Kristus on täyttänyt lain

Eero Junkkaala kirjoittaa kirjassaan Esseitä Vanhan testamentin vaikeista kohdista:

Erityisesti uhreja, sapattia ja ruokasäädöksiä koskevissa luvuissa nähdään, kuinka Uusi testamentti antaa Vanhalle aivan uuden merkityksen. Jeesus täytti itsessään Mooseksen lain säädökset, meidän ei tarvitse niitä enää täyttää. Vanha on siis voimassa, mutta ei velvoita meitä, koska Kristus on sen täyttänyt.

Juutalaisia tällainen lakivastaisuus, suoraan sanottuna antinomismi, kummastuttaa. Juutalaisille laki on evankeliumi. Laki ei ole raskas taakka, eikä sitä ole vaikea noudattaa:

Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: ‘Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?’ Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: ‘Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?’ (5. Moos 30:11-13)

Kirjoitusten mukaan laki on ikuinen säädös, johon ei saa lisätä mitään, eikä siitä saa ottaa mitään pois:

Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan. (5. Moos 4:2)

Raamatun viimeinen sivu ennen Uutta testamenttia muistuttaa meitä:

Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, säädökset ja oikeudet, jotka annoin hänen kauttaan Hoorebilla koko Israelille (Mal 3:22)

 Vanhan testamentin profetiat uudesta liitosta kuvaavat liittoa, jossa laki on edelleen voimassa:
Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. (‭‭Jer ‭31:33‬)
Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun lakieni mukaan ja noudattavat minun säädöksiäni ja toimivat niiden mukaan ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. (Hes ‭11:19-20‬)

Jeesus sanoo suoraan, että hän ei ole tullut kumoamaan lakia:

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. (Mt 5:17-19)

Johanneksen mukaan meidän tulee pitää käskyt ja vaeltaa kuten Jeesus vaelsi:

Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo: “Minä tunnen hänet”, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi. (‭‭1. Joh 2:3-6‬)
 Miten Jeesus vaelsi? Hän ei rikkonut ainuttakaan lain käskyä. Meiltä odotetaan samaa.

Sapatti

Junkkaala kirjoittaa:
Kristityt ovat ottaneet kolmannen käskyn katekismukseensa, mutta kääntäneet sen lepopäiväksi samalla, kun päivä vaihtui lauantaista sunnuntaiksi. Tähän on selvä syy. Jeesuksen ylösnousemus sapatin jälkeisenä aamuna muutti kaiken.

Tämä argumentti toimisi vain, mikäli Jeesus olisi noussut haudasta sapattina, sytyttänyt nuotion ja ryhtynyt kyntämään peltoa. On huomattava, että Jeesus ei rikkonut sapattia edes kuolemassaan, vaan lepäsi sapatin haudassa. Uudesta testamentista ei käy ilmi miten ylösnousemus viikon ensimmäisenä päivänä mitätöi sapatin. Tämä argumentti ei yksinkertaisesti toimi. Junkkaala lainaa väitteensä tueksi kahta Raamatun jaetta: “Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.” (Room 14:5) ja “Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,” (Kol 2:16). Roomalaiskirjeen neljännentoista luvun konteksi on kuitenkin “Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä.” Sapatin rikkomisesta määrätty rangaistus on kuolema, tuskin siis mielipidekysymys. Kolossalaiskirjeen kohdan voi tulkita myös “Älköön kukaan tuomitko teitä siitä, että oikein vietätte sapattia.”

Junkkaala myöntää että kolmas käsky kuuluu kirjaimellisesti “Muista pyhittää sapatin päivä.” Onkin suorastaan käsittämätöntä, miksi sapatti on käännetty lepopäiväksi Raamatun käännöksissämme. Ilmeisesti jotta sapattia olisi helpompi rikkoa? Junkkaala väittää sapatin koskevan ainoastaan Israelia ja lainaa väitteensä tueksi seuraavaa Raamatun kohtaa:

Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti. (2. Moos 31:16-17)

On kuitenkin huomattava, että sapatti annettiin jo luomisessa, ennen kuin maailmassa oli ainuttakaan juutalaista. Lisäksi kolmannen käskyn kohdalla luemme, että sapatti on myös muukalaista varten:

Muista pyhittää sapatin päivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. (2. Moos 20:8-10)

Yleensäkin mooseksen lain mukaan “Sama laki koskee teitä kaikkia, niin siirtolaisia kuin syntyperäisiä israelilaisia, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.” (3. Moos 24:22) Myös Jesajan mukaan sapatti on muukalaista varten:

Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. (Jes 56:6-7)

On käsittämätöntä, miksi kristityt haluavat rikkoa sapattia. Luulen että taustalla on kirkon pitkä traditio, josta yksinkertaisesti ei haluta luopua. Sapatista on suorastaan pelottava keskustella kristittyjen kanssa. Luulen että tässä vaikuttaa jokin hyvin voimakas henki, joka vastustaa Jumalan sanaa aivan erityisellä vimmalla. Katso myös kirjoitukseni Viikon ensimmäisenä päivänä ja Muista pyhittää sapatinpäivä vai lepopäivä?.

Ruokasäädökset

Ruokasäädöksistä Junkkaala toteaa, että “Kristuksessa ruokasäädökset on nollattu.” Väitteensä tueksi Junkkaala viittaa pietarin näkyyn Apostolien tekojen luvussa 10, sekä Jeesuksen sanoihin “Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen.” (Mt 15:11) Tässä Matteuksen evankeliumin kohdassa fariseukset syyttävät opetuslapsia pesemättömin käsin syömisestä. Jeesuksen opetus aiheesta on: “pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä.” (Mt 15:20) Mikäli Jeesus todella opetti, että kaikki ruoka on puhdasta, Pietari ei saanut sitä memoa, sillä Apostolien tekojen kymmenennessä luvussa Pietari toteaa “En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista.” Olisi merkillistä, jos Jeesuksen opetuslapsi ei olisi ymmärtänyt mestarinsa opetusta tässä asiassa. Näyssä Pietarin eteen lasketaan taivaasta vaate, jolla on kaikenlaisia eläimiä, puhtaita ja epäpuhtaita. Näky toistuu kolme kertaa, eikä Pietari ymmärrä sitä. Näyn kirjaimellinen tulkinta, että kaikki elävä ravinto kelpaa syötäväksi, on Pietarin mielessä siis mahdoton. Vasta Korneliuksen ovella Pietari ymmärtää näyn vertauskuvallisen merkityksen: “mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi.” (Apt 10:28)

Junkkaala esittää että ruokasäädökset olisi annettu juutalaisille merkiksi siitä, että se on erilainen kuin muut kansat. Tämä on kuitenkin spekulaatiota. Koska Raamattu ei kerro meille, voimme vain arvailla miksi jotkut lajit ovat Jumalan mielestä ravinnoksi kelpaamattomia. Epäpuhtaat eläimet ovat kuitenkin jumalalle kauhistus:

Älä syö mitään, mikä on kauhistus. (5. Moos 14:3)

Miksi Jeesuksen ylösnousemus muuttaisi Jumalan ikuista säädöstä tässäkään asiassa? Ilmeisesti pekoni ja äyriäiset maistuvat niin taivaallisen hyvältä, että kristityt ovat tässäkin asiassa valmiita joustamaan Jumalan sanasta.

26 thoughts on “Kristus on täyttänyt lain”

 1. Shalom, sinä veljeni Herrassa!
  Tänään olen pohtinut, pitäisikö minun käyttää vaipan tupsuja, niinkuin Israelin Jumala selvästi käskee.
  Kahlasin eri tietolähteitä ja googlesta löysin sinun sivusi ja ilahduin valtavasti, että onpa samalla tavoin uskova mies. Ainakin muutaman artikkelin perusteella, mutta varsinkin Apt. 15 ymmärryksen harvinainen samankaltaisuus.
  Nyt juuri pääsiäisen ja happamattoman leivän juhlien aikaan ihan kärsin kun ei pääse näihin juhlakokouksiin, kun niitä ei yksinkertaisesti järjestetä eikä kuuluteta.
  Ehkä voimme pitää yhteyttä. Olen facebookissa omalla nimelläni ja siellä “messiaanisissa” ryhmissä.

 2. The one Crusified was Lucifer evil itself. The satan, the devil you know? I blame you of mocking the God Jahwe to the God Jahwe himself.
  And Guess Who Was The Third one Crusified and buried alive?
  YOU!

   1. Not crushed yet. But the prophecy was already given in Genesis 3:14, 15. Of course, the prophecies of the Bible are as certain as they would have been, even though in practice some of them will only be fulfilled in the future.

 3. Niin kauan kuin ihminen ajattelee kykenevänsä hengellisesti johonkin toisin kuin Jeesus (“Ei Poika voi itsestään käsin MITÄÄN tehdä”) ja Paavali (“minussa ei asu MITÄÄN hyvää”), hän ei kykene tajuamaan, mitä Gal. 2:19-20 tarkoittaa. Niin kauan hänen täytyy toimittaa kaiken maailman uskonnollisia riittejä ja puolustella noita riittejään nokkelin sanankääntein kelvatakseen Jumalalle.

  1. Toisin ilmaistuna: niin kauan kuin ihminen ei ymmärrä reaalisesti kuolleensa yhdessä Kristuksen kanssa ristillä ja heränneensä yhdessä Hänen kanssaan henkiin ja että enää ei tosiaankaan elä tuo ihminen, vaan Kristus muodostaa nyt hänen uuden minuutensa ja elämänsä ja että hänen sielullinen ruumiinsa muodostaa vain astian hänen uudelle minuudelleen, joka ei siis ole enää hän, vaan Kristus, tuon ihmisen ei tulisi puhua Raamatusta yhtikäs mitään. Miksi? Siksi, että hän puhuu kaiken aikaa aivan väärästä elämän ja olemassaolon näkökulmasta käsin.

   1. Jahas, eli siis jos noudattaa Jumalan pyhää, vanhurskasta ja hyvää lakia, Tooraa, silloin ei ymmärrä Kristuksen armosta yhtään mitään? Missä kohtaa Raamattua sanotaan, että uudessa liitossa Toora on kumottu ja saamme tehdä syntiä ja rikkoa lakia?

    1. “Jahas, eli siis jos noudattaa Jumalan pyhää, vanhurskasta ja hyvää lakia, Tooraa, silloin ei ymmärrä Kristuksen armosta yhtään mitään? Missä kohtaa Raamattua sanotaan, että uudessa liitossa Toora on kumottu ja saamme tehdä syntiä ja rikkoa lakia?”

     Mikä tässä nyt on NIIN vaikeaa? :
     Ennustus Jer. 31: 31-33 “”Tulee aika”, sanoo Herra, “jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. “Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.””
     1. Kor. 9:20,21 “Voittaakseni hänen (Kristuksen) omikseen juutalaisia olen näille ollut kuin juutalainen; voittaakseni lain alaisina eläviä olen näille ollut kuin lain alainen, vaikka en olekaan lain alainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla — onhan minulla Kristuksen laki.”
     Room. 10:4 “Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo.”
     Room. 6:14, 15 “Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!”

     1. Hyviä jakeita kaikki. Jeremia tässä sanoo, että uusi liitto solmitaan Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa. Selitä siis, miten se koskee ainuttakaan pakanaa. Lisäksi hän sanoo, että uudessa liitossa Toora kirjoitetaan meidän sydämiimme, joten kerropas, mikä laki uudessa liitossa on voimassa?

      Korinttolaiskirjeessä Paavali minun nähdäkseni puhuu empatia kyvystä, kyvystä asettua toisen asemaan. En usko, että Paavali pakanoiden keskuudessa harjoitti haureutta, söi verta jne. vain voittaakseen pakanoita.

      Room. 10:4 olen kyllästymiseen asti tässä blogissa ja muualla vääntänyt rautalangasta, että Kristus on lain loppu on huono käännös, tässä kreikan sana telos tarkoittaa pikemmin päämäärää kuin loppua. Voit itse tarkistaa tämän asian sanakirjasta.

      Ja tietenkin Room. 6:15 Paavali sanoo, että emme saa armon alla tehdä syntiä, joten meidän on noudatettava lakia.

      Joten selitä, missä kohtaa Raamattua kerrotaan uudesta liitosta, joka solmitaan pakanoiden kanssa ja jossa on voimassa jokin toinen laki?

 4. “En usko, että Paavali pakanoiden keskuudessa harjoitti haureutta, söi verta jne. vain voittaakseen pakanoita.” –> No eipä tietenkään, nämä asiat kun ovat siinä Ap.t. 15:ssä ihan niitä perustavaa laatua olevia, joita tuli totisesti opettaa pakanuudesta kääntyneillekin. Enkä kyllä oikeasti usko, että Paavali rikkoi Tooraa muiltakaan osin, koska hän kerran Apostolien teoissa todisti, ettei missään ole rikkonut juutalaisten lakia ja tapoja (eikä keisaria) vastaan…

  Itse olen ajatellut monesti, että jos olenkin jostain asiasta hengellisesti eri mieltä jonkun lähimmäiseni kanssa, niin minä silti voin “ymmärtää” häntä synnin maailmaan syntyneen mieleni osalta. Mutta henkeni ei kuitenkaan *hyväksy* sitä erimielisyyttä. Asioista voi silti keskustella asiallisesti ja usein varsin pitkäänkin toista loukkaamatta. Eri asia, onko tämä enää loppupeleissä kovin hyvä asia, että viimeiseen asti varoo loukkaamasta, koska Jeshua ja apostolit eivät niin tainneet tehdä. Pietari tosin melko hyvin taisi sanansa asetella noita Simonin kohdalla, olisi voinut sanoa vieläkin pahemmin.

  1. Viisaita ajatuksia sinulla. Raamattu antaa selvät ohjeet nuhtelemiselle. Ensimmäinen sääntö on, että ulkopuoliset tuomitsee Jumala. Siksi ei ole viisasta kiertää eri kirkkoja ja seurakuntia ja saarnata mitä syntejä he tekevät. Ellei sitten Jumala ole käskenyt tehdä niin ja sinä olet profeetta. Tulisi siis keskittyä omaan seurakuntaan. Ja jos joku omassa seurakunnassa tekee syntiä, Jeesuksen ohjehan oli, että nuhtele ensin kahden kesken, jos hän ei sittenkään usko, sitten vanhinten kesken, sitten koko seurakunnan edessä. Tässä olisi meillä monella paljon oppimista.

   Gal 6:1 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

   Tiit 2:15 Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko.

   1. Tim 5:20 Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät.
   21 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä, tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta.

   1. Tim 5:7 Teroita tätäkin, että he olisivat nuhteettomat.

   2. Tim 4:2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.

   ”Jos veljesi tekee syntiä, mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin. Mutta jos hän ei kuule sinua, ota yksi tai kaksi todistajaa mukaasi, että jokainen sana vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan suulla. Jos hän ei kuule heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei kuule seurakuntaakaan, olkoon hän sinulle kuin pakana ja publikaani.
   Matteus 18:15‭-‬17 FINRK

 5. Mitä Paavali kirjoittaa Jumalan armolahjasta, Jeesuksesta Kristuksesta?

  “Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.”
  “Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.”
  “Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut.”

  Missä kohtaa Paavali mainitsee synnintunnon edellytykseksi Jumalan armon saamiselle? Millä tavoin ilmaukset “heikko, jumalaton, syntinen ja Jumalan vihollinen” ilmaisevat synnintuntoa ja katumusta? Kun ihminen on VIELÄ “HEIKKO, JUMALATON, SYNTINEN JA JUMALAN VIHOLLINEN”, onko hän silloin JO “kääntynyt katumuksessa ja synnintunnossa” Jumalan puoleen? Ovatko JUMALATTOMUUS JA JUMALAN VIHOLLISUUS synonyymejä katumiselle ja synnintunnolle? Tarkoittavatko nuo neljä ilmausta suurin piirtein SAMAA?

  Sisällissodan aikana Kajaanissa valkoiset olivat teloittamaisillaan kiinni otettujen punaisten joukosta kolme henkilöä. Koska tuomitut olivat perheellisiä miehiä, astui punaisten rivistä esiin kolme poikamiestä, jotka ilmoittivat, että he voivat asettua tuomittujen tilalle, koska nämä olivat perheellisiä. Valkoisten upseeri suostui ehdotukseen, ja poikamiehet ammuttiin. Kun nyt nämä kolme poikamiestä ammuttiin, kolme perheellistä miestä säästyi kuolemantuomiolta. Voisi kai sanoa, että tuo poikamieskolmikko kuoli “oikeaan aikaan” noiden kolmen perheellisen edestä.

  Paavali kirjoittaa:

  “Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.”
  “Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.”

  Eli: kuoliko Kristus edestämme siinä vaiheessa, kun osasimme oikealla tavalla katua syntisyyttämme ja pahuuttamme ja pyytää Jumalalta syntejämme anteeksi? Vai tulimmeko me “oikeaan aikaan” tapahtuneen kuoleman ansiosta SOVITETUIKSI peräti siinä vaiheessa, kun me EMME olisi voineet vähempää piitata koko Jumalasta ja synti- ja syntisyyskysymyksestä? Mitä kirjoittaa Paavali?

  “Jos me SILLOIN, kun vielä olimme Jumalan VIHOLLISIA, tulimme SOVITETUIKSI hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta.”

  Kun kolme poikamiestä kaatui kuolleena maahan, valkoisten upseeri olisi osoittanut joko täydellistä ymmärtämättömyyttä tai patologista sikamaisuutta poikamiehille antamaansa lupausta kohtaan, jos hän olisi mennyt teloituksen jälkeen asettamaan henkensä säästäneille perheellisille miehille VIELÄ LISÄEHTOJA, jotta nämä voisivat säilyttää henkensä.

  Suurin osa nykykristityistä uskoo jumalaan, joka suhtautuu Poikansa kuolemaan kuin tällainen hypoteettinen idiootti/sika. On aivan sama, kuinka hienoin sanakoukeroin ja -siteerauksin he tämän uskonsa perustelevat, se ei tällaisen “jumalan” idioottimaisuutta/sikamaisuutta muuksi muuta. Surullista ja omituista tässä on tietenkin se, että tällainen “usko” perustellaan itselle ja muille useimmiten nimenomaan Raamatulla.

  Kammottavan sekasortoisena ja kuohuvana vuonna 1918 valkoisten upseeri kykeni pitämään kolmelle (taatusti vihaamalleen) viholliselle antamansa lupauksen. Siksi minusta on kummallista, että tällainen nykykristittyjen “raamatullinen” jumala kykenee pitämään – Paavalin vakuutteluista huolimatta – oman Poikansa kuolemaa paljon halvempiarvoisena kuin valkoinen upseeri piti kolmen vihollisensa kuolemaa ja heille antamaansa lupausta.

  Se, joka julistaa armon saamisen ehtona Mooseksen lakia, vääntää armon irstaudeksi samalla tavoin kuin vaikkapa Trump vääntää vastustajiensa puheet häikäilemättä mieleisikseen.

  1. Mielenkiintoista. Kerro, missä kohtaa minä olen esittänyt, että ehto Jumalan armon saamiselle on Mooseksen lain noudattaminen? Ei, vaan olen monen monta kertaa esittänyt, että me pelastumme yksin armosta. Mutta kristitty, joka esittää Jumalan armon saamiseksi armonvälineitä, sakramentteja ja muita lain tekoja, ei ymmärrä Jumalan armosta yhtään mitään. Kristitty, joka esittää, että uudessa liitossa me armahdetut saamme tehdä syntiä ja rikkoa Jumalan lakia, ei ymmärrä armosta yhtään mitään. Mitä Jeesus sanoi syntiselle naiselle? Mene, äläkä enää tee syntiä. Meillä siis uudessa liitossa ei ole mitään lupaa tehdä syntiä ja rikkoa Jumalan pyhää, vanhurskasta ja hyvää lakia. Joten meidän on noudatettava Mooseksen lakia, jos tahdomme seurata Jeesusta. Emme noudata Jumalan pyhiä käskyjä, jotta pelastuisimme, vaan koska meidät on pelastettu.

   On todella surullista ja ihmeellistä, että Raamatussa sanotaan noin miljoona kertaa, että noudattakaa kaikkia näitä käskyjä, ja kuitenkin kristityt aivan pokkana esittävät, että näitä käskyjä ei tarvitse noudattaa. Saatana tekee tänään tismalleen samaa kuin paratiisissakin, houkuttelee ihmisiä rikkomaan Jumalan käskyjä ja tekemään syntiä. Peite on todella paksu ja se peite on kristittyjen silmillä. Vai miten sinä luet jakeet Mt. 5:17, Room. 3:31, Room. 6:15, Room. 7:12 ja 1. Joh. 5:3?

   1. On melkoinen kokemus lukea sinun JA Petri Paavolan tekstejä. Siinä kaksi toinen toistaan sokeampaa huutelee toisilleen kuopistaan, jonne ovat pudonneet, ja molemmat kuvittelevat olevansa tasamaalla.
    Teitä molempia vaivaa kaksi harhaa: 1) te olette nostaneet Raamatun Kristuksen rinnalle ja ohikin kutsumalla sitä Jumalan sanaksi ja tehden siitä erehtymättömän monoliitin. Tämä epäraamatullinen harha tuottaa sitten loputtomasti pienoisharhoja, niin ns. kristillisiä kuin juutalaisiakin ja kaikkea näiden väliltä. Ainoa Logos, Jumalan Sana, on Jeesus Kristus, ja ainoa apostoli, jolle hän on ylösnousemisensa jälkeen ilmoittanut pakanoille julistettavan evankeliumin, on Paavali. 2) kumpikaan tiestä ei ole ymmärtänyt, mitä kuolema yhdessä Kristuksen kanssa ristillä pitää sisällään. Koska kuolema yhdessä Kristuksen kanssa on uuden elämän Alku, se joka ei omaa kuolemaansa näe/sisäistä/ymmärrä, ei ole päässyt edes uuden elämän alkuun, vaan harhailee pimeässä/sumussa ja tulkitsee kaiken tässä universumissa ja Raamatussa tuosta pimeydestään ja sumustaan käsin. Sinä ja Petri Paavola huhuilette toisillenne sumun keskellä haukkuen toinen toistanne väärästä Raamatun tulkinnasta, kun kummankaan teidän ymmärrys ei ole avautunut sille Elämälle, johon Kristus meidät ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta sisällytti. Pöljät. Siinä vaiheessa kun tuo Elämä avautuu, lakkaa tuommoinen naurettava kriraimen kanssa puljaaminen, jota te molemmat hengelliset vauvat harjoitatte.

    1. Jahas, sinun mielestäsi on siis suuri harha kutsua Raamattua Jumalan sanaksi. Okei, selvä homma. Kerro mistä sinä tiedät, että “ainoa logos on Jeesus Kristus”? Mistä sinä olet tämän asian saanut selville? Ettet vain Raamatusta? Vai onko sinulla jokin toinen Jumalan ilmoitus, Raamattua luotettavampi? Mistä tiedät, että Paavali on ainoa apostoli? Eikö opetuslapsia Raamatun mukaan ollut kaksitoista… Ai niin, mutta kun emme voi Raamattuun luottaa. Eli siis Paavali on ainoa apostoli, mutta sinä tiedät tämän mistä?

     Kerro, mistä sinä tiedät, mitä kuolema yhdessä Kristuksen kanssa ristillä pitää sisällään? Mistä sinä tiedät tämän asian? Me siis olemme hengellisiä vauvoja. Olen todella kateellinen. Haluaisitko opettaa minua ja kertoa, kun kerran Raamattuun ei voi luottaa, miten minä voin tulla tuntemaan saman suurenmoisen Kristuksen, jonka sinä Raamatusta välittämättä tunnet?

     1. Sinun argumenttisi on uskomattoman ääliömäinen.
      Eli ilmeisesti et voi pitää esimerkiksi Helsingin Sanomien, Aamulehden ja Turun Sanomien uutisia viimeisen sadan vuoden ajalta totena, jollet niputa niitä yhteen ja julista niitä Jumalan Sanaksi?
      Ja missä kohtaa joku muu apostoleista kertaa saaneensa ylösnousseelta Kristukselta sen evankeliumin, jota hänen tuli julistaa? Hups! Ei missään! Mutta lisäile sinä toki sinne “Jumalan Sanaasi” omiasi, kun kerran uskot Raamattuun niin syvästi, sehän se on näppärää raamatuntulkintaa. 😀 😀 😀

 6. Tällainen ymmärtämätön “raamattuekspertti” julistaa väistämättä lapsenomaista ymmärtämättömyyttään ja orjuuttaan, koska hänen koko uskonsa perusta on täysin vinksallaan. Häneltä on jäänyt sisäistämättä ristin evankeliumin sanomasta sen YDIN: se, että meidät lakkautettiin Kristuksen ristillä JO KERTA KAIKKIAAN eli PERUUTTAMATTOMASTI (“tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, EI ENÄÄ KUOLE: KUOLEMA EI ENÄÄ HÄNTÄ VALLITSE. Sillä minkä hän kuoli, sen hän KERTA KAIKKIAAN kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle”).

  Ja KOSKA näin on, samoin on meitä syyttävä kirjoitus ristiinnaulittu ikuisiksi ajoiksi. Mutta koska ymmärtämättömyys on ymärtämättömyyttä ja orjuutta, te julistatte Paavolan kanssa upouusia syytekirjelmiä ja kuvittelette tekevänne sen jopa Kristuksen nimissä, Kristuksen, johon kaikki maailman syytekirjelmät ristiinnaulittiin!

  Siksi minä väitän, että teidän kaltaisten “oppaiden” Kristus on mielikuvitus-Kristus, koska se on niin täydellinen vastakohta (anti-) sille ristiinnaulitulle Kristukselle, josta Paavali johdonmukaisesti kirjoittaa.

  On nimittäin niin, että koska Kristus ja uskova ovat YKSI, silloin sellainen uskova, joka kuvittelee olevansa jollakin tavoin Kristuksesta erillinen, näkee paitsi itsensä väärin eli harhaisesti, myös Kristuksen väärin eli harhaisesti. Tämä tuplaharha tuottaa sitten harhaan perustuvan harhaisen ongelman, kangastuksen (erillisyydestä ja etäisyydestä), joka harhaisen uskovan on kyettävä ratkaisemaan. Tähän kangastukseensa eli olemattomaan ongelmaansa hänen on sitten haettava apua. No, tuo “apu” löytyy toki Raamatusta, joka on uskovan ymmärtämättömyyden vuoksi itse asiassa koko ongelman lähde ja “apu” samanaikaisesti. Syntyy päättymätön kehä, jossa Raamatusta kumpuaa sekä tuomiota että armoa. On ts. syntynyt harhaisen mielen tuottama kolminaisuusharha: on 1) minä, joka olen Kristuksesta erillinen, 2) Kristus, joka on minusta erillinen, ja 3) “välimiehen roolia toimittava” Raamattu, jonka avulla hoidan tätä erillisyys- ja etäisyysongelmaa (sinä omalla tavallasi ja Paavola omallaan) . Kaikki kolme ovat mielikuvitusluomuksia. Ja niin kauan kuin ihminen on näiden mielikuvitusluomustensa vallassa, hän julistaa vain ymmärtämättömyyttään ja orjuuttaan, ei muuta.

  1. “Sillä minkä hän kuoli, sen hän KERTA KAIKKIAAN kuoli pois synnistä”

   “Ja KOSKA näin on, samoin on meitä syyttävä kirjoitus ristiinnaulittu ikuisiksi ajoiksi.”

   Vastaatko helppoon kysymykseen, kun kerran nyt olemme kuolleet yhdessä Kristuksen kanssa, saammeko tehdä syntiä ja rikkoa lakia? Paavalin vastaus on suora, emme tietenkään saa (Room. 6:1,2,15). Tämä on suoraan Paavalin kirjeistä, joita sinäkin pidät Jumalan sanana, mutta jostain syystä pidät suurena idiotismina pitää koko Raamattua Jumalan sanana. Mitä on synti? Raamatun mukaan synti on Jumalan lain rikkomista (1. Joh. 3:4). Hupsista, unohdin, että sinulle pelkästään Paavalin kirjeet ovat Jumalan sanaa.

 7. Mikä aikamuoto ao. raamatunkohdissa on?

  Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olemme uolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle.
  Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.

  Lain vaikutuksesta MINÄ KUOLIN, mutta kuolin vapaaksi laista elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. ENÄÄ EN ELÄ MINÄ, VAAN KRISTUS ELÄÄ MINUSSA. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.

  Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, ON TEHNYT meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa — armosta te olette pelastetut — ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa

  Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän TEKI eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja PYYHKI POIS sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja NAULITSI RISTIIN. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

  Yllä olevat kohdat ovat Paavalin neljästä eri kirjeestä, ja niissä Paavali esittää pelastusoppinsa ydinsisällön. On ilmiselvää, ettette te Paavolan kanssa ole lainkaan ymmärtäneet, mitä noissa kohdissa on kirjoitettu; teiltä on pelastusopin ALKEET täydellisesti hukassa. Te olette ymmärrykseltänne pikkulapsia, jotka eivät MISSÄÄN KOHDEN ero opissaan ORJASTA.
  Kuinka tällainen idiotismi on sitten mahdollista? Yksinkertaisesti siten, että ihminen näkee universumin ja itsensä pikkulapsen harhaisten silmälasien läpi.

  Tällainen uskova ei NÄE tulleensa Kristuksen ristillä erillisenä olentona lakkautetuksi ja tulleensa yhdistetyksi Päähän, Kristukseen, jonka “ruumiinjäsen” hän nyt on.

  “Joka yhtyy Herraan, on yksi henki”, PISTE. (EI: “– Hänen kanssaan”, vaan PISTE.)

  https://biblehub.com/interlinear/1_corinthians/6-17.htm

  Jos ja kun uskova elää sen harhan vallassa, että hän ja Kristus ovat jossakin syvällisessä hengellisessä mielessä “kaksi” eivätkä “yksi” (=Kristus), siinä silmänräpäyksessä uskova JÄÄ PAITSI sen ihanan totuuden ymmärtämisestä, mitä on OLLA KRISTUKSESSA. Eli uskovalta JÄÄ YMMÄRTÄMÄTTÄ PAAVALIN SANOMA, johon koko Raamattu tähtää ja johon se huipentuu.

  Koska näin on päässyt käymään, uskova tulee aina Raamattua siteeratessaan siteeranneeksi sitä TÄSTÄ YMMÄRTÄMÄTTÖMYYDESTÄÄN KÄSIN JA TÄTÄ YMMÄRTÄMÄTTÖMYYTTÄÄN LEVITTÄEN. (Raamatun siteeraaminen KUULOSTAA toki kovin hartaalta ja hurskaalta, mutta siteeraajan ymmärtämättömyyttä se ei muuksi muuta.)

  1. “te olette kuolleet pois synnistä”

   Niin, me olemme kuolleet pois synnistä, saammeko täten tehdä syntiä ja rikkoa Jumalan lakia? Paavalin suora vastaus on, että ei, emme missään tapauksessa saa:

   “Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!” (Room. 6:1,2,15)

   Paavali siis sanoo suoraan ja selvästi, että emme saa tehdä syntiä. Ja Raamatun mukaan synti merkitsee Jumalan lain rikkomista:

   “Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.” (1. Joh. 3:4)

   Paavali tietää, että lopun aikoina tulee sinun kaltaisiasi eksyttäjiä, jotka vääntävät Paavalin kirjeitä kieroon ja väittävät, että uudessa liitossa Toora on naulittu ristiin, joten uudessa liitossa saa tehdä syntiä ja rikkoa Jumalan pyhää, vanhurskasta ja hyvää lakia (Room. 7:12), Tooraa, eli Mooseksen lakia. Näille eksyttäjille Paavali kirjoittaa:

   “Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.” (Room. 3:31)

   Paavali täten sanoo, että laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä, ja me uskon kautta emme mitätöi lakia, vaan me vahvistamme sen.

   Paljon kertoo sinusta, että haukut täällä toisia idiooteiksi, on todella vaikea nähdä, että sinulla olisi suuri rauha Kristuksessa. Toora lupaa, että niillä on suuri rauha, jotka rakastavat Tooraa (Ps. 119:165). Sinulla tätä rauhaa ei ole, ja sen voi jokainen huomata.

 8. Jos Raamatusta löytyy kaksi keskenään ristiriitaiselta vaikuttavaa jakeiden rypästä = jakeiden “kokonaisuutta”, kuinka me voimme päättää, kumpi jaerypäs on “voimassa” eli kumpi jaerypäs kumoaa toisen jaeryppään? Tämä minua on mietityttänyt.
  Yksi kriteeri voisi olla se, että vertaa, kumpia jakeita on enemmän, jolloin ne, joita on enemmän, jäävät voitolle.
  Toinen voisi olla se, kumpien jakeiden enemmistö sijoittuu Raamatun kronologiassa myöhempään vaiheeseen. Idea tässä on se, että viimeisin tieto kumoaa vanhemman tiedon tyyliin Suomen itsenäistyttyä vuonna Suomi ei enää olut Venäjän vallan alainen, vaikka Suomen historiaa käsittelevän kirjan ensimmäisellä puoliskolla Suomi sitä vielä on (VT vs. UT).
  Kolmas arviointiperuste voisi olla se, kumpi jaeryhmä muodostaa koherentimman/yhtenäisemmän/loogisemman “paketin”; eli mitä hajanaisemmin, mitä “etäämmäälä toisistaan”, joutuu omia mielijakeitaan keräilemään, sen heikommilla on, koska jakeiden “yhtenäisyys” on väen vängällä tuotettu.
  Neljäs voisi olla se, että asemoi itsensä Raamatun lukijana johonkin ryhmään. Itse olen Raamatun kirjoittajien näkökulmasta pakana. Raamatusta käy ilmi, että ns. pakanoiden apostoli on Paavali, joka sai ylösnousseelta Kristukselta sen evankliumin, jota hänen tuli pakanoille julistaa. Pietari julisti evankeliumia juutalaisille ja esimerkiksi Jaakob osoittaa kirjeensä juutalaisille eikä kenellekään muulle; joka muuta väittää, vääristelee sitä, mitä Jaakob kirjeensä aluksi kirjoittaa.
  En keksi oikein muita perusteita tai kriteereitä tällaisen kysymyksen ratkaisemiseksi. Pidän esimerkiksi tulkintaperiaatetta “Raamattu on Jumalan Sanaa, siksi kaikki siinä ja siihen kirjoitettu pätee kaikkiin ihmisiin kkaikkina aikoina tismalleeen samalla tavoin ja samoin ehdoin” paitsi vääränä, myös vähä-älyisenä ja vaarallisena. Sanon tämän aivan vakavissani. Siinä tulkitsija asettuu Raamatun syntyhistorian ja ihmiskunnan historian yläpuolelle Absoluuttisen Tietäjän korkeuksiin ja julistaa jotakin, mitä ainakaan Jumala ei tässä universumissa ole milloinkaan julistanut. Tuollainen näkökulma edustaa hengellistä ja epistemologista hybristä irvokkaimmillaan. Minä en ole saanut Jumalalta lupaa sellaiseen, enkä ole vielä tähän päivään mennessä kuullut, että kukaan muukaan oplisi saanut.

  Miksi sinä olet mielestäni opillisesti pahasti harhassa? Yllä esitetun ja esim. alla olevien jakeiden perusteella. Ne kun täyttävät kaikki esittämäni kriteerit mielestäni paljon paremmin kuin sinun esittämäsi. Minun jaeryppääni ts. “kumoaa” sinun jaeryppääsi.

  Bonusargumentti: Paavali ei koskaan eikä missään siteeraa ainuttakaan Jeesuksen saarnaa. Miksi? Siksi, että hän ei tunenut Kristust “lihan mukaan” eli tämän lihan päivinä. Miksi? Suiksi, että saarnaava Jeesus ei ollut ylösnoussut Kristus. Saarnaava ei ollut kuollut ja ylösnoussut eikä asettunut taivaallisiin isän oikealle puolelle. Jeesus Kristus, joka ilmoitti Paavalille sen evankeliumin, jota tämän tuli julistaa, oli sovituksen suorittanut Kristus.

  …synnin himot, jotka Toora herättää… synnin voima on Toora… Toora tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi… kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin… käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi… kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta… Toora saa aikaan vihaa…
  …Toora ei perustaudu uskoon… kaikki, jotka perustautuvat Tooran tekoihin, ovat kirouksen alaisia…ei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä Tooran kautta…jos vanhurskaus on saatavissa Tooran kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut…
  …teidätkin on kuoletettu Toorasta Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty… nyt me olemme irti Toorasta ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina… minä olen Tooran kautta kuollut pois Toorasta, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni… Kristus on lunastanut meidät Tooran kirouksesta… Kristus on Tooran loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo…
  Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niin kuin kirjoitettu on: “Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”.

  Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
  Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: Tooran teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?
  Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?
  Niin paljonko olette turhaan kärsineet? – jos se on turhaa ollut.
  Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan Tooran vaatimien tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,
  samalla tavalla kuin “Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”?
  Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
  Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: “Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”.
  Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.
  Sillä KAIKKI, JOTKA PERUSTAUTUVAT TOORAN EDELLYTTÄMIIN TEKOIHIN, OVAT KIROUKSEN ALAISIA; sillä kirjoitettu on: “Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy KAIKESSA, mikä on kirjoitettuna Toorassa, niin että hän sen tekee”.

  1. Kiitos kun maltoit mielesi, etkä tällä kertaa haukkunut minua idiootiksi. Lainaat kovin yksipuolisesti Raamattua. Synnin himot, jotka Toora herättää? Synnin voima on Toora? Miten tämä tulisi tulkita? Että Tooraa ei missään olosuhteissa saa noudattaa, niinkö? Ei, vaan Paavali sanoo selvääkin selvemmin, että Toora on pyhä, vanhurskas ja hyvä (Room. 7:12), että uudessa liitossa yksikään ei saa tehdä syntiä, vaikka ei ole Tooran vaan armon alla (Room. 6:15), joten johtopäätös tästä on, että Tooraa on noudatettava.

   Toora saa aikaan vihaa on vakava käännösvirhe. Alkukielessä puhutaan rangaistuksesta, kreikaksi orge. Joten Toora tuo rangaistuksen kaikille, jotka Tooran käskyjä rikkovat, tämä on totta.

   Sitten sanotaan, että kaikki, jotka perustautuvat Tooran tekoihin ovat kirouksen alla. Sanotaanko tässä, että kaikki, jotka noudattavat Tooran pyhiä, vanhurskaita ja hyviä käskyjä, ovat kirouksen alla? Ei, vaan sinun kaltaiset fariseukset, jotka kuvittelevat pelastuvansa armonvälineiden, sakramenttien ja omien loistavien Tooran käskyjen noudattamisten ansiosta, ovat kirouksen alla. Missään kohtaa Raamattua ei sanota, että olet kirouksen alla, jos noudatat Tooran käskyjä. Toorassa monta kertaa luvataan Tooran noudattajille siunaukset ja Tooran rikkojille kiroukset (5. Moos. 28), jotka ovat ikuisia.

   Sitten sanotaan, että kukaan ei tule vanhurskaaksi Tooraa noudattamalla. Tarkoittaako se, että nyt saa siis rikkoa Tooran käskyjä? Ei tietenkään tarkoita.

   Sitten sanotaan, että “Kristus on Tooran loppu” – alkukielessä kreikassa on sana telos, joka tarkoittaa, että Kristus on Tooran päämäärä, ei suinkaan loppu. Erittäin vaarallisesta käännösvirheestä siis on tässä kyse.

   Ja viimeinen jae, jota lainaat, kuuluu “Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy KAIKESSA, mikä on kirjoitettuna Toorassa, niin että hän sen tekee”. On todella vaarallista Raamatun jakeiden vääntämistä kieroon, jos tämä sinun mielestäsi tarkoittaa sitä, että ihminen on kirouksen alla, jos hän noudattaa Tooran käskyjä, Jumalan pyhiä, vanhurskaita ja hyviä käskyjä.

   Oletetaan että olet oikeassa, ja Kristuksen veren ja uuden liiton kautta me olemme vapaat rikkomaan kaikkia Tooran käskyjä, meidän ei tarvitse lakia noudattaa. Eikö tämä olisi ollut oppi, jota juutalaiset olisivat vastustaneet? Kuitenkaan emme lue Raamatusta ainuttakaan väittelyä siitä, tuleeko Tooran käskyjä noudattaa vai ei.

   Jos kerran emme ole Tooran alla, saamme rikkoa Tooran käskyjä mielin määrin, saammeko siis tappaa, varastaa, tehdä huorin, palvoa epäjumalia, pyhittää minkä päivän haluamme, syödä saastaista jne? Mitä saamme tehdä ja mitä emme? Mitä synti tarkoittaa? En oikein jaksa uskoa, että edes sinä olisit vilpittömästi sitä mieltä, että nyt saa näitä hirvittäviä asioita tehdä uudessa liitossa.

  2. Vielä lisäyksenä, että itse en näe ollenkaan Raamatussa sinun mainitsemiasi “ryppäitä” jakeita, jotka olisivat ristiriidassa keskenään, joten kaikki se mitä tuossa aluksi esität on minulle täysin käsittämätöntä ja merkityksetöntä.

  1. Kirkasta evankeliumia? Sinun mielestäsi on kirkasta evankeliumia, että nyt saa uudessa liitossa tehdä syntiä ja rikkoa Jumalan pyhää lakia? Poistin edellisen viestisi, koska sinä siinä toistat jakeet, joihin jo vastasin, ja selitin, mitä ne tarkoittavat. Raamatussa ei ole ainuttakaan ristiriitaa, paitsi sinun kohdallasi. Mieti mitä aiemmin kirjoitit, sinä näet kaksi eri rypästä jakeita, jotka ovat keskenään ristiriidassa, tämän sinä itse myönsit. Minä en näe tällaista ristiriitaa, vaan näen, että Toora on pyhä, vanhurskas ja hyvä, ja sen joka ikistä jaetta on noudatettava.

   Vastaisitko vielä tähän: saako uudessa liitossa tappaa, varastaa, tehdä huorin tai palvoa epäjumalia? Jos ei saa, etkö sinä ole lain alla ja hirvittävässä lain orjuudessa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *