Heprean aakkosten salaisuus

Vuonna 2013 koin eräänlaisen hengellisen herätyksen ja kiinnostuin Raamatun alkukielistä. Silloin rupesin ahkerasti opiskelemaan hepreaa, käyttäen lähteinä eri nettisivustoja ja YouTube videoita. Netistä löytyy paljon materiaalia hepreaa opiskeleville, täysin ilmaiseksi. Eräs opettaja netissä kertoi heprean aakkosista, että niillä jokaisella on oma lukuarvo, ja että jokaisella aakkosella on tietty merkitys, ja että näitä kirjainten merkityksiä tulkiten avautuu jokaisen heprean sanan merkitys. Tämä kuulosti silloin minun korvaani täysin loogiselta, enkä osannut kyseenalaistaa tätä opetusta. Niinpä uskoin vakaasti, että aleph tarkoittaa härkää, onhan paleo hepreassa aleph selvästi härkä. Bet tarkoittaa taloa, mitä muutakaan, gimmel kamelia ja niin edespäin. Innoissani tilasin Frank. T. Seekinsin kirjan “Hebrew Word Pictures”, joka avasi näitä heprean aakkosten kautta paljastuvia Raamatun salaisuuksia. Jonkun verran tutustuin myös kabbalaan, jossa myös haettiin salattua tietoa Raamatusta heprean aakkosten kautta. Kabbalassa kirjainten merkitys tosin oli eri kuin tässä Frank. T. Seekinsin opissa. Muutamia kabbalistisia teoksia luin ja olin haltioissani, heprea todella on pyhä kieli ja salaisuudet avautuvat heprean aakkosten kautta!

Alku innostuksen jälkeen mielenkiintoni laantui ja heprean opiskelu jäi. Siinä meni pari vuotta kun koin seuraavan hengellisen herätyksen, ja aloin tutkimaan Tooraa ja sitä mitä Raamattu opettaa. Aluksi siis tutkin gematriaa, heprean aakkosten salaisuutta, kabbalaa, raamattukoodeja ja kaiken maailman humpuukia. Mikään näistä ei julistanut ylösnoussutta Kristusta. Se oli eksytystä, mieltälaajentavaa humpuukia, johon tuhlasin pari vuotta elämästäni. Sittemmin otin ohjenuorakseni, että yksin Raamattu saa olla meidän ylin auktoriteettimme. Kyseenalaistin monia aiemmin totuutena pitämiäni faktoja. Heprean aakkosten salaisuus kuihtui ja rapistui kasaan ja siitä ei jäänyt jäljelle yhtään mitään. Nyt luen Raamattua, enkä koita etsiä sieltä mitään salattua ja kätkettyä tietoa, joka avautuisi meille mystiikan keinoin. Vapauduin harhoistani.

Nyt hiljattain eräs ystävä esitteli sapattikokouksessa käsiinsä saamaansa kirjaa, Petri Pelkosen toimittamaa teosta nimeltä “Heprean aakkosten salaisuus”. Selailin kirjaa ja päättelin, että se on tismalleen samaa kauraa kuin Frank. T. Seekinsin teos “Hebrew Word Pictures”. En torunut ystävääni julkisesti, mutta selitin miksi tämä heprean aakkosten salaisuus on mielestäni harhaoppia hänelle yksityisesti. Facebookista löysin ryhmän “heprean aakkosten salaisuus” ja sinne sitten kiivauksissani hyökkäsin tätä ilmiötä vastaan, joka on minun mielestäni harhaoppia. Jouduin kuitenkin myöntämään, että en ole edes lukenut koko kirjaa. Niinpä lupasin tuossa ryhmässä palata asiaan luettuani tuon kirjan. Nyt olen sen lukenut ja tässä lupaamani lyhyt vastine siihen.

Petri Pelkonen esittää, että heprean aakkosten salaisuus julistaa Kristusta, ja hyvä niin. Hän sanoo, että mikään heprean aakkosten salaisuus ei saa nousta yli Raamatun, eikä saa olla vastoin Raamatun opetusta. Tämä on tietenkin hyvä asia. Tarkoitus siis on hyvä. Mutta mikä on totuus?

Pelkonen esittää, että Jumala loi maailman käyttäen heprean aakkosia. Mistä hän tietää tämän? Missä kohtaa Raamattua niin sanotaan? Juutalaisethan näin opettavat, mutta Paavali varoittaa meitä juutalaisten taruista, myyteistä ja legendoista, joita heille on runsaasti (Tit. 1:14). Juutalaisten mielestä heprea on pyhä kieli. Mutta missä kohtaa Raamattua sanotaan, että heprea on pyhä kieli? Jos heprea on pyhä kieli, miksi Uutta testamenttia ei kirjoitettu hepreaksi? Pelkonen esittää, että kertomuksessa Baabelin tornista Jumala sekoitti kielet, mutta ei sekoittanut heprean kieltä. Ihanko tosi, ja missä kohtaa Raamattua niin sanotaan? Raamattu sanoo, että Jumala sekoitti kielet, Raamattu ei sano sanallakaan, että Jumala ei sekoittanut heprean kieltä. Kyse on jälleen legendasta, jolle ei ole mitään todisteita. Nykyään olen sitä mieltä, että heprea ei ole pyhä kieli, heprea on vain yksi kieli muiden joukossa, jonka opiskelu kuitenkin kannattaa, sillä Vanha testamentti on kirjoitettu hepreaksi (ja osin arameaksi).

Pelkonen sanoo, että “Jokaisella kirjaimella on kuvallinen ja numeerinen vastine. Tämän lisäksi jokaisella kirjaimella on joukko muita symbolisia merkityksiä”. Kirjan mukana tulevassa liitteessä on taulukko näistä aakkosten symbolisista merkityksistä. Mutta missään kohtaa Pelkonen ei kerro, kuka nämä symboliset merkitykset on keksinyt ja milloin. Missä kohtaa kirjallisuutta ensimmäisen kerran esitetään, että aleph tarkoittaa voimaa, johtajaa, ensimmäistä, Jumalan ykseyttä, Jumalaa luojana, alkua ja Jumalaa? Tätä asiaa olen kysellyt facebookissa, saamatta vastausta. Joudun päättelemään, että tämä oppi on keksitty 60-luvulla, siis aivan hiljattain. Yksikään juutalainen historiallinen lähde ei tätä oppia tunne, kabbala, joka on keskiajalta, kyllä tutkii heprean aakkosten salaisuuksia, mutta heidän merkityksensä ovat aivan eri kuin tässä Pelkosen esittämässä metodissa. Joten kyse on varsin nuoresta opista. Missä kohtaa Raamattua sanotaan, että aleph tarkoittaa härkää, bet taloa, gimmel kamelia ja dalet ovea? Aivan, ei missään kohtaa. Jos heprean aakkosten kautta meille avautuu salaisuuksia Jumalan sanaan, miksi yksikään apostoleista ei Raamatussa opeta meille tätä oppia? Ja miksi Raamatussa ylipäänsä pitäisi olla salaisuuksia, jotka avautuvat ainoastaan mystiikan kautta?

Pelkonen avaa meille heprean sanan‬‬ “dama” salaisuuksia. Se kirjoitetaan dalet-mem-ayin. Aakkosten merkitykset ovat dalet: ovi, mem: vesi, ayin: silmä. Tässä Pelkonen johtaa sanalle merkityksen “vesi silmän ovesta”. Kirjainten järjestystä siis saa muuttaa täysin mielivaltaisesti merkityksiä johdettaessa. Myös on huomattava, että Pelkonen tässä valitsee jokaiselle kirjaimelle vain yhden merkityksen. Pelkosen laatiman taulukon mukaan dalet tarkoittaa: tie, astua sisään, ulottuvuudet, vastuu ja ovi. Mem tarkoittaa: neste, valtava, kaaos, kätketty ja paljastettu, Mooses ja Messias, vesi ja sinetöity. Ayin tarkoittaa: nähdä, tietää, kokea, näky ja ajatus. Näistä lukuisista eri merkityksistä siis Pelkonen valitsee täysin mielivaltaisesti haluamansa merkitykset ja sitten muuttaa kirjainten järjestystä ja mielikuvitusta käyttäen johtaa sanalle jonkin tietyn merkityksen. On huomattava, että tässä tapauksessa saisimme eri merkityksiä yhteensä 225 kappaletta. Niistä sitten vain valitsemaan sopivat, mikä nyt tuntuu hyvältä. Tässä on tämän heprean aakkosten salaisuuden suurin ongelma, koska jokaisella kirjaimella on lukuisia eri merkityksiä, sanoja tulkitessa voi valita täysin mielivaltaisesti eri merkityksiä ja päätyä aivan mihin lopputulokseen haluaa. Myös Pelkonen itse myöntää tämän ongelman kirjassaan, mutta esittää, että Raamattu muka jotenkin johdattaa meidät oikeaan lopputulokseen. Hän sanoo, että “Jumala on ohjannut minua Henkensä kautta löytämään sanoille merkityksiä.” Jos joku sanoo Pyhän Hengen johdattaneen häntä, en käy pilkkaamaan Pyhää Henkeä. Tällä metodilla saadaan kuitenkin jokainen sana tarkoittamaan aivan mitä halutaan. Toinen suuri ongelma on se, josta jo mainitsin, että kukaan ei tiedä, mistä nämä merkitykset eri kirjaimille ovat lähtöisin. Raamattu ei tätä metodia tunne.

Pelkonen esittää, että aleph koostuu vavista ja kahdesta yodista, joiden lukuarvo on 26, siis sama kuin Jumalan nimellä, YHWH. Näin siis aleph tarkoittaa Jumalaa. Se kuulemma viittaa myös Kristukseen, koska tässä on kaksi yodia, eli kaksi kättä, ja yksi naula. Miten yksi naula riittää kuvaamaan Kristusta, ristiinnaulittiinko Kristus yhdellä naulalla? Myöhemmin Pelkonen sanoo, että Jeesus ristiinnaulittiin kolmella naulalla, joiden lukuarvo mukamas on 666, Jeesukseen siis lyötiin pedonmerkki. Vaan kun kolmen vavin eli naulan lukuarvo on 18, ei 666. Tässä siis näemme, että tällä metodilla kaikki on sallittua, välillä merkityksiä haetaan modernin heprean aakkosista, välillä paleo hepreasta ja välillä gematriasta.

Pelkonen myös esittää, että aleph olisi Raamatun ensimmäinen kirjain, koska Raamatun ensimmäinen jae on numeroitu alpehilla. No näin on nykyhepreassa, mutta alkuperäisissä käsikirjoituksissa ei ollut mitään jaenumeroita, joten Raamatun ensimmäinen kirjain on bet, ei aleph.

Varsin erikoista on, että Pelkonen viittaa ohimennen jakeeseen 1. Joh. 5:7, joka Biblian käännöksessä ja KJV:ssä selvästi todistaa kolmiyhteisestä Jumalasta:

“Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat:”

Tämä on varsin erikoista, koska uudemmissa käännöksissä puhutaan hengestä, vedestä ja verestä. Alkukielessä ja luotettavimmissa käsikirjoituksissa ei ole sanaakaan Isästä, Sanasta ja Pyhästä Hengestä, ja luulisi jokaisen tietävän tämän asian. Ei liity itse heprean aakkosten salaisuuteen, mutta tuon sen esiin, koska sattui niin pahasti korvaani.

Vielä yksi esimerkki Pelkosen käyttämästä metodista. Hän esittää, että heprean isää tarkoittava sana, av, koostuu alephista ja betistä. Alephille Pelkonen tässä valitsee monista eri vaihtoehdoista merkityksen vahva, ja betille merkityksen talo. Näin siis tämä isää tarkoittava sana tarkoittaa talon vahvaa, jollainen tietenkin jokainen isä on. Kaunis tarina ja koskettava selitys, mutta aivan yhtä hyvin tämä sana voisi Pelkosen taulukon mukaan tarkoittaa Jumalan temppeliä, ensimmäistä perhettä, talouden johtajaa, Jumalan luomista jne. Ja jos av tarkoittaa talon vahvaa, mitä tarkoittaa heprean sana ba, bet-aleph, joka tarkoittaa saapumista? Onko se härkä joka lähtee talosta?

Korostan vielä, että luettuani tämän kirjan en törmännyt yhteenkään sanan merkitykseen, joka olisi ollut pahasti ristiriidassa Raamatun sanan kanssa. Tämä siksi, että Pelkonen itse on valinnut merkitykset, jotka ovat linjassa Jumalan sanan kanssa. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta mitä tapahtuu, kun innokkaat kristityt lähtevät omille tutkimusretkilleen tämän metodin kanssa? Kuinka paljon harhaoppia he tulevat tuottamaan?

Otan tässä yhden esimerkin, joka osoittaa, että tämä metodi ei toimi. Jos kerran jokaisella heprean aakkosella on tietty symbolinen merkitys, kuten Pelkonen väittää, silloin jokaisen heprean sanan merkityksen tulisi olla johdettavissa tällä metodilla suoraan heprean aakkosten merkitysten kautta. Yksi esimerkki riittää romuttamaan tämän metodin. Otetaan Jeesuksen nimi hepreaksi, yod-shin-vav-ayin. Se tarkoittaisi siis käsi, hammas, naula, silmä. Johda siitä sitten jokin tarina. Tarkoittaako se kättä, joka tuhoaa naulalla silmän? Voit ottaa minkä tahansa heprean sanan ja itse todentaa, että suurimmaksi osaksi tämä metodi tuottaa täyttä hölynpölyä.

Vielä yksi pieni huomio, Pelkonen kirjoittaa ohimennen, että Jeesus on täyttänyt lain puolestamme. Minua kiinnostaisi tietää, missä kohtaa Raamattua sanotaan, että Jeesus on täyttänyt lain puolestamme? Luku ja jae kiitos.

En käy tässä systemaattisesti läpi jokaista aakkosta ja jokaista sanaa, jonka Pelkonen esittelee. Ne kaikki noudattavat samaa kaavaa, valitaan kullekin kirjaimelle sopiva merkitys, sitten johdetaan niistä jokin tarina mielikuvitusta käyttäen. Yksikään Pelkosen esittämistä merkityksistä ei minun nähdäkseni sodi Raamatun sanaa vastaan. Mikä on tietenkin hyvä asia. Pelkonen on itse valinnut merkitykset niin, että ne ovat sopusoinnussa Raamatun kanssa. Mutta ongelma on siinä, että Pelkonen tässä antaa työkalut lukijoille itse lähteä tutkimusretkelle heprean aakkosten salaisuuteen, ja sitten johtaa mitä harhaoppia tahansa. Kyse on siis vaarallisesta työkalusta.

Tämän enempää minulla ei ole tästä aiheesta sanottavaa. Niille, jotka ovat hurahtaneet tähän heprean aakkosten salaisuuteen, haluaisin painottaa seuraavia asioita. Missä määritellään heprean aakkosten merkitys? Kuka ne on keksinyt ja milloin? Kuinka paljon voimme luottaa paleo hepreaan? Tarvitsemmeko me tätä metodia todistamaan meille Kristuksesta, vai riittääkö meille Raamatun selvä sana? Rauhaa teille kaikille, minä en aio vängätä ja kiistellä tästä aiheesta enempää, olen sanottavani sanonut, ja toivon, että tämä avaisi edes jonkun silmät. Opiskelkaa ahkerasti mieluummin heprean kielioppia, se on hyödyllistä Raamatun tutkimisessa, heprean aakkosten salaisuus ei ole. Shalom!

Päivitys: koodasin kätevän heprean aakkosten salaisuus generaattorin. Sen avulla voit tutkia, kuinka lukuisia eri merkityksiä tämä metodi tuottaa kullekin sanalle.