Missä Athanasius menee pieleen

Facebookissa eräs veli totesi, että Athanasiuksen uskontunnustusta on mielenkiintoista verrata Raamatun sanomaan. Olen samaa mieltä. Se on mielenkiintoista. Athanasiuksen uskontunnustuksessa on niin monta kohtaa, jotka suorastaan huutavat perusteluja Raamatusta, että on syytä käydä ne kaikki läpi tässä. Huomaa, että Athanasiuksen uskontunnustus on luterilaisen kirkon virallinen uskontunnustus, ja Athanasiuksen mukaan et voi pelastua, jos et usko tähän tunnustukseen tismalleen, kuten Athanasius sen muotoilee.

Laitetaan muutama kohta Athanasiuksen uskontunnustuksesta, jotka kaipaavat perusteluja Raamatusta.

“Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen.”

Minua kiinnostaisi tietää, missä kohtaa Raamattua sanotaan, että joudumme iankaikkiseen kadotukseen, jos emme usko kirkkoisien omasta päästään veistelemiä opinkohtia tismalleen kuten he ne muotoilevat?

“Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala”

Kuten olen noin miljoona ja yksi kertaa täällä jo aiemmin todennut, yksikään profeetoista Raamatussa ei osaa kertoa sanaakaan Jumalasta, joka on kolmiyhteinen, eikä yksikään apostoleista Uudessa testamentissa osaa kertoa meille sanaakaan kolmiyhteisestä Jumalasta.

“Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton.”

Voin uskoa sen, että Isä on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton, mutta Raamattu kertoo, että Jeesus sikisi ihmeellisellä tavalla Pyhästä Hengestä, hän syntyi neitsyt Mariasta, mutta oliko hänet luotu ennen aikojen alkua? Joten se jae puuttuu, missä sanotaan, että Jeesus on ollut olemassa ENNEN aikojen alkua, se on, ikuisesti. Kol. 1:15 sanoo, kuten olen täällä jo aiemmin monta kertaa sanonut, että Jeesus on koko luomakunnan esikoinen, siis ensimmäinen luotu olento, täten luotu. Joten niitä jakeita kaipaisin, joissa sanotaan, että Poika on luomaton.

“Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön.”

Voin uskoa helposti, että Isä ja Pyhä Henki ovat äärettömiä, mutta kaipaisin Raamatusta selvän jakeen, joka sanoo, että Poika on ääretön.

“Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen”

Ikuisuus on mysteeri ja paradoksi, voin tämän tunnustaa. Te tiedätte, kuinka en tykkää mysteereistä ja paradokseista, mutta tämä on todella sellainen. Miten Jumala voi olla ikuinen? Jos Jumala on ollut olemassa ikuisesti ennen maailman luomista, miten me olemme päässeet tähän pisteeseen? Jos jotakin on ollut olemassa ikuisesti, silloin juuri kun kuvittelemme päässeemme tähän hetkeen, sitä ennen on ollut jo aikaa… ikuisesti. Joten Jumalan ikuisuus on mysteeri ja paradoksi, joka meidän vain on hyväksyttävä.

Mutta nyt pitäisi uskoa, että Poika on ikuinen? Toki Jeesus itse sanoo, että hän on ollut olemassa ennen Aabrahamia, mutta se selittyy, kuten olen jo sanonut, sillä faktalla, että Kol. 1:15 mukaan hän on koko luomakunnan esikoinen. Joten kaipaisin Athanasiukselta selvitystä, missä kohtaa Raamattua sanotaan, että Jeesus on ollut olemassa ikuisesti ennen maailman luomista? Luku ja jae kiitos.

Sitten tullaan tähän, että ei ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen. Palataanpa takaisin alakoulun penkille ja mietitään tarkkaan, jos Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, montako ikuista meillä on? Joten kaipaisin selvän Raamatun jakeen mielellään profeetoista, jossa tämä Jumalan kolminaisuus väännettäisiin rautalangasta, että Isä ja Poika ja Pyhä Henki eivät ole kolme, vaan he ovat yksi. Mutta paremman puutteessa jae Uudesta testamentista kelpaa sekin.

“Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala”

Että Isä on Jumala on selvää, voimme uskoa, että myös Pyhä Henki on Jumala, mutta että Poika olisi itse kaikkivaltias Jumala Jehova, sitä on vaikea uskoa. Kaipaan ensinnäkin sen profeettojen tekstin, jossa kerrotaan Jumalasta, joka syntyy ihmiseksi, Messiaasta, joka on itse Jumala eikä ihminen, Jeesuksen oman ilmoituksen asiasta ja Uuden testamentin apostoleilta edes pienen vihjeen, että Jeesus on itse Jumala.

“samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta”

Mitä on tämä yhteinen kristillinen usko? Uskoa, joka määriteltiin 300-luvulla kirkolliskokouksissa? Jos palaamme takaisin yksin Raamatun sanaan, kaipaisin sitä jaetta, jossa väännetään meille rautalangasta, että kolme on yksi. Siihen asti minä menen sen mukaan, mitä opin jo alakoulussa, että yksi plus yksi plus yksi on kolme, ei yksi.

“Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt.”

Jälleen vetoan jakeeseen Kol. 1:15, jonka mukaan Jeesus on luotu olento. Näyttäkää mulle kiitos se jae, jossa sanotaan, että Jeesusta ei ole luotu, vaan hän on ollut olemassa ikuisesti ennen maailman luomista. Se ei vielä riitä, että hän on ollut olemassa ennen Aabrahamia, koska kuten sanottu, hän on koko luomakunnan esikoinen.

“Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia”

Tätä minä jo lainasin. Athanasiuksen mukaan kaikki kolme persoona ovat samanarvoisia, mutta Jeesus itse sanoo, että Isä on minua suurempi. Joten kaipaan sitä jaetta Raamatusta, jossa sanotaan, että Poika ja Isä ovat keskenään samanarvoisia, jumaluudessa, ihmisyydessä, persoonissa ja olemuksissa.

“Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin.”

Kaipaan sitä jaetta Raamatusta, jossa sanotaan, että meidän tulee uskoa kirkkoisän muutaman sadan vuoden päästää rustailemaa uskontunnustusta, jotta voimme pelastua.

“Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen.”

Tullaan kaksiluonto-oppiin. Raamattu sanoo monta kertaa, että Jeesus on ihminen. Että hän on Jumala, se ei ole yhtä selvää. Kaipaan sitä Raamatun jaetta, jossa meille selitetään, miten ihminen Jeesus Kristus voi olla samaan aikaan 100% ihminen ja 100% Jumala.

“Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.”

Vihdoin! Tämän minä voin allekirjoittaa täysin.

“Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua.”

Tätä jo käsittelin. Athanasius toivottaa hyvää matkaa helvettiin jokaiselle, joka ei usko kolminaisuudesta tismalleen kuten Athanasius sen on muotoillut. Ja tämä on kirkon virallinen uskontunnustus? Lopuksi sanon vain, että pidän täysin mahdottomana, että meidän tulisi uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, josta Raamattu ei puhu sanaakaan, Jeesukseen, joka on itse Jumala, josta Raamattu ei puhu sanaakaan, jotta voimme pelastua. Ja tämä on kirkon virallinen uskontunnustus? Kirkon virallisen opin mukaan et voi pelastua, jos et usko kolmiyhteiseen Jumalaan tismalleen kuten Athanasius sen muotoilee. Kiitos kirkko, mutta itse uskon, että kirkon ulkopuolella on pelastus.

19 thoughts on “Missä Athanasius menee pieleen”

 1. Historiallista taustaa voisi tuoda esiin. 300-luvulla oli harhaoppi nimeltään areiolaisuus, jossa Pojan uskottiin olevan demiurgia, eli paha luoma Jumala, joka loi epätäydellisen maailman ja minkä takia kärsimme. Tätä harhaoppia vastaan Nikean kirkolliskokous perustettiin ja Athanasius nimi annettiin myöhemmin täällä syntyneelle uskontunnustukselle.

  Teillä Late tuntuu olevan harhakuvitelma uskontunnustusten tavoitteesta. Uskontunnustuksen merkityksenä on kertoa tapa miten Raamattua pitää tulkita, eikä lainata Raamatun lauseita. Uskoisin tietenkin, jos meillä olisi muistiin panot tästä uskontunnustuksen teosta, voisimme vastata kysymyksiinne tarkasti. Kuitenkin voin itse yrittää tuoda omaa näkökulmaani.

  Kysymykset:

  1. Miksi uskoa kirkkoisiin?

  Kirkko isiin tavallisesti uskotaan, koska he edustavat ensimmäisiä kristittyjä. Kaikki kristilliset perinteet pitävät heitä puhtaina ja hyvinä. Kirkkoisien jälkeen kirkko alkoi pirstaloitumaan ja jokainen nykyinen kristitty suuntaus uskoo edustavansa kirkkoisien uskoa. Pitää myös muistaa ettei tämä ollut muutaman kirkkoisän keksintö, vaan neuvoston, mikä rakentui Rooman valtakunnan parhaista teologeista. Auktoritääriä heillä siis oli ainakin kristityissä piireissä.

  2. Kolmiyhteisyyttä sanana ei ole raamatussa ja jeesus ei ole Jumala

  Kolminaisuusoppi terminä otettiin tosiaan ensimmäistä kertaa käyttöön kuin vasta 200-luvulla ja virallistettiin Nikean kirkolliskokouksessa. Kuitenkin vaikka painovoiman keksi Newton, eivät ihmiset leijuneet ilmassa, vaan seurasivat sen sääntöjä. Samoin raamatussa voi olla viittauksia kolminaisuusoppiin, vaikka tätä ei ole sanana.

  Äkkiä tulee mieleen Matt.28:19 lähetyskäsky, jossa sanotaan, että ihmiset pitäisi kastaa Isän ja Pojan Ja Pyhän hengen nimeen. Ja 2. Kor. 13:13, missä ihmisille toivotetaan “Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja pyhänhengen yhteys!”

  Nämä tekstin kohdat voisi ymmärtää siten, että jo tuohon aikoihin jumalaa ajateltiin kolmiyhteisenä. Tietenkään nämä kohdat eivät todista näitten osien tasa-arvoa.

  Pojan osasta, mistä sinulla näyttää nimen omaan olla ongelma otetaan raamatussa esille monesti ja ristiriitaisesti. Kuitenkin puolesta puhuvat ainakin jollain muotoa Fil 2.7, missä Jeesusta sanotaan Jumalan vertaisesi ja Joh. 1:1-2, missä Sana on tarkoittanut poikaa kristillisen perinteen alkuajoista. En ole varma muista perinteistä. Myöhemmin samassa luvussa 1:14 aika selvästi mielestäni sana ja poika samaistetaan toisiinsa. 1:18 myös vahvistetaan, sitä että poika on tasavertainen Isän kanssa. Joten mielestäni näiden mukaan kyseessä on ainakin kaksinaisuus. Kuitenkin on ristiitaisuutta ja kolminaisuus oppia ei löydä suoraan raamatusta. Sitä voi perustella sillä, mutta ei lukea suoraan sieltä.

  ps. Muistaakseni rabbiinisessa juutalaisuudessa Jumalaa pidetää juutalaisten kuninkaana, joten jos messias on kuningas, on tämän oltava myös Jumala. Tämä kai perustuu Samuelin kirjan 8 lukuun?

  pss. Kysyit miten voi olla kolme ikuista. Minulle on opetettu pienestä, että Poika, Isä ja Pyhä henki ovat tavallaan Jumalan raajoja, jotka luovat kokonaisuuden. Kuten ihmisillä on pää, käsi ja jalat, on Jumalalla Poika, Isä ja Pyhä henki. Eri raajoja, jotka rakentavat kokonaisuuden, mitä kutsumme Jumalaksi.

  3. Jumala on ikuinen ja ääretön

  Samaa mieltä siitä etteivät nämä oikein ihmisen pääkoppaan sovi. Kristillisessä perinteessä Augustinus ratkaisi ajallisen kysymyksen toteamalla, että on kolme aikaa: mennyt, nykyisyys ja tuleva. Me mustelemme menneisyyttä, elämme nykyisyyttä ja arvuuttelemme tulevaisuutta, mutta tärkeä on nähdä että olemme vain nykyisyydessä. Jumala kuitenkin on kaikissa näissä ajan määreissä yhtäaikaa, eli aika ei vaikuta häneen. Jumala on ääretön ja ajaton meidän ajatustemme ulkopuolella. Näemme vain pienen osan hänestä, jos ollenkaan.

  4. Miten Jeesus voi olla Jumala ja ihminen?
  En tiedä. Johanneksessa vain sanotaan hänen tulleen lihaksi, joten siten? Samaa voi kysy Jumalan ikuisuudesta ja rajattomuudesta. Miten hän voi olla ikuinen? Tälläiset asiat menevät yli hilseen, joten sanoisin, että niihin pitää vain suostua, jos haluaa ymmärtää raamattua.

  Lopuksi:
  Kiintoisaa mietintää ja ihan validia. Monet Raamatun lukia pitävät oppeja itsestään selvinä, vaikka ne ovat kaikkea muuta kuin sitä raamatun aikalaisten mielestä. Kuitenkin hieman liian kärjistävää makuuni. Haluaisin nähdä messiaaniset juutalaiset, mitä te ymmärrykseni mukaan olette, ja kristityt uskonveljinä. Meidän pitää ymmärtää toisiamme eikä riidellä. Kiitos tekstistä!

  1. Tarkennukseksi tarkoitin viestissäni tarkalleen filiipiläiskirjeen toisen luvun jakeita 6-11 ylipäätään ja Samuelin kirjasta 8 luvun jaetta 7. Muuta korjattavaa ei tule äkkiä mieleen, kunpa kommentteja voisi editoidan. Vastailen kysymyksiin, jos niitä tulee.

 2. Athanasiuksen uskontuunustuksessa sanotaan: – Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin,

  Raamatun mukaan Jeesus ei mennyt kuolemansa jälkeen helvettiin kolmeksi päiväksi, vaan oli heti kuolemansa jälkeen samana päivänä ristinryövärin kanssa taivaassa syömässä juhla-ateriaa hänen kanssaan. Ahtanasiuksen uskontunnustuksessa on JDS-oppia, joka on harhaoppia.

  Luukas 23:
  42 Ja hän sanoi: “Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”
  43 Jeesus vastasi: “Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.”

  Markus 14:
  25 Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa.”

  1. En tunne JDS-oppi, mutta athanasius ei ole missään merkityksessä harhaoppi. Onhan se hyväksytty ekumeenisessa kirkolliskokouksessa kirkonopiksi. Ymmärtääkseni myös kaikki kristinuskon pääsuuntaukset hyväksyvät sen, jos eivät käytä sitä yleisesti. Tietenkin, jos “harhaoppi” sanan määritelmä on se, että uskotaan Jeesuksen käyneen helvetissä, tällöin voimme todeta myös Apostolisen uskontunnustuksen harhaoppiseksi. Sanotaanhan siinä “ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
   astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista”. Kuten myös Nikean uskontunnustuksessa, missä sanotaan Jeesuksen nousseen kuolleista kolmantena päivänä. Myös Luukas, Markus ja “nousu” sanaa puhuttaessa Jeesukseen YLÖSnousemuksesta eikä ALASlaskeutumisesta.

   Jeesus myös sanoo juuri toisin, mitä väität, Johanneksen evankeliumissa. [17] Jeesus sanoi: »Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.» Tämän mukaan hän ei selvästikkään ollut käynyt taivaassa.

   Näkisin teidän Dogma olevan harhaoppinen tässä. En näe miten Markus liittyy tähän ja Luukas “paratiisi” sana myös kreikaksi on merkitys tuonela, jossa sielut odottavat vuoroaan taivaaseen. Kuitenkin on todennäköistä, että olet tulkinnut Luukasta oikein, mutta on tuhat muuta jaetta ja kirkkoa on sinua vastaan, joten harhaopiksi en kutsuisi sitä, että uskotaan Jeesuksen käyneen helvetissä.

   Pienen ymmärryksen, mitä sain JDS-opista, on se että siihen liittyy kyllä paljon muuta kummaa kuin Jeesuksen käyminen helvetissä. Ahtanasius ei totea Jeesuksen tekoja tai aikaa helvetissä. Myös henkinen kuolema ja helvetissä käynti ei tarkoita samaa asiaa.

   Myös kiinnostaisi nähdä ketkä pitävät JDS-oppi kerettiläisenä. Ovatko kaikki kirkot tämän todenneet? Katollinen kirkko vai yksi henkilö tietokoneen edessä? Harhaoppi on sana, mitä ei kannata helposti heitellä. Kristinuskossa on loppujen lopuksi paljon liikkuma varaa, kunhan hyväksyy kolmiyhteisen Jumalan on aika vaikea olla harhaoppinen.

   1. Athanasiuksen uskontunnustus on kirkon virallinen uskontunnustus. Mitä on kristinusko? Mitä on harhaoppi? Jos poikkeaa kirkon opista, onko väkisin harhaoppinen? Mulla itselläni ei ole mitään mielenkiintoa olla kristitty ja pitää kiinni kirkon virallisesta opista, olen mielelläni harhaoppinen ja kirkon ja kristinuskon ulkopuolella. Kirkkoisät keksivät omasta päästään, että kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Missä kohtaa Raamattua sanotaan, että kuulkaa kirkkoisiä, heillä on pelastukseen johtava ainoa oikea oppi? Luther opetti sola scriptura periaatetta. Se tarkoittaa, että yksin Raamattu on meidän auktoriteettimme. Täten, emme tarvitse kirkkoisien tuhansia opinkappaleita, vaan voimme perustaa uskomme yksin Raamatun sanaan. Ja silloin meidän uskomme näyttää vieraantuvan yhä kauemmaksi kirkkoisien opista ja kristinuskon dogmeista.

    1. Harhaoppisuus ei tietenkään ole väärin. Ovathan kaikki, jonkun mielestä harhaoppisia. Sinulla on oikeus uskoa mihin perinteeseen haluat. Itsekkään en ole hulluna kirkkojen mielivaltaan. Kuitenkin näkisin, että perinteitä tutkimalla voimme päästä lähemmäksi alkuperäistä tulkintaa Raamatusta.
     Raamattua pitää pyrkiä ymmärtämään myös ilman perinnettä, mutta ymmärtämättä perinnettä ennen tätä, emme voi ymmärtää mitä kirjoittajat ovat yrittäneet sanoa.

     Ymmärtääkseni tekin Late käytätte Talmudia juutalaisena. Talmud kirjoitettiin tietääkseni juutalaisten oppineiden toimesta vasta 200-luvulta lähtien eli samoihin aikoihin kuin kolminaisuusoppi terminä keksittiin. Mikä tekee Talmudista, jos olen ymmärtänyt teoksen tärkeyden, paremman tulkin kuin kristillisen perinteen kolminaisuusopin? Varsinkin, jos Talmudin kirjoittaneet juutalaiset eivät hyväksyneet Jeesusta Messiaaksi. En ole tietenkään lukenut teosta, joten en itsekkään tiedä vastausta. Odotan innolla sitä.

     1. Käsitykseni mukaan Late ei hyväksy Talmudia. Late ei ole myöskään messiaaninen juutalainen vaan seitsemännen päivän todistaja, mistä hän kertoo tämän blogin toisessa artikkelissa. Suomessa on myös messiaanisiksi juutalaisiksi kääntyneitä pakanauskovia, mutta he eivät jaa samaa uskoa seitsemännen päivän todistajien kanssa.

      Mitä tulee messiaanisiin, niin monet heistä eivät hyväksy Talmudia, koska se on perinnäissääntöjen kokoelma. He myös tiedostavat, että Talmud on monissa kohdissa Tooran vastainen kirja.

      Nykyajan ei-messiaaninen juutalaisuus on jakaantunut lahkoihin. Ortodoksijuutalaiset noudattavat ja opiskelevat enemmän Talmudia kuin Tooraa. Karaiittijuutalaiset eivät hyväksy Talmudia ollenkaan, koska pitävät sen sisältämää ns. suullista lakia Tooran vastaisena tämän käskyn nojalla:

      5. Mooseksen kirja 12:
      32 “Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä, jotka minä annan teille. Älkää lisätkö niihin mitään älkääkä poistako niistä mitään.

      Jeesus oli myös samoilla linjoilla, eikä hän hyväksynyt perinnäissääntöjä. Jeesus vaati Jehovan antaman lain opettamista ja noudattamista tarkasti, mitä nykyajan kristityt kirkkokunnat eivät täytä juuri ollenkaan, minkä vuoksi pelastus koskee vain hyvin pientä osaa kristityistä.

      Markus 7:
      6 Hän vastasi heille: “Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: — Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta.
      7 Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä.
      8 Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.”
      9 Ja hän jatkoi: “Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne.
      10 Mooses on sanonut: ‘Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja ‘Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla’.
      11 Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: ‘Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi’,
      12 te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi.
      13 Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista.”

      Matteus 5:
      19 Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.
      20 Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

      Kun ottaa huomioon Jeesuksen sanat Vuorisaarnasta, niin pelastus on mahdollista vain messiaanisen juutalaisuuden kautta, mutta toki sekin on tarjolla ulkomailla asuville ympärileikkaamattomille pakanoille. Laissahan ei ole käskyä ympärileikata ulkomalla asuvia pakanoita. Kristinusko on ollut alun perin messiaanista juutalaisuutta, mutta Rooman kirkko muutti sen pois vanhurskaudesta, missä eksymyksessä ovat myös luterilaiset ja helluntailaiset.

      Roomalaiskirje 2:
      13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.

      27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

     2. Ole aivan oikeassa. En hyväksy Talmudia, fariseusten perinnäissääntöjen kokoelmaa, joka kirjahyllyssä vie yli metrin tilaa. Ortodoksijuutalaiset valitettavasti lukevat Talmudia enemmän kuin Tooraa ja monessa kohtaa heidän perinnäissääntönsä kumoavat Tooran käskyn, lisäävät Tooraa tai ovat muuten Tooran kanssa ristiriidassa. Seitsemännen päivän todistajat on vähän läppä, se ei ole mikään virallinen uskontokunta. Olen lähempänä karaiittijuutalaisia kuin mitään muuta lahkoa.

     3. Olet valitettavasti ymmärtänyt väärin. En ole juutalainen, vaan pakana. Mutta uskonnoltani olen lähempänä juutalaisuutta kuin kristinuskoa. En pidä Talmudia, fariseusten perinnäissääntöjä, missään arvossa. Olen mitä olen, koska olen kyllästynyt ihmisten uteluihin siitä, mitä minä olen tai en ole, perustin seitsemännen päivän todistajien lahkojen, katso tästä mihin me uskomme.

   2. Osvaltti kirjoitti: -Jeesus myös sanoo juuri toisin, mitä väität, Johanneksen evankeliumissa. [17] Jeesus sanoi: »Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.» Tämän mukaan hän ei selvästikkään ollut käynyt taivaassa.

    Sinun tulkintasi tässä asiassa on irti asiayhteydestä ja
    muutenkin mielivaltainen. Tämä kohta Raamatusta ei kumoa sitä totuutta, että Jeesus oli heti kuolemansa jälkeen paratiisissa yhdessä ristinryövärin kannsa. Isä ja Poika ovat yhtä. He ovat yksi Jumala. Jeesus ilmestyi kuomansa jälkeen 500 ihmiselle ja sen jälkeen nousi Isän luokse taivaaseen istuakseen valtaistuimellaan Isän oikealla puolella. Jeesus ei koskaan mennyt alas helvetin tuleen kärsimyksiin. Jeesuksen ristinkuolema oli lopullinen syntien sovitus, minkä hän kärsi ja sen jälkeen hän oli paratiisissa ristinryövärin kanssa, kuten hän tässä ilmoittaa.

    Luukas 23:
    42 Ja hän sanoi: “Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”
    43 Jeesus vastasi: “Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.”

    Luterilaisen kirkon virallisissa uskontunnustuksissa ja opeissa on paljonkin Raamatun vastaisia harhaoppeja. Voi sinua, kun olet lähtenyt opiskelemaan teologiaa yliopistoon, mikäli tavoitteenasi olisi papin virka luterilaisessa kirkossa. Teologisessa tiedekunnissa opiskellaan ulkoa harhaoppeja. Sellainen ei kasvata totuuteen.

    1. Dogma kirjoitti “Luterilaisen kirkon virallisissa uskontunnustuksissa ja opeissa on paljonkin Raamatun vastaisia harhaoppeja”

     Harhaopin määritelmä tosiaan varmaan vaihtelee hieman näkökulmasta, mutta nämä uskontunnustukset, mitä luettelin, hyväksyttiin ekumeenisissa kirkolliskokouksissa alkukirkossa. Luterilaisen kirkon lisäksi roomalainen kirkko käyttää näitä uskontunnustuksia. Ja Nikean uskontunnustusta käytetään myös ortodiksisessa kirkossa. Määrittelin harhaopin sellaiseksi, mitä valtakirkot eivät hyväksy, joten tämän kautta uskontunnustukset eivät ole harhaoppia. Tietenkin ne voivat olla harha opillisia subjektiivisesti katsottuna.

     Perinteesi mitä seuraat muistuttaa paljon ortodoksista, joten oletan näin. Eihän luettelemasi tapahtumat löydy suoraan Raamatusta ymmärtääkseni. Ortodoksit kunnioittavat ymmärtääkseni vanhankirkon kirkolliskokouksia, joten vaikea uskoa, että he kumoaisivat niitä päätöksiä. Pitänee kysellä ortodoksiselta teologilta mielipidettä.

     1. En ole ortodoksi. En myöskään opiskele kirkolliskokousten päätöksiä. Miksi opiskelisin? Raamattu on riittävä kirja oppiakseen tuntemaan Jumalan ja hänen tahtonsa.

      Olen jatkuvasti kuitenkin törmännyt ristiriitoihin kirkkon oppien ja Raamatun välillä. Sen takia en luota enää virkapappeihin enkä teologian opettajiin.

     2. Viisas päätös. Niinhän jo Luther opetti, että emme voi luottaa kirkolliskokouksiin ja niiden päätöksiin, koska ne ovat erehtyneet niin monta kertaa. Siunausta sinulle totuuden etsintään! Et ole kaukana valtakunnasta.

     3. Toki uskontunnustukset hyäksyttiin kirkolliskokouksissa alkukirkon toimesta 300-luvulta lähtien, mutta siinä on paljon aikaa Jeesuksen välillä. Moni asia muuttui ensimmäisillä vuosisadoille. Kirkko irtaantui sen juutalaisista juurista ja kirkkoisät alkoivat opettamaan, että Jumala on kolmiyhteinen, että Jeesus on itse Jumala, että sapatin sijaan tulee pyhittää sunnuntai, että kaikki saastaiset eläimet ovat nyt puhtuita, että kirkko on uusi Israel ja että meillä ei pidä olla mitään yhteistä noiden kirottujen juutalaisten kanssa. Näin antisemitismi ja antinomismi valtasi alkukirkon jo varhain. Missä kohtaa Raamattua meidän käsketään kumartaa ja kunnioittaa alkukirkon päätöksiä?

   3. Osvaltti kirjoitti: -Kristinuskossa on loppujen lopuksi paljon liikkuma varaa, kunhan hyväksyy kolmiyhteisen Jumalan on aika vaikea olla harhaoppinen.

    Olet väärässä. Pelkkä uskonsa tunnustaminen Jumalaan ei pelasta. Itse asiassa suurin osa sellaisista ei edes pelastu, koska Jeesuksen sanojen mukaan vain hyvin harva Jumalan valtakuntaan pyrkivistä sinne pääsee. On siis hyvin helppo olla harhaoppinen ja menettää armonsa laittomuutensa takia. Harhaoppien noudattaminen vie eroon Jumalan tahdon tekemisestä ja Kristuksesta. Kuten Jeesus niin selvästi sanoi, hän ei pelasta laittomuuden tekijöitä, vaikka he olisivat tunnustaneet uskonsa ja tehneet jopa ihmeitä Jeesuksen nimessä.

    Matteus 7:
    13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;
    14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

    21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

    Jeesuksen sanojen mukaan pelkkä yhden Jumalan käskyn kumoaminen ja niin opettaminen johtaa eroon Kristuksesta. Sitähän luterilaiset papit tekevät koko ajan, eikä vain yhden käskyn kohdalla, vaan käytännössä melkein kaikkien käskyjen kohdalla. Tässä on painavia sanoja, jotka Jeesus sanoi.

    Matteus 5:
    19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

    Luukas 13:
    24 “Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene.
    25 “Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle ja huudatte: ‘Herra, avaa meille!’, hän vastaa: ‘Keitä te olette? En tunne teitä.’ [Matt. 7:22,23]
    26 Silloin te alatte selittää: ‘Mehän söimme ja joimme sinun kanssasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme.’
    27 Mutta hän sanoo: ‘Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.’
    28 “Siellä te itkette hammasta purren, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos.
    29 Idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa.
    30 Monet viimeiset ovat silloin ensimmäisiä, monet ensimmäiset viimeisiä.”

    1. Olen ekumeenisella kannalla, missä en vaadi erikoisen tiukkoja näkökulmia eri kristityiltä. Olemmehan heikkoja muurahaisia Jumalalle. Pelastumme armosta ja niin edelleen. Tietenkin lakia pitää seurata ja hyväksyä Jumalan kolminaisuus, mutta monia yksityiskohtia voi tulkita. Luterilaiset opit ja unelma yhdestä kirkosta ovat voineet tietty sulattaa aivoni.

     1. Pelastumme armosta, mutta läheskään kaikki armoa haluavat eivät sitä saa. Armon saaminen edellyttää uudestisyntymistä, mihin kuuluu parannuksen teko laittomuudesta. Läheskään kaikki kristityksi itseään kutsuvat eivät ole tehneet parannusta laittomuudesta, mikä estää heiltä armon. Sen takia vain hyvin harva kristitty armahdetaan.

      1. Johanneksen kirje 3:
      4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

      Roomalaiskirje 6:
      14 Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
      15 Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!
      16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

      Heprealaiskirje 10:
      26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
      27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
      28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

      Roomalaiskirje 2:
      18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

      Matteus 7:
      21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
      22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
      23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

      Jaakobin kirje 2:
      24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

     2. Siteeraat kaikkia lempijakeitani. Tämä asia ei lopulta ole ollenkaan monimutkainen. Toora eli Mooseksen laki on pyhä, vanhurskas, hyvä, (Room. 7:12) täydellinen (Ps. 19) ja ikuinen (Ps. 119). Jumalan pyhää lakia on ilo nuodattaa. Uudessa liitossa emme noudata lakia, jotta pelastuisimme, vaan koska meidät on pelastettu. Missään kohtaa Raamattua ei meille anneta lupaa tehdä syntiä ja rikkoa Jumalan pyhää lakia.

     3. Miksi pitäisi hyväksyä Jumalan kolminaisuus? Riippuuko pelastuksemme uskosta kolmiyhteiseen Jumalaan? Jos pelastuksemme riippuu siitä, miksi Jumala ei sanassaan ole tehnyt täysin selväksi olevansa kolmiyhteinen?

Leave a Reply to Osvaltti Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *