Toora on ikuinen

Torah scroll, CC Lawrie Cate

Juutalainen rabbi Michael Skobac tällä videollaan kertoo suurimman syyn, miksi juutalaiset eivät voi uskoa Uuteen testamenttiin. Hänen mukaansa suurin syy on se, että Uusi testamentti kumoaa Vanhan testamentin sanoman Mooseksen laista totaalisesti. Skobac esittää, että Jeesus ja hänen seuraajansa olivat Tooraa noudattavia juutalaisia, eikä Jeesuksen tarkoituksena ollut koskaan aloittaa uutta uskontoa, jossa Toora on kumottu, mutta Paavali, joka koskaan ei tavannut Jeesusta, ei sano mitään positiivista Toorasta, vaan esittää, että emme ole Tooran alla, olet kirottu, jos noudatat Tooraa ja että usko Jeesukseen on tärkeämpää kuin Tooran käskyjen noudattaminen. Olen samaa mieltä siitä, että Jeesus ei koskaan opettanut Tooraa vastaan. Katsotaan vuorisaarnasta, mitä Jeesus sanoo Toorasta:

“Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.” (Mt. 5:17-20)

Jeesus tässä sanoo suoraan, että hän ei tullut kumoamaan Tooraa ja että Toorasta ei katoa pieninkään piirto, kunnes taivas ja maa katoavat. Miksi niin monet kristityt esittävät, että Jeesus kumosi Tooran? Tässä on Jumalan sana, jonka mukaan Jeesus ei kumonnut Tooraa. Jeesus tässä sanoo, että niitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa, jotka noudattavat pienimpiäkin käskyjä. Tähän sopii kovin huonosti se ajatus, että uudessa liitossa meidän ei tarvitse noudattaa kaikkia Tooran hassuja ja erikoisia käskyjä, saamme syödä sianlihaa ja verta, tupsuja ei tarvita, parran reunan saa turmella ja tosi kristitty tietenkin tatuoi ihoonsa Raamatun jakeita. Jeesus sanoo, että meidän vanhurskautemme tulee olla suurempaa kuin fariseusten. Miten se on mahdollista? Eivätkö fariseukset noudattaneet tarkkaan Mooseksen lakia? Raamatun todistus kuitenkin on, että fariseukset eivät noudattaneet Tooraa, he olivat perinnäissäännöillään kumonneet Tooran käskyjä (Mt. 15:3). Jeesuksen aikaan kaikki juutalaiset noudattivat Tooraa, kuka enemmän, kuka vähemmän. Fariseuksista Jeesus löysi paljon moitittavaa, mutta ei koskaan moittinut heitä Tooran ikuisten käskyjen noudattamisesta, toisin kuin kristityt usein esittävät.

Skobac videollaan esittää, että Raamatun mukaan Toora on ikuinen. Otan tähän vain muutaman jakeen kymmenistä jakeista, jotka kaikki sanovat samaa – Toora on ikuinen.

“Rakasta siis Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudata alati hänen määräyksiänsä, säädöksiänsä, oikeuksiansa ja käskyjänsä.” (5. Moos. 11:1)

Alkukielessä tässä sanotaan, että noudata hänen määräyksiään “kol haYamim”, kaikki päivät, eli toisin sanoen ikuisesti.

“Nämä ovat ne käskyt ja oikeudet, joita teidän on tarkoin noudatettava siinä maassa, jonka Herra, sinun isiesi Jumala, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi-noudatettava niin kauan kuin elätte maan päällä.” (5. Moos. 12:1)

Tässä aikamääre on “niin kauan kuin elättä maan päällä”, toisin sanoen ikuisesti.

“Noudata ja tottele kaikkia näitä sanoja, jotka minä sinulle annan, että menestyisit, sinä ja sinun lapsesi sinun jälkeesi, ikuisesti, kun teet sitä, mikä on hyvää ja oikeata Herran, sinun Jumalasi, silmissä.” (5. Moos. 12:28)

Tässä jakeessa hepreassa aikamääre on “ad Olam“, eli ikuisesti. Raamattu sanoo, että noudattakaa näitä käskyjä ikuisesti, tämä on Jumalan sana.

“Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat.” (5. Moos. 29:29)

Jälleen sanotaan, että pitäkää kaikki nämä lain sanat ikuisesti, “Ad Olam”.

“Ja niitä säädöksiä ja oikeuksia, sitä lakia ja niitä käskyjä, jotka hän on teille kirjoittanut, te alati tarkoin noudattakaa, mutta älkää peljätkö muita jumalia.” (2. Kun. 17:37)

Tässä on jälleen hepraessa sanonta “Kol haYammim”, kaikki päivä, eli siis ikuisesti.

Psalmeissa sanotaan sama asia moneen kertaan, Toora on ikuinen:

“Hänen kättensä teot ovat totiset ja oikeat; luotettavat ovat kaikki hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti; ne ovat tehdyt totuudessa ja oikeudessa.” (Ps. 111:7,8)

“Jo aikoja minä olen tiennyt sinun todistuksistasi, että sinä olet ne perustanut iäti pysyviksi.” (Ps. 119:152)

“Hän antoi Tooran, joka ei häviä.” (Ps. 148:6)

“Minä en riko liittoani enkä muuta sitä, mikä on huuliltani lähtenyt.” (Ps.89:34)

“Sinun sanasi on kokonaan totuus, ja kaikki sinun vanhurskaat päätöksesi pysyvät ikuisesti.
(Ps. 119:160)

“Mutta Herran päätökset pysyvät iäti, hänen ajatuksensa polvesta polveen.” (Ps. 33:11)

Olen kuullut kristittyjen sanovan, että ikuisesti ei todellisuudessa tarkoita ikuisesti. Onko näin? Mitä Jumalan olisi pitänyt sanoa, jos hän tarkoitti, että Toora on ikuinen? Tässä on monta jaetta, joissa kaikkissa sanotaan sama asia moneen eri tapaan ja kaikki ne julistavat kiistatta, että Toora on ikuinen, Mooseksen laista ei katoa pieninkään piirto, kunnes taivas ja maa katoavat.

Videollaan Skobac lainaa Paavalin kirjeitä ja esittää, että Paavali kirjeissään kumoaa Tooran. Tässä tulee Skobacin argumentti, jos Uudessa testamentissa kumotaan Toora, joka Vanhan testamentin mukaan on ikuinen, silloin Uusi testamentti ei voi olla Jumalan sanaa. Olen samaa mieltä. Jos Uudessa testamentissa Paavali kumoaa Tooran, silloin Uusi testamentti tulee polttaa tulessa, se ei voi olla Jumalan sanaa. Olen Skobacin kanssa kuitenkin eri mieltä siitä, että kumoaako Paavali Tooran. Skobac lainaa Paavalin kirjeitä ja on selvästi tutustunut kristittyjen kirjallisuuteen. Itse olen sitä mieltä, että Paavalin kirjeissä on paljon vaikeatajuisia jakeita, joita ihmiset vääntävät kieroon (2. Piet. 3:16). Paavali todellisuudessa ei kumoa Toorasta piirtoakaan. Katsotaan seuraavaksi niitä jakeita, joita Skobac videollaan lainaa.

“Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan.” (Apt. 21:21)

Skobac esittää, että tämä syytös esitettiin, koska se oli totta – Paavali opetti ihmisiä luopumaan Mooseksesta. Mutta jos hän olisi vaivautunut lukemaan pidemmällä, tässä kohtaa sanotaan suoraan, että näissä syytösissä ei ollut mitään perää:

“Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa; siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.” (Apt. 21:24)

Paavali osallistui nasiirilupauksen toimittamiseen osoittaakseen, että hänkin noudatti Tooraa. Miksi Skobac ei vaivautunut lukemaan pari jaetta pidemmälle?

“Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.” (Room. 3:28)

Paavali opetta tässä samaa, mikä toistuu moneen kertaan hänen kirjeissään – kukaan ei tule vanhurskaaksi lakia noudattamalla, vaan ihminen pelastuu yksin armosta uskon kautta. Kristityt tulkitsevat tämän tarkoittavan, että täten lakia ei tarvitse noudattaa. Mutta mitä sanoo Paavali tähän kysymykseen?

“Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.” (Room. 3:31)

Paavali vääntää asian rautalangasta, usko, niin mahtava asia kuin se onkin, ei tee lakia tyhjäksi! Paavali sanoo suoraan, että me vahvistamme lain. Pois se ajatus, että uskossa lakia ei tarvitse noudattaa.

“Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” (Room. 8:2)

Skobac tästä jakeesta esittää, että Mooseksen laki Paavalin mukaan on synnin ja kuoleman laki. Entä jos ei ole? Mitä jos Paavali synnin ja kuoleman lailla ei tarkoitakaan Tooraa, vaan synnin ja kuoleman lakia, että me kaikki olemme syntisiä ja että me kaikki kuolemme?

“Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.” (Room. 10:4)

Kristus on lain loppu. Hallelujaah! Tarkoittako se, että nyt saa uudessa liitossa tappaa, varastaa ja tehdä huorin? Sanoohan Raamattu tässä kohtaa, että Kristus on lain loppu? Pois se! Alkukielessä sanotaan, että Kristus on lain τέλος, eli päämäärä. Loppu on varsin huono käännös, joten ymmärrämme, että Kristus on se päämäärä, johon Toora tähtää. Hän ei ole lain loppu, laista ei ole kumottu piirtoakaan.

“Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.” (Gal. 3:24-26)

Skobac esittää, että tässä Paavalin mukaan Toora on apupyörät, joita tarvitsemme uskon alkutaipaleella, mutta tultuamme uskoon, emme enää niitä tarvitse, vaan heitämme ne pois. Tässä Paavali sanoo, että emme ole lain alaisia. Tämä on termi, jonka Paavali on keksinyt omasta päästään. Mitä tarkoittaa olla lain alla? Vastaan suoraan, että minä en tiedä. Paavalin kirjeissä on paljon vaikeatajuisia kohtia. Lain alla, on yksi niistä käsitteistä, joita minä en ymmärrä. Se voi tarkoittaa tilaa, jossa luulemme pelastuvamme lain ansiosta. Tai sitten se tarkoittaa sitä, että olemme lain kirouksen alla, meidät on syntisinä tuomittu kuolemaan. Mutta Kristuksessa emme ole lain alla. Sen tiedän kuitenkin varmasti, mitä lain alla ei tarkoita – se ei tarkoita tilaa, jossa olemme velvolliset noudattamaan lakia.

“Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!” (Room. 6:15)

Tämä jae todistaa, että Paavalin omasta päästään keksimä termi “lain alla”, ei tarkoita tilaa, jossa uskova on velvollinen noudattamaan lakia, koska hän sanoo, että uudessa liitossa armon alla emme saa tehdä syntiä, vaan meidän on noudatettava lakia.

“Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.” (Gal. 5:1,2)

Orjuuden ikeeseen, tämän kristityt tulkitsevat tarkoittavan Mooseksen lain orjuuden iestä. Vaan näytä minulle, oi kristitty, yksikin jae Raamatusta, jossa Mooseksen lakia kuvataan orjuuden ikeeksi? Kenties Paavali tässä tarkoittaa synnin iestä, ei suinkaan Mooseksen lain? Ympärileikkausta vastaan Paavali tässä selvästi puhuu, joten tämän jakeen perusteella minä en aio ympärileikata itseäni, koska Raamatun todistus on näin selvä – ympärileikkauksesta ei ole sinulle mitään hyötyä.

“Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan” (Ef. 2:14-15)

Mikä on erottava väliseinä, joka erotti juutalaiset pakanoista? Tässä on selvä viittaus temppelin väliseinään, joka erotti pakanoiden alueen vain juutalaisille sallitusta alueesta. Sellaisesta seinästä ei ole Toorassa mitään käskyä. Jeesus oman verensä kautta purki tämän vihollisuuden, joka erotti juutalaiset pakanoista. Miten tämä vihollisuus voisi viitata Mooseksen lain säädöksiin, jossa ei ole ainuttakaan käskyä juutalaisten pysyä erossa pakanoista? Tässä alkukielessä Paavali heittää kehään kaikki kreikan lakia tarkoittavat sanat: τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν. Nomos lähes aina tarkoittaa Mooseksen lakia, mutta tässä jakeessa konteksti huomioiden on täysin mahdotonta, että Paavali tässä sanoisi, että Mooseksen lain vihollisuus on kumottu, koska Mooseksen laki missään kohtaa ei opetata meitä vihollisuuteen pakanoita kohtaan. Uskaltaisin väittää, että Paavali tässä viittaa perinnäissääntöihin, mutta varmuuden vuoksi heittää kehään kaikki kreikan lakia tarkoittavat sanat. Pitäkäämme mielessä, että Pietarin mukaan Paavalin kirjeissä on paljon vaikeatajuista, mitä ihmiset tulevat vääristelemään omaksi kadotuksekseen (2. Piet. 3:16).

“Sanoessaan “uuden” hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.” (Heb. 8:13)

Tässä Heprealaiskirjeen kirjoittaja kertoo uudesta liitosta ja vanhasta, joka katoaa. Vanha liitto on kumottu, ja uusi liitto asetettu sen sijaan. Tämä on selvä Uuden testamentin opetus, joka on täysin sopusoinnussa Vanhan testamentin sanoman kanssa, joka kertoo meille, että Jumala tulee solmimaan kansansa kanssa uuden liiton:

“Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen TOORANI heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ‘Tuntekaa Herra’. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.” (Jer. 31:31-34)

Huomatkaa mitä Jeremia sanoo uudesta liitosta, uudessa liitossa Toora kirjoitetaan Israelin ja Juudan heimon sydämiin. Uudessa liitossa täten Toora on edelleen voimassa. Mikä on muuttunut? Uudessa liitossa käskyt eivät enää ole kiveen kaiverrettuja kuolleita käskyjä, vaan ne kirjoitetaan meidän sydämiimme. Täten uusi liitto korvaa vanhan liiton, mutta liiton keskus on edelleen sama – uudessa liitossa kansa noudattaa Tooraa.

Seuraavaksi Skobac katsoo mitä Vanha testamentti sanoo Toorasta ja mitä Paavali sanoo ja huomaa, että näiden välillä on suuri ristiriita. Katsotaan täten, mitä Raamattu sanoo Toorasta:

“Ja nyt, Israel, mitä Herra, sinun Jumalasi, sinulta muuta vaatii, kuin että pelkäät Herraa, sinun Jumalaasi, että aina vaellat hänen teitänsä ja rakastat häntä, ja että palvelet Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, noudattaen Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä sinulle tänä päivänä annan, että menestyisit.” (5. Moos. 10:12-13)

Tässä Jumalan sana kertoo meille, että Israelin tulee alati vaeltaa Jumalan teitä noudattaen Jumalan käskyjä kaikesta sydämestä ja kaikesta sielusta – että menestyisit. Raamattu on lakihenkinen ja menestysteologinen kirja. Raamattu lupaa, että menestyy, jos noudattaa Jumalan käskyjä.

“Ja noudata Herran, Jumalasi, määräyksiä, niin että vaellat hänen teitänsä ja noudatat hänen säädöksiänsä, käskyjänsä, oikeuksiansa ja todistuksiansa, niinkuin on kirjoitettuna Mooseksen laissa, että menestyisit kaikessa, mitä teet, ja kaikkialla, minne käännyt” (1. Kun. 2:3)

“Ja sinä astuit alas Siinain vuorelle ja puhuit heille taivaasta ja annoit heille oikeat tuomiot ja totiset lait, hyvät säädökset ja käskyt.” (Neh. 9:13)

Raamattu tässä sanoo, että Mooseksen lait ovat totiset ja hyvät.

“Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!” (Ps. 1:1-2)

Raamatun ensimmäinen psalmi kutsuu autuaaksi miestä, joka noudattaa Jumalan lakia ja tutkistelee sitä päivin ja öin.

“Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka.” (Ps. 19:7-11)

Tässä suurenmoisessa psalmissa kuningas Daavid sanoo, että Jehovan Toora on täydellinen. Täydellinen! Miksi ihmeessä uudessa liitossa Jehovan täydellinen laki piti kumota? Tässä sanotaan, että Mooseksen lain käskyt ilahduttavat sydämen, ne ovat kalliimmat kuin kulta ja makeammat kuin hunaja. Mistä laista Daavid tässä puhuu? Tietenkin Mooseksen laista, kosta tuohon aikaan ei ollut mitään toista lakia. Hän sanoo, että Mooseksen lain noudattamisesta saa suuren palkan. Jälleen huomaamme, kuinka Raamattu opettaa menestysteologiaa. Jos tässä ei ollut tarpeeksi, lue psalmi 119, jossa psalmista 176 jakeen verran ylistää Jumalan pyhää, vanhurskasta, täydellistä, ikuista ja hyvää lakia. Huomaamme täten, että Vanha testamentti puhuu Mooseksen laista pelkästään positiiviseen sävyyn. Katsokaamme seuraavaksi, mitä Paavali sanoo Toorasta.

“Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: “Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu”” (Gal. 3:13)

Mikä on lain kirous? Että olet kirottu, jos et syö sikaa? Että olet kirottu, jos pyhität viikonen seitsemännen päivän, sapatinpäivän? Ei, lain kirous tarkoittaa sitä, että olet kirottu, jos et noudata koko Tooraa. Olet kirottu, jos rikot Tooran käskyjä. Tooran käskyjen rikkomisesta luvataan Raamatussa kirous, niiden noudattamisesta siunaus (5. Moos. 28). Mutta nyt uudessa liitossa Kristus on tullut kiroukseksi meidän edestämme. Emme enää ole lain alla, emme ole kirouksen alla, olemme vapaat, mutta emme uudessa liitossa armon alla edelleenkään saa tehdä syntiä ja rikkoa ainuttakaan Tooran pyhää, vanhurskasta ja hyvää käskyä (Room. 6:1,2,15; 7:12).

“ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.” (Kol. 2:14)

Mikä on tämä kirjoitus, jonka Jeesus naulitsi ristiin? Mooseksen laki? Miten Mooseksen laki oli meidän vastustajamme? Miten Mooseksen laki oli meitä vastaan? Jos Mooseksen laki on naulittu ristille, saako täten tappaa, varastaa ja tehdä huorin? On selvää kontekstista, että kirjoitus, joka oli meitä vastaan, on lista meidän hirvittävistä synneistämme. Meidän syntikirjamme on naulittu ristille, ei suinkaan Mooseksen lakia. Jos Mooseksen laki olisi naulittu ristille, tällöin ei olisi mitään lakia, joka tuomitsisi meidät, emmekä tarvitsisi mitään pelastusta Kristuksessa.

“Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?” (Gal. 4:9)

Skobac lainaa näitä jakeita ja on selvästi lukenut Lutheria, joka esittää, että köyhät ja heikot alkeisvoimat ovat tietenkin Mooseksen lain käskyt. Mutta mietitäänpä tarkkaan tätä jaetta. Tässä sanotaan, että kuinka te jälleen käännytte näiden puoleen? Galatalaiset eivät olleet juutalaisia, vaan he olivat pakanoita, kuten käy ilmi edellisestä jakeesta: “Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole.” (Gal. 4:8) Miten täten pakanataustaiset galatalaiset jälleen kääntyvät Mooseksen lain käskyjen puoleen? Se on täysin mahdotonta. On selvää, että heikot ja köyhät alkeisvoimat liittyvät pakanoiden pakanalliseen palvontamenoihin. Tässä sanotaan, että joiden orjiksi te taas tahdotte tulla. Missä kohtaa Raamattua Mooseksen lain käskyjä kuvataan orjuuden ikeeksi? Ei missään kohtaa. Galatalaiskirjeessä on monia Paavalille tyypillisiä vaikeita kohtia, joista kaikista olen kirjoittanut enemmän tässä.

“joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,” (2. Kor. 3:6-7)

Jälleen olemme tekemisissä Paavalin vaikeiden jakeiden kanssa. Mitä tarkoittaa, että kirjain kuollettaa? Että Raamatun lukeminen on turhaa, uudessa liitossa vaelletaan Hengen mukaan? Näin olen muutamilta kristityiltä kuullut, että uudessa liitossa seurataan Pyhän Hengen ääntä ja Raamatun lukeminen on turhaa. Mitä tarkoitaa, että kirjain kuolettaa? Jos luet Mooseksen laista, että älä tapa, älä varsta, älä tee huorin, tuo kirjain tappaa sinut? Jos luet, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, tuo käsky tappaa sinut? Tästä ei voi olla kyse, ottaen huomioon kaiken, mitä Paavali kirjoittaa. Voisiko olla, että kirjain kuolettaa, tarkoitaa, että jos sinä rikot Mooseksen lakia, silloin rangaistuksesi on kuolema? Jos taas noudatat Mooseksen lakia, se on koituva sinulle elämäksi?

“Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön – sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi – mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.” (Hepr. 7:18-19)

Pietarin mukaan Paavalin kirjeissä on yhtä jos toista vaikeatajuista, mutta hän unohtaa mainita, että niin on meille tuntemattoman Heprealaiskirjeen kirjoittajankin tuotoksessa. Tässä sanotaan, että entinen säädös kumotaan, mutta kuten olen osoittanut, Mooseksen laki on ikuinen ja muuttumaton. Jos todellakin Uudessa testamentissa sanotaan, että Mooseksen laki on kumottu, silloin Uusi testamentti on pahasti ristiriidassa Vanhan testamentin kanssa, eikä se täten voi olla Jumalan sanaa. Otetaanpa tässä konteksti huomioon. Pointti tässä luvussa on, että Jeesus voi toimia ylipappina, vaikka onkin Juudan heimosta, jonka heimon papeista Mooses ei puhunut sanaakaan, koska hän on ylipappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Siksi tässä sanotaan, että pappeudun muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. En täten usko, että tässä tarkoitetaan, että Mooseksen laki on nyt kumottu, vaan että Jeesukseen sovelletaan Melkisedekin, ei Aaronin, pappeuden säädöksiä.

Paavalin tuotannossaa on jakeita, joita Skobac ei siteeraa, ilmeisesti tarkoituksella. Katsotaan vielä, mitä Paavali itse sanoo Toorasta.

“Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.” (Room. 3:31)

Paavali tietää, samoin kuin Pietari, että hänen kirjeitään tullaan vääristelemään ja vääntämään kieroon. Siksi Paavali sanoo tässä suoraan, että emme tee lakia mitättömäksi uskon kautta, vaan me vahvistamme lain. Me vahvistamme lain! Voisiko asiaa enää sanoa suoremmin?

“Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.” (Room. 7:12)

Paavali tietää, että hänen kirjoituksiaan tullaan vääntelemään kieroon. Siksi hän sanoo tässä suoraan, että Toora on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Tämä on täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä Vanha testamentti sanoo Toorasta, että se on täydellinen, ikuinen ja makeampi kuin hunaja ja kalliimpi kuin kulta.

Skobac on tehnyt loistavan videon, ja olen hänelle siitä kiitollinen. Hän todistaa vahvasti Raamatun perusteella, että Toora on täydellinen ja ikuinen. Hän on aivan oikeassa esittäessään, että jos Uusi testamentti on ristiriidassa Vanhan testamentin kanssa, se ei voi olla Jumalan sanaa. Hän on oikeassa esittäessään, että Jeesus ei koskaan kumonnut Tooraa. Mutta hän on väärässä esittäessään, että Paavali olisi kumonnut Tooran. Paavali ei kumonnut Tooraa. Skobacin mukaan suurin syy siihen, miksi juutalaiset eivät usko Uuteen testamenttiin, on se, että Uudessa testamentissa kumotaan Toora. Mutta me tiedämme, että Uusi testamentti ei missään kohtaa kumoa Tooraa. Joten peite on poistettu juutalaisten silmiltä, nyt heille täytyy ainoastaan kertoa totuus – että Uusi testamentti ei kumoa Tooraa. Ja sitten koko Israel on pelastuva.