Eitan Bar, Messias ja rabbien opetukset

Eitan Bar teoksessaan Messias ja rabbien opetukset todistelee juutalaisten lähteiden pohjalta, että Jeesus on Messias, eikä ainoastaan Messias, vaan itse tosi Jumala. Hän kritisoi kovalla kädellä modernia rabbinistista juutalaisuutta, joka perustuu hänen mukaansa ihmiskäskyihin ja fariseusten perinnäissääntöihin, joka on uskonnollinen järjestelmä, jonka ainoa tarkoitus on ylläpitää rabbien arvovaltaa ja auktoriteettia. Kirja on viihdyttävää luettavaa, mutta siinä on muutamia ongelmia, joita käyn tässä läpi.

Kirjansa ensimmäisessä luvussa Bar kirjoittaa, että Danielin kirjan luvussa 7, Jesajan kirjan luvussa 9 ja Sakarjan kirjan luvussa 12 Messias kuvataan olevan Jumala ruumiillistuneena ihmiseksi. Hän sanoo, että samaa sanoo Zohar, joka on kirjoitettu satoja vuosia Jeesuksen jälkeen, kuvaillessaan Metatronia. Minua kiinnostaisi tietää, missä kohtaa näissä jakeissa kerrotaan Jumalasta, joka syntyy ihmiseksi, kärsii, kuolee ja nousee ylös kuolleista kolmantena päivänä? Bar ei täsmennä. Pidän lisäksi hyvin outona sitä, että todisteita pitää hakea juutalaisesta Zoharista, kabbalistisesta teoksesta, joka on kirjoitettu 1200-luvulla. Eikö todisteet Messiaasta pitäisi hakea juutalaisesta ajattelusta ajalta ennen Jeesusta?

Luvussa 3 Bar lainaa Sakarjan ennustusta Messiaasta Sak. 12:10 “Tässä Jumala puhuu. Jumala on se, joka vuodattaa Henkensä. Jumalaan Israelin kansa katsoo, ja Jumalan Israelin kansa on lävistänyt!” Bar ei ota huomioon juutalaisia käännöksiä, joiden mukaan kansa katsoo Jumalalaan lävistäessään Messiaan, näissä käännöksissä ei sanota, että he lävistävät Jumalan. Myöskään hän ei ota huomioon, miksi Johanneksen mukaan jae kuuluu “He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet”? Olen tästä jakeesta kirjoittanut kattavasti tässä.

Jakeesta Miika 5:2 Bar kirjoitaa “Tämä tarkoittaa, että Messias on aina ollut. Hän on ikuinen. Hän on Jumala.” Jeesus on toki koko luomakunnan esikoinen (Kol. 1:15), täten ensimmäinen luotu olento, täten häntä voidaan kutsua iankaikkiseksi, mutta ei aivan kirjaimellisesti. Missään kohtaa Raamattua ei sanota, että Messias on ollut olemassa ennen maailman luomista, eikä niin sanota tässäkään. Bar on hylännyt juutalaisuuden ja uskonut kaikki kirkon valheet ja kääntynyt kristityksi, mikä on todella surullista. Mikään ei vieroita juutalaisia enemmän pois Messiaasta kuin kristittyjen todistelut siitä, että hän on itse Jehova.

“Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.” (Jes. 43:11)

“Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.” (Jes. 45:21)

“Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi, hamasta Egyptin maasta lähtien; muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta auttajaa kuin minä.” (Hoos. 13:4)

Bar kommentoi “Jumala siis yksin voi pelastaa. Jos pelastus on Messiaan tarkoitus, joko tässä on ristiriita tai sitten Messias todellakin on itse Jumala, Pelastaja.” Ei välttämättä. Jumala pelastaa, lähettämällä Poikansa. Jos luemme tarkkaan mitä tässä sanotaan, niin Jumala on ainoa pelastaja, mikä on hieman harhaanjohtavaa, jos todellisuudessa myös Jeesus on pelastaja. Barin ja muiden kristittyjen ratkaisu tähän ongelmaan on tietenkin, että koska Jumala on kolmiyhteinen ja Jeesus on itse Jumala, niin kaikki Vanhan testamentin kohdat, joissa puhutaan Jumalasta, voidaan tulkita tarkoittavan myös Messiasta.

Luvussa 15 Bar käsittelee joitakin rabbien vastaväitteitä Jeesukselle. Jeesuksen ristiriitaiset sukuluettelot nostetaan esiin. Bar kirjoittaa “Matteus esittää Jeesuksen isän syntyperän, kun taas Luukas esittää Jeesuksen äidin sukupuun – ne ovat kaksi eri sukupuuta eivätkä yksi.” Millä perusteella Bar väittää, että Luukas antaa Marian sukupuun, kun kerran Luukas puhuu Joosefista, jonka isä on Eeli ja sitten annetaan selvästi Joosefin sukupuu? Barin vastaus tähän ongelmaan ei tyydytä. Olen sukuluetteloista kirjoittanut enemmän ja tarjoan oman ratkaisuni tähän ristiriitaan tässä kirjoituksessa.

Luvussa 29 Bar vesittää sanomansa ja esittää, että Jeesus ja hänen opetuslapsensa osoittivat aina Israelin Jumalaan – Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan – ja käskivät palvella yksin häntä. Nyt hän unohtaa kokonaan, että Jeesus on itse Jumala, jota tulee tietenkin palvoa, jos kerran hän on Jumala – täten kristityt palvovat Jehovan lisäksi Jeesusta, täten toista Jumalaa.

Kirjansa luvussa 30 Bar todistelee Zoharin pohjalta, että Jumala on kolmiyhteinen ja kiistää, että kristityt uskoisivat kolmeen Jumalaan. Hän siteeraa Shemaa 5. Moos. 6:4, jossa Jumalan nimi esiintyy kolme kertaa jakeessa, joka sanoo Jumalan olevan yksi, ja tämä hänen mielestään todistaa, että Jumala on kolme. Mutta hetkinen, eikö hän juuri aiemmin kiistänyt, että kristityt palvoisivat kolmea Jumalaa? Joten miten on, onko Jumala yksi, vai onko hän kolme?

Ensin Bar todistelee, että Jeesus kehotti aina palvomaan yhtä ja ainoaa Jumalaa Jehovaa, sitten hän esittää, että Jumala on kolmiyhteinen, ja että Jeesus on itse Jumala, eikä itse näe tässä mitään ristiriitaa.

Luvussa 41 Bar hyökkää Mooseksen lakia vastaan.

“Mooseksen lain käskyt olivat väliaikainen mittari, vahva kompromissi Jumalan ihanteellisen mittapuun ja paljon alemman moraalitason välillä… Siis nämä käskyt, nämä Mooseksen lait nimenomaan eivät olleet Jumalan ihanne, eivät hänen moraalin tasonsa, vaan ainoastaan ensimmäinen askel, jolla hän veti Israelin kansa ylös moraalisuosta, jossa se siinä ympäristössä eli.”

“Mooseksen laki ei voi muuttaa ihmissydäntä, eikä se koskaan ole ollut sen tarkoituskaan.”

Bar väittää, että Mooseksen laki oli väliaikainen. Raamatun selvä todistus on, että Mooseksen laki on ikuinen:

“Hänen kättensä teot ovat totiset ja oikeat; luotettavat ovat kaikki hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti; ne ovat tehdyt totuudessa ja oikeudessa.” (Ps. 111:7,8)

“Jo aikoja minä olen tiennyt sinun todistuksistasi, että sinä olet ne perustanut iäti pysyviksi.” (Ps. 119:152)

“Minä en riko liittoani enkä muuta sitä, mikä on huuliltani lähtenyt.” (Ps.89:34)

“Sinun sanasi on kokonaan totuus, ja kaikki sinun vanhurskaat päätöksesi pysyvät ikuisesti.”
(Ps. 119:160)

“Mutta Herran päätökset pysyvät iäti, hänen ajatuksensa polvesta polveen.” (Ps. 33:11)

“Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa.” (Ps. 119:89)

“Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.” (Jes. 40:8)

Jeesus itse sanoo vuorisaarnassa:

“Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.” (Mt. 5:18)

Miten on mahdollista, että juutalainen Bar pitää Mooseksen lakia väliaikaisena? Hän on luopunut juutalaisuudesta ja on kääntynyt kristityksi ja uskoo kaikki kirkon valheet.

Bar väittää, että Mooseksen laki ei ollut Jumalan ihanne. Miksi ihmeessä Jumala olisi antanut väliaikaisen lain, kompromissin, joka ei ollut täydellinen? Eikö kaikkivaltias Jumala olisi voinut antaa täydellisen lain yhdellä kerralla? Juuri niin hän tekikin. Kuningas Daavid psalmissa 19 sanoo, että Jehovan Toora, eli Mooseksen laki, on täydellinen (Ps. 19:8). Raamattu siis todistaa, että Toora on täydellinen, täten Bar on pahasti väärässä.

Bar esittää, että Mooseksen laki ei voi muuttaa ihmissydäntä. Tässäkin hän on pahasti väärässä. Psalmissa 19 sanotaan:

“Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen.” (Ps. 19:7-8)

Tässä sanotaan, että Mooseksen laki voi tehdä tyhmästä viisaan, tässä sanotaan, että Mooseksen laki ilahuttaa sydämen. Mooseksen laki täten voi Raamatun mukaan muuttaa ihmistä, ja parempaan suuntaan. Koko psalmi 119, Raamatun pisin luku, on yhtä iloon puhkeamista ja ylistystä Mooseksen lain mahtavuudesta, kyvystä valaista silmät, puhdistaa sydän ja johdattaa vanhurskaaseen ja oikeaan, Jumalaa miellyttävään elämään. On todella surullista, että Bar käännyttyään kristityksi on luopunut juutalaisuudesta ja nyt hyökkää Tooraa, Jumalan pyhää lakia vastaan.

Kaiken kaikkiaan Bar toki pystyy näyttämään, että Jeesus olisi Messias, mutta valitettavasti hän pitää Jeesusta Jumalana ja Tooraa kumottuna, väliaikaisena lakina. Toki hän ansiokkaasti osoittaa, kuinka pimeää moderni kabbalistinen juutalaisuus on, mutta tässä tapauksessa hän on itse kääntynyt yhdestä hullutuksesta toiseen. Joten annan tälle kirjalle yhden pisteen viidestä.

Heprean aakkosten salaisuus

Vuonna 2013 koin eräänlaisen hengellisen herätyksen ja kiinnostuin Raamatun alkukielistä. Silloin rupesin ahkerasti opiskelemaan hepreaa, käyttäen lähteinä eri nettisivustoja ja YouTube videoita. Netistä löytyy paljon materiaalia hepreaa opiskeleville, täysin ilmaiseksi. Eräs opettaja netissä kertoi heprean aakkosista, että niillä jokaisella on oma lukuarvo, ja että jokaisella aakkosella on tietty merkitys, ja että näitä kirjainten merkityksiä tulkiten avautuu jokaisen heprean sanan merkitys. Tämä kuulosti silloin minun korvaani täysin loogiselta, enkä osannut kyseenalaistaa tätä opetusta. Niinpä uskoin vakaasti, että aleph tarkoittaa härkää, onhan paleo hepreassa aleph selvästi härkä. Bet tarkoittaa taloa, mitä muutakaan, gimmel kamelia ja niin edespäin. Innoissani tilasin Frank. T. Seekinsin kirjan “Hebrew Word Pictures”, joka avasi näitä heprean aakkosten kautta paljastuvia Raamatun salaisuuksia. Jonkun verran tutustuin myös kabbalaan, jossa myös haettiin salattua tietoa Raamatusta heprean aakkosten kautta. Kabbalassa kirjainten merkitys tosin oli eri kuin tässä Frank. T. Seekinsin opissa. Muutamia kabbalistisia teoksia luin ja olin haltioissani, heprea todella on pyhä kieli ja salaisuudet avautuvat heprean aakkosten kautta!

Alku innostuksen jälkeen mielenkiintoni laantui ja heprean opiskelu jäi. Siinä meni pari vuotta kun koin seuraavan hengellisen herätyksen, ja aloin tutkimaan Tooraa ja sitä mitä Raamattu opettaa. Aluksi siis tutkin gematriaa, heprean aakkosten salaisuutta, kabbalaa, raamattukoodeja ja kaiken maailman humpuukia. Mikään näistä ei julistanut ylösnoussutta Kristusta. Se oli eksytystä, mieltälaajentavaa humpuukia, johon tuhlasin pari vuotta elämästäni. Sittemmin otin ohjenuorakseni, että yksin Raamattu saa olla meidän ylin auktoriteettimme. Kyseenalaistin monia aiemmin totuutena pitämiäni faktoja. Heprean aakkosten salaisuus kuihtui ja rapistui kasaan ja siitä ei jäänyt jäljelle yhtään mitään. Nyt luen Raamattua, enkä koita etsiä sieltä mitään salattua ja kätkettyä tietoa, joka avautuisi meille mystiikan keinoin. Vapauduin harhoistani.

Nyt hiljattain eräs ystävä esitteli sapattikokouksessa käsiinsä saamaansa kirjaa, Petri Pelkosen toimittamaa teosta nimeltä “Heprean aakkosten salaisuus”. Selailin kirjaa ja päättelin, että se on tismalleen samaa kauraa kuin Frank. T. Seekinsin teos “Hebrew Word Pictures”. En torunut ystävääni julkisesti, mutta selitin miksi tämä heprean aakkosten salaisuus on mielestäni harhaoppia hänelle yksityisesti. Facebookista löysin ryhmän “heprean aakkosten salaisuus” ja sinne sitten kiivauksissani hyökkäsin tätä ilmiötä vastaan, joka on minun mielestäni harhaoppia. Jouduin kuitenkin myöntämään, että en ole edes lukenut koko kirjaa. Niinpä lupasin tuossa ryhmässä palata asiaan luettuani tuon kirjan. Nyt olen sen lukenut ja tässä lupaamani lyhyt vastine siihen.

Petri Pelkonen esittää, että heprean aakkosten salaisuus julistaa Kristusta, ja hyvä niin. Hän sanoo, että mikään heprean aakkosten salaisuus ei saa nousta yli Raamatun, eikä saa olla vastoin Raamatun opetusta. Tämä on tietenkin hyvä asia. Tarkoitus siis on hyvä. Mutta mikä on totuus?

Pelkonen esittää, että Jumala loi maailman käyttäen heprean aakkosia. Mistä hän tietää tämän? Missä kohtaa Raamattua niin sanotaan? Juutalaisethan näin opettavat, mutta Paavali varoittaa meitä juutalaisten taruista, myyteistä ja legendoista, joita heille on runsaasti (Tit. 1:14). Juutalaisten mielestä heprea on pyhä kieli. Mutta missä kohtaa Raamattua sanotaan, että heprea on pyhä kieli? Jos heprea on pyhä kieli, miksi Uutta testamenttia ei kirjoitettu hepreaksi? Pelkonen esittää, että kertomuksessa Baabelin tornista Jumala sekoitti kielet, mutta ei sekoittanut heprean kieltä. Ihanko tosi, ja missä kohtaa Raamattua niin sanotaan? Raamattu sanoo, että Jumala sekoitti kielet, Raamattu ei sano sanallakaan, että Jumala ei sekoittanut heprean kieltä. Kyse on jälleen legendasta, jolle ei ole mitään todisteita. Nykyään olen sitä mieltä, että heprea ei ole pyhä kieli, heprea on vain yksi kieli muiden joukossa, jonka opiskelu kuitenkin kannattaa, sillä Vanha testamentti on kirjoitettu hepreaksi (ja osin arameaksi).

Pelkonen sanoo, että “Jokaisella kirjaimella on kuvallinen ja numeerinen vastine. Tämän lisäksi jokaisella kirjaimella on joukko muita symbolisia merkityksiä”. Kirjan mukana tulevassa liitteessä on taulukko näistä aakkosten symbolisista merkityksistä. Mutta missään kohtaa Pelkonen ei kerro, kuka nämä symboliset merkitykset on keksinyt ja milloin. Missä kohtaa kirjallisuutta ensimmäisen kerran esitetään, että aleph tarkoittaa voimaa, johtajaa, ensimmäistä, Jumalan ykseyttä, Jumalaa luojana, alkua ja Jumalaa? Tätä asiaa olen kysellyt facebookissa, saamatta vastausta. Joudun päättelemään, että tämä oppi on keksitty 60-luvulla, siis aivan hiljattain. Yksikään juutalainen historiallinen lähde ei tätä oppia tunne, kabbala, joka on keskiajalta, kyllä tutkii heprean aakkosten salaisuuksia, mutta heidän merkityksensä ovat aivan eri kuin tässä Pelkosen esittämässä metodissa. Joten kyse on varsin nuoresta opista. Missä kohtaa Raamattua sanotaan, että aleph tarkoittaa härkää, bet taloa, gimmel kamelia ja dalet ovea? Aivan, ei missään kohtaa. Jos heprean aakkosten kautta meille avautuu salaisuuksia Jumalan sanaan, miksi yksikään apostoleista ei Raamatussa opeta meille tätä oppia? Ja miksi Raamatussa ylipäänsä pitäisi olla salaisuuksia, jotka avautuvat ainoastaan mystiikan kautta?

Pelkonen avaa meille heprean sanan‬‬ “dama” salaisuuksia. Se kirjoitetaan dalet-mem-ayin. Aakkosten merkitykset ovat dalet: ovi, mem: vesi, ayin: silmä. Tässä Pelkonen johtaa sanalle merkityksen “vesi silmän ovesta”. Kirjainten järjestystä siis saa muuttaa täysin mielivaltaisesti merkityksiä johdettaessa. Myös on huomattava, että Pelkonen tässä valitsee jokaiselle kirjaimelle vain yhden merkityksen. Pelkosen laatiman taulukon mukaan dalet tarkoittaa: tie, astua sisään, ulottuvuudet, vastuu ja ovi. Mem tarkoittaa: neste, valtava, kaaos, kätketty ja paljastettu, Mooses ja Messias, vesi ja sinetöity. Ayin tarkoittaa: nähdä, tietää, kokea, näky ja ajatus. Näistä lukuisista eri merkityksistä siis Pelkonen valitsee täysin mielivaltaisesti haluamansa merkitykset ja sitten muuttaa kirjainten järjestystä ja mielikuvitusta käyttäen johtaa sanalle jonkin tietyn merkityksen. On huomattava, että tässä tapauksessa saisimme eri merkityksiä yhteensä 225 kappaletta. Niistä sitten vain valitsemaan sopivat, mikä nyt tuntuu hyvältä. Tässä on tämän heprean aakkosten salaisuuden suurin ongelma, koska jokaisella kirjaimella on lukuisia eri merkityksiä, sanoja tulkitessa voi valita täysin mielivaltaisesti eri merkityksiä ja päätyä aivan mihin lopputulokseen haluaa. Myös Pelkonen itse myöntää tämän ongelman kirjassaan, mutta esittää, että Raamattu muka jotenkin johdattaa meidät oikeaan lopputulokseen. Hän sanoo, että “Jumala on ohjannut minua Henkensä kautta löytämään sanoille merkityksiä.” Jos joku sanoo Pyhän Hengen johdattaneen häntä, en käy pilkkaamaan Pyhää Henkeä. Tällä metodilla saadaan kuitenkin jokainen sana tarkoittamaan aivan mitä halutaan. Toinen suuri ongelma on se, josta jo mainitsin, että kukaan ei tiedä, mistä nämä merkitykset eri kirjaimille ovat lähtöisin. Raamattu ei tätä metodia tunne.

Pelkonen esittää, että aleph koostuu vavista ja kahdesta yodista, joiden lukuarvo on 26, siis sama kuin Jumalan nimellä, YHWH. Näin siis aleph tarkoittaa Jumalaa. Se kuulemma viittaa myös Kristukseen, koska tässä on kaksi yodia, eli kaksi kättä, ja yksi naula. Miten yksi naula riittää kuvaamaan Kristusta, ristiinnaulittiinko Kristus yhdellä naulalla? Myöhemmin Pelkonen sanoo, että Jeesus ristiinnaulittiin kolmella naulalla, joiden lukuarvo mukamas on 666, Jeesukseen siis lyötiin pedonmerkki. Vaan kun kolmen vavin eli naulan lukuarvo on 18, ei 666. Tässä siis näemme, että tällä metodilla kaikki on sallittua, välillä merkityksiä haetaan modernin heprean aakkosista, välillä paleo hepreasta ja välillä gematriasta.

Pelkonen myös esittää, että aleph olisi Raamatun ensimmäinen kirjain, koska Raamatun ensimmäinen jae on numeroitu alpehilla. No näin on nykyhepreassa, mutta alkuperäisissä käsikirjoituksissa ei ollut mitään jaenumeroita, joten Raamatun ensimmäinen kirjain on bet, ei aleph.

Varsin erikoista on, että Pelkonen viittaa ohimennen jakeeseen 1. Joh. 5:7, joka Biblian käännöksessä ja KJV:ssä selvästi todistaa kolmiyhteisestä Jumalasta:

“Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat:”

Tämä on varsin erikoista, koska uudemmissa käännöksissä puhutaan hengestä, vedestä ja verestä. Alkukielessä ja luotettavimmissa käsikirjoituksissa ei ole sanaakaan Isästä, Sanasta ja Pyhästä Hengestä, ja luulisi jokaisen tietävän tämän asian. Ei liity itse heprean aakkosten salaisuuteen, mutta tuon sen esiin, koska sattui niin pahasti korvaani.

Vielä yksi esimerkki Pelkosen käyttämästä metodista. Hän esittää, että heprean isää tarkoittava sana, av, koostuu alephista ja betistä. Alephille Pelkonen tässä valitsee monista eri vaihtoehdoista merkityksen vahva, ja betille merkityksen talo. Näin siis tämä isää tarkoittava sana tarkoittaa talon vahvaa, jollainen tietenkin jokainen isä on. Kaunis tarina ja koskettava selitys, mutta aivan yhtä hyvin tämä sana voisi Pelkosen taulukon mukaan tarkoittaa Jumalan temppeliä, ensimmäistä perhettä, talouden johtajaa, Jumalan luomista jne. Ja jos av tarkoittaa talon vahvaa, mitä tarkoittaa heprean sana ba, bet-aleph, joka tarkoittaa saapumista? Onko se härkä joka lähtee talosta?

Korostan vielä, että luettuani tämän kirjan en törmännyt yhteenkään sanan merkitykseen, joka olisi ollut pahasti ristiriidassa Raamatun sanan kanssa. Tämä siksi, että Pelkonen itse on valinnut merkitykset, jotka ovat linjassa Jumalan sanan kanssa. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta mitä tapahtuu, kun innokkaat kristityt lähtevät omille tutkimusretkilleen tämän metodin kanssa? Kuinka paljon harhaoppia he tulevat tuottamaan?

Otan tässä yhden esimerkin, joka osoittaa, että tämä metodi ei toimi. Jos kerran jokaisella heprean aakkosella on tietty symbolinen merkitys, kuten Pelkonen väittää, silloin jokaisen heprean sanan merkityksen tulisi olla johdettavissa tällä metodilla suoraan heprean aakkosten merkitysten kautta. Yksi esimerkki riittää romuttamaan tämän metodin. Otetaan Jeesuksen nimi hepreaksi, yod-shin-vav-ayin. Se tarkoittaisi siis käsi, hammas, naula, silmä. Johda siitä sitten jokin tarina. Tarkoittaako se kättä, joka tuhoaa naulalla silmän? Voit ottaa minkä tahansa heprean sanan ja itse todentaa, että suurimmaksi osaksi tämä metodi tuottaa täyttä hölynpölyä.

Vielä yksi pieni huomio, Pelkonen kirjoittaa ohimennen, että Jeesus on täyttänyt lain puolestamme. Minua kiinnostaisi tietää, missä kohtaa Raamattua sanotaan, että Jeesus on täyttänyt lain puolestamme? Luku ja jae kiitos.

En käy tässä systemaattisesti läpi jokaista aakkosta ja jokaista sanaa, jonka Pelkonen esittelee. Ne kaikki noudattavat samaa kaavaa, valitaan kullekin kirjaimelle sopiva merkitys, sitten johdetaan niistä jokin tarina mielikuvitusta käyttäen. Yksikään Pelkosen esittämistä merkityksistä ei minun nähdäkseni sodi Raamatun sanaa vastaan. Mikä on tietenkin hyvä asia. Pelkonen on itse valinnut merkitykset niin, että ne ovat sopusoinnussa Raamatun kanssa. Mutta ongelma on siinä, että Pelkonen tässä antaa työkalut lukijoille itse lähteä tutkimusretkelle heprean aakkosten salaisuuteen, ja sitten johtaa mitä harhaoppia tahansa. Kyse on siis vaarallisesta työkalusta.

Tämän enempää minulla ei ole tästä aiheesta sanottavaa. Niille, jotka ovat hurahtaneet tähän heprean aakkosten salaisuuteen, haluaisin painottaa seuraavia asioita. Missä määritellään heprean aakkosten merkitys? Kuka ne on keksinyt ja milloin? Kuinka paljon voimme luottaa paleo hepreaan? Tarvitsemmeko me tätä metodia todistamaan meille Kristuksesta, vai riittääkö meille Raamatun selvä sana? Rauhaa teille kaikille, minä en aio vängätä ja kiistellä tästä aiheesta enempää, olen sanottavani sanonut, ja toivon, että tämä avaisi edes jonkun silmät. Opiskelkaa ahkerasti mieluummin heprean kielioppia, se on hyödyllistä Raamatun tutkimisessa, heprean aakkosten salaisuus ei ole. Shalom!

Päivitys: koodasin kätevän heprean aakkosten salaisuus generaattorin. Sen avulla voit tutkia, kuinka lukuisia eri merkityksiä tämä metodi tuottaa kullekin sanalle.