velvollisuutta uskoa Messiasta. Jos sanoo uskovansa Kristusta, mutta ei sen jälkeen halua noudattaa lakia, niin sellainen usko on kuollut, joka ei kelpaa Jumalalle. Jaakobin kirjeen keskeinen sanoma on juuri tämä: Uskoon tullut ei saa luopua lain noudattamisesta!

   1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

   Heb 10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
   27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
   28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

   Jaak 2:26 Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.

 10. Kirjoitit: “Kristinusko ei ole sitä, mitä sinä haluaisit sen olevan eli ilman Mooseksen lakia”.

  Minähän uskon, että Mooseksen lakia ei ole kumottu, ja että Jesukseen uskovat juutalaiset jatkoivat Mooseksen lain pitämistä. Et siis voi lokeroida minua siihen lokeroon, jotka väittävät että laki olisi muka kumottu.

  Katkelmia Peter D:n opetuksesta suomennettuna

  ‘Jakeissa 1-3, Paavali sanoo’, 7:1 Vai ettekö tiedä, veljet – minä puhun lain tunteville – että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää?
  7:2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.
  7:3 Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.
  ‘Apostoli yrittää opettaa jotakin suhteestamme lakiin. Huomaa jae 4’

  [Room.7:4] niin että veljeni, myös teidät kuoletettiin sille laille kautta Messiaan ruumiin, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista nostettu, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.
  ‘Niin tyrmistyttävältä kuin se saattaa kuulostaa, Paavali sanoo että Messiaan ruumiin kuoleman kautta , meidät kuoletettiin [sille] laille, ja me olemme nyt elävän, ylösnousseen Messiaan. Miten näin voi olla? Monet Kirjoitukset kertovat meille että me jotka olemme Messiaassa, kuolimme hänen kanssaan hänen kuolemassaan.
  Yksi sellainen jae löytyy Roomalaiskirjeen 6. luvusta. Huomaa jakeet 5 ja kuusi.’
  [ Room. 6:5-6 ] For, if we have become planted together to the likeness of his death, so also we shall be of the rising again; this knowing, that our old man was crucified with [him], so that the body of the sin should be nullified, that we would no longer be slaving to the sin.

  [Room 6:8-9 ] mutta jos kuolimme Messiaan kanssa, niin uskomme myös hänen kanssaan elävämme.
  Tietäen, että Messias nostettiin kuolleista, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse

  [Room. 6:11] täten ja te lukekaa itsenne kuolleita oleviksi synnille, ja elävinä Jumalalle Messiaassa Jesuksessa Herrassamme

  [Gal 2:19] sillä lain kautta laille kuolin, että Jumalalle eläisin

  [Room 7:6] but now we were nullified from the law having died in which we were held, so that we would be serving in newness of the Spirit, and not oldness of the letter

  [Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme Hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

  Tuossa käännöksessä kreikan sanat nyni de katergethemen apo tou nomou on käännetty sanoilla mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista’, suomeksi ne kreikan sanat voisi mielestäni kääntää myös sanoilla ‘mutta nyt lakkautettiin-meidät irti siitä-laista’, suom. v. 1938 käännöksessä ne sanat on käännetty sanoilla ‘mutta nyt me olemme irti laista’ ja Raamattu kansalle käännöksessä sanoilla ‘mutta nyt olemme päässeet irti laista’.

  Eräs Ben opettaa [viitaten mm. jakeeseen Room 7:6, suomennettu], että ‘lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme’.

  Katkelma Emeal Zwayne’n apostolien tekojen 15. lukua käsittelevästä opetuksesta suomennettuna, jossa hän siteeraa myös jaetta Apt. 15:10 Emealin tekstiä: … ‘Apostoli Pietari kysyi koskien tätä asiaa”: [seuraavassa Apt. 15:10] ‘Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna oppilaiden niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?’ [Apt. 15:10] [Emealin opetus seuraavassa]: ‘Sitten tuotiin ilmi Pyhän Hengen avulla, että pakana uskovia ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.’ Kolme katkelmaa entisen adventistin, pastori J. Mark Martin’in opetuksesta suomennettuna: ‘Jerusalemin kokouksen lopullinen ratkaisu ei sisällä viitettä sapatin pitämiseen.’
  ‘ Ei kertaakaan Uudessa Testamentissa meitä käsketä pitämään sapatti.’
  ‘Jos sapatin pitäminen olisi välttämätön osa Uuden liiton suhdetta Jumalan kanssa, se olisi mainittu keskustelussa koska se olisi ollut vieras käytäntö pakanille.’ John MacArthur’in opetusta suomennettuna: ‘Kun apostolit kokoontuivat Jerusalemissa kokouksessa [Apostolien teot 15], he eivät määränneet sapatin pitämistä pakana uskoville.

  [Apt. 15:24, vuoden 1776 käännös] Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.
  [Apt 15:25-29] Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
  Jotka miehet ovat sielunsa meidän Herramme Jesus Messiaan nimen tähden alttiiksi antaneet.
  Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.
  Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille, ei enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
  29 pidättäytyä epäjumalan-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta, joista varjelevina itsenne hyvin teette. Voikaa hyvin.

  William Higgins’in opetusta: “Jewish Christians continued to follow the law of Moses. Paul also kept the law. ”
  Suomeksi: “Juutalaiset kristityt jatkoivat Mooseksen lain seuraamista. Paavali myös piti lain. ”

  [Apt. 21:20-26] 21 sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.
  21 Mutta heille on kerrottu sinusta että opetat kaikille pakanain seassa asuville juutalaisille luopumista Mooseksesta sanoen ettei heidän [pidä] ympärileikata poikalapsiaan eikä vaeltaa säännösten mukaan
  22 Mitä siis on tehtävä? varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen 23 Tee siis tämä, minkä me nyt sinulle sanomme. Meillä on täällä neljä miestä, joilla on lupaus täytettävänä.
  24 Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa; siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.
  25 Mutta uskoneista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet ei tällaista pitää heidän paitsi varjella itsensä epäjumalan-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta.
  26 Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri.

  Jorma Kalajoki opettaa: ‘Neljä juutalaista miestä, he olivat antaneet samantapaisen uhrilupauksen kuin Paavali aikaisemmin josta siis apostolien teot 18 kertoo. Nyt Paavali voisi tällä tavalla vakuuttaa judaisteille että hän on kunnon juutalainen kun maksaa miesten puolesta temppelille kuuluvan maksun.’

  [1.Kor. 9:19-21] 19 Sillä vaikka olen vapaa kaikista, kaikille olen tehnyt itseni palvelijaksi, voittaakseni monta
  20 ja olen ollut juutalaisille kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; niille jotka alla lain kuin alla lain, voittaakseni niitä jotka alla lain
  21 ilman lakia oleville kuin [olisin] ilman lakia, [vaikka] en ole ilman lakia Jumalalle, vaan Messiaalle laissa – voittaakseni ilman lakia olevia;

  Jorma Kalajoki opettaa: ‘Paavali halusi olla juutalaisille juutalainen ja hän arvosti lakia’ …

  Jorma Kalajoki opettaa: …’Paavali oli edelleenkin juutalainen, ja juutalaisena hän ei suinkaan ollut luopunut kansansa tavoista. Hän oli mm. ympärileikkauttanut Timoteuksen jonka äiti oli Jeesukseen uskova juutalainen josta apostolien tekojen luku 16 kertoo, siitä aikaisemmin muutama viikko sitten puhuin. Ja hän oli myös Kreikassa antanut nasiirilupauksen ja leikkauttanut hiuksensa josta taas Apostolien tekojen luku 18 kertoo’…

  Matthew Henry opettaa:

  ‘ At Cenchrea, which was hard by Corinth, the port where those that went to sea from Corinth took ship, either Paul or Aquila [for the original does not determine which] had his head shaved, to discharge himself from the vow of a Nazarite: Having shorn his head at Cenchrea; for he had a vow. Those that lived in Judea were, in such a case, bound to do it at the temple: but those who lived in other countries might do it in other places.’

  1. uskova kirjoitti – Minähän uskon, että Mooseksen lakia ei ole kumottu, ja että Jesukseen uskovat juutalaiset jatkoivat Mooseksen lain pitämistä. Et siis voi lokeroida minua siihen lokeroon, jotka väittävät että laki olisi muka kumottu.

   Sinä väität, ettei sinun tarvitse noudattaa Mooseksen lakia, joten ole kumonnut lain.

   uskova kirjoitti: -Katkelmia Peter D:n opetuksesta suomennettuna

   Olet taas väärässä. Etsit netistä huonoa opetusta, joka on helppo todistaa Raamatulla vääräksi.

   Mitä tulee Roomalaiskirjeen lukuun 7, niin Paavali vertaa miehen ja naisen välistä avioliittoa Jumalan liittoihin. Niin kuin vaimo irtoaa miehestä kuoleman kautta, niin on vanhan liiton juutalaiset irronneet vanhasta liitosta, jotta HEILLÄ OLISI LUPA SOLMIA UUSI LIITTO, kuten leski saa solmia uuden avioliitton. Vanha liitto oli muutenkin purkautunut Israelin kansan uskottomuuden takia, joten juutalaisten tuli liittyä uuteen liittoon, kuten leski voi solmia uuden avioliiton miehensä kuoleman jälkeen.

   Suomalaiset pakanauskovat eivät ole koskaan olleet vanhassa liitossa, joten he eivät ole koskaan edes irronneet laista. Suomalaiset solmivat ensimmäisensä liittona uuden liiton Herran kanssa. Sen takia Roomalaiskirjeen luku 7 ei missään nimessä kumoa pakanauskovien velvollisuutta noudattaa lakia.

   uskova kirjoitti: -Katkelma Emeal Zwayne’n apostolien tekojen 15. lukua käsittelevästä opetuksesta suomennettuna

   Sinulla pyörii vanha levy päällä, joka on monet kerrat todistettu Raamatulla vääräksi.

   Apostolien tekojen luku 15 ei missään nimessä kumoa pakanauskovien velvollisuutta noudattaa Mooseksen lakia. Se luku käsittelee sitä, että pitääkö kreikassa asuvien pakanauskovien ottaa ympärileikkaus, jotta he voivat pelastua. Apostolit eivät vaatineet ympärileikkausta, koska Toorassa ei ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvia pakanoita. Apostolit eivät siis laittaneet pakanoiden päällä ylimääräistä taakkaa, koska se olisi ollut enemmän, mitä Mooseksen laki vaatii. Raamatun mukaan laki on kevyt taakka, mutta lain ylittävät perinnäissäännöt ovat raskas taakka, koska ne eivät muutenkaan ole lain vaatimus.

   Paavali oli kokouksessa paikalla ja tiesi mitä se päätti. Kokouksen jälkeen Paavali jatkoi vaatimista pakanoiden noudattaa Mooseksen lakia ja myös vapaaehtoisesti ympärileikkasi kreikkalaisen Timoteuksen. Roomalaiskirjeen luku 2 määrää ilmiselvästi, että pakanauskovien on noudatettava Mooseksen lakia, mikä ei ole mitenkään ristiriidassa Apostolien tekojen kirjan luvun 15 kanssa.

   Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
   10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
   11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.
   12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
   13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

   7 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

 11. “Uskis” kirjoitti: “Sinä väität, ettei sinun tarvitse noudattaa Mooseksen lakia, joten ole kumonnut lain.”

  Mielestäni tuo väite on vale, mielestäni sinulla on väärä käsitys siitä, mitä lain kumoaminen tarkoittaa.

  “Uskis” kirjoitti: “Suomalaiset pakanauskovat eivät ole koskaan olleet vanhassa liitossa, joten he eivät ole koskaan edes irronneet laista.”
  Mutta Raamattu sanoo:

  [Room.7:4] niin että veljeni, myös teidät kuoletettiin sille laille kautta Messiaan ruumiin, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista nostettu, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.

  [Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme Hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

  Huomaa Uskis, että 1.Tim. kirjeessä sanotaan, että lakia ei aseteta vanhurskaalle.

  [1. Tim. 1:8-10] Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän, että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

  1. uskova kirjoitti: -Mielestäni tuo väite on vale, mielestäni sinulla on väärä käsitys siitä, mitä lain kumoaminen tarkoittaa.

   Minulla ei ole väärä käsitys siitä, mitä lain kumoaminen tarkoittaa. Lain kumoaminen tarkoittaa, että sanoo, ettei laki velvoita minua. Niinhän sinä olet sanonut lukuisissa kommenteissasi. Laki on noudattamista varten, joten jos joku kieltäytyy noudattamasta lakia, hän kumoaa lain. Jeesus kielsi purkamasta laista pilkkuakaan pois ja lain velvoittavuuden kieltäminen on nimenomaan lain purkamista.

   Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
   20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

   1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

   Heb 10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
   27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
   28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

   Toistan edelleen sen, ettei Roomalaiskirjeen luku 7 poista keneltäkään velvollisuutta noudattaa lakia. Ko. luvussa Paavali vertaa vanhasta liitosta uuteen liittoon siirtymistä lesken oikeuteen solmia uusi avioliitto. Se ei tarkoita sitä, että avioliiton säännöt olisivat kumoutuneet siinä välissä.

   Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

   Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

   uskova kirjoitti: – Huomaa Uskis, että 1.Tim. kirjeessä sanotaan, että lakia ei aseteta vanhurskaalle.

   Sinä vääristelet Raamattua oikein olan takaa. Kukaan ei ole vanhurskas, jos hän rikkoo Mooseksen lakia. Laki on säädetty niiden tuomioksi, jotka eivät noudata lakia. Sitä Paavali tarkoittaa, että jos rikot Mooseksen lakia, niin lain tuomiot ovat rikkojaa varten. Jos joku noudattaa lakia, hän on vanhurskas ja lain tuomiot eivät ole häntä varten. Paavalihan sanoo ko. jakeissa, että laki on hyvä ja sen noudattaminen kuuluu evankeliumin vaatimukseen.

   1 Tim 1:8 Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti.
   9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien,
   10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia.
   11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.

   Room 7:12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.

   14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen,

   Room 8:6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
   7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.
   8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

   Jeesus ei armahda laittomuuden tekijöitä, vaikka he tunnustaisivat uskonsa häneen. Laittomuuden tekijöitä ei vanhurskauteta pelkällä suun tunnustuksella, jos he eivät elä uskonsa mukaisesti LAKIA NOUDATTAEN. Usko ilman lain noudattamista on kelvotonta ja kuollutta uskoa.

   Nämä Jeesuksen sanat eivät jätä mitään epäselväksi. Jeesus lähettää pois laittomuuden tekijät, vaikka he olisivat tehneet ihmeitä Jeesuksen nimessä ja huutaneet ylistyskokouksessa Jeesukselle “Herra, Herra”.

   Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

   Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
   22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
   23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

   Jaak 2:24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

   26 Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.

 12. Uskis kirjoitti: Minulla ei ole väärä käsitys siitä, mitä lain kumoaminen tarkoittaa. Lain kumoaminen tarkoittaa, että sanoo, ettei laki velvoita minua.

  Mielestäni se, että jos vaikka väittäisin, että parran reunan leikkaamista koskeva käsky ei ole voimassa, olisi sen käskyn purkamista.

  Mutta uskon, että Mooseksen lakia ei ole kumottu, mutta uskon myös, että uskova ei ole Mooseksen lain alla, jos hän vaeltaa Hengessä, ja että Mooseksen lakia ei aseteta vanhurskaalle. Ja uskon myös kuten William Higgins opettaa: “Juutalaiset kristityt jatkoivat Mooseksen lain seuraamista. Paavali myös piti lain.”

  [1.Joh 3:4] Jokainen, joka tekee synnin, myös vääryyden tekee, ja synti on vääryys.

  [1.Joh 3:4, Tuomas Leväsen käännös aramean kielisestä tekstistä] Mutta joka syntiä tekee, harjoittaa vääryyttä. Sillä synti on kaikkea sitä vääryyttä.

  [1.Joh 3:4, Aramaic Bible in Plain English] But whoever commits sin commits evil, for sin is entirely evil.

  [1.Joh 3:4, Douay-Rheims Bible] Whosoever committeth sin committeth also iniquity; and sin is iniquity.

  [1.Joh 3:4, vuoden 1776 käännös] Jokainen, joka syntiä tekee, se myös tekee vääryyttä, ja synti on vääryys.

  Mielestäni jotkut judaistit käyttävät tarkoitushakuisesti ja harhaanjohtavasti sanaa laittomuus ja kreikan sanaa anomia. Kreikan sana anomia on käännetty sanalla laittomuus joissain lauseissa vuoden 1938 käännöksessä. Voisi vähän tutkiskella kreikan sanaa anomia. Mielestäni jae 1.Joh 3:4 on tuossa v. 1776 käännöksessä käännetty paremmin kuin v. 1938 käännöksessä. Tuossa jakeessa on kaksi kertaa sana anomia. Vuoden 1776 käännöksessä tuossa jakeessa sana anomia on käännetty sanalla vääryys [muodossa vääryyttä sekä muodossa vääryys, itse taivuttaisin tuon ensimmäisen vääryys sanan muodossa vääryyden, tai toki voisin käyttää käännöksenä jotain muutakin sanaa kuin vääryys, mutta en käyttäisi sanaa laittomuus. Syy miksi en käyttäisi sanaa laittomuus tuossa jakeessa, on väärinkäsitysten välttäminen, ennenkaikkea se, että judaistit eivät vääntäisi kieroon tuota jaetta. Vuoden 1938 käännöksessä sana anomia on käännetty sanalla laittomuus tuossa jakeessa. Ja sitäpaitsi 1. Johanneksen kirjeessä ei tietääkseni edes ole sanaa nomos eli laki, vaikka sana anomia löytyykin.]

  [Jakeessa 1.Joh. 5:17 on kreikan sana adikia, joka on käännetty sanalla vääryys v. 1938 käännöksessä, joten mieluiten, jos löytyisi jokin toinen sopiva sana kuin vääryys, niin kääntäisin sanat anomia ja adikia eri sanoilla Johanneksen kirjeessä, mieluiten en siis molemmissa jakeissa 1.Joh 3:4 ja 1.Joh. 5:17 käyttäisi sanaa vääryys. Mutta joka tapauksessa en käyttäisi sanaa laittomuus käännökseksi sanalle anomia jakeessa 1.Joh 3:4.]

  Jakeessa Heb. 1:9 on siteeraus Psalmista 45:8 [7], siinä kreikan sanan anomia takana on hebrean sana resha. En nähnyt Gesenius Lexicon’issa määritelmää lawlessness [laittomuus] käännöksenä sanalle resha, mutta kylläkin sanat wickedness, unrighteousness, fraud ja falsehood.

  Jakeessa Room. 4:7 on siteeraus psalmista 32:1, siinä kreikan sanan anomia takana on heprean sana pesha. En nähnyt Gesenius Lexicon’issa määritelmää lawlessness [laittomuus] käännöksenä sanalle pesha, mutta kylläkin sanat defection, rebellion, a fault, a trepass, sin ja transgression.

  Jakeessa Matt 7:23 v. 1776 käännöksessä kreikan sanat hoi ergazomenoi ten anomian on käännetty sanoilla ‘te väärintekiät’, kun taas v. 1938 käännöksessä nuo sanat hoi ergazomenoi ten anomian on käännety sanoilla ‘te laittomuuden tekijät’.
  Nuo sanat hoi ergazomenoi ten anomian löytyvät myös Vanhan testamentin kreikankielisestä Septuagintakäännöksestä psalmista 6:8 [ joissain käännöksissä, myös suomalaisissa numeroitu jakeella 6:9] , ja noiden kreikan sanojen takana ovat heprean sanat poale awen. Eli siis tuossa jakeessa psa 6:8 [6:9] heprean sana awen on käännetty Septuagintassa kreikan sanalla anomia. En nähnyt Gesenius Lexicon’issa määritelmää lawlessness [laittomuus] käännöksenä sanalle awen, mutta kylläkin sanat emptiness, vanity, falsehood, fraud, wickedness, iniquity, misfortune, adverse circumstances ja calamity.

  [Matt. 7:23, vuoden 1776 käännös] Ja silloin minä tunnustan, en minä teitä ikänä tuntenut: menkäät pois minun tyköäni, te väärintekiät.
  [Matt. 7:23, King James käännös ] And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

  Mielestäni jakeessa Matt. 7:23 v. 1776 käännöksessä oleva ilmaisu ‘te väärintekiät’ on selkeämpi käännös kuin v. 1938 käännöksessä oleva ilmaisu ‘te laittomuuden tekijät’.

  [Psa 6:8 KJV] Depart from me, all ye workers of iniquity;

  [Sen lisäksi voisi mielestäni myös huomioida jakeen Luuk. 13:27, jossa on kreikan sanat hoi ergatai tes adikias, käännetty sanoilla te vääryyden tekijät v. 1938 käännöksessä, jakeessa Luuk. 13:27 on kreikan sana adikia eikä anomia. ]

  [Luuk 13:27, 1938 käännös] Mutta hän on lausuva: ‘Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.

  anomia

  I the condition of without law
  1 because ignorant of it
  2 because of violating it
  II contempt and violation of law, iniquity, wickedness

  Huomaatko MYÖS määritelmän iniquity ja wickedness sanalla anomia.

  Uskon, että sana vääryys, tai englanniksi iniquity, on parempi käännös sanalle anomia jakeessa 1.Joh. 3:4 kuin sana laittomuus, vetoan määritelmän iniquity ja wickedness ja vuoden 1776 käännöksen jakeesta 1.Joh. 3:4 lisäksi heprean sanoihin pesha, resha ja awen [en nähnyt Gesenius Lexicon’issa määritelmää lawlessness käännökseksi sanoille pesha, resha ja awen.

  1. uskova kirjoitti -Mutta uskon, että Mooseksen lakia ei ole kumottu, mutta uskon myös, että uskova ei ole Mooseksen lain alla, jos hän vaeltaa Hengessä, ja että Mooseksen lakia ei aseteta vanhurskaalle.

   Sinulla pyörii nyt vanha väärä levy päällä.

   Sinä olet kumonnut lain, koska et suostu noudattamaan sitä lakia, joka velvoittaisi sinua. Sellainen on lain kumoamista. Laki on annettu noudattamista varten ja lain kumoaminen on väittää, ettei lakia tarvitse noudattaa.

   Jos joku ei noudata Mooseksen lakia, hän ei vaella Pyhässä Hengessä. Edellä olen perustellut asian moneen kertaan, mutta laitetaan vielä kerran ao. jakeet. Kuten Paavali kirjoittaa, niin lihassa vaeltaa ne, jotka eivät suostu noudattamaan Mooseksen lakia, joka on pyhä ja vanhurskas laki.

   Room 7:12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.

   14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen,

   Room 8:6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
   7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.
   8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

   13 Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.

   1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

   Mooseksen lain noudattaminen ei johda siihen, että on lain alla. Paavalihan sanoi, että hän noudattaa Mooseksen lakia, mutta ei ollut lain alla.

   Mooseksen laissa on käsky uskoa Kristusta. Jos joku ei noudata tätä lain käskyä, hän joutuu lain tuomiosäädösten alle. Armon alla ovat ne, jotka uskossa Jeesukseen Kristukseen ovat tehneet parannuksen laittomuudesta ja alkaneet noudattaa lakia. Nämä jakeet koskevat kaikkia uuden liiton kristittyjä:

   Room 6:14 Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
   15 Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!
   16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

   Room 8:4 jotta meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus.

   Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

   uskova kirjoitti: -Mielestäni jotkut judaistit käyttävät tarkoitushakuisesti ja harhaanjohtavasti sanaa laittomuus ja kreikan sanaa anomia. Kreikan sana anomia on käännetty sanalla laittomuus joissain lauseissa vuoden 1938 käännöksessä… Vuoden 1776 käännöksessä tuossa jakeessa sana anomia on käännetty sanalla vääryys

   Sinä olet taas kerran väärässä.

   Kreikkalainen sana ANOMIA tulee sanoista A jotain vastaan ja NOMOS laki. ANOMIA tarkoittaa aina Mooseksen lain vastaista tekoa.

   Jos joku kääntää sen vääryys, niin sekin tarkoittaa Mooseksen lain vastaista tekoa, koska lain rikkominen on vääryyttä.

   Lain noudattaminen on aina vanhurskasta. Kun Jeesus lähettää laittomuuden tekijät kadotukseen, se tarkoitta niitä, jotka eivät suostuneet noudattamaan Mooseksen lakia. Hebrealaiskirjeen mukaan armoa ei saa ne, jotka eivät suostu noudattamaan Mooseksen lakia, mikä on kaikkia uuden liiton kristittyjä koskeva säädös.

   1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

   Heb 10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
   27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
   28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

   Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
   22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
   23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

 13. Uskis kirjoitti: “Sinä olet kumonnut lain, koska et suostu noudattamaan sitä lakia, joka velvoittaisi sinua. Sellainen on lain kumoamista. Laki on annettu noudattamista varten ja lain kumoaminen on väittää, ettei lakia tarvitse noudattaa.”

  En ole kumonnut lakia, enkä myöskään pura lain käskyjä. Mielestäni se, että en pidä Mooseksen lakia, ei ole Mooseksen lain kumoamista.

  Mielestäni sinä Uskis olet omaksunut useita judaistipiireissä yleisiä vääriä opetuksia.

  Lopetan tältä erää osaltani Mooseksen lakia koskevan keskustelun.

  [1. Tim. 1:7-10] tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän, että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

  lakia ei aseteta vanhurskaalle

  Ja tosiaan, voitte vaikka itse tarkistaa, että jakeessa 1.Tim. 1:9 kreikan sana keimai on preesensmuodosssa eikä perfektissä, yllä olevassa käännöksessä käännetty sanalla asettaa. Harmi, että v. 1938 käännöksessä on käytetty perfektiä siinä, mielestäni sellainen käännös vähän piilottaa tuon lauseen sisältöä.

  1. uskova kirjoitti: -En ole kumonnut lakia, enkä myöskään pura lain käskyjä. Mielestäni se, että en pidä Mooseksen lakia, ei ole Mooseksen lain kumoamista.

   Se on nimenomaan lain kumoamista, koska ko. jakeissa Jeesus vaati opettamaan ja noudattamaan lakia, jonka vastakohtana on lain kumoaminen, mikä tietenkin tarkoittaa sitä, että opettaa niin, ettei lakia tarvitse noudattaa. Sehän on sinun missiosi tällä foorumilla saarnata lain noudattamista vastaan, mikä on syntiä.

   Heb 10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

   Matt 5:17 “Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
   18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.
   19 Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.

   uskova kirjoitti: -Mielestäni sinä Uskis olet omaksunut useita judaistipiireissä yleisiä vääriä opetuksia.

   Sinä olet täysin eksynyt, joten en ota vastaan aiheetonta palautettasi. Paavali noudatti juutalaisten lakia ja opetti lain noudattamisen olevan vanhurskasta. Jos nimittelet tätä natsi-Saksassa käytetyllä termillä “judaismi”, niin tiedä sinun olevan eksyttäjä.

   Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: “Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan.”

   Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

   Selityksesi on jakeista 1 Tim 1:8-10 on virheellinen ja Raamatun vääristelyä. Paavali tarkoittaa ko. jakeissa sitä, että lain tuomiosäädökset ovat tarkoitettuja niitä varten, jotka eivät noudata lakia. Lain noudattajat eivät saa ko. jakeissa mainittuja tuomioita, koska he eivät ole lakia rikkoneet. On hämmästyttävää, ettet pysty tajuamaan tätä asiaa.

   uskova kirjoitti: -Lopetan tältä erää osaltani Mooseksen lakia koskevan keskustelun.

   Olisi sinun kannalta parempi, että pysyt päätöksessäsi.

   Matt 7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *