Myytti agapee rakkaudesta

Joh. 21:15-19:

Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki minun karitsoitani.” Sitten hän kysyi toistamiseen: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Kaitse minun lampaitani.” Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: ”Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?” Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: ”Olenko minä sinulle rakas?”, ja hän vastasi: ”Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.”
Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: ”Seuraa minua.”

Tästä jakeesta olen kuullut monet kerran saarnattavan, että Jeesus tässä käytti kahdessa ensimmäisessä kysymyksessä kreikan sanaa agapee, jumalallinen rakkaus, mutta kolmannella kerralla sanaa fileo, joka tarkoittaa ystävien välistä rakkautta. Mutta herää kysymys, puhuiko Jeesus Pietarille kreikkaa? Ei! Vaan hän puhui äidinkieltään arameaa. Raamatun mukaan Pietari tulee surulliseksi, koska Jeesus kysyy häneltä samaa asiaa kolme kertaa, ei sen takia, että Jeesus käyttää kolmannella kerralla eri sanaa. Kolme kertaa, koska Pietari oli kolme kertaa kieltänyt Jeesuksen, sen jälkeen kun oli kehuskellut rakastavansa Jeesusta enemmän kuin “nämä toiset”. Kristityt saarnaavat ummet ja lammet kreikan jumalallisesta agapee rakkaudesta, mutta eivät ole ilmeisesti koskaan tarkistaneet Raamatuistaan, mitä tuo sana tarkoittaa.

Fakta on, että evankeliumeissa kreikan sanoja agapee ja fileo käytetään toistensa synonyymeinä, eikä niiden välillä ole mitään eroa. Molemmat tarkoittavat rakkautta, oli se sitten maallista tai jumalallista. Septuagintassa on heprean sana אהבה ahavah käännetty sekä agapee että fileo, joka tarkoittaa, että näiden sanojen välillä ei ole mitään eroa. Katsotaan muutamia jakeita, joissa tätä “jumalallista” rakkautta on käytetty:

ἀγαπάω, agapao:

“Voi teitä, te fariseukset, kun te rakastatte (agapao) etumaista istuinta synagoogissa ja tervehdyksiä toreilla!” (Lk. 11:43) – Rakastivatko fariseukset etumaisia sijoja jumalallisella rakkaudella?

“Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena (agapao) jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikaan, Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan.” (2. Tim. 4:10) – Rakastiko Deemas maailmaa jumalallisella rakkaudella?

“Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat (agapao) pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.” (Joh. 3:19) – Rakastivatko ihmiset pimeyttä jumalallisella rakkaudella?

“Sillä he rakastivat (agapao) ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.” (Joh. 12:43) – Rakastivatko ihmiset ihmiskunniaa jumalallisella rakkaudella?

“Rakastavathan (agapao) syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat (agapao).” (Lk. 6:32) – Ai että syntiset rakastavat jumalallisella rakkaudella niitä, jotka heitä rakastavat?

Katsotaan seuraavaksi maallista rakkautta tarkoittavaa sanaa, fileo rakkautta, joka kristittyjen saarnamiesten mukaan on ystävien välistä, tykkäämistä ennemmin kuin rakastamista:

φιλέω, fileo:

“sillä Isä itse rakastaa (fileo) teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet (fileo) ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä.” (Joh. 16:27) – Ai että Jumala itse rakastaa meitä ystävien välisellä rakkaudella?

“Sillä Isä rakastaa (fileo) Poikaa” (Joh. 5:20) – Isä rakastaa Poikaa maallisella, ystävien välisellä rakkaudella, tykkäämisellä?

Nämä esimerkit riittäköön, ne todistavat kiistatta, että kreikan agapee ja fileo rakkaus ovat synonyymejä, eikä agapee tarkoita mitään jumalallista rakkautta ja fileo ystävien välistä tykkäämistä. Ne ovat toistensa synonyymeja ja molemmat suomeksi käännetään sanalla rakkaus. Jos ette usko minua, tutkikaa itse sanakirjasta agapee ja fileo rakkautta:
agapee: http://biblehub.com/greek/25.htm
fileo: http://biblehub.com/greek/5368.htm

Jostain syystä saarnoissa ja puheissa tällaisia myyttejä viljellään. Viimeksi viime sunnuntaina kuulin Suomen Raamattuopiston jumalanpalveluksessa tästä agapee rakkaudesta saarnattavan. On tärkeä pysyä totuudessa, vaikka näennäisesti kyse olisi vain triviaalista asiasta. Mutta kertakaikkiaan agapee ei tarkoita jumalallista rakkautta, joten tästä myytistä on luovuttava ja pysyttävä totuudessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *