He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet

“Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.” (Sak. 12:10 33/38)

“וְהִבִּ֥יטוּ אֵלַ֖י אֵ֣ת אֲשֶׁר־ דָּקָ֑רוּ”

“when they look on me, on him whom they have pierced, they shall mourn for him…” (ESV)

“and they shall look upon me whom they have pierced” (KJV)

“καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυὶδ καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ῾Ιερουσαλὴμ πνεῦμα χάριτος καὶ οἰκτιρμοῦ, καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾿ ὧν κατωρχήσαντο καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν κοπετόν, ὡς ἐπ᾿ ἀγαπητῷ, καὶ ὀδυνηθήσονται ὀδύνην ὡς ἐπὶ τῷ πρωτοτόκῳ” (LXX)

“And I will pour out a spirit of grace and compassion on the house of Dauid and on the in-habitants of Ierousalem, and they shall look to me because they have danced triumphantly, and they shall mourn for him with a mourning as for aloved one, and they shall be pained with pain asfor a firstborn.” (NETS)

“They will look toward me because of those whom they have stabbed;” (Stone edition Tanakh)

“And they shall look unto Me because they have thrust him through” (JPS)

“He katsovat häneen, jonka he lävistivät” (Uuden maailman käännös)

“Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: “He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet”.” (Joh. 19:37)

Tässä trinitaareille tärkeä jae, he katsovat Jumalaan, jonka he ovat lävistäneet. Toisin sanoen, he lävistivät Jumalan, täten Jeesus on Jumala. Näytin tätä jaetta heprean opettajalleni. Hän ihmetteli missä kohtaa sanotaan, että he lävistivät Jumalan. Hän esitti oikeaksi käännökseksi “He katsovat minuun lävitäessään hänet.” Kaikissa kristittyjen käännöksissä puhutaan Jumalasta, joka on lävistetty. Mutta katsokaa juutalaisten käännöksiä, JPS ja Stone edition, jotka sanovat, että he katsovat minuun, lävistäessään hänet. Pitäisikö antaa kristittyjen vai juutalaisten kääntää Vanhan testamentin juutalaiset tekstit?

Jos tässä puhutaan Jumalasta, joka on lävistetty, miten tekstiin ilmestyy heti seuraavassa virkkeessä yhtäkkiä “hän”? “Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.” Jos Jumala lävistettiin, eikö tässä pitäisi lukea, että he valittavat minua?

Jehovan todistajien Uuden maailman käännös pyrkii selvästi harmonisoimaan tämän Vanhan testamentin jakeen Johanneksen mukaan. On varsin erikoista, että Johanneksen profeettatekstin lainauksessa puhutaan hänestä, jonka he ovat lävistäneet, ei minusta. Mistä tämä voisi johtua ja mistä se voisi kertoa? Ainakaan Johanneksen mukaan Jumalaa ei lävistetty. Juutalaisen Johanneksen tuntemassa Raamatussa ei puhuttu Jumalasta, joka on lävistetty. Mutta selvästi heprean teksteissä puhutaan Jumalasta, johon he katsovat, ja erikseen hänestä, joka lävistettiin.

Septuaginta menee aivan omia polkujaan, mutta huomionarvoista on, että siinkäkään ei puhuta Jumalasta, joka on lävistetty. Joten mikä on totuus, lävistivätkö he Jumalan, vai Jeesuksen? Katsoivatko he Jumalaan, vai häneen, joka lävistettiin? Raamatun tutkiminen on mielenkiintoista, kun ei tuijota yksin suomenkielisiä käännöksiämme, joissa kääntäjät ovat seuranneet kirkkoisien ja Lutherin näkemyksiä ja antaneet omien ennakkokäsitystensä värittää pyhää tekstiä. Ehkä viisainta on antaa juutalaisten kääntää ja tulkita heidän omat pyhät tekstinsä, ja antaa kristittyjen kääntää kaikki ne tekstit, jotka kristityt ovat kirjoittaneet.

8 thoughts on “He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet”

 1. Late kirjoitti: -Näytin tätä jaetta heprean opettajalleni. Hän ihmetteli missä kohtaa sanotaan, että he lävistivät Jumalan. Hän esitti oikeaksi käännökseksi “He katsovat minuun lävitäessään hänet.”

  Miten voi katsoa erikseen Jumalaa, kun nähdään joku toinen lävistettävän? Ei tietenkää voi, eikä se sitä tarkoita. Sana “hän” viittaa Jumalaan. On tarkoitushakuista ja lauseen alkuperäisen tarkoituksen vastaista väittää, ettei sana “hän” viittaa Jumalaan.

  Hebreakielen asiantuntijat ovat kääntäneet Sakarjan sanoja 33/38:ssa: “He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet”.

  Uudempi 92 pykii kääntämään lauseen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti: “Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet”.

  Lauri, sinun hebreankielen opettajasi ei osaa tätä asiaa paremmin. Suomalaisten Raamattujen käänökset vastaavat sitä alkuperäistä tarkoitusta, mitä Sakarjan kirjan hebreassa on. Sakarjan kirjan ilmoitus tarkoittaa, että ristille naulattiin Jehova.

  1. Tietenkin voi katsoa aivan mihin hyvänsä, samalla kun lävistää jonkun. Tässä tapauksessa he katsovat Jumalaa lävistäessään Jeesuksen. Miten selität Johanneksen evankeliumin lainauksen, jossa Johannes sanoo, että “He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet”? (Joh. 19:37) Tämä Johanneksen lainaus on tuhat vuotta masoreettista tekstiä vanhempi.

   Ja mä luotan enemmän tässä asiassa oman heprean opettajani käännökseen sekä juutalaisten käännöksiin, kuin kirkkoraamatun kääntäjien työhön, jotka tunnetusti ovat tehneet tahallaan paljon virheitä.

   1. En tiedä, kuka on sinun hebreankielen opettajasi, mutta tuntuu siltä, että hänelle on iskostunut ortodoksijuutalaisten väkinäiset selitykset ko. jakeesta, joilla he pyrkivät vääristelemään jakeen ilmoitusta, koska se on heidän omaa uskomustaan vastaan.

    Minä olen sitä mieltä, ettei sinun opettajasi ole tätä asiaa sinulle oikein todistanut. Esim. Kuningas Jaakon käännös kääntää sanat: “they shall look upon me whom they have pierced”.

    Viittasit Johanneksen evankeliumin lukuun 19. Sehän selittää nimenomaan, että Sak 12:10 tarkoittaa ristille naulittua Jehovaa, joka on Jeesus Kristus.

    Entä käännösratkaisu: “He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet”? Minä tulkitsen jaetta Joh 19:37 enemmän lukien suoraan jaetta Sak 12:10.

    UT siteeraa paljonkin jakeita VT:sta ja siteeraukset eivät ole sanatarkkoja ja joskus poikkeavat paljonkin VT:n teksteistä. Mm. Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on tutkinut näitä eroja paljokin. Nykyajan UT:n käännökset eivät perustu UT:n alkuperäisiin käsikirjoituksiin vaan niistä tehtyihin käännöksin joskus parinkin kielen kautta. Alkuperäisiä käsikirjoituksia ei ole olemassa tai niitä ei ole löydetty. UT:iin on tullut paljonkin käännös- ja kopiointivirheitä. Tämän takia UT:ssa on joitakin täysin ilmeisiä sisäisiä ristiriitoja. Epäselvät tilanteet on syytä tarkistaa VT:sta, jonka tekstit ovat säilyneet paljon UT:ia paremmin.

    1. Eli siis et anna mitään arvoa sille, että Jumalan apostoli Johannes itse sanoo, että he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet? VT:n pohjatekstinä toimii masoreettinen teksti, joka on tuhat vuotta Johannesta ja Uutta testamenttia myöhäisempi – tuhat vuotta! Mieti sitä.

     1. VT:n tekstit ovat säilyneet paljon paremmin kuin UT:n tekstit siitä huolimatta, että VT:n tekstit ovat paljon vanhempia.

      Kirjoitusten säilyvyys ei perustu pelkästään ikään ja kopioiden määrään vaan erityisesti siihen, miten huolella kirjoituksia on kopioitu. VT:n tekstejä on kopiotu paljon paremmalla työmoraalilla kuin UT:n tekstejä.

      Monien tutkijoiden mukaan UT:n tekstit ovat korruptoituneet kopio- ja käännösvirheiden takia niin, ettei niitä kyetä enää palauttamaan alkuperäisiksi, ellei löydy uusia käsikirjoituksia.

      VT:n teksteistä voidaan todeta, että keskiaikainen Aleppo koodeksi on identtinen Qumranin luolan teksteihin, jotka ovat tuhat tuotta vanhempia. UT:n teksteistä on tuhansia toisistaan poikkeavia versioita.

      Sanoin sinulle, että luotan niihin kirjoituksiin, jotka tiedän olevan paremmin säilyneet.

     2. Sanot, että Aleppo koodeksi on IDENTTINEN Qumranin tekstien kanssa, mikä on emävale, eroja on tuhansia. Jos Uuden testamentin teksti on niin korruptoitunut, miten voit ollenkaan luottaa evankeliumeihin, joihin täällä vetoat?

     3. Late kommentoi: -Sanot, että Aleppo koodeksi on IDENTTINEN Qumranin tekstien kanssa, mikä on emävale, eroja on tuhansia.

      No täsmennetään sitten lausuntoa, koska haluat olla pikun tarkka, niin ole sitten.

      Tutkijoiden mukaan Aleppo koodeksi on käytännössä identtinen Qumranista löytyneiden tekstien kanssa. Tutkijoiden johtopäätös on, että Aleppo koodeksi on säilynyt käytännössä muuttumattomana Qumranin ajoista lähtien. En lähde kinastelemaan asiasta sinun kanssasi, koska ko. lausuntoja löytää tiedejulkaisuista ja pidän niitä tässä asiassa luotettavina.

      Late kommentoi: -Uuden testamentin teksti on niin korruptoitunut, miten voit ollenkaan luottaa evankeliumeihin, joihin täällä vetoat?

      En väitä, että kaikki olisi UT:sta korruptoitunut, mutta paljon on. UT:ta on valtava määrä keskenään ristiriitaisia ja koko ajan muuttuneita käsikirjoituksia. Käsikirjoitukset ovat mutatoituneet kuin koronavirus. Toisiinsa nähden ristiriitaisista kirjoituksista lähinnä keskiajalta on jouduttu parsimaan kokoon tekstilaitokset ja tulos ei ole ollut alkuperäinen.

      Sen epävarmuuden kanssa on opittava elämään paremman puutteessa. On kuitenkin kiistatonta, että UT:ssa on sisäisiä ristiriitoja ja paljon VT:n siteerauksia, jotka eivät sanatarkasti vastaa VT:n tekstejä.

      Minä uskon raamatuntukijoiden yleistä konsensusta, että VT:n tekstit ovat säilyneet paremmin kuin UT:n tekstit, vaikka ovat vanhempia. Alkuseurakunta käytti Raamattuna VT:ia ja sieltä voi tarkistaa epäselvät kohdat.

      Ap.t 28:23 Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *