Heprean aakkosten salaisuus

Vuonna 2013 koin eräänlaisen hengellisen herätyksen ja kiinnostuin Raamatun alkukielistä. Silloin rupesin ahkerasti opiskelemaan hepreaa, käyttäen lähteinä eri nettisivustoja ja YouTube videoita. Netistä löytyy paljon materiaalia hepreaa opiskeleville, täysin ilmaiseksi. Eräs opettaja netissä kertoi heprean aakkosista, että niillä jokaisella on oma lukuarvo, ja että jokaisella aakkosella on tietty merkitys, ja että näitä kirjainten merkityksiä tulkiten avautuu jokaisen heprean sanan merkitys. Tämä kuulosti silloin minun korvaani täysin loogiselta, enkä osannut kyseenalaistaa tätä opetusta. Niinpä uskoin vakaasti, että aleph tarkoittaa härkää, onhan paleo hepreassa aleph selvästi härkä. Bet tarkoittaa taloa, mitä muutakaan, gimmel kamelia ja niin edespäin. Innoissani tilasin Frank. T. Seekinsin kirjan “Hebrew Word Pictures”, joka avasi näitä heprean aakkosten kautta paljastuvia Raamatun salaisuuksia. Jonkun verran tutustuin myös kabbalaan, jossa myös haettiin salattua tietoa Raamatusta heprean aakkosten kautta. Kabbalassa kirjainten merkitys tosin oli eri kuin tässä Frank. T. Seekinsin opissa. Muutamia kabbalistisia teoksia luin ja olin haltioissani, heprea todella on pyhä kieli ja salaisuudet avautuvat heprean aakkosten kautta!

Alku innostuksen jälkeen mielenkiintoni laantui ja heprean opiskelu jäi. Siinä meni pari vuotta kun koin seuraavan hengellisen herätyksen, ja aloin tutkimaan Tooraa ja sitä mitä Raamattu opettaa. Aluksi siis tutkin gematriaa, heprean aakkosten salaisuutta, kabbalaa, raamattukoodeja ja kaiken maailman humpuukia. Mikään näistä ei julistanut ylösnoussutta Kristusta. Se oli eksytystä, mieltälaajentavaa humpuukia, johon tuhlasin pari vuotta elämästäni. Sittemmin otin ohjenuorakseni, että yksin Raamattu saa olla meidän ylin auktoriteettimme. Kyseenalaistin monia aiemmin totuutena pitämiäni faktoja. Heprean aakkosten salaisuus kuihtui ja rapistui kasaan ja siitä ei jäänyt jäljelle yhtään mitään. Nyt luen Raamattua, enkä koita etsiä sieltä mitään salattua ja kätkettyä tietoa, joka avautuisi meille mystiikan keinoin. Vapauduin harhoistani.

Nyt hiljattain eräs ystävä esitteli sapattikokouksessa käsiinsä saamaansa kirjaa, Petri Pelkosen toimittamaa teosta nimeltä “Heprean aakkosten salaisuus”. Selailin kirjaa ja päättelin, että se on tismalleen samaa kauraa kuin Frank. T. Seekinsin teos “Hebrew Word Pictures”. En torunut ystävääni julkisesti, mutta selitin miksi tämä heprean aakkosten salaisuus on mielestäni harhaoppia hänelle yksityisesti. Facebookista löysin ryhmän “heprean aakkosten salaisuus” ja sinne sitten kiivauksissani hyökkäsin tätä ilmiötä vastaan, joka on minun mielestäni harhaoppia. Jouduin kuitenkin myöntämään, että en ole edes lukenut koko kirjaa. Niinpä lupasin tuossa ryhmässä palata asiaan luettuani tuon kirjan. Nyt olen sen lukenut ja tässä lupaamani lyhyt vastine siihen.

Petri Pelkonen esittää, että heprean aakkosten salaisuus julistaa Kristusta, ja hyvä niin. Hän sanoo, että mikään heprean aakkosten salaisuus ei saa nousta yli Raamatun, eikä saa olla vastoin Raamatun opetusta. Tämä on tietenkin hyvä asia. Tarkoitus siis on hyvä. Mutta mikä on totuus?

Pelkonen esittää, että Jumala loi maailman käyttäen heprean aakkosia. Mistä hän tietää tämän? Missä kohtaa Raamattua niin sanotaan? Juutalaisethan näin opettavat, mutta Paavali varoittaa meitä juutalaisten taruista, myyteistä ja legendoista, joita heille on runsaasti (Tit. 1:14). Juutalaisten mielestä heprea on pyhä kieli. Mutta missä kohtaa Raamattua sanotaan, että heprea on pyhä kieli? Jos heprea on pyhä kieli, miksi Uutta testamenttia ei kirjoitettu hepreaksi? Pelkonen esittää, että kertomuksessa Baabelin tornista Jumala sekoitti kielet, mutta ei sekoittanut heprean kieltä. Ihanko tosi, ja missä kohtaa Raamattua niin sanotaan? Raamattu sanoo, että Jumala sekoitti kielet, Raamattu ei sano sanallakaan, että Jumala ei sekoittanut heprean kieltä. Kyse on jälleen legendasta, jolle ei ole mitään todisteita. Nykyään olen sitä mieltä, että heprea ei ole pyhä kieli, heprea on vain yksi kieli muiden joukossa, jonka opiskelu kuitenkin kannattaa, sillä Vanha testamentti on kirjoitettu hepreaksi (ja osin arameaksi).

Pelkonen sanoo, että “Jokaisella kirjaimella on kuvallinen ja numeerinen vastine. Tämän lisäksi jokaisella kirjaimella on joukko muita symbolisia merkityksiä”. Kirjan mukana tulevassa liitteessä on taulukko näistä aakkosten symbolisista merkityksistä. Mutta missään kohtaa Pelkonen ei kerro, kuka nämä symboliset merkitykset on keksinyt ja milloin. Missä kohtaa kirjallisuutta ensimmäisen kerran esitetään, että aleph tarkoittaa voimaa, johtajaa, ensimmäistä, Jumalan ykseyttä, Jumalaa luojana, alkua ja Jumalaa? Tätä asiaa olen kysellyt facebookissa, saamatta vastausta. Joudun päättelemään, että tämä oppi on keksitty 60-luvulla, siis aivan hiljattain. Yksikään juutalainen historiallinen lähde ei tätä oppia tunne, kabbala, joka on keskiajalta, kyllä tutkii heprean aakkosten salaisuuksia, mutta heidän merkityksensä ovat aivan eri kuin tässä Pelkosen esittämässä metodissa. Joten kyse on varsin nuoresta opista. Missä kohtaa Raamattua sanotaan, että aleph tarkoittaa härkää, bet taloa, gimmel kamelia ja dalet ovea? Aivan, ei missään kohtaa. Jos heprean aakkosten kautta meille avautuu salaisuuksia Jumalan sanaan, miksi yksikään apostoleista ei Raamatussa opeta meille tätä oppia? Ja miksi Raamatussa ylipäänsä pitäisi olla salaisuuksia, jotka avautuvat ainoastaan mystiikan kautta?

Pelkonen avaa meille heprean sanan‬‬ “dama” salaisuuksia. Se kirjoitetaan dalet-mem-ayin. Aakkosten merkitykset ovat dalet: ovi, mem: vesi, ayin: silmä. Tässä Pelkonen johtaa sanalle merkityksen “vesi silmän ovesta”. Kirjainten järjestystä siis saa muuttaa täysin mielivaltaisesti merkityksiä johdettaessa. Myös on huomattava, että Pelkonen tässä valitsee jokaiselle kirjaimelle vain yhden merkityksen. Pelkosen laatiman taulukon mukaan dalet tarkoittaa: tie, astua sisään, ulottuvuudet, vastuu ja ovi. Mem tarkoittaa: neste, valtava, kaaos, kätketty ja paljastettu, Mooses ja Messias, vesi ja sinetöity. Ayin tarkoittaa: nähdä, tietää, kokea, näky ja ajatus. Näistä lukuisista eri merkityksistä siis Pelkonen valitsee täysin mielivaltaisesti haluamansa merkitykset ja sitten muuttaa kirjainten järjestystä ja mielikuvitusta käyttäen johtaa sanalle jonkin tietyn merkityksen. On huomattava, että tässä tapauksessa saisimme eri merkityksiä yhteensä 225 kappaletta. Niistä sitten vain valitsemaan sopivat, mikä nyt tuntuu hyvältä. Tässä on tämän heprean aakkosten salaisuuden suurin ongelma, koska jokaisella kirjaimella on lukuisia eri merkityksiä, sanoja tulkitessa voi valita täysin mielivaltaisesti eri merkityksiä ja päätyä aivan mihin lopputulokseen haluaa. Myös Pelkonen itse myöntää tämän ongelman kirjassaan, mutta esittää, että Raamattu muka jotenkin johdattaa meidät oikeaan lopputulokseen. Hän sanoo, että “Jumala on ohjannut minua Henkensä kautta löytämään sanoille merkityksiä.” Jos joku sanoo Pyhän Hengen johdattaneen häntä, en käy pilkkaamaan Pyhää Henkeä. Tällä metodilla saadaan kuitenkin jokainen sana tarkoittamaan aivan mitä halutaan. Toinen suuri ongelma on se, josta jo mainitsin, että kukaan ei tiedä, mistä nämä merkitykset eri kirjaimille ovat lähtöisin. Raamattu ei tätä metodia tunne.

Pelkonen esittää, että aleph koostuu vavista ja kahdesta yodista, joiden lukuarvo on 26, siis sama kuin Jumalan nimellä, YHWH. Näin siis aleph tarkoittaa Jumalaa. Se kuulemma viittaa myös Kristukseen, koska tässä on kaksi yodia, eli kaksi kättä, ja yksi naula. Miten yksi naula riittää kuvaamaan Kristusta, ristiinnaulittiinko Kristus yhdellä naulalla? Myöhemmin Pelkonen sanoo, että Jeesus ristiinnaulittiin kolmella naulalla, joiden lukuarvo mukamas on 666, Jeesukseen siis lyötiin pedonmerkki. Vaan kun kolmen vavin eli naulan lukuarvo on 18, ei 666. Tässä siis näemme, että tällä metodilla kaikki on sallittua, välillä merkityksiä haetaan modernin heprean aakkosista, välillä paleo hepreasta ja välillä gematriasta.

Pelkonen myös esittää, että aleph olisi Raamatun ensimmäinen kirjain, koska Raamatun ensimmäinen jae on numeroitu alpehilla. No näin on nykyhepreassa, mutta alkuperäisissä käsikirjoituksissa ei ollut mitään jaenumeroita, joten Raamatun ensimmäinen kirjain on bet, ei aleph.

Varsin erikoista on, että Pelkonen viittaa ohimennen jakeeseen 1. Joh. 5:7, joka Biblian käännöksessä ja KJV:ssä selvästi todistaa kolmiyhteisestä Jumalasta:

“Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat:”

Tämä on varsin erikoista, koska uudemmissa käännöksissä puhutaan hengestä, vedestä ja verestä. Alkukielessä ja luotettavimmissa käsikirjoituksissa ei ole sanaakaan Isästä, Sanasta ja Pyhästä Hengestä, ja luulisi jokaisen tietävän tämän asian. Ei liity itse heprean aakkosten salaisuuteen, mutta tuon sen esiin, koska sattui niin pahasti korvaani.

Vielä yksi esimerkki Pelkosen käyttämästä metodista. Hän esittää, että heprean isää tarkoittava sana, av, koostuu alephista ja betistä. Alephille Pelkonen tässä valitsee monista eri vaihtoehdoista merkityksen vahva, ja betille merkityksen talo. Näin siis tämä isää tarkoittava sana tarkoittaa talon vahvaa, jollainen tietenkin jokainen isä on. Kaunis tarina ja koskettava selitys, mutta aivan yhtä hyvin tämä sana voisi Pelkosen taulukon mukaan tarkoittaa Jumalan temppeliä, ensimmäistä perhettä, talouden johtajaa, Jumalan luomista jne. Ja jos av tarkoittaa talon vahvaa, mitä tarkoittaa heprean sana ba, bet-aleph, joka tarkoittaa saapumista? Onko se härkä joka lähtee talosta?

Korostan vielä, että luettuani tämän kirjan en törmännyt yhteenkään sanan merkitykseen, joka olisi ollut pahasti ristiriidassa Raamatun sanan kanssa. Tämä siksi, että Pelkonen itse on valinnut merkitykset, jotka ovat linjassa Jumalan sanan kanssa. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta mitä tapahtuu, kun innokkaat kristityt lähtevät omille tutkimusretkilleen tämän metodin kanssa? Kuinka paljon harhaoppia he tulevat tuottamaan?

Otan tässä yhden esimerkin, joka osoittaa, että tämä metodi ei toimi. Jos kerran jokaisella heprean aakkosella on tietty symbolinen merkitys, kuten Pelkonen väittää, silloin jokaisen heprean sanan merkityksen tulisi olla johdettavissa tällä metodilla suoraan heprean aakkosten merkitysten kautta. Yksi esimerkki riittää romuttamaan tämän metodin. Otetaan Jeesuksen nimi hepreaksi, yod-shin-vav-ayin. Se tarkoittaisi siis käsi, hammas, naula, silmä. Johda siitä sitten jokin tarina. Tarkoittaako se kättä, joka tuhoaa naulalla silmän? Voit ottaa minkä tahansa heprean sanan ja itse todentaa, että suurimmaksi osaksi tämä metodi tuottaa täyttä hölynpölyä.

Vielä yksi pieni huomio, Pelkonen kirjoittaa ohimennen, että Jeesus on täyttänyt lain puolestamme. Minua kiinnostaisi tietää, missä kohtaa Raamattua sanotaan, että Jeesus on täyttänyt lain puolestamme? Luku ja jae kiitos.

En käy tässä systemaattisesti läpi jokaista aakkosta ja jokaista sanaa, jonka Pelkonen esittelee. Ne kaikki noudattavat samaa kaavaa, valitaan kullekin kirjaimelle sopiva merkitys, sitten johdetaan niistä jokin tarina mielikuvitusta käyttäen. Yksikään Pelkosen esittämistä merkityksistä ei minun nähdäkseni sodi Raamatun sanaa vastaan. Mikä on tietenkin hyvä asia. Pelkonen on itse valinnut merkitykset niin, että ne ovat sopusoinnussa Raamatun kanssa. Mutta ongelma on siinä, että Pelkonen tässä antaa työkalut lukijoille itse lähteä tutkimusretkelle heprean aakkosten salaisuuteen, ja sitten johtaa mitä harhaoppia tahansa. Kyse on siis vaarallisesta työkalusta.

Tämän enempää minulla ei ole tästä aiheesta sanottavaa. Niille, jotka ovat hurahtaneet tähän heprean aakkosten salaisuuteen, haluaisin painottaa seuraavia asioita. Missä määritellään heprean aakkosten merkitys? Kuka ne on keksinyt ja milloin? Kuinka paljon voimme luottaa paleo hepreaan? Tarvitsemmeko me tätä metodia todistamaan meille Kristuksesta, vai riittääkö meille Raamatun selvä sana? Rauhaa teille kaikille, minä en aio vängätä ja kiistellä tästä aiheesta enempää, olen sanottavani sanonut, ja toivon, että tämä avaisi edes jonkun silmät. Opiskelkaa ahkerasti mieluummin heprean kielioppia, se on hyödyllistä Raamatun tutkimisessa, heprean aakkosten salaisuus ei ole. Shalom!

Päivitys: koodasin kätevän heprean aakkosten salaisuus generaattorin. Sen avulla voit tutkia, kuinka lukuisia eri merkityksiä tämä metodi tuottaa kullekin sanalle.

16 thoughts on “Heprean aakkosten salaisuus”

 1. En usko Pelkosen esittämään mystiikkaan, mutta yhteen toteamukseesi haluan silti puuttua, jotta ymmärtäisit jatkossa olla tarkempi kaikessa arvioinnissasi:

  “Pelkonen avaa meille heprean sanan‬‬ “dama” salaisuuksia. Se kirjoitetaan dalet-mem-ayin. Aakkosten merkitykset ovat dalet: ovi, mem: vesi, ayin: silmä. Tässä Pelkonen johtaa sanalle merkityksen “vesi silmän ovesta”. Kirjainten järjestystä siis saa muuttaa täysin mielivaltaisesti merkityksiä johdettaessa.”

  Onko niin, että vain kuvittelet Pelkosen järjestäneen sanoja miten sattuu? Aivan kuten venäjän kielessä, myös heprean kielessä sanajärjestys on päinvastainen, kuin suomen kielessä. Kokeilepa vaikka googlen translatorilla helppoa esimerkkiä suomen sanasta “puhelinnumero”, niin huomaat hyvin helposti, että venäjän kielessä sanajärjestys vaihtuu:
  https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=fi&tl=ru&text=puhelinnumero

  Samoin käy heprean kielessä:
  https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=fi&tl=iw&text=Puhelinnumero

  Nyt vaan ei ole helppo tunnistaa sanoja, jos ei ole heprean sanakirjaa käytössä. Mutta tämän tehtyäsi voit vaihtaa käännöksen suunnan hepreasta suomeksi ja sitten heprean puolella jakaa sanat kahdelle riville, ja katsoa, mitä suomen puolella tapahtuu: lopputulos on:
  numero
  puhelin

  Väitätkö nyt, että minä mieleni mukaan muuttelin venäjän ja heprean kielessä sanojen järjestystä?

  Palataan lähtöilmaisuun “vesi silmän ovesta”. Jos heprean kielessä kirjoitetaan “vesi ovi silmä”, niin suomennettuna sanajärjestys siis muuttuu, jotta saamme järkevän käännöksen jossa “silmällä on ovensa – josta ovesta vesi tulee/tuli”. Liekö kyse kyyneleestä? En tiedä.

  1. Hepreassa sanajärjestyksellä on väliä. Raamatun ensimmäinen jae kuuluu translitteroituna bereishit bara elohim et hashamayim ve et haaretz. Siinä siis sanotaan, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Jos nyt vaihdamme sanojen järjestystä, se tarkoittaisikin että taivas loi Jumalan tai maa loi Jumalan jne. Olen omasta mielestäni tässä kylin selvästi osoittanut, että tämä Pelkosen metodi tuottaa aivan täyttä puuta heinää ja mielikuvitusta käyttäen on mahdollista tällä metodilla tuottaa heprean sanoille aivan mitä merkityksiä haluaa. Minä voisin tämän sanan dama kääntää esimerkiksi että ovesta vuotaa vettä silmään, eikä kukaan voisi väittää saati todistaa, että Pelkosen keksimä merkitys olisi yhtään parempi.

   1. No et siis millään ymmärrä Heprean kieliopista sitä, että genetiivinen ilmaisu rakennetaan päinvastaisessa järjestyksessä, kuin meillä suomenkielessä. Ja sama pätee venäjän kieleen.

    Genetiivi ilmaisee jonkin omistajaa ja omistaja päättyy suomen kielessä n-kirjaimeen: Joten yhdyssanassa “puhelinnumero” on puhelin, joka omistaa numeron.

    Heprean kieliopin mukaisesti omistettava ilmaistaan ensin ja sen jälkeen omistaja. Eli “numero puhelimen”.

    Sama ilmenee paikan nimessä Betlehem. Et tarvitse mitään piintynyttä mystikkojuutalaista kertomaan sinulle, mitä tuo nimi tarkoittaa. Kysy vapaasti keneltä tahansa hepreaa osaavalta, niin kuulet sen tarkoittavan “leivän talo”. Tuossa sanassa Bet merkitsee “talo” ja lehem merkitsee “leipä”. Koska heprean kielessä omistaja on jälkimmäinen sana omistettavan perässä, siksi Betlehem ei tarkoita “talon leipä” vaan “leivän talo”.

    Juuri tätä sinulle on yritetty vääntää rautalangasta, ja jos sen onnistut ymmärtämään, niin sinun ei tarvitse enää koskaan vängätä ainakaan siitä, että Petri vaihtelee sanojen järjestystä ottamassasi esimerkissä, koska hän tekee sen juuri oikein kääntäessään ajattelemansa merkityksen suomeksi.

 2. Ilmeisesti nyt meni jakeluun 🙂

  Ja kyllä se on todellakin niin, että jokainen heprean konsonantti merkitsee jotakin asiaa. Modernin heprean kirjoitusmerkit ovat toki vaikeasti tunnistettavissa yhtään miksikään kuvamerkiksi, mutta esim. Paleo-heprean aakkoset ovat kuvamerkkejä. Eikä siinä ole mitään uutta ja erikoista. Samaa ideaa on havaittavissa Egyptiläisissä historiallisissa kirjoituksissa, joiden tekstit ovat selviä kuvia täynnä. Mooses kirjoitti tällaisilla kuvamerkeillä aikoinaan ja paimentolaistaustaltaan on luontevaa, että he löysivät kirjainmerkit tunnetuista asioista, kuten teltta (“bet” toinen aakkosista) joka Paleo-heprealaisittain muistuttaa kotina toimineen teltan pohjapiirrosta.

  Tietenkään Tanakin sanoma ei ole tarkoitettu kaivettavaksi mystiikan keinoin, mutta näitä merkkejä käytettäessä monet asiat oli niitä lukeville ihmisille helposti miellettävissä samaan tapaan, kuin nykyisinkin me hallitsemme huomaamattamme symbolein kerrottua viestintää paljon helpommin, kuin kirjaimin kerrottua viestintää. Esimerkiksi – kun näemme jossakin rastin, niin se kertoo heti kiellosta tai virheestä. Kolmio kertoo vaarasta jne. Tässä ei ole kyse mistään mystiikasta meille, vaan helppotajuisesta viestinnästä. samoin olemme tottuneet mieltämään punaisen ja vihreän valon merkitykset, ja sellaisina nekin ovat symbolisia, mutta emme koe mystiikan tarvetta tulkitaksemme asiaa, kun joku sanoo “Pomo näytti vihreää valoa asiallesi”. Tästä selkeyden ja helppouden periaatteesta on myös muinaisissa kirjoitusmerkeissä kysymys. ja kuten rasti – voi kieltää montaa eri asiaa – tilanteesta riippuen – voi heprean kirjoitusmerkkikin omata eri merkityksiä. Kun lapsesta saakka oppii näitä, ei niiden tulkitseminen “selkäytimestä” ole vaikeaa.

  Mutta silloin mennään toki liian pitkälle, jos aletaan löytää evankeliumi Raamatun ensimmäisestä sanasta. Silloin ollaan jo pidemmällä, kuin “kymppiuutisten loppukevennys”. Kuitenkin toivon, ettet itse kiihkoilisi liikaa, vaan huomaisit selvät tosiasiat, kuten sen, että jokainen muinaisen heprean konsonantti on kuvamerkki. Ja että huomaisit sen, että muinaiset heprealaiset kielioppisäännöt muuttavat sanojen järjestystä verrattuna meidän käyttämäämme sanajärjestykseen. Tällöin oikeinkirjoitettu ajatus siis voi vaatia järjestyksen vaihtoa käännettäessä toiselle kielelle – kuten hepreasta suomeksi. Toivon myös, että ymmärrät sen, ettei Raamattu ole sanakirja, joten sen ei kuulukaan kertoa kaikelle maailmalle sitä, miksi Mooses käytti telttaa kuvaavaa merkkiä aakkosten toisena kirjaimena. Minusta on aika outoa, että haluat olla juutalainen ymmärtämättä tuon kulttuurin taustoja. ja muuten “wannabe jotakin” on ilmaisu, joka ei kuvasta nykyisin kovinkaan vakavamielistä ratkaisua, vaan lähinnä antaa mielikuvan “filmaamisesta” – jos ymmärrät.

  1. Miksi juutalaiset eivät ole koskaan tienneet yhtään mitään tästä metodista ja heprean aakkosten merkityksistä? Millä kriteereillä päätät, mitä mikäkin aakkonen tarkoittaa?

   1. Jos ratkot koskaan ristisanatehtäviä, niin millä kriteereillä päätät, mikä kirjain tulee mihinkin ruutuun?

    Ristisanatehtävässä on kullekin ratkaisusanalle joko kuvallinen tai muu vihje. Monet niistä ovat monitulkintaisia. Jos eivät olisi, ristisanatehtävän ratkaiseminen olisi melko helppoa – mekaanista. Mutta koska yhdellä vihjeellä voi olla monta ratkaisuvaihtoehtoa, niin ratkojien elämän helpottamiseksi on luotu Suomen nettiin palvelu ratkojat.net. Sinne kun syötät vihjesanan, niin saat usein kymmeniä eri vaihtoehtoja, joista sopivuutta verraten voit valita oikean ratkaisusanan – edellyttäen, että jokainen aiemmin sijoittamasi ratkaisusana on oikein. Jos jokin risteävä ratkaisusanasi on väärin, et ehkä huomaa nyt etsimäsi oikean ratkaisusanan sopivuutta kokonaisuuteen.

    Samoin toimit, jos kokoat palapeliä. Jaa palaset ryhmiin ainakin siten, että reunapalat ovat omana joukkonaan ja muut erikseen. Kun ensin ratkaiset palapelin reunat – “kehyksen”, niin muiden palojen sijoittelu “sisään” helpottuu. Siltikin tulet toisinaan kokeilleeksi sijoittaa väärää palaa paikkaan, johon äkkiä katsellen luulet sen kuuluvan.

    Heprean kielen tuntija Jeff Benner sanoo, että Raamatun hepreankielen sanoista on vailla varmaa käännöstapaa noin 20 prosenttia. Vaikka siis tässä olemme puhumassa aakkosten ratkaisemisesta, on tietysti merkittävää, että kokonaisia sanoja yhä arvaillaan. Vilpittömyys tutkimistyössä ja Jumalan ohjauksen rukoileminen ovat tietenkin olennaisen tärkeitä asioita, kun tutkitaan Raamatun varhaisimpia tekstiversioita aivan, kuten missä tahansa kristityn elämän osa-alueessa. Uskon, että kristityn ja kenen tahansa Raamattua tutkivan tulee olla ennen kaikkea vilpitön ja pyytää ohjausta Jumalalta.

    Onko sinulla Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja käytössäsi tai muu teos, joka tarjoaa heprean sanojen merkityksiä suomenkieliselle lukijalle? Siitä voit huomata täsmälleen saman asian heprean sanojen tulkitsemisessa, kuin minkä tahansa kielen sanakirjasta: Yhdelle sanalle on useita merkityksiä ja asiayhteys sekä kulttuurin ja kieliopin tunteminen on vähintä, mitä vaaditaan, että kykenee käyttämään ja ymmärtämään tuota toista kieltä oikein. Esimerkiksi ihan englannin kieli : Jos emme tunne kielen sääntöjä ja osaa valita oikeita sanoja oikeaan asiayhteyteen, saatamme sanakirjan avulla rakentaa täysin älyttömän ajatuksen oman älykkään suomenkielisen ajatuksemme “käännöksenä”. Esimerkiksi sana “tavata” tarkoittaa suomen kielessä ainakin kahta asiaa. Toinen niistä on englannin kielessä “meet” ja toinen on “spell”. Jos tarkoituksesi on ilmaista, että haluat kasvotusten toisen henkilön kanssa, niin sinun pitää tietää, kirjoitatko “I want to spell you” vai “I want to meet you”.

    Miksi heprean kielen aakkoset sitten olisivat yhtään helpompi tapaus? Siinä sinänsä, että heprean kielen vanhemmat kirjoitusasut ovat olleet tunnistettavia kuvakirjoitusmerkkejä, ei ole mitään kummallista, koska esimerkiksi kiinan ja egyptin “hieroglyfit” kirjoitusmerkit ovat myös eriasteisia kuvia. Kuvamerkkien kirjoittaminen on nerokas idea, koska lapsenkin on helppo oppia kuvia ja tunnistaa niissä näkyviä asioita. Meille kerrotaan lukemattomia viestejä päivittäin kuvien ja värien avulla. Toisinaan jokin merkki voi kuitenkin olla merkinnän laittaneen henkilön näkemyksestä tai kulttuurista johtuen tulkinnanvarainen. Esimerkiksi joitakin vuosia sitten käydessäni Helsingissä Kampin liikehässäkässä, havaitsin omituisen asian. Päittemme yläpuolelle on ripustettu opastekylttejä, joita noudattamalla pitäisi löytää vaikkapa kaukoliikenteen terminaali. Muuten aivan ok, mutta ainakin miä olen tottunut tulkitsemaan, että kilpeen tehty alaspäin osoittava nuoli tarkoittaa, että olen menossa päinvastaiseen suuntaan, kun näen määränpään yhteydessä nuolen alas. Ja kuitenkin tuo merkintä tarkoitti sitä, että kannattaa vaan kävellä eteenpäin nuolenkärjen vastakkaiseen suuntaan. Kuitenkin kun katsomme esimerkiksi liikennemerkeissä näkyviä nuolia, niin ne aina osoittavat kärki sitä suuntaa, johon asia liittyy. Esimerkiksi pysäköintikiellon päättymistä osoittava lisäkilpi sisältää nuolenkärjet alaspäin, mikä kertoo minulle sen, että tähän merkkiin saakka kielto on voimassa. Ja jos lisäkilven nuolenkärjet osoittavat ylös, niin ymmärrän, että tämän merkin JÄLKEEN pysäköinti on kielletty. Mutta on näköjään ihmisiä, jotka jostakin syystä merkitsevät nuolet ylös tai alas päinvastaisella merkityksellä. Saman huomasin aiemmin Ikeassa.

    No sitten kouluajalta on varmaankin tuttua se, ettei opettaja korjatessaan kokeita kirjoittanut vastaustemme kohdalle “oikein” tai “väärin”, vaan hän teki yhden ainoan symbolin kunkin vastauksen kohdalle – ja kaikki oli selvää. Kun joku on piirtänyt sydämen symbolin johonkin, emme voi tarkkaan tietää, mistä silloin oli kysymys. Mutta se on suuntaa antavaa sikäli, että tuskin kukaan tulkitsisi pelkkää sydän-piirrosta joksikin negatiiviseksi tuntemukseksi. Salama-symboli sen sijaan viestii JOSTAKIN vaarasta. Useimmat liikennemerkit ovat kuvan ja värin ja taulun muodon yhdistelmiä merkitystä tulkittaessa. Kukin kuvasymboli tarkoittaa yhtä asiaa, mutta asiayhteys ratkaisee lopullisen tulkinnan. Onko symboli pyöreässä vai kolmionmuotoisessa taulussa? Onko taulun tausta keltainen vai sininen?

    Joten heprealaisen lapsen, joka opetteli Egyptissä asuessaan tai erämaavaelluksen aikaan kirjoittamista, piti opetella kuvamerkkeinä toimineet aakkoset ja siten oppia päättelemään kunkin aakkosen oikea merkitys asiayhteydestä riippuen.

    Siinä olet aivan oikeassa, että heprean aakkosten tulkitseminen on vaativaa ja vastuullista työtä, mutta niin on minkä tahansa kielen kirjainten oikeaan järjestykseen laittaminen ja kokonaisten sanojen tulkitseminen. Aivan varmasti – jos jokaiselle Tanakin lukijalle opetettaisiin näiden kirjainten merkityksiä, tulisi ongelmia ymmärtämättömyyden ja innon seurauksena. Siksi näiden alkuperäismerkitysten levittäminen laajalti olisi vaarallista, koska silloin Raamatun sanoma vaarantuisi.

    Raamatun aito sanoma onkin jossain määrin vaarantunut sellaistenkin syiden takia, mitkä eivät liity suoraan aakkosiin. Esimerkiksi erikieliset käännöskomiteat ovat voineet kääntämisen sijaan tehdä “käännöksen” ns. “oppi edellä”. Tai jonkin virheellisen käsityksen pönkittämiseksi. Olen monesti ihmetellyt itsekseni kuvausta siitä, miten suomalainen Raamatunkäännöskomitea on päätynyt vuoden 1992 versiossa San. 8:31 kirjoittamaan “Maan kiekko”, kun taas aiempi vuoden 1933 käännös sanoo “maanpiirinsä”. Hepreankielinen teksti ei viittaa mihinkään muotoon. Satun tietämään, että Suomessa on ainakin yksi luterilainen pastori, joka on ainakin uskonut “litteään maahan”. Hänen uskonsa ei kuitenkaan ole heprean kielestä peräisin.

    PS: “Pelkonen kirjoittaa ohimennen, että Jeesus on täyttänyt lain puolestamme. Minua kiinnostaisi tietää, missä kohtaa Raamattua sanotaan, että Jeesus on täyttänyt lain puolestamme? Luku ja jae kiitos.”

    Jeesus puhui vuorisaarnassaan Matteus 5:17 siitä, että hän ei tullut kumoamaan (Mooseksen) Lakia, vaan täyttämään sen. Raamatun mukaan Laki oli annettu, jotta synti tulisi ilmeiseksi. Ja jotta kansa ymmärtäisi, että he eivät kykene täyttämään lakia. Kykenetkö sinä täyttämään lain? Jos kykenet omin avuin, niin olet Jeesuksen kaltainen. Jos et kykene, niin tarvitset Jeesuksen antaman lunastuksen. Hän siis täytti lain SYNNITTÖMÄNÄ ihmisenä, koska kukaan muu ei pysty. Lainrikkoja ansaitsee tuomion, mutta me voimme selvitä tuomiotta, jos arvostamme sitä, mitä Jeesus teki Isänsä tahdon mukaan puolestamme: Hän täytti lain, jottei meidän tarvitse kokea synnin palkkaa – ikuista kuolemaa. Kuollut on Raamatun mukaan vapautunut synnistään, mutta mikä oikeuttaisi ylösnousemuksen? Se, että syntimme ovat pyyhitty pois Jeesuksen täytettyä lain puolestamme. Hän maksoi syyttömänä (lain täyttäneenä) kuollessaan lunnaat kaikkien ihmisten puolesta. Hän siis kumosi Aadamin synnin aiheuttamat seuraukset kaikkien ihmisten puolesta, koska me emme vaan kykene siihen epätäydellisinä. Toisaalta Jeestus kyllä sanoi, että hän teki uuden liiton seuraajiensa kanssa. Jeesus kuoli syntiemme puolesta kerran, ja se uhri riittää pesemään syntimme pois. Joten siinä mielessä Paavali sanoo osuvasti Room. 10:4 “Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.” Jeesuksen täytettyä synnittömänä Lain, hän teki uhrikuolemallaan eläinuhrit tarpeettomiksi siitä eteenpäin. Joten hänen antamansa Uusi liitto korvasi vanhan liiton. Lakiin on kirjoitettu kahdenlaisia määräyksiä. On PERIAATTEITA, jotka eivät koskaan muutu ja on aikaan ja tarpeeseen liittyviä määräyksiä, jotka voivat muuttua. Periaate nimensä mukaisesti on perimmäinen ajatus, ja siksi kristitty ei saa tappaa, kuten ei Mooseksen Lain alalinenkaan saanut tappaa. Ennen Mooseksen Lakia Kain teki väärin, tappaessaan Abelin. Se on siis periaate. Mutta eläinten uhraaminen syntien sovittamiseksi oli tietyn aikaa kestävä määräys, jota ei pidä noudattaa enää sen jälkeen, kun Jeesus antoi omna uhrinsa. Hän siis täytti Mooseksen lain, lopetti sen ja teki Uuden Liiton, antoi Uuden Lain ja niihin liittyvät lupaukset.

    PPS: “Pelkonen avaa meille heprean sanan‬‬ “dama” salaisuuksia. Se kirjoitetaan dalet-mem-ayin. Aakkosten merkitykset ovat dalet: ovi, mem: vesi, ayin: silmä. Tässä Pelkonen johtaa sanalle merkityksen “vesi silmän ovesta”. Kirjainten järjestystä siis saa muuttaa täysin mielivaltaisesti merkityksiä johdettaessa.”

    Olet erehtynyt. Heprean kieliopin tunteva henkilö tietää, miten sanoja kuuluu rakentaa heprean kirjaimista. Sanakirjan mukaan tuo heprean sana “dalet mem ayin” on suomeksi “itkeä, vuodattaa kyyneleitä”. Koska heprea on kielenä konkreettinen, eikä käsitteellinen, heillä on kyyneleen tullessa silmästä mielessä vesi, joka tulee silmän ovesta. Jotta vesi (kyynel) voisi tulla ulos näkyville, tarvitaan silmässä “ovi” sen ulospääsyä varten. Mutta koska suomen kielessä genetiivi (omistusuhteen osoittaminen) muodostetaan eri tavalla, kuin heprean kielessä, niin Pelkosen ON PAKKO vaihtaa sanojen järjestystä siten, että se vastaa suomen kielen genetiivin rakennetta. Heprean kielessä kirjoitetaan ensin omistettava ja sitten omistaja. Suomen kielessä sama tehdään päinvastoin. Joten Pelkonen ei siis vaihda sanojen paikkaa mielivaltaisesti, vaan kääntäen ilmaisun OIKEIN.

    On hyvä, että olet kriittinen, mutta teet selvästi kriittisyydessäsi hätäisiä johtopäätöksiä tuntematta tai huomioimatta asiaan liittyviä tosiasioita. Kun opiskelet hepreaa yhä lisää, niin huomaat itsekin tämän virheesi – jos olet näyrä, niin tunnustat sen myös.

    1. Katsotaan mitä Jeesus sanoo.

     “Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.” (Mt. 5:17-19)

     Sanooko hän, että hän on tullut täyttämään lain puolestamme, niin että meidän ei sitä tarvitse noudattaa? Jos hän tällaista tarkoittaa, niin jakeessa 19 ei ole paljoakaan järkeä, että niitä kutsutaan taivaassa suureksi, jotka noudattavat pienimpiäkin käskyjä.

     “Ja jotta kansa ymmärtäisi, että he eivät kykene täyttämään lakia.”

     “Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana. Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää.” (5. Moos. 30:11,14)

     Raamattu sanoo, että me voimme täyttää lain, tämä on Jumalan sana.

     “Sillä Kristus on lain loppu” Room. 10:4

     Kreikassa sanotaan, että Kristus on lain telos, eli päämäärä, ei suinkaan loppu. Että Kristus olisi lain loppu on kestämätön tulkinta, saammeko täten tappaa, varastaa ja tehdä huorin?

     “On PERIAATTEITA, jotka eivät koskaan muutu ja on aikaan ja tarpeeseen liittyviä määräyksiä, jotka voivat muuttua.”

     Raamattu sanoo, että Mooseksen laki on ikuinen, eikä se muutu. Tässä vain muutama jae:

     “Ja Herra käski meidän pitää kaikki nämä säädökset ja peljätä Herraa, meidän Jumalaamme, että me aina menestyisimme ja hän pitäisi meitä elossa, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut.” (5. Moos. 6:24)

     “Rakasta siis Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudata alati hänen määräyksiänsä, säädöksiänsä, oikeuksiansa ja käskyjänsä.” (5. Moos. 11:1)

     “Nämä ovat ne käskyt ja oikeudet, joita teidän on tarkoin noudatettava siinä maassa, jonka Herra, sinun isiesi Jumala, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi-noudatettava niin kauan kuin elätte maan päällä.” (5. Moos. 12:1)

     “Noudata ja tottele kaikkia näitä sanoja, jotka minä sinulle annan, että menestyisit, sinä ja sinun lapsesi sinun jälkeesi, ikuisesti, kun teet sitä, mikä on hyvää ja oikeata Herran, sinun Jumalasi, silmissä.” (5. Moos. 12:28)

     “Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat.” (5. Moos. 29:29)

     “Ja niitä säädöksiä ja oikeuksia, sitä lakia ja niitä käskyjä, jotka hän on teille kirjoittanut, te alati tarkoin noudattakaa, mutta älkää peljätkö muita jumalia.” (2. Kun. 17:37)

     “Hänen kättensä teot ovat totiset ja oikeat; luotettavat ovat kaikki hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti; ne ovat tehdyt totuudessa ja oikeudessa.” (Ps. 111:7,8)

     “Jo aikoja minä olen tiennyt sinun todistuksistasi, että sinä olet ne perustanut iäti pysyviksi.” (Ps. 119:152)

     “Minä en riko liittoani enkä muuta sitä, mikä on huuliltani lähtenyt.” (Ps.89:34)

     “Sinun sanasi on kokonaan totuus, ja kaikki sinun vanhurskaat päätöksesi pysyvät ikuisesti.”
     (Ps. 119:160)

     “Mutta Herran päätökset pysyvät iäti, hänen ajatuksensa polvesta polveen.” (Ps. 33:11)

     “Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa.” (Ps. 119:89)

     “Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.” (Jes. 40:8)

     “eläinten uhraaminen syntien sovittamiseksi oli tietyn aikaa kestävä määräys”

     Näin sanotaan missä kohtaa Raamattua? Miksi Mooseksen laissa sanotaan noin miljoona kertaa, että tämä on ikuinen säädös?

   2. “Miksi juutalaiset eivät ole koskaan tienneet yhtään mitään tästä metodista ja heprean aakkosten merkityksistä?”

    Tottakai he ovat tienneet KOSKAAN. Aivan varmasti esimerkiksi Mooseksen aikaan he tiesivät ja osasivat tämän “metodin”.

    Ensinnäkin ongelman ydin löytyy siitä, että jossakin vaiheessa kuvasynbolit muutettiin modernimmaksi kirjainmerkistöksi jota käyttäen masoreetit noin 1000 ya tuottivat teoksen, joka on mykyisin Venäjällä museossa. Tämä kuvakirjainten muuttaminen kirjainmerkeiksi sai tietenkin aikaan sen, että vanha kuvakirjaimisto alkoi hämärtyä sukupolvien myötä.

    Seuraava selvä ongelma liittyy siihen, että heprea päätyi lopulta kieleksi, jota ei käytetty juurikaan puhuttuna, eikä sitä kirjoitettukaan. Se oli vain Raamatun tekstinä. Pitkän ajan kuluessa sen kielioppi ja kirjainten merkitys unohtui, kun juutalaiset olivat hajaantuneet ympäri maailmaa ja puhuivat erilaisia muunnoksia. Nykyheprea on syntynyt siksi, että Moses Mendelson 1700-luvulla koetti saada heprean kieltä maallisen opetuksen käyttöön. 1800-luvulla Mendel Abramovtsh käytti hepreaa proosan julkaisemiseen. Myöhemmin venäläinen Eliezer Jizhak Perlman seuraajanaan Eliezer Ben-Jehuda muuttivat Israeliin tavoitteenaan luoda heprea uudelleen Israelin kansan puhekieleksi. He pyrkivät kehittämään sanastoa modernin elämän tarpeisiin, ja se onnistui.

    Ei siis ole mikään ihme, ettei monikaan nykyjuutalainen tiedä mitään alkuperäisestä kirjoitusasusta ja sen tuomista mielleyhtymistä. Kabbala on tietenkin verrattavissa jollain tavalla mielestäni MTV:n “kymppiuutisten” loppukevennykseen sikäli, ettei sitä kannata ottaa vakavasti. Toisaalta se on pahempi, kuin vitsi, koska se todellakin vie huomion VT:n todellisesta sanomasta ihmisten keksimiin neronleimahduksiin, joilla tietyt opettajat eli rabbit haluavat ilmeisesti kohottaa auktoriteettiään siten, kuin Paavali kirjoitti Timoteukselle 2. kirjeen 4:3-4 “Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.”

 3. “Jos heprea on pyhä kieli, miksi Uutta testamenttia ei kirjoitettu hepreaksi?”
  Ilmeisesti Matteus kirjoittikin oman kirjansa hepreaksi. Mutta looginen syy siihen, miksi UT ei ole alkuaan hepreaksi kerrotaan Apt. 15:14 “Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan.”

  Tässä viitataan tapaukseen, jonka voit lukea Apt 10 luvusta. Tapahtumat alkoi sillä, että Pietari (Simon) vaipui keskellä päivää näkyyn, jossa hänelle tarjottiin teurastettavaksi ja syötäväksi kaikenlaisia saastaisia eläimiä. Kun hän vastusteli näyssä tätä ajatusta, niin herra sanoi hänelle, että se on puhdasta. Herättyään hänet haettiin roomalaisen sotapäällikön kotiin, ja Pietari kastoi heidät kristityiksi. Siis ensimmäisiksi kristityiksi, jotka eivät olleet Israelin heimoista, vaan pakanakansoista.

  Tätä tukee sekin, mitä tapahtui helluntaina Apt 2:1-12 mukaan. Pyhä henki mahdollisti sen, että lukuisat hepreaa puhuneet saivat kyvyn puhua hyvää uutista pakanoille Jerusalemissa, koska Jumala oli päättänyt koota kansan Israelin lasten sijaan pakanoista. Nämä vieraskieliset hämmästelivät, kun he kuulivat monien galilealaisten puhuvan moitteettomasti heidän omaa kieltään heille, niin että he saattoivat ymmärtää. Olisi aika outoa, jos hyvää uutista julistettaisiin vierasmaalaisille tuntemattomalla kielellä!

  Israel siis suljettiin määräajaksi pois Jumalan erikoiskansanb asemasta, kuten Room. 11:25 osoittaa, että heitä estettiin tulemasta joukkona osaksi Jumalan pelastussuunnitelmaa. Vasta, kun pakanoista oli saatu tarpeellinen määrä ihmisiä Jumalan jaloon oliivipuuhun oksastettuina villin puun oksina – kun puu on valmis – vasta sitten paatumus väistyisi Israelin lasten osalta.

  UT siis on Jeesuksen maallisen vaelluksen merkityksen ja seurauksien julistamista muille, kuin Israelin kansalle, jonka Jumala asetti “paatumuksen tilaan määräajaksi”. Koska Jumala käänsi huomionsa pakanoihin Israelilaisten sijaan, heille tietenkin kirjoitettiin ensiksi laajimmin käytössä olleella kielellä. Tavalliset kreikkalaiset eivät ymmärtäisi hepreaa. samoin roomalaiset ja muut. Sittemmin koko Raamattua on käännetty vielä laajemmin, kuten tiedämme, mutta myös heprean kielelle.

  1. Aku Otsola: – looginen syy siihen, miksi UT ei ole alkuaan hepreaksi

   Koko UT on kirjoitettu alun perin hebreaksi, mutta se on pian sen jälkeen käännetty kreikaksi ja myös muille kielille mm. arameaksi, koptiksi, arabiaksi jne. Koska papyrus ja pergamentti eivät säily ikuisesti, niin hebrealaisia käsikirjotuksia ei ole enää tallella juurikaan, koska kirkko alkoi kopioimaan vain kreikkalaisia ja latinalaisia käännöksiä.

   Alkuperäisestä hebrealaisesta UT:sta on tehty käännös mm. arameaksi (Peshitta), jossa Jehovah on käännetty “MarYah” ja Adon on käännetty “Mar”. Peshitta tekee eron sanojen Adon ja Jehova välille. Jos UT olisi kirjoitettu kreikaksi, silloin Kyriosta olisi ollut mahdoton erottaa eri jakeissa Jehovaksi ja Adoniksi, koska sana merkitsee kreikaksi samaa. Eräät syyrialaiset käsikirjoitukset on ajoitettu vanhemmiksi kuin monet kreikkalaiset käsikirjoitukset.

   On olemassa paljon muutakin näyttöä siitä, ettei UT:ia ole kirjoitettu alun perin kreikaksi vaan nimenomaan hebreaksi.

 4. “Pelkonen esittää, että kertomuksessa Baabelin tornista Jumala sekoitti kielet, mutta ei sekoittanut heprean kieltä. Ihanko tosi, ja missä kohtaa Raamattua niin sanotaan?”

  Mitä arvelet, olisiko Jumala toiminut siten, mikä on järkevää, vai “suutuspäissään” pikkulapsen tavoin antanut jokaikiselle ihmiselle täysin uuden kielen, vaikka riittäisi, että suurin osa kyseisestä joukkiosta ohjelmoidaan uudelle kielelle? Miksi ihmeessä olisi? Tavoitehan oli: “Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä.” 1 Moos. 11:7. Tähän sopii se, että jotkut saivat pitää alkuperäisen kielensä.

  Me emme tiedä, mitä kieltä Aadam puhui. On erittäin todennäköistä, että Jumala oli antanut Aadamin aivoihin täydellisen kielen kieliopin, sanaston ja sen täydellisen osaamisen luomisen lahjana. Nooa ilmeisesti puhui samaa kieltä, koska myöhemmin Baabelin aikaan kerrotaan 1. Moos. 11:1 “Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi.” Voidaan siis päätellä, että se olisi sama kieli, jonka jo Aadam osasi.

  Vähintäänkin useista sukupolvista koostuvat perhekunnat saivat Baabelin tapahtumissa ilmeisesti yhden kielen, jolla he pärjäsivät keskenään. Muutenhan erikielisten riitaantuessa ei olisi jäljellä edes sopuisia perheitä. Ja miten ihmisuku sitten lisääntyisi, jos kunkin perheen miehet, vaimot ja lapset eivät enää ymmärtäisi toisiaan ja hajaantusivat keskenäänkin kukin minne sattuu? Koska Jumala siis pääsi tavoitteeseensa sekoittamalla yhtä alkuperäistä yhteistä kieltä – puheenpartta – käyttäneiden ihmisten kommunikoinnin, niin miksi hän ei olisi voinut jättää jollekin sopivalle joukolle alkuperäisen kielen? Tuntuisi älyttömältä, että Jumala “tuhlaisi” yhden kielen kokonaan unohduksiin, vaikka tavoite saavutettaisiin vähemmälläkin.

  Pelkonen ilmeisesti olettaa (en ole lukenut opusta), että lukija ymmärtäisi Jumalan olevan järkevä, ja ymmärtävän, että tavoite saavutetaan, vaikka kaikille ei ohjelmoidakaan uutta kieltä. Luku 11 jatkuu sujuvasti kielten sekaannuttamisen jälkeen sillä, että esitellään Nooan pojista juuri Seemin suku jakeesta 10 eteenpäin. Tämän sukuluettelon merkitys on mm. siinä, että se osoittaa Abramin olevan seemiläinen. Kielten sekoittamisen yhteydessä ja sen jälkeen ei puhuta muista Nooan poikien sukuluetteloista – Haamista ja Jafetista mitään. Vain Seemin sukuluettelo on esillä päättyen Abramiin.

  Tieteänet, että heprea kuuluu seemiläiseen kieliryhmään. On siis mahdollista, että Jumala antoi Aadamille heprean kielen, mutta Raamattu ei näe tarpeelliseksi kertoa sitä suoraan. Voidaan siis vain pohtia vaihtoehtoja sen valossa, että uskommeko Jumalan olevan järkevä, vai mielijohteinen tuhlaaja.

 5. Late kirjoitti: “Missä kohtaa Raamattua sanotaan, että aleph tarkoittaa härkää, bet taloa, gimmel kamelia ja dalet ovea? Aivan, ei missään kohtaa.”

  Ratkaisu löytyy siitä, miten kirjaimet ovat syntyneet kirjoitustaidon kehittyessä. Aluksi jokaiselle sanalle oli yksi kuvakirjain. Sitten huomattiin, että sanoissa on tavuja ja lopuksi kirjaimia. Härkää tarkoittava sana alkaa alef-kirjaimella, joten härän kuvakirjaimesta tuli myös alef. Taloa tarkoittava sana alkoi bet-kiraimella, joten talon kuvakirjaimesta tuli myös bet. Kyse ei ole siis mielivaltaisesta tulkinnasta.

  Tämä asia on hyvin selkeästi kerrottu dokumentissa, joka löytyy Ylen Areenasta, jossa käsitellään myös hebrean aakkosten syntyä:

  Historia: Kirjoitustaidon synty
  Jakso 1: Aakkosten alkuperä

 6. Gematria eli lukuarvojen antamista eri kielten aakkosille ja näiden arvojen laskeskelu ei ole sama asia, kuin Raamatussa ilmenevä numerologia. Raamatussa on merkityksiä luvuille 6, 7, 10, 12 ja joillekin niiden “johdannaisille”, kuten 666 ja 144000 (=12×12000).

  Se on kuitenkin väärinkäsitys, että heprean jokainen aakkonen olisi numero. Tällaista numerointia toki käytetään esimerkiksi masoreettien tuottamassa hepreankielisessä Tanakissa jae- ja lukujaon osoittamiseksi, mutta se ei liity mitenkään Raamatun heprean kielioppiin. Katsotaan esimerkiksi Genesis 5:8 jossa mainitaan Seetin elinikä 912 vuotta. Sitä ei ole kirjoitettu kolmella aakkosella (tsadi sofit, jod, bet) kuten virheellisesti voisi luulla. Tuo on kirjoitettu lukusanoilla, kuten voit nähdä https://biblehub.com/interlinear/genesis/5-8.htm

  Mielenkiintoista muuten on, että Salomo sai 1. Kun. 10:14 mukaan vuodessa 666 talenttia kultaa. Kuitenkin laki kuninkuudesta 5. Moos. 17:17 sanoo “eikä hän saa koota itselleen kovin runsaasti kultaa eikä hopeaa.” Tämä määrä 666 ei ole kirjoitettu aakkosin (mem sofit, samekh, vav) vaan heprean lukusanoilla
  https://biblehub.com/interlinear/1_kings/10-14.htm

  Se, että WLC käyttää aakkosia lukusanojen ilmaisemiseen tekstin luku- ja jaejaon osoittamiseksi, on luontevaa siksi, koska olisi turhan hidasta ja tilaavievää kirjoittaa nämä alunperin tekstiin kuulumattomat lukua ja jaetta osoittavat merkinnät heprean lukusanoilla.

  On tietenkin hyvä, että joku keksi tehdä jakeisiin ja lukuihin jakamisen, koska niiden avulla tiettyyn asiaan viittaaminen ja viittauksen löytäminen helpottuu. Olisi vaativaa, jos en voisi auttaa sinua tarkistamaan Seetin elinikää muulla tavalla, kuin sanomalla “Löydät Seetin eliniän Genesiksestä”.

  1. Vastaan nyt kaikkiin viesteihisi tässä vain lyhyesti.

   Kuka keksi heprean kunkin aakkosen merkityksen? Mistä Pelkonen on nämä lukuisat eri määritelmät saanut? Miten voi pelkän symbolin perusteella päättää, mitä mikäkin kirjain tarkoittaa? Meillä ei ole mitään historiallista saati raamatullista lähdettä, jossa heprean aakkosten merkitykset olisi määritelty. Nämä merkitykset ovat kristityt “tutkijat” keksineet omasta päästään. Tarkoittaako Tet käärmettä vai koria? Miksi “kirjallisuudessa” esiintyy molempia merkityksiä?

   Koska jokaisella kirjaimella on lukuisia eri merkityksiä, saadaan jokaiselle sanalla tuhansia eri merkityksiä, joista sitten voi valita ja runoilla itseään miellyttävän selityksen. Tätä tarkoitusta varten tein tämän skriptin, jolla voi tutkia sanojen eri merkityksiä Pelkosen laatiman taulukon pohjalta: http://wstryder.org/hebrew/index.php?L1=0&L2=0&L3=0&L4=0&L5=16&L6=6&L7=21&L8=10

   Otetaan mikä tahansa sana. Katsotaan sanaa Jeesus, Yeshua, joka kirjoitetaan Yod-Shin-Vav-Ayin. Kirjainten merkitys on täten käsi, hammas, naula, silmä. Mitä se tarkoittaa? Siitä vain runoilemaan ja keksimään, ehkä se tarkoittaa kättä, joka tuhoaa naulalla silmän? Huomaatko, että suurimman osan ajasta tämä metodi tuottaa täyttä puppua. Se ei ole tieteellinen metodi, eikä se perustu mihinkään tutkittuun tietoon.

   Unohtakaa se heprean aakkosten salaisuus ja opiskelkaa hepreaa.

   1. – “Kuka keksi heprean kunkin aakkosen merkityksen?”
    … No siihen sinä luultavimmin saat vastauksen vasta sitten, kun tapaat vanhoja seemiläisiä patriarkkoja. Se on selvää, että Aadam sai loumisessa lahjana kielen Jumalalta. Osasiko hän myös kirjoittaa tultuaan eläväksi sieluksi, vai syntyikö kuvakirjoitus ihmisen lumisessa saamnsa taiteellisuuden ja hahmotuskyvyn seurauksena – siihen saat vastauksen parhaiten näiltä seemiläisiltä Jumalalle uskollisilta miehiltä.

    – “Mistä Pelkonen on nämä lukuisat eri määritelmät saanut?”
    … Kysy sitä häneltä! Tai ethän sinä luota kehenkään ihmiseen, joten pyydä hartaasti ja vilpittömästi vastausta Jumalalta. Jos se on hänen tahtonsa mukaista, hän varmasti vastaa sinulle. Kyllähän Jeesuskin valitsi täysin hakoteillä olevan Saulin, joka lähes elämäntehtävänään vainosi kristityiksi kääntyneitä juutalaisia, ja Saul sai kirjaimellisen sokeuden pysäyttämänä tarvitsemansa tiedon siitä, että oli ollut sattumoisin sokea totuuteen nähden.

    – “Miten voi pelkän symbolin perusteella päättää, mitä mikäkin kirjain tarkoittaa?”
    … Voin vahvistaa sinulle, että eo. kysymyksesi vastaus on “EI MITENKÄÄN”. Ei todellakaan PELKÄN symbolin perusteella voi päättää, mitä mikäkin kirjain tarkoittaa. Ei tosiaankaan. Onko joku muu kuin sinä väittänyt edes sellaista tässä? Eikö sinnulla juutalaisena ole Rabbi käytettävissäsi? He tietävät nämä asiat. Ainakin kunnioittaen lähestyessä nämä “vanhatparrat” mielellään jakavat ktietämystään. Ehkä ovat kertoneetkin, mutta kenties sinun täytyy vaihtaa tiukkaa näkökulmaasi. Jos näet jossakin rastin, niin se voi tarkoittaa että jokin on kielletty, tai pois käytöstä tai muuta huomionarvoista. Et voi mitenkään tietää, PELKÄN symbolin (esim. rasti) nähdessäsi, mitä se tarkoittaa, ellet tunne sen ASIAYHTEYTTÄ. Olen tätä koettanut selittää jo aiemmin. Rasti voi tarkoittaa että “lääkettä ei saa ottaa, jos on lähdössä ajamaan kulkuneuvolla”. Rasti voi tarkoittaa, että “pysähtyminen kielletty”. Rasti voi tarkoittaa, että “kyseinen vaihtoehto on valittu”. Tässä on KOLME eri tulkintaa PELKÄLLE rastille ja monia muita voisi vielä esittää. Mikset vastusta rasteja? Vasta sitten, kun näet rastin oikeassa asiayhteydessään, niin sen merkitys on sinulle luultavasti selvä.

    – “Meillä ei ole mitään historiallista saati raamatullista lähdettä, jossa heprean aakkosten merkitykset olisi määritelty.”
    … Niinkö rabbi sanoi sinulle?

    – “Nämä merkitykset ovat kristityt “tutkijat” keksineet omasta päästään.”
    … Onko tämä rabbisi mielipide?

    – “Tarkoittaako Tet käärmettä vai koria? Miksi “kirjallisuudessa” esiintyy molempia merkityksiä?”
    … Se tarkoittaa jompaa kumpaa tai jossain muussa asiayhteydessä jotakin muuta. Miten selviät suomen kielestä, jossa on homonyymejä (kirjoitusasultaan yksi sana, mutta useita eri merkityksiä …niitä on myös heprean kielessä) – Jos luet jostakin “lakkaa satamasta”, niin mitäs teet? Odotatko, että sade alkaa, jotta voit odottaa sateen lakkaamista? Vai menetkö kyselemään satamasta, jos heillä olisi lakkaa? Ja onko kyseessä hilla eli suomuurain vai siveltävä pintakäsittelyaine? Eikö pidä selvittää A S I A Y H T E Y S jotta ymmärtää merkityksen?

    Olet lähinnä pulassa tämän asian kanssa siksi, ettet ole oppinut näkökulman vaihtamista. Olet tottunut siihen, että se näkökulma, jonka satut saamaan kohtuulliseksi tuntemasi ponnistelun myötä, se on aina oikea. Sitten et pysty irrottamaan tiukkaa otettasi, vaan toistat samaa väittämää ja samoja osin absurdejakin kysymyksiäsi, joita olet toistanut jo pitkään. Tiedän tämän itsestäni. Aspergerin syndrooma saa aikaan monissa as-henkilöissä pikkutarkkaa yksityiskohtien tutkimista – mikä on hyvä periaatteessa. Mutta kun jämähtää katsomaan liian läheltä, niin kokonaisuus jää pois näkökentästä ja jumiutuu siihen totuuteen, jonka näkee suppeasti.

    Jos voit oikeasti alkaa kuunnella seurakuntasi rabbia ja kertoa hänelle, että olet saattanut olla liian kriittinen suhtautumisessa asioihin ja että nyt haluat olla laajakatseisempi, niin ehkä hän haluaa kertoa samat asiat, kuin mitä tässä muutamat ovat jo yrittäneet. Mutta ihminen, joka ei osaa muuttaa näkökulmaansa, on toivoton jopa rabbin näkökulmasta. Hän mieluummin säilyttää rauhan, kuin alkaa riidellä tosiasioista kanssasi, vaikka tietää asiat paremmin, kuin sinä.

    Ja vielä kerran: Miksi kukaan juutalainen ei koskaan ole tiennyt tästä paleo-heprean kuvakirjainten olemassaolosta? Siksi, koska suurin osa heistä (seurakuntalaisista ja muista) eivät ole nähneet asiaan tutustumista tarpeelliseksi. Heille riittää se, että he voivat lukea Tooraa ja Tanakia. He ovat nykyajan kasvatteja, eikä heidän isovanhemmillaankaan ole ollut käytössä heprean varhaisempia kuvakirjoitusmerkkejä ajalta 800 eaa alkaen. Jo noin 300 eaa aramea alkoi syrjäyttää heprean kieltä noin 200 jaa asti, jonka jälkeen heprea oli lähinnä oppineiden rabbien käytössä. 1800 luvulta heprea siis herätettiin uudelleen modernissa muodossa, mutta kieliopiltaan ja sanastoltaan suppeampanan ja arkiempana, kuin Raamatun aikana.

    Joten miksi ihmeessä keskiverto rivijuutalainen tuntisi ikivanhoja kielesä taustoja, kun merkistö on muutettu etäälle kuvamerkistöstä ja koskja kieli käytännössä kuoli yli tuhanneksi vuodeksi? Hellitä vähän ja kuuntele nöyrästi, mitä rabbi sinulle voi opettaa. Tai hakkaa päätä seinään. Kyllä näitä väittelyitä muutkin, kuin sinä lukevat, ja niistä selviää monille totuus, vaikkei sinun näkökulmasi tuekaan sitä.

    1. Hienoa, eli siis et osaa kertoa mistä nämä kirjainten merkitykset ovat peräisin? Etkä tiedä, mistä pelkonen on taulukkonsa saanut? Eli siis myönnät, että nämä merkitykset on vedetty hatusta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *