Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.(Mt. 28:19,20)

Suomi24.fi palstalla käydään kovaa vääntöä siitä, tuleeko meidän kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vai Jeesuksen nimeen, kuten apostolien teoissa mainitaan kastetun. Todella monet ovat sitä mieltä, että Jeesuksen kastekäskyn sanat “Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” eivät kuulu Raamattuun ollenkaan, vaan ovat katolisen kirkon sinne lisäämiä. He perustelevat tätä sillä, että Raamatussa ei kuulemma voi olla ristiriitaa, ja että Eusebius lainaa tästä jakeesta lyhyempää versiota, jossa käsketään kastaa “minun nimeen”. Lähteinään he linkittävät unitaarien ja areiolaisten kirjoituksiin, jotka ymmärrettävästä syystä vastustavat kastekäskyn trinitaarista kaavaa. Tässä kirjoituksessa osoitan, että kastekäsky kuuluu Raamattuun sellaisenaan kuin se meidän käännöksissämme on.

Jeesus itse opettaa, että kaste tulee suorittaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämä kastekäsky löytyy sinunkin Raamatustasi kohdasta Mt. 28:19. Se kuuluu Raamattuun, koska voit sen lukea Raamatustasi. Raamatun kääntäjät ovat asiantuntijoita arvioimaan sitä, mikä jae kuuluu Raamattuun ja mikä ei. Raamatun käännöksemme tehdään kreikankielisten käsikirjoitusten pohjalta, koska ne ovat luotettavimmat ja varhaisimmat todisteet mitä meillä on. Ja jokaikisessä tuntemassamme Matteuksen käsikirjoituksessa on tuo kastekäsky muodossa “Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Ei ainoastaan varhaisimmissa, vaan todellakin jokaikisessä.

Väite siitä, että katolinen kirkko 300-luvulla muokkasi tuota jaetta, tarkoittaisi että katolisen kirkon olisi täytynyt hävittää kaikki maailman käsikirjoitukset, joita tuohon aikaan oli jo satoja ympäri maailman ja korvata ne omalla versiollaan. Mikään mahti maailmassa ei kykene tuollaiseen. Niissä todennetuissa tapauksissa, joissa jokin taho on muokannut käsikirjoituksia, on alkuperäisiä käsikirjoituksia säilynyt jälkipolville. Kaikkien maailman käsikirjoitusten muokkaaminen ei ole mahdollista, sillä niitä kopioitiin tiuhaan tahtiin ja siksi niitä oli jo varhain satoja ympäri koko maailman.

Eusebius 300-luvulla lainaa tuosta jakeesta lyhyempää versiota, “minun nimeeni”. Shem Tovin Matteuksen evankeliumista, joka on vuodelta 1385, puuttuu jakeen 18 loppuosa ja kastekäsky kokonaan, siinä lukee “Menkää ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Shem Tovin Matteus ei ole vanhempi tai luotettavampi kuin Matteuksen käsikirjoitukset, joista varhaisimmat 14 papyrusta ovat vuosilta 150-250jKr. Shem Tovin Matteus on käännös vuodelta 1385, se ei ole alkuperäinen hepreankielinen Matteuksen evankeliumi, niin kuin jotkut väittävät. Koska kastekäsky puuttuu kokonaan Shem Tovin matteuksesta, emme voi sen pohjalta väittää, että se ei lainaa trinitaarista kaava. Lisäksi on väitetty, että lyhyempi versio löytyisi joistakin aramean- tai syyriankielisistä käsikirjoituksista, mutta en ole pystynyt varmentamaan tätä väitettä. Kaikki heprean-, syyrian- ja arameankieliset käsikirjoitukset ovat joka tapauksessa myöhempiä käännöksiä, ne eivät ole varhaisempia kuin Matteuksen kreikankieliset käsikirjoitukset.

Eusebius siis on ainoa varteenotettava todistaja, jonka mukaan kastekäsky oli muodossa “minun nimeeni”. Mitä sanovat muut kirkkoisät?

Didakhee (60-150 jKr) luku 7:1
“Mutta liittyen kasteeseen, kastakaa näin: selostettuanne ensin kaikki nämä säännöt, kastakaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen juoksevassa vedessä.”

Justinos Marttyyrin apologia (155 jKr) luku 61
“Sitten heidät tuodaan veden ääreen ja he syntyvät uudestaan, sillä he saavat pesun vedessä Jumalan, Isämme, kaikkeuden mestarin nimessä ja pelastajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen nimessä.”

Irenaeus, harhaoppeja vastaan (180 jKr)
“Ja jälleen, antaen opetuslapsilleen voiman uudistua Jumalaan, hän sanoi heille, ‘Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen’ ”

Tertullianus, kasteesta (198 jKr)
“Sillä laki kasteesta on annettu ja kaava säädetty: ‘Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen’ ”

Hippolytus, Apostolinen traditio (200-235 jKr)
“Ja sitten kun hän joka kastetaan laskeutuu veteen, se joka kastaa hänet laittaen kädet hänen päälleen sanoo: Uskotko Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen? Ja hän joka kastetaan sanoo: Minä uskon. Sitten pitäen kättä hänen päänsä päällä hänet kastettakoon jälleen. Ja sitten hän sanokoon: Uskotko Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan, joka syntyi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta, ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kuoli ja haudattiin, nousi ylös kolmantena päivänä kuolleista, nousi taivaisiin ja istuu Isän oikealla puolella ja tulee takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita? Ja kun hän sanoo: Uskon, hänet kastetaan jälleen. Ja jälleen hän sanoo: Uskotko Pyhään Henkeen, pyhään kirkkoon ja lihan ylösnousemiseen? Hän joka kastetaan sanokoon: Minä uskon, ja niin hänet kastetaan kolmannen kerran.”

Cyprianuksen kirje Magnukselle (250 jKr)
“Mutta jos joku vastustaa, sanoen että Novatianus pitää saman lain minkä katolinen kirkkokin, kastaa samalla symbolilla jolla me kastamme, tietää saman Jumalan Isän, saman Kristuksen Pojan, saman Pyhän Hengen, ja tällä perusteella pitää kasteen voiman, niin että hän ei tässä suhteessa eroa meistä kasteen käytännössä;”

(Käännökset omiani ja melko kökköjä.)

Kuudella muulla kirkkoisällä on kastekäsky tismalleen samassa muodossa kuin Matteuksella. Tämä ei häiritse Eusebius faneja, niin suuresti he arvostavat Eusebiusta, joka on ainoa lähde jolla on tuo lainaus lyhyemmässä muodossa. Kumpi on todennäköisempää, että Eusebius pätki tuota Raamatun kohtaa, vai että katolinen kirkko muokkasi Matteuksen evankeliumin kaikki sadat käsikirjoitukset ympäri koko maailman ja siinä ohessa väärensi myös kirkkoisien lainaukset tukeakseen uutta keksimäänsä oppia kolmiyhteydestä?

Eusebiuksella oli tapanaan pätkiä Raamatun lainauksiaan. Tämä käy ilmi Eusebiuksen kirjoituksesta Demonstratio Evangelica, jossa Eusebius kirjoittaa “Jumala on antanut hänelle nimen muita nimiä korkeamman, että Jeesuksen nimessä jokainen polvi pitää notkistuman jotka taivaissa ovat ja maan päällä ja maan alla.” Tämä on selvä lainaus Filippiläiskirjeestä, mutta on selvästi muokattu lainaus, jae kuuluu näin: “Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,”. Huomaamme siis, että tässä tapauksessa Eusebius on pätkinyt Raamatun lainaustaan ja muokannut sitä. On siis helppo uskoa, että Eusebius on muokannut myös kastekäskyä.

Raamatussa on vakava varoitus kaikille, jotka haluavat poistaa jakeita Raamatusta.

ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. (Ilm. 22:19)

Jos aiot leikata jakeita irti Raamatustasi, perusteet sille tulee olla todella vahvat. Huhupuheet ja salaliittoteoriat katolisen kirkon vahingonteosta eivät ole riittävä peruste. Sekään ei ole riittävä peruste, että kastekäsky näyttäisi olevan ristiriidassa joidenkin muiden Raamatun kohtien kanssa.

Jos jakeen aikoo leikata pois Raamatusta, syyt sille tulee olla tekstuaaliset, eli esimerkiksi että luotettavimmissa käsikirjoituksissa ei ole tuota jaetta. Tässä tarkastelemassamme tapauksessa tuo jae on jokaikisessä kreikankielisessä käsikirjoituksessa. Se kuuluu täten varmuudella Raamattuun.

14 thoughts on “Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”

 1. Miksi sitten Apostolien teot ei tunne kastetta Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen? Oletko saanut lisävaloa asiaan tässä vajaa kahden vuoden aikana?

  1. Apostolien teoissa ei ole siteerattu ainuttakaan kastetapahtumaa sanasta sanaan. Luukas vain kertoo, että kastettiin Jeesuksen nimeen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastaminen on Jeesuksen nimeen kastamista. Minua hämmästyttää suuresti, miksi niin monet kristityt ovat valmiita leikkaamaan jakeita irti Raamatuistaan ja kovin heppoisin perustein ovat valmiita uskomaan, että Jeesus ei opettanut meitä kastamaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

   1. Matt. 28:19:ssä “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen…” on ainakin kolme asiaa jotka pistävät ajattelemaan että tämä jae ei alunperin ole voinut olla näin.

    1. “MENKÄÄ SIIS JA TEHKÄÄ KAIKKI KANSAT”. Opetuslapset eivät lähteneet levittämään ilosanomaa pakanoille vaan toimivat vain ympärileikattujen juutalaisten parissa. Vasta useamman vuoden kuluttua Jumala näytti Pietarille näyn jonka perusteella hän meni Korneliuksen kotiin ja vasta sen jälkeen alettiin levittämään ilosanomaa myös pakanoille. Palatessaan Korneliuksen luota joutui Pietari tekemään Jerusalemissa muille vanhemmille tarkan selvityksen tällaisesta oudosta asiasta että juutalainen oli “käynyt ympärileikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän kanssansa”. KOSKA NUO MATTEUKSEN TEKSTIIN NYKYÄÄN KIRJATUT SANAT EIVÄT SILLOIN TULLEET KENENKÄÄN MIELEEN SE KERTOO ETTEI NIISTÄ SILLOIN OLLUT MITÄÄN TIETOA VAAN NE ON LISÄTTY MYÖHEMMIN. Kului siis vuosia ennen kuin ympärileikatut alkoivat julistamaan ilosanomaa pakanoille. Eikä se olisi silloinkaan tapahtunut ellei Jumala olisi näyn kautta avannut Pietaria käsittämään tämän: “Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi” (Apt. 10:1-48, 11:1-18).

    2. OPETUSLAPSIA EI TEHDÄ KASTAMALLA vaan ilosanomaa (evankeliumia) julistamalla ja sanan vastaanottaneita opettamalla.

    3. Uuden testamentin teksteissä ei kerrota ketään kastetun “ISÄN JA POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN” vaan uskoon tulleet OTTIVAT aina kasteen Jeshuan nimeen (Apt. 2:38; 8:16; 10:48; 19:5).

    1. Aika köykäisin perustein päätät, että nämä jakeet nyt vain eivät kuulu Raamattuun. Jos katsotaan käsikirjoituksia, tämä jae ei puutu yhdestäkään kreikankielisestä käsikirjoituksesta.

   2. Lauri kirjoitti: -Apostolien teoissa ei ole siteerattu ainuttakaan kastetapahtumaa sanasta sanaan. Luukas vain kertoo, että kastettiin Jeesuksen nimeen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastaminen on Jeesuksen nimeen kastamista.

    Eikös se ole niin päin, että Isä, Pojan ja Pyhän Hengen nimi YKSIKKÖMUODOSSA, kuten jakessa Matt 28:19 mainitaan, on nimenomaan Herra Jeesus Kristus?

    Mitä tulee Apostolien tekojen kirjaan, siellä on selvä käsky kastaa Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Tiedän messiaanisia, jotka kastavat Herran Yeshua haMashiachin nimeen, jotka myös tunnustavat, että Yeshua on Herra ja Jumala.

    Ap.t 2:
    38 Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

    Ap.t 4:
    10 niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne.
    11 Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi.
    12 Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.”

    Ap.t 10:
    47 “Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?”
    48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

    Kol 3:
    17 Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

    1. Miten Jeesuksen Kristuksen nimeen kastaminen eroaa oleellisesti Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastamisesta? Onko se täysin eri asia? Jeesus oli tässä yhtälössä se uusi asia, siksi Apostolien teoissa kerrotaan, että kastettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen.

     1. Lauri kysyi: Miten Jeesuksen Kristuksen nimeen kastaminen eroaa oleellisesti Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastamisesta? Onko se täysin eri asia?

      On olemassa vain yksi Jumala. Sen takia ei voi uskoa Jumalaan monella eri tavalla. On olemassa vain yksi usko, joka kepaa Jumalalle. Tämän vuoksi on olemassa vain yksi oikea opetus kasteesta ja vain yksi nimi, joka pelastaa ja kelpaa kastamiseen.

      Ef 4:
      4 On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi.
      5 Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!
      6 Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.

      Oma mielipiteeni on, että Herra kelpaa vain näiden ohjeiden mukaisesti otettu kaste, mihin kuuluu myös se, että ennen kastamista pitää tunnustaa usko Jumalan Poikaan. Tarkoitan tällä uskovien upotuskastetta:

      Ap.t 8:36 Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: “Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?”
      37 Filippos sanoi hänelle: “Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista.” Hoviherra vastasi: “Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.”
      38 Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet.

      Ap.t 2:38 Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

      Ap.t 19:3 “Millä kasteella teidät sitten on kastettu?” kysyi Paavali. He vastasivat: “Johanneksen kasteella.”
      4 Silloin Paavali sanoi: “Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen.”
      5 Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen,

 2. Vanhin käytettävissä oleva kreikankielinen käsikirjoitus Matteuksen evankeliumista ei ole varmuudella alkuperäinen Matteuksen kirjoittama käsikirjoitus. Matteuksen aikana kirjoitettiin papyrukselle, joka ei säily satoja vuosia, mutta myöhemmin pergamentille kopioidut käsikirjoitukset ovat olleet kestävämpiä. Matteus on myös varmuudella kirjoittanut evankeliuminsa hebreaksi. Tämä johtuu siitä, että jae Matt 1:21 ei ole looginen muulla kielellä kuin hebreaksi, koska sanat “hän pelastaa” on hebreaksi “yoshia”, minkä vuoksi Jeesukselle piti antaa hebrealainen nimi Yeshua. Hebrealaisia käsikirjoituksia Matteuksen evankeliumista on löytynyt Pietari ja Iso-Britannian kirjastoista, jotka varmuudella eivät ole käännetty kreikasta hebreaksi.

  UT:n käsikirjoituksista on suuri määrä erilaisia versioita, jotka poikkeavat toisistaan käännös- ja kopiointivirheiden takia. On siis täysin mahdollista, että vanhin kreikankielinen käsikirjoitus ei vastaan Matteuksen hebreaksi kirjoittamaa tekstiä. Eusobioksen tekstit ovat vanhempia kuin vanhin kreikkalainen käsikirjoitus Matteuksen evankeliumista. Eusebios lainaa lähetyskäskyä ilman sanoja “kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. On täysi syy epäillä, että teksti on myöhemmin muuttunut, koska apostolien tekojen kirjassa käsketään kastamaan ja kastettiin Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen.

  1. “jae Matt 1:21 ei ole looginen muulla kielellä kuin hebreaksi, koska sanat “hän pelastaa” on hebreaksi “yoshia”, minkä vuoksi Jeesukselle piti antaa hebrealainen nimi Yeshua. Hebrealaisia käsikirjoituksia Matteuksen evankeliumista on löytynyt Pietari ja Iso-Britannian kirjastoista, jotka varmuudella eivät ole käännetty kreikasta hebreaksi.”

   Matt 1:
   21 Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”*
   [Jeesus on kreikkalainen muoto hepreankielisestä nimestä Joosua, joka merkitsee ‘Herra pelastaa’.]

  2. Yksikään Uuden testamentin kirjoitus ei ole alkuperäinen. Miten täten sinulla on varmuus, että yksikään jae Raamatustamme olisi alkuperäinen? Mitä muita jakeita muokattiin?

   1. Hyvä kysymys!

    Olen tiedostanut, että Raamatun käsikirjoituksista on tuhansia toisistaan vähän poikkeavia versioita. Raamatussa on kuitenkin 1500 sivua ja myös VT, joten ilmeiset kopiointivirheet tulevat esille tekemällä kattava vertailu muihin kohtiin, jotka käsittelevät samaa asiaa. Raamatun tutkimus on edennyt tässä asiassa ja kadonneeksi luultuja hebrealaisia kirjoituksia on löytynyt viime aikoina mukavasti.

    Luotan, ettei Jumalan sana voi kadota pois. Elia tullessaan tekemään uskonpuhdistusta ehkä antaa meille sellaisen hebrealaisen Raamatun, jossa jokainen pilkku vastaa alkuperäisiä kirjoituksia.

    Matteus 24:
    35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

    Olen ymmärtänyt niin, että 1000-vuotiskaudella kaikki kansat oppivat puhumaan hebreaa äidinkielellään. Siis Baabelin kielien sekoitus tapahtuu uudelleen mutta päinvastoin.

    Tässä on profetia, joka ei ole vielä toteutunut. Egyptissä on alttari ja ihmiset puhuvat siellä hebreaa. Silloin ei tarvita Raamatun käännöksiä toisille kielille. Mielenkiintoista!

    Jes 19:
    18 Sinä päivänä Egyptissä on oleva viisi kaupunkia, jotka puhuvat heprean kieltä ja vihkiytyvät Herran Sebaotin omiksi. Niiden joukossa on Ir-Heres.
    19 Sinä päivänä Herralla on oleva alttari keskellä Egyptin maata ja pyhä kivi sen rajalla.
    20 Tämä on merkkinä ja todistaa Herrasta Sebaotista Egyptin asukkaille: kun he huutavat Herralta apua sortajia vastaan, hän lähettää heille auttajan, joka ajaa heidän asiaansa ja pelastaa heidät.
    21 Niin Herra tekee itsensä tunnetuksi Egyptissä. Sinä päivänä egyptiläiset oppivat tuntemaan Herran, ja he palvelevat häntä teuras- ja ruokauhrein ja tekevät hänelle uhrilupauksia ja täyttävät ne.
    22 Herra lyö lyömällä Egyptiä, mutta hän myös parantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät.
    23 Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan, ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa, ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa.
    24 Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata.
    25 Herra Sebaot siunaa niitä kaikkia sanoen: “Siunattu olkoon kansani Egypti, siunattu kätteni luomus Assyria, siunattu minun oma kansani Israel!”

    1. Sulla on paljon asiaa, mikä on ihan OK ja kirjoitat täysin asiallisesti, mutta olisiko fiksumpaa, että avaat oman blogin? Ilmaiseksi wordpress.org tai blogger.com esim.

     1. Olen osallistunut nyt tällä foorumilla keskusteluun, koska haluan tuoda oman näkökulmani esille tärkeiksi kokemistani asioista. Sehän on plogien tarkoitus, että alustuksen jälkeen lukijat keskustelevat kommentti-osioissa aiheesta.

      Minulla ei ole aikaa valvoa blogeihin lähetettyjä kommentteja, joten en tule perustamaan tällaista plogia, koska resurssini ja oma mielenkiintoni eivät siihen riitä.

      Mauno Mattilan ja Petri Paavolan YouTube-kanavien videoitten alla on suuria määriä kommentteja, joiden taso vaihtelee suuresti ihan luokattomiin kommentteihin asti. Jos keskustelun taso laskee niin alas, kanavasta tulee kuin basaari, helppoheikkien markkinapaikka. Sellaista julistustyötä en tahdo tehdä.

      Itse ajattelen, että olen tällä vain vähän aikaa käymässä ja minulle sopii enemmin kommentoijan kuin blogin valvojan osa. Aikomukseni ei ole jäädä tänne asumaan.

     2. Lauri kirjoitti: -olisiko fiksumpaa, että avaat oman blogin? Ilmaiseksi wordpress.org tai blogger.com esim.

      Minä olen monta vuotta sitten kerran kokeillut WordPressiä. Oli vaikekäyttöinen, enkä osannut sitä käyttää. Se oli jotekin sekava, joten en ottanut sitä käyttöön vaan lopetin tilin. Muiden plogeihin kirjoittelu on paljon helpompaa, mutta ajattelin senkin lopetella ja suunnata oman energiani henk. koht. kommunikaatioon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *