Jeesus naulasi lain ristille?

Hand Being Nailed to the Cross (Macro)

Usein kuulee, että Jeesus naulitsi lain ristille. Täten meidän ei tarvitse murehtia Mooseksen laista, olemme vapaat lain orjuudesta. Jos tämä on totta, saako täten tappaa, varastaa, tehdä huorin, polttaa lapsia Molokille tai sekaantua eläimiin? Ei, sitä se ei kristittyjen mielestä tarkoita. Se tarkoittaa, että lain seremoniasäädökset on naulattu ristiin, moraalisäädökset velvoittavat meitä edelleen. Näin kristityt kätevästi lisäilevät Raamatun sanaan omia tulkintojaan. Mitkä sitten ovat moraali- ja mitkä seremoniasäädöksiä? No sapatti on tietenkin seremoniakäsky, me olemme siitä vapaat ja meillä on ihana sunnuntai, orjuuttavan sapatin sijaan. Tässä on vain se ongelma, että Toorassa käskyjä ei missään kohtaa jaotella moraali- ja seremoniasäädöksiin, joten kristityt tekevät tämän jaottelun täysin mielivaltaisesti. Toinen ongelma on se, että Kolossalaiskirjeessä ei käskyjä jaotella, sanotaan vain, että laki naulittiin ristille. Mikä käsky siis kumottiin ristillä ja mikä ei? Tähän ei yksikään kristitty osaa vastata.

Jos laki todella naulattiin ristille, kumottiin, tehtiin tehottomaksi, muutettiin tai siihen koskettiin millään tavalla, meidän tulee tämä kirjoitus hylätä raamatunvastaisena. Kymmenessä käskyssä meidän käskettään pyhittää sapatinpäivä. Toorassa sanotaan, että älä lisää tähän lakiin mitään, äläkä ota siitä mitään pois (5. Moos. 12:32). Tämä koskee myös Messiasta. Danielin kirjassa (Dan. 7:25) kuvataan antikristusta, joka muuttaa ajat ja lain. Joten Jeesus, joka kumoaa sapatin ja asettaa sen sijaan pyhäpäiväksi sunnuntain, ei voi olla Israelin Messias, vaan hän on antikristus. Varsin yksinkertaista. Raamatussa sanotaan, että Toora on täydellinen (Ps. 19:8) ja ikuinen (Ps. 111:7,8; Ps. 119:152; Ps. 148:6; Ps. 89:35; Ps. 119:160). Miksi ihmeessä täydellinen ja ikuinen Toora piti kumota, naulata ristille? Kristittyjen pyhä kirja, Uusi testamentti, jos se todella opettaa, että laki naulattiin ristille, tulee täten polttaa, koska se ei voi olla Jumalan sanaa.

Mutta sanotaanko Raamatussa, että Mooseksen laki naulattiin ristille?

“Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.” (Kol. 2:13-14)

Mikä on kirjoitus säädöksineen (χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν), joka oli meitä vastaan? Onko se Mooseksen laki? Kuten yllä esitin, jos kerran Mooseksen laki naulattiin ristille, ei enää olisi mitään syntiä, ei mitään rikkomusta, josta meidät tuomittaisiin. Jos kerran Mooseksen laki ei enää syytä meitä, ei ole mitään syntiä, josta meidät tuomittaisiin. Tässä jakeessa kuitenkin sanotaan, että saimme anteeksi kaikki rikoksemme, joka ei olisi mahdollista, jos laki kumottiin ristillä. Tällainen tulkinta täten, että Mooseksen laki naulattiin ristiin, on täysin absurdi ja johtaa siihen ikävään tilanteeseen, että me olemme vapaat rikkomaan Mooseksen lain joka ikistä käskyä. Mutta kuten jo esitin, kristityt ovat keksineet, että ainoastaan seremoniasäädökset naulattiin ristiin, mitä ei voi tämän jakeen perusteella puolustaa.

Mitä naulattiin ristille? Jeesuksen pään yläpuolelle naulattiin kirjoitus, jossa oli esitettynä Jeesuksen tuomio – “Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas”. Kirjoitus säädöksineen, joka naulattiin ristille, on meidän tuomiomme syy, syntilista, joka on tehty tehottomaksi Jeesuksen sovitustyön ansiosta. Lakia ei naulattu ristille, vaan meidän syntimme, lista hirvittävistä rikoksistamme. Jos laki naulattiin ristille, ei olisi mitään, mikä voisi tuomita meidät. Toki tässä jakeessa sanotaan, että kirjoitus säädöksineen, josta voi saada sen vaikutelman, että laki naulattiin ristille. Mutta paljon järkevämpi tulkinta on, että lista meidän synneistämme naulattiin ristille.

Kristityt vihaavat Tooraa, Jumalan pyhää, vanhurskasta ja hyvää lakia (Room. 7:12). Täten kristityt tulkitsevat Uuden testamentin kirjoituksia tästä tooravastaisesta näkökulmasta käsin. Kun he ovat päättäneet, että Mooseksen laki naulattiin ristiin, seuraavaksi he esittävät Efesolaiskirjeen pohjalta, että Jeesus teki tehottomaksi Mooseksen lain.

Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.” (Ef. 2:14-16)

Kuten jo yllä esitin, jos Mooseksen laki kumottiin, se johtaa täysin absurdiin tilanteeseen, jossa enää ei ole mitään syntiä, josta meitä voitaisiin tuomita. Tässä kuitenkin sanotaan, että Jeesus teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Käskyjen laki säädöksineen on kreikaksi τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν. Paavali heittää tässä kehään kaikki kreikan lakia tarkoittavat termit, nomos, entole ja dogmasin. Näistä nomos tarkoittaa yleensä aina Mooseksen lakia, entole mitä tahansa käskyä ja dogmasin taas ihmiskäskyjä ja oppeja, josta tulee meidän kieleemme sana dogma. Tekikö Jeesus täten Mooseksen lain tehottomaksi? Kun luemme tämän kontekstissa ja otamme huomioon mitä Paavali sanoo edellä, huomaamme, että hän puhuu vihollisuudesta, erottavasta väliseinästä pakanoiden ja juutalaisten välillä, joka on purettu ja tehty tehottomaksi. Tällä väliseinällä Paavali selvästi viittaa temppelin väliseinään, joka erotti pakanoiden alueen temppelissä pyhästä, vain juutalaisille tarkoitetusta alueesta. Mutta Toorassa ei ole mitään käskyä rakentaa temppeliin tällaista erottavaa väliseinää, kyse on täten ihmiskäskystä. Tämän vihollisuuden väliseinän Jeesus on purkanut ja tehnyt tehottomaksi sen ihmiskäskyn, joka erotti juutalaiset pakanoista. Luemme, että Jeesus on yhdistänyt juutalaiset ja pakanat ja tehnyt heidät yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Vihollisuus juutalaisten ja pakanoiden välillä on tehty tehottomaksi, meidät pakanat on oksastettu Israeliin (Room. 11) ja meistä on tullut yksi Ruumis, yksi Messiaan kansa, joka koostuu sekä juutalaisista että pakanoista. Tässä jakeessa täten, ei sanota, että Mooseksen laki on tehty käskyineen ja säädöksineen tehottomaksi. Pietari varoittaa meitä, että Paavalin kirjeissä on paljon vaikeita kohtia, joita kristityt tulevat vääristelemään, ja tämä jae on yksi niistä.

Kun nyt kristityt ovat sanoneet, että Mooseksen laki, jota Paavali kuvaa pyhäksi, vanhurskaaksi ja hyväksi ja psalmistat ikuiseksi ja täydelliseksi, naulattiin ristiin ja tehtiin tehottomaksi, seuraavaksi he esittävät Heprealaiskirjeen pohjalta, että pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. He lainaavat kahta jaetta Heprealaiskirjeestä “Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.” (Hepr. 7:12) “Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön” (Hepr. 7:18) ja sanovat, että katsohan sinä judaisti, Raamattu sanoo, että laki muutettiin, että entinen vanhan liiton käsky kumottiin. Myönnän, että irti kontekstista lainattuna tämä on tismalleen mitä Heprealaiskirjeessä sanotaan. Katsotaan, mitä näissä jakeissa sanotaan kontekstissa:

Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan: “Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan”. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön-sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi-mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.” (Hepr. 7:11-19)

Ensinnäkin tässä puhutaan Jeesuksesta, joka on ylipappi ikuisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Heprealaiskirjeen kirjoittaja tässä kohtaa vääntää rautalangasta, että Jeesusta eivät koske Aaronin pappeuden säädökset, koska hän on ylipappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tätä tarkoittaa, että pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos, se ei tarkoita, että pappeuden vaihtuessa koko Mooseksen laki hyvine ja vanhurskaine säädöksineen kumotaan, se tarkoittaa vain ja ainoastaan, että Jeesusta ylipappina eivät koske Aaronin pappeuden säädökset, onhan hän Juudan heimosta, jonka pappeudesta Mooseksen laki ei sano sanaakaan. Näin siis meidän ylipappimme on ylipappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Että entinen säädös kumotaan ei tule tulkita kirjaimellisesti, ikään kuin Mooseksen lain ikuinen, vanhurskas ja hyvä säädös kumottaisiin, tässä on jälleen kyse samasta asiasta, Jeesus on ylipappimme ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan, häntä eivät koske Aaronin pappeuden säädökset, tämäkään jae ei tarkoita kirjaimellisesti, että Mooseksen laista olisi nyt tämä tai tuo käsky kumottu. Aaronin pappeutta koskevat ikuiset säädökset ovat edelleen voimassa, mutta Heprealaiskirjeen kirjoittaja joutuu vääntämään rautalangasta, kuinka Jeesus voi olla ylipappi, vaikka onkin Juuden heimoa.

Kuten sanoin yllä, jos Uudessa testamentissa kumotaan yksikin käsky Mooseksen laista, silloin Uusi testamentti on ristiriidassa Vanhan testamentin kanssa, jossa sanotaan, että Mooseksen laki on täydellinen ja ikuinen. Mutta kuten olen osoittanut, meidän onneksemme, meidän ei tarvitse polttaa Uutta testamenttia, koska ymmärrämme oikein, että Uudessa testamentissa ei lakia kumota. Käytän näin vahvaa kieltä, jotta kristityt ymmärtäisivät, kuinka vakavasta asiasta on kyse. Danielin kirjan mukaan antikristus muuttaa ajat ja lait (Dan. 7:25). Jeesus, joka kumoaa yhdenkin piirron Mooseksen laista, on täten antikrsitus. Jeesus itse sanoo, että hän ei tullut kumoamaan lakia ja että laista ei katoa pieninkään piirto (Mt. 5:17-19). Kristityillä, jotka näiden tässä esitettyjen jakeiden ja muiden jakeiden perusteella esittävät, että Jeesus kumosi tämän tai tuon käskyn Mooseksen laista, on selitettävä jollakin keinolla nämä Jeesuksen painavat sanat vuorisaarnasta. He tekevät sen vetoamalla siihen, että Jeesus sanoo tulleensa täyttämään lain. Näin ollen Jeesus ei kumonnut lakia, hän täytti sen meidän puolestamme. Näin kristityt voivat kätevästi selittää, että Mooseksen lain tämä tai tuo käsky ei koske meitä, koska se on täytetty, sitä ei ole kumottu, mutta se ei velvoita meitä. Jokainen voi itse arvioida, kuinka paljon järkeä tällaisessa selittelyssä on. Minua se ei vakuuta, vaan luen vuorisaarnasta, että Jeesus sanoo, että hän ei tullut kumoamaan lakia ja että laista ei katoa pieninkään piirto. Se tarkoittaa tismalleen mitä siinä sanotaan. Lainataan tähän loppuun koko kontekstissa Jeesuksen painavat sanat, jotka ovat myrkkyä kristityille, jotka ovat joutuneet repimään hiuksia päästään keksiäkseen miten selittää pois nämä sanat:

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.” (Mt. 5:17-20)

18 thoughts on “Jeesus naulasi lain ristille?”

 1. Mielenkiintoisia näkemyksiä! Toivoisin että voisit vielä selittää, mitä tarkoittaa heprealaiskirjeen 8. luvussa (missä viitataan mm. Jeremian kirjaan 31:31-34) ensimmäisen liiton vanheneminen? (jae 13) Entä 8. luvun 7. jakeessa, tarkoitetaanko siinä olevalla sanamuodolla, että uusi liitto tulisi ensimmäisen tilalle?

  Entä mitä tuossa Jeremian kirjassa oleva ilmaus “panen lakini heidän sisimpäänsä” tarkoittaa? Viitataanko sillä entistä parempaan kuuliaisuuteen?

  1. Ensimmäisessä liitossa varsinaisesti ei ollut mitään vikaa, mutta israelilaiset rikkoivat sen, siksi tarvittiin uusi liitto. Että uudessa liitossa Toora kirjoitetaan meidän sydämiimme tarkoittaa todellakin parempaa kuuliaisuutta Tooran käskyille.

   1. Jos uusi liitto tulee ensimmäisen tilalle, eikö silloin se ensimmäinen lakkaa olemasta, tai niin kuin Hepr 8:13 ilmaisee “häviä”? Eikö muuten sanottaisi että uusi liitto tulee ensimmäisen liiton lisäksi? Tai niin kuin Hepr 9:10 antaa ymmärtää, että laki olisi voimassa vain johonkin määräaikaan asti?

    Jos Toorasta on voimassa jokainen määräys eikä siitä voida ottaa pois mitään, niin miksei kuitenkaan juutalaiset noudata niistä jokaista nykyään?

    1. Vanha liitto on lakkautettu ja uusi on tullut sen tilalle, mutta kuten Jer. 31:33 sanoo, uudessa liitossa Toora on edelleen voimassa. Kyllähän juutalaiset ainakin teoriassa sanovat noudattavansa jokaikistä käskyä, mutta he ovat syntisiä tismalleen niin kuin mekin.

 2. Kiitos kun jaksat vastata lukuisiin kysymyksiini, mutta näihin vielä toivoisin vastauksia:

  Mitä siis tarkoitetaan vanhan liiton häviämisellä Heprealaiskirjeessä 8:13? Että lakiliitto häviää mutta siihen liittyvät lait ovat voimassa?

  Entä Hepr. 9:10: “— pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä järjestys astuu voimaan.” Mikä on tämä pysyvä järjestys, jolloin säädökset eivät enää ole voimassa ja milloin sen on tarkoitus astua voimaan?

  Onko Jeremian profetia määräysten entistäkin kuuliaisemmasta noudattamisesta toteutunut uuden liiton myötä? Miten tämä toteutui esimerkiksi kun ei-juutalaiset kristityt alkuseurakunnassa vapautettiin ympärileikkauksesta?

  1. Vanhan liiton sijaan asetettiin uusi liitto. Uudessa liitossa Toora on edelleen voimassa. Vanha liitto ei koskaan ollut mikään lakiliitto, kyse on aina ollut Jumalan armosta.

   Kristityt tulkitsevat tuon Heprealaiskirjeen jakeen tarkoittavan, että nyt saa uudessa liitossa tappaa, varastaa ja tehdä huorin, nämä säädökset olivat voimassa ainoastaan uuteen järjestykseen asti. Jossa ei ole mitään järkeä. Kyse näissä säädöksissä lienee temppelin palveluksesta, josta sanotaan, että uudessa liitossa Jeesus on meidän ylipappimme. Kenties uhrisäädökset on kumottu. Mene ja tiedä, mitä tuo tarkoittaa. Mutta sen voin vakuuttaa, että se ei tarkoita, että nyt saa tappaa ja varastaa ja tehdä huorin, Toora on kumottu!

   Kertoisitko missä kohtaa Tooraa käsketään ympärileikkaamaan pakanoita? Sellaista käskyä ei ole Toorassa. Lihan ympärileikkaus kuuluu ainoastaan syntyperäisille juutalaisille, Aabrahamin jälkeläisille. Täten ei Jerusalemin kokouksessa kumottu ainuttakaan Tooran käskyä.

 3. Lainaan Laten tekstiä:

  Kertoisitko missä kohtaa Tooraa käsketään ympärileikkaamaan pakanoita? Sellaista käskyä ei ole Toorassa. Lihan ympärileikkaus kuuluu ainoastaan syntyperäisille juutalaisille, Aabrahamin jälkeläisille.

  Ilmeisesti osan Tooraa uskotaan koskevan kaikkia ja osan vain syntyperäisiä juutalaisia.
  Muistelen, että Toora kieltää itsestään kuolleen eläimen syömisen, mutta sen saa kuitenkin myydä ei-juutalaiselle kaiketikin syötäväksi. Tämä itsestään kuolleen eläimen syöminen ei ilmeisesti koske kaikkia, koska Toora tällä tavalla ohjeistaa.
  Sitten mieleeni tuli lainan antaminen, Juutalainen ei saa ottaa juutalaiselta korkoa lainasta, ei-juutalaiselta muistaakseni saa ottaa korkoa. Päättelen tästä, että ei-juutalainen saa ottaa korkoa toiselta ei-juutalaiselta. Saako sitten ottaa juutalaiselta korkoa, en osaa sanoa. Ehkä saa.

  Mitä muita Tooran käskyjä lukijoille tulee mieleen, jotka eivät koske pakanoita?

  1. Muistelet aivan oikein. Pakanalla sai myydä itsestään kuolleen eläimen ja pakanoilta sai ottaa korkoa. Mutta mietitään vielä Tooran käskyjä, mikä koskee pakanoita ja mikä israelilaisia. Hämmennän hieman. Koko Toora on annettu vain Israelille! Toorassa sanotaan miljoona kertaa, että puhu israelilaisille. Kaikki Tooran käskyt koskevat täten vain juutalaisia. Mutta jos meidät pakanat on oksastettu Israeliin (Room. 11) ja liitetty Messiaan kautta pyhään perheeseen (Ef. 2), eikö silloin Toora kuulu myös meille? Lainaan säännöllisesti eräälle köyhälle, joka on pakana, mutta sydämeni ei salli ottaa häneltä korkoa. Sovellan siis Tooraa näin, ihanne on, että korkoa saa ottaa, mutta jos ottaakin korkoa pakanalta, ei tee väärin.

 4. Minulla on sellainen tuntuma, että Toora kieltää epäjumalille uhratun lihan syömisen.
  Myös apostolien kokouksessa Apt.15 annettiin julkilausuma karttaa epäjumalille uhratun lihan syömistä. Jos sitä karttaa sekä paria muuta seikkaa, niin apostolien mukaan karttajalle käy hyvin.
  Paavali taasen antoi ymmärtää, että koska epäjumalia ei todellisuudessa ole olemassa, niin kristitty voi syödä epäjumalille uhrattua lihaa. Tietyissä poikkeustilanteissa kuitenkin on syytä välttää sen syömistä.

  Onko tämä ruokaan liittyvä säädös eräs sellainen Tooran kohta, joka ei enää ole voimassa kenellekään?

  Onko niin, että osa Tooraasta on kumottu kaikilta ihmisiltä, osa Toorasta taasen on sellaista, joka koskee juutalaisia, mutta ei koske pakanoita
  ja loppu Toorasta koskee kaikkia?

  Kun Jeesus sanoo, että laista ei katoa pieninkään piirto ja kuitenkin Toorasta näyttää ainakin jotain kadonneen, niin voiko olla niin että Jeesus ei puhukaan Toorasta, vaan jostain muusta laista? En tiedä. Ehkä Late tietää?

  1. Vuorisaarnassa Jeesus puhuu Toorasta. Tooran käskyistä ei ainuttakaan ole kumottu. Kun juutalainen Jeesus puhuessaan juutalaiselle yleisölle käyttää sanaa laki, kreikaksi nomos, hepreaksi varmasti Torah, hän ei voinut tarkoittaa mitään muuta lakia kuin Tooraa. Epäjumalille uhratun lihan syömisen suhteen ei tullut olla liian nirso, oli Paavali ohje, erikseen ei tarvinnut tiedustella, onko liha epäjumalille uhrattua, koska ei ole todellisuudessa mitään epäjumalia olemassa, sen lihan syöminen ei voi meitä vahingoittaa millään tavalla. Mutta jos joku sanoi, että tämä on epäjumalalle uhrattua, sitä Paavalin mukaan ei saanut syödä.

 5. Raamattua lukiessa voi saada sellaisen kuvan, että Mooseksen välittämä laki on jonkinlainen varjokuva tulevasta ja myös varjokuva siitä, mitä Jumalan luona nyt jo on.
  Se ei ole asian olemus, vaan varjo siitä.
  Ehkäpä se on monella eri tapaa vain varjo siitä, mikä oikeasti on todellista. Todellisuus peittää alleen varjon.

  Käskyt ja kiellot ovat vain osa tätä suurta todellisuutta.
  Jeesus vuorisaarnassa saarnaa todellista lakia, sitä todellista Jumalan lakia. Tämä laki näyttää olevan inhimillisesti katsoen todella kova, mahdoton ihmiselle. Ihminen ei ole murhaaja vain silloin, kun hän tappaa jonkun. Hän on murhaaja jo silloin, jos hän vihastuu veljeensä. Jne…
  Jeesus myös vuorisaarnassa käskee, että “Olkaa te siis täydellisiä, kuten teidän taivaallinen Isänne on täydellinen”.
  Tuossa kaiketikin on se todellinen laki. Jos Jeesuksen esiin tuoma laki vaatii kaikessa Jumalan kaltaista täydellisyyttä ja jos Toora ei sitä vaadi, niin tällöin voi tulla mieleen ajatus, että Toora on ainakin käskyjensä ja kieltojensa osalta kumottu tai sitten Toora on tarkoitettu eri tarkoitukseen, kuin Jumalan pyhä ja kova laki, josta Jeesus puhui, tai sitten niin, että osa Toorasta on korvattu tuolla kovalla lailla ja osa ei.

  Jumalan pyhän ja kovan lain päätehtävänä kaiketikin on näytää ihmiselle, että hän on jokahetkinen suuri synnissä rypijä eikä pelastu, ellei turvaudu Kristukseen. Jumalanpelkoa laki luo, jos lukee sitä itselleen.
  Jumalan pyhä laki ajaa ihmistä Kristuksen luo, Toora on sen verran laimea, että se tuskin kovin hyvin ajaa ihmistä Kristuksen luo.

  1. “Jumalan pyhä laki ajaa ihmistä Kristuksen luo, Toora on sen verran laimea, että se tuskin kovin hyvin ajaa ihmistä Kristuksen luo” – Tästä paljastuu ajattelusi mielettämyys, anteeksi että sanon suoraan, mutta Toora on Jumalan pyhä laki, joka ajaa ihmistä Kristuksen luo. Toora ei ole laimea, vaan se Raamatun mukaan on pyhä, vanhurskas, hyvä, täydellinen ja ikuinen, siis todella voimakas.

 6. Tänään tulin pohtineeksi kaikkein pyhimmän edessä olevaa esirippua. Sen taakse ei Mooseksen lain mukaan saanut mennä, kuin pappi ja vain kerran vuodessa. En varma ole, mutta ehkä oli myös niin, että esiripun taakse kurkkiminen muina aikoina ei olisi ollut sallittua.
  Jeesuksen kuolinhetkenä esirippu revittiin ylhäältä alas kahtia. Se kaiketikin oli Jumalan viesti, että kaikkein pyhimpään liittyviä Tooran lakeja kumottiin. Tai voisi ehkä sanoa myös niin, että asiaan liittyvä varjo, joka toki on todellinen, menetti merkityksensä, koska todellisuus paljastui. Voisiko ajatella, että Toora onkin ikuinen totuus siinä mielessä, että se on totta varjona, mutta sen merkitys uuden liiton totuuksiin verrattuna on olematon? Samanlainen, kuin varjon suhde todellisuuteen? Esim uuden liiton pelastus on kirkkaampi, kuin vanhan, laki on kovempi, siitä jo edellisessä pohdinnassani jotain kirjoiton.

  1. Epäilet, että Tooran lakeja kumottiin, kun väliverho repesi. Jeesus sanoo vuorisaarnassa, että kunnes taivas ja maa katoavat, Toorasta ei katoa pieninkään kirjain (Mt. 5:17-19). Täten Raamatun mukaan Toora on ikuinen, eikä siitä koskaan muuteta tai poisteta pienintäkään piirtoa, ei, vaikka väliverho repeäisi.

 7. Vaatiiko Mooseksen esittelemä laki Jumalan kaltaista täydellisyyttä?
  Vaatiiko Jeesuksen esittelemä laki Jumalan kaltaista täydellisyyttä?

  1. Jeesuksen laki on Mooseksen laki, ja Mooseksen laki vaatii meiltä täydellisyyttä. Jeesus ei opettanut, että riittää, että kunhan suurinpiirtein noudatatte kaikkia lain käskyjä, te pelastutte. Raamattu sanoo, että me voimme täyttää lain (5. Moos. 30:14). Laissa täten ei ole mitään vikaa. Jos jostain syystä rikomme lakia, vika ei ole laissa, vaan meissä. Jos siis teemme syntiä, olemme sitä suurempia syntisiä ja sitä enemmän tarvitsemme Kristuksen armoa.

 8. Jos meni nyt väärin, niin Late korjatkoon.
  Mooseksen lain mukaan avioeron sai ottaa aika löyhin perustein. Jos mies otti eron, hän ei saanut enää mennä uudelleen saman naisen kanssa naimisiin.

  UT on taasen ei hyväksy avioeroa kovinkaan helposti.
  Jos ero kuitenkin tulee, pitäisi pyrkiä siihen, että ero perutaan ja palataan jälleen yhteen. Mooseksen lain mukaan siis muistaakseni ei saanut enää mennä saman kanssa naimisiin, jos oli eronnut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *