He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet

“Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.” (Sak. 12:10 33/38)

“וְהִבִּ֥יטוּ אֵלַ֖י אֵ֣ת אֲשֶׁר־ דָּקָ֑רוּ”

“when they look on me, on him whom they have pierced, they shall mourn for him…” (ESV)

“and they shall look upon me whom they have pierced” (KJV)

“καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυὶδ καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ῾Ιερουσαλὴμ πνεῦμα χάριτος καὶ οἰκτιρμοῦ, καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾿ ὧν κατωρχήσαντο καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν κοπετόν, ὡς ἐπ᾿ ἀγαπητῷ, καὶ ὀδυνηθήσονται ὀδύνην ὡς ἐπὶ τῷ πρωτοτόκῳ” (LXX)

“And I will pour out a spirit of grace and compassion on the house of Dauid and on the in-habitants of Ierousalem, and they shall look to me because they have danced triumphantly, and they shall mourn for him with a mourning as for aloved one, and they shall be pained with pain asfor a firstborn.” (NETS)

“They will look toward me because of those whom they have stabbed;” (Stone edition Tanakh)

“And they shall look unto Me because they have thrust him through” (JPS)

“He katsovat häneen, jonka he lävistivät” (Uuden maailman käännös)

“Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: “He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet”.” (Joh. 19:37)

Tässä trinitaareille tärkeä jae, he katsovat Jumalaan, jonka he ovat lävistäneet. Toisin sanoen, he lävistivät Jumalan, täten Jeesus on Jumala. Näytin tätä jaetta heprean opettajalleni. Hän ihmetteli missä kohtaa sanotaan, että he lävistivät Jumalan. Hän esitti oikeaksi käännökseksi “He katsovat minuun lävitäessään hänet.” Kaikissa kristittyjen käännöksissä puhutaan Jumalasta, joka on lävistetty. Mutta katsokaa juutalaisten käännöksiä, JPS ja Stone edition, jotka sanovat, että he katsovat minuun, lävistäessään hänet. Pitäisikö antaa kristittyjen vai juutalaisten kääntää Vanhan testamentin juutalaiset tekstit?

Jos tässä puhutaan Jumalasta, joka on lävistetty, miten tekstiin ilmestyy heti seuraavassa virkkeessä yhtäkkiä “hän”? “Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.” Jos Jumala lävistettiin, eikö tässä pitäisi lukea, että he valittavat minua?

Jehovan todistajien Uuden maailman käännös pyrkii selvästi harmonisoimaan tämän Vanhan testamentin jakeen Johanneksen mukaan. On varsin erikoista, että Johanneksen profeettatekstin lainauksessa puhutaan hänestä, jonka he ovat lävistäneet, ei minusta. Mistä tämä voisi johtua ja mistä se voisi kertoa? Ainakaan Johanneksen mukaan Jumalaa ei lävistetty. Juutalaisen Johanneksen tuntemassa Raamatussa ei puhuttu Jumalasta, joka on lävistetty. Mutta selvästi heprean teksteissä puhutaan Jumalasta, johon he katsovat, ja erikseen hänestä, joka lävistettiin.

Septuaginta menee aivan omia polkujaan, mutta huomionarvoista on, että siinkäkään ei puhuta Jumalasta, joka on lävistetty. Joten mikä on totuus, lävistivätkö he Jumalan, vai Jeesuksen? Katsoivatko he Jumalaan, vai häneen, joka lävistettiin? Raamatun tutkiminen on mielenkiintoista, kun ei tuijota yksin suomenkielisiä käännöksiämme, joissa kääntäjät ovat seuranneet kirkkoisien ja Lutherin näkemyksiä ja antaneet omien ennakkokäsitystensä värittää pyhää tekstiä. Ehkä viisainta on antaa juutalaisten kääntää ja tulkita heidän omat pyhät tekstinsä, ja antaa kristittyjen kääntää kaikki ne tekstit, jotka kristityt ovat kirjoittaneet.

Vanha ja Uusi testamentti

“Vanha testamentti” ja “Uusi testamentti”. Minun kirkkoraamatussani on komea välilehti, joka erottaa “Vanhan testamentin” “Uudesta testamentista”, jossa lukee kissan kokoisilla kirjaimilla, että “Uusi testamentti”. Samassa Raamatussa viimeinen sivu niin kutsutussa Vanhassa testamentissa ennen niin kutsuttua Uutta testamenttia käskee meidän muistaa Jumalan palvelijan Mooseksen lain (Mal. 4:4). Mitä tapahtuu kun kristitty kääntää sivua? Nyt alkaa Uusi testamentti, uusi liitto, jossa Mooseksen laki on kumottu, emme ole enää vanhassa liitossa, emme tule vanhurskaiksi lakia noudattamalla, vaan yksin armosta, me olemme kuolleet irti laista emmekä enää ole lain alla, Jeesus on vapauttanut meidät hirvittävästä lakihenkisyydestä ja Mooseksen lain orjuudesta.

Mutta tässä Uuden maailman käännöksessä, jota nykyään eniten luen, ei ole välilehtiä, jossa kerrottaisiin “Vanhasta testamentista” ja “Uudesta testamentista”. Se välilehti puuttuu minun Raamatustani, joka erottaa Uuden testamentin Vanhasta. Sen sijaan siinä Vanhaa testamenttia kutsutaan heprealaisiksi kirjoituksiksi ja Uuden testamentin tekstejä yksinkertaisesti kreikkalaisiksi kirjoituksiksi.

Termit Vanha ja Uusi testamnetti on ladattu dynamiitilla. Miksi lukea Vanhaa, kun meillä on Uusi? Eikö Uusi ole aina parempi kuin Vanha? Markion yritti poistaa Vanhan testamentin Raamatusta, mutta hänet aivan oikein tuomittiin harhaoppiseksi. Mutta tästä huolimatta kristityt lukevat Uutta testamenttia ennen Vanhaa ja Gideonit jakavat kadulla pelkkää Uutta testamenttia. Ilmeisesti kuvitellaan, että pelastuksen voi saavuttaa pelkkää Uutta testamenttia lukemalla. Paavali kirjoittaa Timoteukselle (2. Tim. 3:15-16) että juuri Vanhan testamentin kirjoitukset voivat tehdä viisaaksi, niin että pelastuu uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Sitten kristityt lukevat Vanhaa testamenttia Uudesta käsin, Kristuksesta käsin. Tämä on kehäpäätelmä, joka ei vakuuta juutalaisia – jos luemme Vanhaa testamenttia Kristuksesta käsin – onko mikään ihme jos joka toinen jae kertoo jotakin Kristuksesta?

Vanha testamentti latinassa tarkoittaa oikeastaan vanhaa liittoa ja Uusi testamentti tietenkin uutta liittoa. Monella saattaa tulla yllätyksenä, että Raamatussa termi vanha liitto esiintyy tasan yhden kerran:

“Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.” (2. Kor. 3:14)

Joten apostolit Raamatussa ja Paavali eivät juurikaan painota vanhan liiton ja uuden liiton eroja, eikä niitä aseteta missään kohtaa toisiaan vastaan. On Aabrahamin kanssa tehty liitto, joka vahvistettiin Iisakille ja Jaakobille, jota seurasi Siinailla tehty liitto Mooseksen ja kansan kanssa, jossa kansa sitoutui noudattamaan Jumalan palvelijan Mooseksen lakia. Toki voimme tätä liittoa kutsua vanhaksi liitoksi jos haluamme välttämättä niin tehdä, mutta Raamatun selvä sana on, että tämä liitto on ikuinen. Samoin Aabrahamin kanssa tehty liitto oli ikuinen. Kumosiko Mooseksen kautta tehty liitto Aabrahamin liiton? Ei kumonnut, vaan se vahvistettiin. Paavali itse kirjoittaa, että Mooseksen kanssa tehty liitto ei voinut kumota aiemmin tehtyä liittoa (Gal. 3:17).

Sitten on uusi liitto. Uudessa testamentissa uusi liitto mainitaan yllättävän harvoin, ottaen huomioon, kuinka paljon kristityt siitä opettavat. Omien laskujeni mukaan uusi liitto mainitaan Uudessa testamentissa vain kuusi kertaa. En nyt tässä käy kaikkia näitä läpi. Jeesus mainitsee asettaessaan ehtoollisen, että tämä on uusi liitto minun veressäni. Heprealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa uudesta liitosta ja Paavali mainitsee Korinttolaiskirjeissään uuden liiton pari kertaa.

Mikä on uusi liitto? Kumoaako se vanhan liiton? Olemmeko jo nyt uudessa liitossa? Uuden testamentin kirjoittajien käsitys uudesta liitosta perustuu Jeremian profetiaan Jer. 31:31-34. Tässä on kaikkein tarkin määritelmä uudesta liitosta. Jeremian mukaan uusi liitto solmitaan Israelin ja Juudan heimon kanssa ja siinä Toora kirjoitetaan meidän sydämiimme. Joten Jeremian selvän sanan mukaan uudessa liitossa Toora on edelleen voimassa. Kristittyjen on vaikea selittää, miten he voivat olla uudessa liitossa, jos he kuuluvat kirkkoon, eivätkä ole oksastettuja Israeliin.

Kaiken kaikkiaan Raamattu ei missään kohtaa puhu sanaakaan uudesta liitosta, jossa on voimassa jokin toinen laki kuin Toora. Profeetat eivät tienneet siitä mitään, eivätkä apostolit Uudessa testamentissa. Siinä missä Mooseksen kanssa tety liitto ei kumonnut Aabrahamin kanssa tehtyä liittoa vaan täydensi sen, samoin uusi liitto Herramme Jeesuksen Kristuksen veressä ei kumoa Mooseksen kanssa tehtyä liittoa, eikä lisää siihen yhtään mitään eikä ota mitään pois. Uudessa liitossa uskon perusta on edelleen Toora.

Täten pidän erikoisena kaikkea puhetta uudesta liitosta, joka asetetaan vastaan Mooseksen kanssa tehtyä liittoa, jonka sanotaan korvanneen Mooseksen kanssa tehdyn liiton. Täten samoin termit Vanha ja Uusi testamentti ovat tehneet kirkossa tehtävänsä ja niiden käyttämiselle ei ole mitään perusteita Raamatussa. Meillä on vain yksi Raamattu, eikä Uusi testamentti ole vastoin Vanhan testamentin sanomaa, Uusi testamentti ei kumoa Vanhaa testamenttia, ei lisää siihen mitään eikä ota siitä mitään pois.

Esitän pienen haasteen, voitko näyttää sen kohdan profeetoista, jossa kerrotaan uudesta liitosta, jossa on voimassa jokin toinen laki? Voitko näyttää Uudesta testamentista, missä kohtaa apostolit kertovat uuden liiton korvanneen vanhan liiton?