Eitan Bar, Messias ja rabbien opetukset

Eitan Bar teoksessaan Messias ja rabbien opetukset todistelee juutalaisten lähteiden pohjalta, että Jeesus on Messias, eikä ainoastaan Messias, vaan itse tosi Jumala. Hän kritisoi kovalla kädellä modernia rabbinistista juutalaisuutta, joka perustuu hänen mukaansa ihmiskäskyihin ja fariseusten perinnäissääntöihin, joka on uskonnollinen järjestelmä, jonka ainoa tarkoitus on ylläpitää rabbien arvovaltaa ja auktoriteettia. Kirja on viihdyttävää luettavaa, mutta siinä on muutamia ongelmia, joita käyn tässä läpi.

Kirjansa ensimmäisessä luvussa Bar kirjoittaa, että Danielin kirjan luvussa 7, Jesajan kirjan luvussa 9 ja Sakarjan kirjan luvussa 12 Messias kuvataan olevan Jumala ruumiillistuneena ihmiseksi. Hän sanoo, että samaa sanoo Zohar, joka on kirjoitettu satoja vuosia Jeesuksen jälkeen, kuvaillessaan Metatronia. Minua kiinnostaisi tietää, missä kohtaa näissä jakeissa kerrotaan Jumalasta, joka syntyy ihmiseksi, kärsii, kuolee ja nousee ylös kuolleista kolmantena päivänä? Bar ei täsmennä. Pidän lisäksi hyvin outona sitä, että todisteita pitää hakea juutalaisesta Zoharista, kabbalistisesta teoksesta, joka on kirjoitettu 1200-luvulla. Eikö todisteet Messiaasta pitäisi hakea juutalaisesta ajattelusta ajalta ennen Jeesusta?

Luvussa 3 Bar lainaa Sakarjan ennustusta Messiaasta Sak. 12:10 “Tässä Jumala puhuu. Jumala on se, joka vuodattaa Henkensä. Jumalaan Israelin kansa katsoo, ja Jumalan Israelin kansa on lävistänyt!” Bar ei ota huomioon juutalaisia käännöksiä, joiden mukaan kansa katsoo Jumalalaan lävistäessään Messiaan, näissä käännöksissä ei sanota, että he lävistävät Jumalan. Myöskään hän ei ota huomioon, miksi Johanneksen mukaan jae kuuluu “He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet”? Olen tästä jakeesta kirjoittanut kattavasti tässä.

Jakeesta Miika 5:2 Bar kirjoitaa “Tämä tarkoittaa, että Messias on aina ollut. Hän on ikuinen. Hän on Jumala.” Jeesus on toki koko luomakunnan esikoinen (Kol. 1:15), täten ensimmäinen luotu olento, täten häntä voidaan kutsua iankaikkiseksi, mutta ei aivan kirjaimellisesti. Missään kohtaa Raamattua ei sanota, että Messias on ollut olemassa ennen maailman luomista, eikä niin sanota tässäkään. Bar on hylännyt juutalaisuuden ja uskonut kaikki kirkon valheet ja kääntynyt kristityksi, mikä on todella surullista. Mikään ei vieroita juutalaisia enemmän pois Messiaasta kuin kristittyjen todistelut siitä, että hän on itse Jehova.

“Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.” (Jes. 43:11)

“Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.” (Jes. 45:21)

“Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi, hamasta Egyptin maasta lähtien; muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta auttajaa kuin minä.” (Hoos. 13:4)

Bar kommentoi “Jumala siis yksin voi pelastaa. Jos pelastus on Messiaan tarkoitus, joko tässä on ristiriita tai sitten Messias todellakin on itse Jumala, Pelastaja.” Ei välttämättä. Jumala pelastaa, lähettämällä Poikansa. Jos luemme tarkkaan mitä tässä sanotaan, niin Jumala on ainoa pelastaja, mikä on hieman harhaanjohtavaa, jos todellisuudessa myös Jeesus on pelastaja. Barin ja muiden kristittyjen ratkaisu tähän ongelmaan on tietenkin, että koska Jumala on kolmiyhteinen ja Jeesus on itse Jumala, niin kaikki Vanhan testamentin kohdat, joissa puhutaan Jumalasta, voidaan tulkita tarkoittavan myös Messiasta.

Luvussa 15 Bar käsittelee joitakin rabbien vastaväitteitä Jeesukselle. Jeesuksen ristiriitaiset sukuluettelot nostetaan esiin. Bar kirjoittaa “Matteus esittää Jeesuksen isän syntyperän, kun taas Luukas esittää Jeesuksen äidin sukupuun – ne ovat kaksi eri sukupuuta eivätkä yksi.” Millä perusteella Bar väittää, että Luukas antaa Marian sukupuun, kun kerran Luukas puhuu Joosefista, jonka isä on Eeli ja sitten annetaan selvästi Joosefin sukupuu? Barin vastaus tähän ongelmaan ei tyydytä. Olen sukuluetteloista kirjoittanut enemmän ja tarjoan oman ratkaisuni tähän ristiriitaan tässä kirjoituksessa.

Luvussa 29 Bar vesittää sanomansa ja esittää, että Jeesus ja hänen opetuslapsensa osoittivat aina Israelin Jumalaan – Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan – ja käskivät palvella yksin häntä. Nyt hän unohtaa kokonaan, että Jeesus on itse Jumala, jota tulee tietenkin palvoa, jos kerran hän on Jumala – täten kristityt palvovat Jehovan lisäksi Jeesusta, täten toista Jumalaa.

Kirjansa luvussa 30 Bar todistelee Zoharin pohjalta, että Jumala on kolmiyhteinen ja kiistää, että kristityt uskoisivat kolmeen Jumalaan. Hän siteeraa Shemaa 5. Moos. 6:4, jossa Jumalan nimi esiintyy kolme kertaa jakeessa, joka sanoo Jumalan olevan yksi, ja tämä hänen mielestään todistaa, että Jumala on kolme. Mutta hetkinen, eikö hän juuri aiemmin kiistänyt, että kristityt palvoisivat kolmea Jumalaa? Joten miten on, onko Jumala yksi, vai onko hän kolme?

Ensin Bar todistelee, että Jeesus kehotti aina palvomaan yhtä ja ainoaa Jumalaa Jehovaa, sitten hän esittää, että Jumala on kolmiyhteinen, ja että Jeesus on itse Jumala, eikä itse näe tässä mitään ristiriitaa.

Luvussa 41 Bar hyökkää Mooseksen lakia vastaan.

“Mooseksen lain käskyt olivat väliaikainen mittari, vahva kompromissi Jumalan ihanteellisen mittapuun ja paljon alemman moraalitason välillä… Siis nämä käskyt, nämä Mooseksen lait nimenomaan eivät olleet Jumalan ihanne, eivät hänen moraalin tasonsa, vaan ainoastaan ensimmäinen askel, jolla hän veti Israelin kansa ylös moraalisuosta, jossa se siinä ympäristössä eli.”

“Mooseksen laki ei voi muuttaa ihmissydäntä, eikä se koskaan ole ollut sen tarkoituskaan.”

Bar väittää, että Mooseksen laki oli väliaikainen. Raamatun selvä todistus on, että Mooseksen laki on ikuinen:

“Hänen kättensä teot ovat totiset ja oikeat; luotettavat ovat kaikki hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti; ne ovat tehdyt totuudessa ja oikeudessa.” (Ps. 111:7,8)

“Jo aikoja minä olen tiennyt sinun todistuksistasi, että sinä olet ne perustanut iäti pysyviksi.” (Ps. 119:152)

“Minä en riko liittoani enkä muuta sitä, mikä on huuliltani lähtenyt.” (Ps.89:34)

“Sinun sanasi on kokonaan totuus, ja kaikki sinun vanhurskaat päätöksesi pysyvät ikuisesti.”
(Ps. 119:160)

“Mutta Herran päätökset pysyvät iäti, hänen ajatuksensa polvesta polveen.” (Ps. 33:11)

“Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa.” (Ps. 119:89)

“Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.” (Jes. 40:8)

Jeesus itse sanoo vuorisaarnassa:

“Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.” (Mt. 5:18)

Miten on mahdollista, että juutalainen Bar pitää Mooseksen lakia väliaikaisena? Hän on luopunut juutalaisuudesta ja on kääntynyt kristityksi ja uskoo kaikki kirkon valheet.

Bar väittää, että Mooseksen laki ei ollut Jumalan ihanne. Miksi ihmeessä Jumala olisi antanut väliaikaisen lain, kompromissin, joka ei ollut täydellinen? Eikö kaikkivaltias Jumala olisi voinut antaa täydellisen lain yhdellä kerralla? Juuri niin hän tekikin. Kuningas Daavid psalmissa 19 sanoo, että Jehovan Toora, eli Mooseksen laki, on täydellinen (Ps. 19:8). Raamattu siis todistaa, että Toora on täydellinen, täten Bar on pahasti väärässä.

Bar esittää, että Mooseksen laki ei voi muuttaa ihmissydäntä. Tässäkin hän on pahasti väärässä. Psalmissa 19 sanotaan:

“Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen.” (Ps. 19:7-8)

Tässä sanotaan, että Mooseksen laki voi tehdä tyhmästä viisaan, tässä sanotaan, että Mooseksen laki ilahuttaa sydämen. Mooseksen laki täten voi Raamatun mukaan muuttaa ihmistä, ja parempaan suuntaan. Koko psalmi 119, Raamatun pisin luku, on yhtä iloon puhkeamista ja ylistystä Mooseksen lain mahtavuudesta, kyvystä valaista silmät, puhdistaa sydän ja johdattaa vanhurskaaseen ja oikeaan, Jumalaa miellyttävään elämään. On todella surullista, että Bar käännyttyään kristityksi on luopunut juutalaisuudesta ja nyt hyökkää Tooraa, Jumalan pyhää lakia vastaan.

Kaiken kaikkiaan Bar toki pystyy näyttämään, että Jeesus olisi Messias, mutta valitettavasti hän pitää Jeesusta Jumalana ja Tooraa kumottuna, väliaikaisena lakina. Toki hän ansiokkaasti osoittaa, kuinka pimeää moderni kabbalistinen juutalaisuus on, mutta tässä tapauksessa hän on itse kääntynyt yhdestä hullutuksesta toiseen. Joten annan tälle kirjalle yhden pisteen viidestä.

30 thoughts on “Eitan Bar, Messias ja rabbien opetukset”

 1. Late kysyi: -Bar kirjoittaa, että Danielin kirjan luvussa 7, Jesajan kirjan luvussa 9 ja Sakarjan kirjan luvussa 12 Messias kuvataan olevan Jumala ruumiillistuneena ihmiseksi. Hän sanoo, että samaa sanoo Zohar, joka on kirjoitettu satoja vuosia Jeesuksen jälkeen, kuvaillessaan Metatronia. Minua kiinnostaisi tietää, missä kohtaa näissä jakeissa kerrotaan Jumalasta, joka syntyy ihmiseksi, kärsii, kuolee ja nousee ylös kuolleista kolmantena päivänä?

  Eitan Bar on ymmärtänyt ihan oikein, että VT:n kirjoitukset ennustavat Jehovan tulevan ihmiseksi ja sovittavan synnit ristillä. Jeesus on Ihmisen Poika, joka saa kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä ja hänestä tulee koko maan kuningas. Ihmisen Poika on ihmiseksi tullut Jehova.

  Dan 7:13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
  14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

  Sak 14:9 And Jehovah shall be king over all the earth: in that day shall there be one Jehovah, and his name one. (Darby Bible)

  Miksei Lauri Rantala sitten ymmärrä tätä asiaa? Tästä on käyty tällä foorumilla pitkiä väittelyitä, joten on turha toistaa samoja argumentteja.

  Selitys ymmärtämättömyyteen löytyy Jesajan kirjasta. VT:n Messias profetiat on kirjoitettu niin, että ne voidaan usein ymmärtää kahdella tavalla. Riippuu lukijasta, milloin hän haluaa ymmärtää nimen olevan vain teoforinen. Riippuu lukijasta, ymmärtääkö hän, että Isä ja Poika voivat olla yksi. Riippuu lukijasta, ymmärtääkö hän, että Sakarja kertoo ristille lävistetystä Jehovasta, joka on maailman syntien sovitus, kuten ennustetaan Jesajan kirjan luvussa 53 ja Sakarjan kirjan luvussa 3. Tie taivaaseen on kapea ja vain harva uskovista sinne pääsee, kuten Jesajakin sanoo.

  Jes 6:9 Niin hän sanoi: “Mene ja sano tälle kansalle: ‘Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö’.
  10 Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi.”
  11 Mutta minä sanoin: “Kuinka kauaksi aikaa, Herra?” Hän vastasi: “Siihen asti, kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi, ja talot tyhjiksi ihmisistä ja pellot on hävitetty erämaaksi;
  12 kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas ja suuri autius tullut keskelle maata.
  13 Ja jos siellä on jäljellä kymmenes osa, niin hävitetään vielä sekin. Mutta niinkuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin: se kanto on pyhä siemen.”

  Matt 13:10 Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: “Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?”
  11 Hän vastasi ja sanoi: “Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu.
  12 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on.
  13 Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä.
  14 Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: ‘Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.
  15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.’
  16 Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat.
  17 Sillä totisesti minä sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.

  1. “Jeesus on Ihmisen Poika, joka saa kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä”

   Jos hän saa kaiken vallan, kuinka hän voi olla Jumala? Jos hän on Jumala, hänellä olisi ollut tuo valta ennen aikojen alkua, eikä tarvitsisi sanoa, että Jumala on hänelle antanut kaiken vallan.

   Kuten Daniel sanoo, hänelle annettiin kaikki valta. Jumalalle ei olisi kenenkään tarvinnut antaa yhtään mitään, jos Jeesus on todellakin Jumala.

   Sak. 14:9 sanoo, että sinä päivänä on yksi Jehova, ja hänen nimensä on yksi. Mutta meidän pitäisi uskoa, että Isän Jehovan lisäksi on toinen nimi, Jeesus?

   1. Apostoli Johannes kirjoitti, että Jumalan Poika on Jumalan Sana, joka on Jumala. Jumala tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, mikä viittaa suoraan VT:n profetiaa Immanuelista. Apostoli Johannes näin osoittaa, että Jesajan kirjan profetia Immanuelista, Jumalasta ihmisten keskellä, on toteutunut Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala tuli ihmiseksi, lihaksi, mistä kertoo myös apostoli Matteus.

    Apostoli Johanneksen mukaan sellainen ei ole Jumalasta, joka ei tunnusta Jeesusta ihmiseksi, lihaksi tulleeksi Jumalaksi. Jos joku ei tunnusta, että Jeesus Kristus on ihmiseksi tullut Jumala, hän on Antikristuksen hengessä.

    Jes 7:14 Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

    Matt 1:22 Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
    23 — Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel — se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.

    Joh 1:1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

    14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.

    1 Joh 4:1 Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja.
    2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.
    3 Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa.

    Koska apostoli Tuomas tunnusti, että Jeesus Kritus on Jumala, Jeesuksen sanojen mukaan Tuomas oli sen takia autuas.

    Joh 20:28 Silloin Tuomas sanoi: “Minun Herrani ja Jumalani!”
    29 Jeesus sanoi hänelle: “Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.”

 2. Late kirjoittaa: -Millä perusteella Bar väittää, että Luukas antaa Marian sukupuun, kun kerran Luukas puhuu Joosefista, jonka isä on Eeli ja sitten annetaan selvästi Joosefin sukupuu? Barin vastaus tähän ongelmaan ei tyydytä.

  Bar on oikeassa.

  VT:n sukuluettelot menevät aina isien ja poikien mukaan. Juudan suvussa on tapaus, jolloin isällä ei ollut poikia, joten tyttären paikalle tuli isän vävy.

  1 Aik 2:34 Mutta Seesanilla ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Ja Seesanilla oli egyptiläinen palvelija, jonka nimi oli Jarha.
  35 Ja Seesan antoi tyttärensä vaimoksi palvelijallensa Jarhalle, ja hän synnytti tälle Attain.
  36 Ja Attaille syntyi Naatan, ja Naatanille syntyi Saabad.

  Matteuksen sukuluettelo menee Joosefin kautta. Sen mukaan Joosef oli Jaakobin poika. Jeesus oli Joosefin adoptoima ottopoika, koska Jeesus syntyi neitsyt Mariasta.

  Matt 1:16 ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.

  Luukaan sukuluettelo alkaa tiedolla, että Joosef oli Eelin poika. Hebreassa sana poika voi tarkoittaa pojanpoikaa ja myös vävyä, kuten englannissa vävy kirjoitetetaan son-in-law. Joosef ei ollut Eelin poika vaan vävy. Eeli oli siis Marian isä.

  Luuk 3:23 Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,
  24 Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin,

  Kuningas Saul kutsui Daavidia pojakseen, koska Daavid oli Saulin vävy.

  1 Sam 24:17 Kun Daavid oli päättänyt tämän puheensa Saulille, sanoi Saul: “Eikö se ole sinun äänesi, poikani Daavid?” Ja Saul korotti äänensä ja itki.

  1. Eli siis Luukas antaa Marian sukupuun, mutta ei sanallakaan vaivaudu mainitsemaan Mariaa? Miksi hän käyttäisi niin erikoista ilmaisua, poikaa vävystä, joka johtaa meidät harhaan? Oletetaan, että poika tässä tarkoittaa vävyä. Luukas täten kirjoittaa, että Joosef oli Eelin poika (vävy), Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin jne. Oliko Eeli täten Mattatin vävy? Mattati Leevin vävy? Leevi Melkin vävy? Miksi sama kreikan sana, poika, muuttaisi merkitystään kesken jakeen?

   1. Hebrealainen sana “ben”, poika voi tarkoittaa sekä poikaa että vävyä. Kun tämän ymmärtää, niin käsittää, miksi Luukkaassa on sukuluettelo Marian kautta ja Matteuksessa Joosefin kautta.

    Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu aluksi hebreaksi. Mm. Wikipediassa on saatavilla englantilainen artikkeli, jossa on tuota asiaa enemmän valotettu: Hebrew Gospel hypothesis.

    Matteuksen evankeliumi on käännetty puutteellisesti kreikaksi ja siihen on myöhemmin tullut suuri määrä käännös- ja kopiointivirheitä (mahdollisesti myös lisäyksiä ja poistoja), minkä vuoksi Matteuksen sukuluettelo ei ole sama, mitä on VT:ssä. Näiden virheiden takia on hyvin hankala tutkia tätä asiaa enempää.

    Uusi testamentti on korruptoitunut käännös- ja kopiointivirheiden takia niin, ettei nykyisillä käsikirjoituslöydöksillä kyetä tekstejä palauttamaan alkuperäisiksi, ellei uusia käsikirjoituksia löydy. Vanha testamentti on säilynyt paljon paremmin, vaikka se on paljon vanhempi.

    1. Puhut heprean sanasta Ben, mutta unohdat ilmeisesti tarkoituksella, että Luukka evankeliumi on kirjoitettu kreikaksi, eikä hepreaksi. Jos Matteus onkin alunperin kirjoitettu hepreaksi, se ei liity tähän asiaan millään tavalla, sillä sinun tulisi osoittaa, että Luukkaan evankeliumissa kreikassa poika tarkoittaa myös vävyä.

     1. Minun mielipiteeni on, että evankeliumit on kirjoitettu alun perin hebreaksi, ja on paljon muitankin tutkijoita, jotka ovat samaa mieltä.

      Kun sukuluetteloihin perehtyy yhtenä kokonaisuutena, ymmärtää, että vävy on käännetty kreikaksi poikaa tarkoittavalla sanalla, mikä ei ole välittynyt suomen kieleen asti.

      Marian isä oli Eeli ja Joosefin isä oli Jaakob. Joosef oli myös Eelin poika, koska hän oli Eelin vävy.

     2. Näytätkö kiitos kreikasta, missä kohtaa poika, υἱός, tarkoittaa myös vävyä? Tässä kohtaa, Lk. 3:23 sanotaan, että Jeesus oli Joosefin poika, υἱός, sitten sanotaan vain, että τοῦ Ἠλὶ, eli siis tämä Eelin, oliko Jeesus täten Joosefin vävy?

     3. Late kysyi: Näytätkö kiitos kreikasta, missä kohtaa poika, υἱός, tarkoittaa myös vävyä?

      Jos sinä olet sitä mieltä, että Luukkaan evankeliumi on kirjoitettu alun perin kreikaksi ja se on säilynyt täysin alkuperäisenä vailla yhtään kopiointi- ja käännösvirhettä, niin voimme lopettaa keskustelun tähän. Tuntuu siltä, ettet näe kokonaisuutta etkä asioiden välisiä yhteyksiä oikein, minkä takia kiinnität huomiota epärelevantteihin asioihin.

      Matteuksen ja Luukkaan sukuluetteloissa on ilmeisiä keskinäisiä ristiriitoja keskenään ja myös VT:n sukuluetteloihin nähden. Yksi syy epäselvyyksiin on alkuperäisten hebrealaisten alkutekstien puuttuminen, minkä vuoksi on käytettävissä vain kreikaksi käännettyjä puutteellisesti käännettyjä tekstejä, josta kaiken lisäksi on suuri määrä toisitaan poikkeavia versioita.

      Sukuluettelon voi ymmärtää, kun huomioi hebrean kielen rakenteet: Marian isä oli Eeli ja Joosefin isä oli Jaakob. Joosef oli myös Eelin poika, koska hän oli Eelin vävy. Tässä on oikea ratkaisu ko. kysymyseen! Eitan Bar on selittänyt asian oikein.

     4. Kreikassa sanotaan, että Jeesus oli Joosefin poika, tämä Eelin, tämä Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin jne. Tässä siis kreikan hyios tarkoittaa ensin Jeesuksen kohdalla poikaa, sitten sanaa poika ei toisteta, vaan sanotaan vain, että tämä Eelin, tämä Mattatin – olisi vähän erikoista, että lukijan tulisi lukea hyioksen tarkoittavan Jeesuksen kohdalla poikaa, sitten Eelin kohdalla vävyä, sitten taas poikaa – eli siis sun mielestä sama kreikan sana samassa jakeessa tarkoittaa täysin eri asioita eri henkilöiden kohdalla?

     5. Näyttää siltä, ette edes halua nyt ymmärtää, mistä on kyse. Luukkaan evankeliumi on käännetty hebreasta ja vävyä tarkoittava sana “ben” on käännetty “poika” ymmärtämättä asiayhteyttä, koska yleensä “ben” käännetään poika vaikka se voi tarkoittaa myös vävyä.

      Uuden testamentin käännöksissä ja käsikirjoituskopioissa on paljon virheitä. Esim. Matteuksessa oleva sukuluettelo ei vastaa Aikakirjojen sukuluetteloa eikä edes Kuningasten kirjojen kertomuksia. Huolimaton käsikirjoitusten ylläpito selittää osan ristiriidoista.

     6. Sä taas et ymmärrä mitä kirjoitin “olisi vähän erikoista, että lukijan tulisi lukea hyioksen tarkoittavan Jeesuksen kohdalla poikaa, sitten Eelin kohdalla vävyä, sitten taas poikaa”.

      Ei ole mitään todisteita siitä, että Luukkaan evankeliumi olisi käännetty hepreasta. Minä jos kuka uskon, että Uuden testamentin teksteissä on paljon virheitä ja että niitä on käännetty ja kopioitu huolimattomasti, paljon huonommin kuin Vanhan testamentin tekstejä, mutta nyt on täysin mahdotonta, että sama kreikan sana samassa jakeessa tarkoittaisi eri henkilöiden kohdalla eri asioita.

     7. Late kirjoitti: -Ei ole mitään todisteita siitä, että Luukkaan evankeliumi olisi käännetty hepreasta.

      Luukkaan evankeliumia ei ole kirjoittettu alun perin ainakaan kreikaksi, koska alkuperäisestä Luukkaasta on tehty käännös mm. arameaksi (Peshitta), jossa Jehovah ja käännetty “MarYah” ja Adon on käännetty “Mar”. Peshitta tekee eron sanojen Adon ja Jehova välille. Eräät syyrialaiset käsikirjoitukset on ajoitettu vanhemmiksi kuin monet kreikkalaiset käsikirjoitukset.

      Jos Luukkaan evankeliumi olisi kirjoitettu kreikaksi, silloin Kyriosta olisi ollut mahdoton erottaa eri jakeissa Jehovaksi ja Adoniksi, koska sana merkitsee kreikaksi samaa.

      Esim. kohdassa Luuk 2:11 aramealaisessa tekstissä lukee Herra sana kohdalla MarYah, Jehova. Jae merkitsee, että syntynyt poikalapsi, Messias on Jehova.

      Luuk 2:11 Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.
      12 Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”

      Kommentti sivustolta:

      MarYah Meshikha (in the Peshitta)
      What the Aramaic Peshitta Reveals About Y’shua HaNatzeret
      by Ian Michaels

      Luke 2:11 “For to you is born this day in the city of David a Saviour which is MARYAH MESHIKHA.”
      (This is one of the most amazing of statements in the Gospels, and probably the first unequivocal revelation of the deity of Y’shua The Messiah. MARYAH MESHIKHA means YHWH THE MESSIAH, and this declaration is being made by an angel from heaven.)

     8. Jälleen todiste siitä, että aramea ei ole Uuden testamentin alkukieli, kun kerran väittää Jeesusta Jehovaksi. Kreikankieliset käsikirjoitukset ovat arameaa satoja vuosia vanhempia ja arameassa jostain kumman syystä vilisee kreikan sanoja – siksi että se on käännetty kreikasta. Olen lukenut teoksen “Was the New Testament really writeen in Greek”, joka löytyy netistä googlaamalla. Olen sen argumentit havainnut köykäisiksi. Tässä Nehemia Gordon todistaa kiistatta, että Uutta testamenttia ei ole kirjoitettu alunperin arameaksi: https://www.nehemiaswall.com/new-testament-written-aramaic

     9. Late kirjoitti: -Jälleen todiste siitä, että aramea ei ole Uuden testamentin alkukieli, kun kerran väittää Jeesusta Jehovaksi.

      Luet huolimattomasti mitä olen kirjoittanut. En minä ole väittänyt, että Uuden testamentin alkukieli olisi aramea. Olen sanonut, että evankeliumit on kirjoitettu alun perin hebreaksi, josta aramealainen käännös on tehty.

      On täysin selvä asia, ettei aramealaisia käännöksiä ole voitu tehdä kreikasta edellä selittämilläni perusteilla. Mitä tulee käsikirjoituslöydöksiin, niin syyrialaisia käsikirjoituksia on löydetty hyvin varhaiselta ajalta, mutta ne ovat käännöksiä hebreasta.

     10. Selitä miksi sitten arameassa heprean brit, liitto, on kirjoitettu kreikaksi muodossa diatheke, kun arameassa on aivan oma sanansa liitolle, jos se ei ole käännös? Miksi Toora, siis Toora, on arameassa kirjoitettu nomosa, siis käytetty kreikan sanaa, kun jälleen arameassa olisi aivan oma sanansa Tooralle? Nämä esimerkit jo yksin todistavat, että aramea on käännös kreikasta. Ja jos Uuden testamentin alkukieli on heprea, miksi meillä ei ole ainuttakaan hepreankielistä käsikirjoitusta säästynyt? Äläkä sano, että Shem Tovin Matteus, koska se on käännös keskiajalta.

     11. Poistin viimeisen kommenttisi, koska täysin asiattomasti kävit ad hominem argumentein hyökkäämään Hämeen Messiaanisia, Seitsemännen päivän todistajia, minua ja Markku Herenesniemeä vastaan.

      Saat olla asioista eri mieltä ja kirjoittaa niin paljon kuin tykkäät ja todistella, että Jeesus on Jehova, mutta älä käy henkilöiden kimppuun.

     12. Late kirjoitti: -Poistin viimeisen kommenttisi, koska täysin asiattomasti kävit ad hominem argumentein hyökkäämään Hämeen Messiaanisia, Seitsemännen päivän todistajia, minua ja Markku Herenesniemeä vastaan.

      Jottei asiasta tule väärinkäsitystä, niin minä en hyökännyt mitenkään teitä kohtaan eikä minun kommentissani ollut mitään henkilöön menevää. Kommentoin vain sen, että te olette seitsemännen päivän todistajia, minkä vuoksi teillä on eri näkemys asiasta. Tämä täsmennys oli tarpeen erityisesti osoitettuna Tuomio Virhejuurelle selittämään, miksi teillä on erilainen näkemys Jumalan Pojan olemuksesta.

     13. Late kirjoitti: -Nämä esimerkit jo yksin todistavat, että aramea on käännös kreikasta.

      Eivät todista. Käännökset eivät ole yleensä täydellisiä ja virheettömiä, minkä vuoksi niissä on mainitsemisiasi epäjohdonmukaisuuksia.

      Se on selvä asia, ettei aramealaisia käännöksiä ole tehty kreikasta, koska aramealainen teksti tekee eron sanoille Jehova ja Adon, mitä kreikka ei tee. On mahdotonta kääntää kreikasta siten kuin aramealaisissa teksteissä lukee.

      Late kirjoitti: -Ja jos Uuden testamentin alkukieli on heprea, miksi meillä ei ole ainuttakaan hepreankielistä käsikirjoitusta säästynyt? Äläkä sano, että Shem Tovin Matteus, koska se on käännös keskiajalta.

      Käsikirjoituslöydökset eivät yksin ratkaise asiaa. Tekstin alkuperää voidaa analysoida myös tekstistä itsestään. Käsikirjoituksissa on paljonkin viitteita siitä, että kreikkalainen teksti on käännetty nimenomaan hebreasta.

      Mitä tulee Shem Toviin, niin se ei ole käännös kreikasta, koska teksti ei mukaile krekkalaisten käsikirjoitusten tekstejä. Pikemminkin on niin, että moni kohta näyttää käännety Shem Tovista kreikaksi, mutta ei päinvastoin. Tästä on tutkimusta tehnyt mm. Nehemia Gordon.

      Väitteesi siitä, että Shem Tov olisi keskiajalla tehty käännös kreikasta on todistamaton ja väärä. Jos kirjastosta löytyneestä paperista tehdään radiohiiliajoitus, se ei todista, että paperin sisältämä teksti olisi silloin laadittu mainittuna ajankohtana, mutta todistaa sen, milloin kopio on valmistettu.

    2. Ahaa, täsmennys minulle. No mikäs siinä, mutta en ehtinyt nähdä sitä ennen kuin se poistettiin. Mutta ilmeisesti Dogma selitti asian lyhyesti uudelleen, kiitos siitä. Olen jo hyvän aikaa katsellut tätä “seitsemännen päivän todistajien” keskustelua ja ottanut siihen välillä osaa. En kylläkään yleensä ole täällä blogin puolella kommentoinut.

     1. Halusin selittää vain sen, miksi sinä et ymmärtänyt Lauri Rantalan kirjoitusta.

      Tämä johtuu siitä, ettei Lauri Rantala ole messiaaninen juutalainen eikä kristitty sanan perinteisessä merkityksessä, koska hän ei tunnusta Jeshua ha-Mashiachia Jehovaksi, kuten messiaaniset juutalaiset tekevät. Lauri Rantala ja Hämeen messiaaniset ovat perustaneet Seitsemännen päivän todistajien ryhmän, jolla on oma oppinsa, mikä poikkeaa perinteisestä messiaanisesta juutalaisuudesta. Tämän takia heillä on eri kuva Jumalan ja Jumalan Pojan olemuksesta, mistä johtuu, että sinäkin olet ihmetellyt tämän foorumin kirjoituksia. Ehkä nyt selitin asian niin, että se kelpaa Latelle.

      Itse korostin sitä, että Paavali nimenomaan edellytti kaikkien tunnustavan, että Jeesus Kristus on Jehova. Yleensä Lauri Rantala vastaa tähän, että Paavalin kirjeessä sanotaan Jeesuksen olevan kreikaksi “kyrios”, millä ei olisi mitään tekemistä Jehovan kanssa. Paavali kuitenkin siteeraa suoraan Joelin kirjaa sanomalla “onhan kirjoitettu”, jossa Herra on alkukielellä Jehova. Sen takia on täysin selvä asia, että Paavali vaati kaikkia tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Jehova.

      Room 10:9 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.

      13 Onhan kirjoitettu: “Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”

      Joel 2:32 (3:5) Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.

      “And it shall be that whosoever shall call upon the name of Jehovah shall be saved:” (Darby Bible)

 3. Late kommentoi: -Luvussa 3 Bar lainaa Sakarjan ennustusta Messiaasta Sak. 12:10 “Tässä Jumala puhuu. Jumala on se, joka vuodattaa Henkensä. Jumalaan Israelin kansa katsoo, ja Jumalan Israelin kansa on lävistänyt!” Bar ei ota huomioon juutalaisia käännöksiä, joiden mukaan kansa katsoo Jumalalaan lävistäessään Messiaan, näissä käännöksissä ei sanota, että he lävistävät Jumalan.

  Viittaamasi juutalaiset käännökset ovat tarkoitushakuisia ja väärin tehtyjä.

  Jer 8:8 Kuinka te voitte väittää: “Me olemme viisaita, meillä on Herran laki.” Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain!

  Hebrean alkukieli kyllä tarkoittaa ihan selvästi, että juutalaiset katsovat Jehovaan, jonka he ovat lävistäneet (ristille).

  Sak 12:10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

  “and they shall look on me whom they pierced,” (Darby Bible)

  1. Jos osaat hepreaa, voit itse katsoa mitä siellä sanotaan. Myöskään selityksesi, että Johanneksen lainaus, “he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet” (Joh. 19:37), johtuu vain Uuden testamentin surkeasta kopiointi tavasta, ontuu. Johanneksen lainaus on tuhat vuotta vanhempi kuin masoreettinen teksti.

   Jos osaat hepreaa, ole hyvä ja näytä, missä kohtaa siinä sanotaan, että he levistivät Jehovan?

   1. Nyt on niin, ettei mikään selitys sinulle riitä, koska olet sitoutunut omiin oppeihisi tässä asiassa, eikä mikään saa sinun päätäsi kääntymään. Viittaan edellä olevaan kommenttiini, jossa kerroin Jesajana kirjan lukua 6 siteeraten, miksi sinä et tätä ymmärrä.

    Muita tämän foorumin lukijoita palvellen selitän tämä asian kansantajuisesti. Suomalaiset ja englantilaiset käännökset eivät ole täysin tuulesta temmattuja. Niitä on kääntäneet monet hebrean kielen asiantuntijat. Eräille lahkoille on tullut ongelmaksi se, että Sak 12:10 profetoi, että Jehova ristiinnaulitaan Golgatalla. Mitään käännösvirhettä ei ole siinä, että sanotaan juutalaisten lävistävän (Golgatalla) Jehovan.

    “He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet” (33/38)

    Entä englantilaiset käännökset? Ovatko ne amatöörien tekemiä? Käännösvirheitä on kaikissa käännöksissä, mutta on hyvin tarkoitushakuista ja väärän todistuksen antamista väittää, että näissä käännöksissä olisi asiavirhe:

    “and they shall look on me whom they pierced,” (Darby Bible)

    “they shall look upon me whom they have pierced” (KJV)

    “de ser upp till mig som de har genomborrat” (Folkbibeln)

    Sakarja myös puhuu Jehovasta joka seisoo omilla jaloillaan Öljymäellä, mikä on suora viittaus Jeesukseen.

    Ap.t 1:9 Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään.
    10 Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä.
    11 Nämä sanoivat: “Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.”
    12 Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan* päässä.

    Sak 14:3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
    4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.

    1. “so that, when they look on me, on him whom they have pierced, they shall mourn for him, as one mourns for an only child, and weep bitterly over him, as one weeps over a firstborn.” (ESV)

     “And they shall look unto Me because they have thrust him through; And they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, And shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his first-born.” (JPS)

     “And I will pour out a spirit of grace and compassion on the house of Dauid and on the in-habitants of Ierousalem, and they shall look to me because they have danced triumphantly, and they shall mourn for him with a mourning as for aloved one, and they shall be pained with pain asfor a firstborn.” (NETS)

     “They will look toward me because of those whom they have stabbed;” (Stone edition Tanakh)

 4. Lauri Rantala

  “Luvussa 32 Bar kirjoittaa, että Jesajan kirjan luvussa 53 Jeesuksen kuolema, hautaus ja ylösnousemus on selitetty riittävän yksityiskohtaisesti. Minua kiinnostaisi tietää, missä kohtaa Jesaja 53 kerrotaan sanaakaan Herran kärsivän palvelijan ylösnousemuksesta? Missä kohtaa hänen kuolemastaan?”

  Onko mahdotonta ymmärtää, että “elää pitkään ja saa nähdä jälkeläisiä” voidaan todellakin ymmärtää tarkoittavan lähinnä hengellistä eikä fyysistä tasoa? Lue seuraavan luvun alku!
  54:1 Riemuitse, sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt, huuda ilosta ja riemahda, sinä, joka et ole synnytyskivuissa ollut. Sillä hyljätyllä on lapsia enemmän kuin aviovaimolla, sanoo Herra.

  Näin ollen sama pätee Jeesukseenkin; hänellä on enemmän lapsia kuin yhdelläkään muulla ihmisellä. Sillä KAIKKI OIKEAMIELISET ovat Hänen lapsiaan.

  Sitten tuohon kuoleman ja ylösnousemuksen teemaan.

  Jes. 53
  1 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
  Herran käsivarsi = Messias, koska Isä on antanut Pojalle voiman

  4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
  5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
  6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

  Miten me voimme parantua pelkkien haavojen kautta? Synnin palkka on kuolema. Meillä kaikilla on syntinen luonto ja jokainen meistä täten on ansainnut kuoleman. Eihän tältä voi pelastaa mikään muu kuin viaton sovituskuolema. Jos Messiaan päälle heitetään kaikkien ihmisten syntivelka, Hän totisesti kuoli.

  7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

  Viedään teuraaksi! Huomaatko?

  8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

  Temmattiin pois elävien maasta! Huomaatko?

  9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

  Hänelle annettiin hauta, hän tuli rikkaan tykö KUOLTUAAN! Huomaatko? Ei ollut tehnyt mitään vääryyttä ja silti kuoli. Syntivelka tosiaan sälytettiin hänen päälleen.
  “Sitä vastoin tässä luvussa Jesaja sanoo, että Herran kärsivä palvelija saa elää pitkään ja nähdä jälkeläisiä, ei sanaakaan hänen kuolemastaan.”
  EI SANAAKAAN HÄNEN KUOLEMASTAAN? Tee Lauri parannus äläkä väitä mitään näin räikeän törkeää! Harvoin minä ketään näin suorasanaisesti nuhtelen. Lienenkö tehnyt sitä koskaan?

  10 Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

  Vikauhriko muka voisi olla ilman että kuolee?
  Ja koska tässä jakeessa Hän — elää kauan, tämä jae viimeistään todistaa todeksi myös ylösnousemuksen.

  11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
  12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

  Antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan. No Lauri, voisitko nyt perustella mitä kummaa oikein hait poleemiseksi itsekin tunnustamalla kirjoituksellasi, tarkemmin sanoen tässä lainaamillani kohdilla?

  1. Kiitos palautteesta. Poistin Jesajan lukua 53 koskevan kappaleen. Jos mun osoitetaan olevan väärässä, voin myöntää sen.

   1. Vielä yksi lisäys.

    “Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi…”
    Jos luotan Hänen ainutkertaiseen syntiuhriinsa – minun syntieni puolesta…

    “…saa hän nähdä jälkeläisiä…”
    …silloin hän saa lapsekseen minut, kenties muitakin, jotka myöhemmin ovat uskova Häneen, jos minulla on armo toimia välikätenä sille, että joku toinen alkaa luottaa Hänen syntiuhriinsa…

    “…ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.”
    Mikä on HERRAn tahto? Se, että otamme vastaan Hänen armosta suomansa Pelastuksen, Hänen Poikansa Jeshuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *