Apt 15: Jerusalemin kokous

Old City from the Mount of the Olives

Usein kuulee väitettävän, että Jerusalemin kokouksessa (Apt 15) päätettiin, ettei kristittyjen tarvitse noudattaa Mooseksen lakia. Mitään tällaista ei Jerusalemin kokouksessa kuitenkaan päätetty. Jerusalemin kokous oli tarpeellinen, sillä muutamat harhaopettajat opettivat, että “Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua” (Apt 15:1). Kokouksessa käsiteltiin siis pelastuskysymystä – oliko ympärileikkaus välttämätön pelastukseen? Jeesuksen ajan juutalaisuudessa oli vallalla oppi, jonka mukaan “koko Israel on pelastuva”. Koska pelastuksen katsottiin koskevan vain Israelia, pääteltiin etteivät pakanat voi pelastua ilman ympärileikkausta, joka liitti heidät Israeliin. Niinpä tuon ajan rabbit olivat kehittäneet nk. proselyyttikasteen pakanoita varten, jonka keskeisin operaatio oli juuri ympärileikkaus. On huomattava, ettei Mooseksen laissa kuitenkaan ole mitään käskyä tai ohjetta pakanoiden ympärileikkaamiseen. Kyse oli rabbien omasta perinnäissäädöksestä ja traditiosta.

Pietarin todistus Jerusalemin kokouksessa on, että pakanat ovat saaneet Pyhän Hengen aivan kuten juutalaisetkin, ilman mitään ympärileikkausta, ja että he pelastuvat Jeesuksen armon perusteella samalla tavoin kuin juutalaisetkin (Apt 15:8,11). Kokouksessa päätettiinkin, ettei ympärileikkauksella ja rabbiinisella traditiolla tule rasittaa pakanoita (Apt 15:19). Pakanoille kirjoitettiin kuitenkin, että heidän tulee neljää käskyä erityisesti noudattaa:

vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina. (Apt 15:20-21)

Miksi Jaakob jatkaa, että “luetaanhan Moosesta synagoogissa jokaisena sapattina”? Luullakseni hän tarkoittaa, että Mooseksen lakia opetetaan jokaisessa synagoogassa jokaisena sapattina, tästä syystä pakanoilla on hyvä mahdollisuus oppia Mooseksen lakia ajallaan. Näitä neljää käskyä teroitetaan kuitenkin ilmeisesti sen takia, että niillä oli tarkoitus tehdä pesäero pakanuuteen selväksi. Välttämällä haureutta ja verta pakanat saattoivat osoittaa, että he eivät enää viettäneet edellisen elämänsä pakanallisia menoja, ja saattoivat tulla synagoogaan oppimaan lisää Mooseksen lakia.

Että Jerusalemin kokouksessa päätettiin, ettei kristityn tarvitse noudattaa Mooseksen lakia, ei pidä täten alkuunkaan paikkaansa.

16 thoughts on “Apt 15: Jerusalemin kokous”

 1. Luehan Apt. 15. luku tarkemmin.

  Apt. 15: 24. Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.
  25. Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
  26. Jotka miehet ovat sielunsa meidän Herramme Jesuksen Kristuksen nimen tähden alttiiksi antaneet.
  27. Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.
  28. Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille, ettei yhtään enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
  29. Että te vältätte epäjumalain uhria, ja verta, ja läkähtynyttä, ja salavuoteutta. Jos te niitä vältätte, niin te teette hyvin. Olkaat hyvästi!

  Ja väänsit kieroon jakeen Apt. 15:20. Tai todennäköisesti olet omaksunut tuon kieroonväännetyn tulkinnan joltain muulta. Sääliksi käy sokeutesi.

 2. Minä en ole nikki Evankeliumi vapautti enkä nikki branch 247, mutta ajattelin poimia joitain hyviä katkelmia heidän vastauksistaan sinulle. Valitettavasti on vaikuttanut siltä, että kovin nopeasti olet vastannut sinulle esitettyihin kommentteihin. Mitä Late, jos vaivautuisit tutkimaan tarkemmin asioita?

  Katkelmia nikin Evankeliumi vapautti vastauksista sinulle :
  Jerusalemin kokouksen sisältönä oli nimenomaan nämä asiat: pitäisikö pakanakristittyjen ympärileikkauttaa itsensä JA pitäisikö heidän noudattaa Mooseksen lakia. (Apt.15:1,5)
  – Selväähän on, että tämä ies ei voinut tarkoittaa ympärileikkausta, vaan sen täytyi tarkoittaa nimenomaan Mooseksen lain (tarkkaa) noudattamista.

  Luen Jerusalemin kokouksen päätöstä niin kuin se on kirjoitettu. Jos apostolit ja vanhimmat olisivat tarkoittaneet päätöksellään, että “nämä neljä asiaa JA kymmenen käskyä”, he olisivat sen kyllä sanoneet ja kirjoittaneet. Ellei sitten ole kyse unohduksesta, mitä on vaikea uskoa, koska kirjoittivat “Pyhä Henki ja me…”

  Pakanakristittyjen nimenomaan oli tärkeää tietää, miten heidän pitäisi suhtautua ympärileikkaukseen ja Mooseksen lakiin. Ei voi olla niin, että pakanakristityt olisivat velvoitettuja noudattamaan lauantaisapattia, mutta asiasta ei ole kertaakaan annettu käskyä tai ohjetta Uudessa Testamentissa. Tämä puute – yhdessä aiemmin mainitsemieni Raamatun jakeiden kanssa – nimenomaan kertoo, että lauantaisapattia ei säädetty velvoittavaksi pakanakristityille.
  Siihen oli varmasti syynsä, että apostolit eivät säätäneet lauantaisapattia pakanakristityille velvoitteeksi. Rooman valtakunnassa kun vapaapäivät eivät sattuneet mitenkään johdonmukaisesti seitsenpäiväiselle viikolle. Seurakunta olisi varmasti ajautunut tarpeettomiin hankaluuksiin, jos uusilta uskovilta olisi edellytetty, että tästä eteenpäin lauantaisapattina ei sitten sovi tehdä työtä, vaan se on pyhitettävä Herralle. Evankeliumissa oli kyse niin paljon suuremmasta todellisuudesta – Kristuksen ruumiista – että sapatista ei tehty ongelmaa. Kuten myös Kol.2:17 sen toteaa: jotkut asiat ovat vain varjoa, mutta ruumis on Kristuksen. Hänessä on täyteys!

  … Se, että Kol.2:17 puuttuu olla-verbi, ei ole kreikan kielelle mitenkään harvinaista. Olla-verbihän on jo edellisessä lauseessa, kun puhutaan tulevaisten varjosta.
  Se, että Paavali edelleen teki monia asioita sapattina ja varmasti hyvin pitkälle myös “pyhitti” sapatin, ei ole mitenkään ihmeellistä. Hänhän oli juutalainen. Ja se, että Apostolien teoissa on monta kertaa puhuttu sapatista, on täysin luonnollista, koska se oli Paavalille paras päivä tavoittaa juutalaisia, jotka olivat silloin kokoontuneet synagogaan tai rukouspaikkaan.

  Ei voi myöskään sanoa, että sapattia ja muita juhlia olisi “kumottu”. Ovathan ne edelleen olemassa juutalaisilla, ja tietoisuus niistä monella tapaa myös kristillisillä seurakunnilla. Se ei ole sapatin tai muiden juhlien kumoamista, että niiden noudattamista ei päätetty edellyttää pakanakristityiltä.

  Mutta siis jokainen kristitty voi aivan VAPAASTI viettää sapattia, uudenkuun juhlia, Pääsiäistä, Helluntaita, Jom kippuria, Lehtimajajuhlaa, Hanukkaakin, jos haluaa. Ei se ole ainakaan minulta pois. Mutta sitten jos jotkut alkavat tarkasti noudattaa näitä, mutta eivät elä elämää Pyhässä Hengessä, ja silti ajattelevat olevansa jotenkin muita uskovia parempia… En tarkoita tällä nyt sinua, vaan sellaista ihmistyyppiä, joka kokee kaiken Israeliin viittaavan jotenkin pyhempänä (esimerkiksi VT:ssä säädetyt juhlat), mutta jonka kasvoilla paistaa väsymys ja ehkä lain vaatimusten tuoma taakka…

  “Älköön kukaan tuomitko … juhlan, uudenkuun tai sapatin johdosta”
  Älköön tuomitko siitä, jos viettää sapattia, älköönkä tuomitko siitä, jos ei vietä sapattia. Nämä ovat asioita, joista meidän ei pitäisi tuomita toisiamme. Tai jos joku pyrkiikin tuomitsemaan, niin minun ei tarvitse ottaa sitä tuomiota itseeni.

  Nikki Evankelimi vapautti vastasi sinulle myös että : Että “saamme rikkoa näitä käskyjä”…? (tupsujen käyttäminen, parran reunojen turmeleminen, juhla-aikojen viettäminen, sapatin pyhittäminen)
  Kun puhutaan Uuden Testamentin pakanakristityistä, niin tuo kysymys on kokonaan väärä!!! Jos joku HALUAA elää näiden mukaan, niin se on ihan ok; näitä tapoja voi aivan hyvin noudattaa. Jos haluaa.

  Mutta näiden tapojen noudattamisen VAATIMINEN ei ole evankeliumin mukaista. Jos vaatii noudattamaan näitä, niin on TÄYDELLISESTI hukannut sen, mitä Jerusalemin kokous päätti. Siinä ollaan uudestaan tuomassa uskovien ylle sitä “iestä”, jota eivät alkuseurakunnan ajan juutalaisten “isät” eivätkä “he itsekään olleet jaksaneet kantaa”.

  Sapatti tai sen viettäminen tiettynä ajankohtana ei ole sinänsä taakka. Kunhan muistaa Jeesuksen sanat, että ihmistä ei luotu sapattia varten vaan sapatti ihmistä varten.

  Jos HALUAT ITSE noudattaa näitä, se on aivan ok. Se ei ole minulta pois.
  Mutta jos alat VAATIA näiden noudattamista MUILTA kristityiltä, silloin on kyse orjuuden ikeen laittamisesta uskovien päälle. Kun listahan ei lopu tähän, vaan seuraavaksi tulee vaatimus KAIKKIEN muidenkin säädösten noudattamisesta. Ja sellaisesta Jerusalemin kokous meidät vapautti.

  Tappamisesimerkki on mielestäni typerä, ja tästä on keskusteltu jo useampaan kertaan joitain viikkoja sitten. Jerusalemin kokouksen ei tarvinnut erikseen kieltää esimerkiksi tappamista tai varastamista, koska kyllä jokainen pakana sydämessään tiesi ja sen aikainen lainsäädäntö totesi nämä asiat yksiselitteisesti vääriksi. Ei niistä tarvinnut siksi pakanakristityille mitään säätää. Samaten sinä aikakautenakin taatusti tiedettiin myös pakanakansojen keskuudessa, että vanhempien kunnioittaminen on oikein. Ja uskoontulleet olivat jo evankeliumin vastaanottaessaan ottaneet vastaan sanoman ainoasta todellisesta Jumalasta. Sitä vastoin pakanakansoilla ei ollut välttämättä tietoa, että haureus on väärin; sisältyihän jopa pakanoiden “jumalanpalvelusmenoihin” haureellisia tapoja.

  Jerusalemin kokous sääti niistä asioista, joista oli tarpeen säätää ja ohjeistaa. Säätää pakanoiden noudatettavaksi “nämä välttämättömät”. Se, että sapatin viettäminen ei sisälly Jerusalemin kokouksen laatimaan listaan, kertoo minulle selvästi sen, että sapatin pitäminen velvoittavana käskynä ei ole välttämätöntä pakanakristityille. Myös muutama maininta Paavalin kirjoituksissa tukee ennemminkin tätä kantaa kuin sitä, että pakanakristityiltä vaadittaisiin sapatin pitämistä.

  Jerusalemin kokoushan ei laatinut listaa, mitä asioita EI tarvinnut noudattaa, vaan mitä TARVITSI noudattaa. Ja kuten aiemmin todettu, niin itsestäänselvistä tappamisista, varastamisista ym. kokouksen ei tarvinnut erikseen mitään kirjoittaa.

  Lauantaisapatin viettäminen ei varmastikaan ollut pakanoiden keskuudessa mikään itsestäänselvyys. Siten lauantaisapatista Jerusalemin kokouksen olisi kyllä pitänyt säätää, jos sen noudattaminen olisi ollut välttämätöntä. Mutta sitä Jerusalemin kokous ei sisällyttänyt “nämä välttämättömät” -listalleen.
  Olennaista on myös, että kirjoittaessaan sapateista ja päivien pitämisestä toisia parempana Paavali näyttää kirjoituksissaan aina pikemminkin vahvistavan ajatuksen, että pakanakristityt eivät ole sidottuja tiettyjen päivien viettämiseen.
  —-
  Nikki Evankeliumi vapautti vastasi sinulle myös: Miksi kirjoitat tuollaisia typeryyksiä? Ei tätä asiaa ratkaista vääntämällä toisen näkemystä täysin typeräksi olkiukoksi, jota vastaan sitten hyökätään. Aivan jokainen Jerusalemin kokouksen johtopäätökset kuullut ja lukenut uskova taatusti ymmärsi, ettei kokouksen johtopäätökset tarkoittaneet tappamisen ja varastamisen hyväksymistä! Nehän olivat itsestäänselvästi tuomittavia tekoja jo sen ajan yhteiskunnassa. Sen sijaan haureudesta oli tarpeen kirjoittaa, koska se ei ollut itsestäänselvästi tuomittua pakanakulttuureissa. Mutta JOS jollekin jäi Jerusalemin kokouksen perusteella vielä epäselviksi vaikkapa tappaminen ja varastaminen, niin kyllä nämä asiat on todettu vääriksi Paavalin kirjoituksissa seurakunnille.

  Sapatin osalta kaikki Uuden testamentin kirjeissä olevat kirjoitukset ja ohjeet ovat ennemminkin sen suuntaisia, ettei lauantaisapatin noudattamista edellytetä pakanakristityiltä. Jerusalemin kokouksen päätös on “todiste” samaan suuntaan. Mutta jokainen joka haluaa noudattaa lauantaisapattia, voi täysin vapaasti niin tehdä.
  Tappaminen omankäden oikeuden kautta oli täysin itsestäänselvästi tuomittavaa sen ajan yhteiskunnassa, joten siitä ei tietenkään tarvinnut mitään säätää pakanakristityille!

  Sen sijaan lauantaisapatin viettäminen ei ollut pakanakristityille mikään itsestäänselvyys, joten siitä OLISI täytynyt säätää ja ohjeistaa Jerusalemin kokouksessa TAI jos asian unohtaminen olisi ollut lipsahdus (“Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, että…”!?!), niin asiasta olisi pitänyt kertoa myöhemmin seurakunnille osoitetuissa kirjeissä, josta muodostui Uusi Testamentti. Rooman valtakunnassahan viikon pituus ei edes ollut seitsemän päivää, vaan enimmäkseen kahdeksan päivää.
  Lauantaisapatin velvoittavuus kuitenkin täysin puuttuu Uuden Testamentin kirjeistä! Paavalin maininta päivistä Roomalaiskirjeen 14. luvussa on aivan hyvin sovellettavissa myös sapattiin. Sinun tarjoamasi selitys “siinä oli kyse joistain paastopäivistä” lähtee siitä, että ensin päättää, että “tämä ei voi tarkoittaa sapattia”, ja sitten kehittää sille jonkun vaihtoehtoisen selityksen. Jos lukee, mitä siinä lukee, niin sitä voi soveltaa kaikkiin päiviin: sapattiin, uudenkuun päivään, jom kippuriin, helluntaihin; mihin päivään tahansa: “Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.” Tämä oli siis kirjoitettu sen valtakunnan pääkaupunkiin, jossa viikko oli kahdeksanpäiväinen.

  Samaten Kol.2:16 antaa vapauden esimerkiksi sapattien viettämisen suhteen. Tästä jotkut ovat väittäneet, että sapatti tarkoittaisi tässä muuta kuin lauantaisapattia. Tämä selitys vaatii kuitenkin sitä, että ensin PÄÄTETÄÄN, että lauantaisapatin täytyy olla myös kristittyjä velvoittava, ja sitten yritetään keksiä kirjoitukselle muuta selitystä. Kun lukee Paavalin kirjoitusta niin kuin vastaanottajat sen lukivat, niin selviää, ettei kristittyjä tulisi tuomita sapattien johdosta – joko siitä, että viettävät (lauantai)sapattia tai eivät vietä sitä.
  Jerusalemin kokouksen päätös JA kolossalaiskirjeen maininta JA roomalaiskirjeen maininta JA se, että lauantaisapattia ei kertaakaan Uuden Testamentin kirjeissä anneta määräykseksi tai edes suositukseksi pakanakristityille, kertoo minulle täysin vastaansanomattomasti, että kristityiltä ei edellytetä lauantaisapatin noudattamista/ viettämistä. Mutta mikään ei myöskään ESTÄ tai KIELLÄ kristittyä noudattamasta tai viettämästä lauantaisapattia. Itse olen töissä maanantaista perjantaihin, kuten suuri osa Suomen työtätekevistä. Joskus saatan viettää erityistä lepopäivää lauantaina, joskus sunnuntaina. Joskus kumpanakin päivänä, joskus en kumpanakaan.

  Nikki Branch 247 kirjoitti:
  Pakanoiden apostoli on Paavali. Yhdessäkään kirjeessään Paavali ei mainitse missään kohtaa, että Jeesukseen uskovien pakanoiden tulisi alkaa noudattaa Tooraa. Tällä foorumilla kuulee monesti kysymyksen: “Missä kohtaa Raamattua sanotaan, että saamme rikkoa Tooraa?” Kysymys on mieletön. Mielekäs kysymys kuuluu: “Missä kohtaa Paavalin kirjeissä sanotaan, että pakanakäännynnäIsten tulee ALKAA noudattaa Tooraa?” ja vastaus kuuluu: EI MISSÄÄN. Meidän pakanoiden apostoli ei mainitse sellaisesta asiasta yhdessäkään kirjeessään.
  Tähän loppui nikin branch 247 teksti.

  Olen huomannut, että jotkut judaistit käyttävät tarkoitushakuisesti ja harhaanjohtavasti sanaa laittomuus ja kreikan sanaa anomia. Kreikan sana anomia on käännetty sanalla laittomuus joissain lauseissa vuoden 1938 käännöksessä.

  jakeessa Heb. 1:9 on siteeraus psalmista 45:8 [7] siinä kreikan sanan anomia takana on heprean sana resha. Jakeessa Room. 4:7 on siteeraus psalmista 32:1, siinä kreikan sanan anomia takana on heprean sana pesha. Jakeessa Matt. 7:23 on siteeraus jakeesta psa. 6:9 [6:8] , siinä kreikan sanan anomia takana on heprean sana awen. Tietääkseni heprean sanat resha, pesha ja awen eivät tarkota toorattomuutta!

  [Matt. 7:23, vuoden 1776 käännös] Ja silloin minä tunnustan, en minä teitä ikänä tuntenut: menkäät pois minun tyköäni, te väärintekiät.
  Matt. 7:23, King James käännös ] And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
  Tuossa v. 1776 käännöksessä kreikan sanat hoi ergazomenoi ten anomian on käännetty sanoilla ‘te väärintekiät’, kun taas v. 1938 käännöksessä nuo sanat hoi ergazomenoi ten anomian on käännety sanoilla ‘te laittomuuden tekijät’.
  Nuo sanat hoi ergazomenoi ten anomian löytyvät myös Vanhan testamentin kreikankielisestä Septuagintakäännöksestä psalmista 6:8 [ joissain käännöksissä, myös suomalaisissa numeroitu jakeella 6:9] , ja noiden kreikan sanojen takana ovat heprean sanat poale awen. Eli siis tuossa jakeessa psa 6:8 [6:9] heprean sana awen on käännetty Septuagintassa kreikan sanalla anomia, ja seuraavasta linkistä voi tutkia heprean sanan awen merkityksiä https://www.blueletterbible.org/lang…ngs=H205&t=KJV
  Eli siis tuon perusteella mielestäni vaikuttaa siltä, että heprean sana awen ei tarkota toorattomuutta. [ Heprean sana towrah [toora] on käännetty usein sanalla laki v. 1933 Vanhan Testamentin käännöksessä.] Mielestäni jakeessa Matt. 7:23 v. 1776 käännöksessä oleva ilmaisu ‘te väärintekiät’ on selkeämpi käännös kuin v. 1938 käännöksessä oleva ilmaisu ‘te laittomuuden tekijät’.

  Psa 6:8 KJV, Depart from me, all ye workers of iniquity;

  [Sen lisäksi voisi mielestäni myös huomioida jakeen Luuk. 13:27, jossa on kreikan sanat hoi ergatai tes adikias, käännetty sanoilla te vääryyden tekijät v. 1938 käännöksessä. ][Luuk 13:27, 1938 käännös] Mutta hän on lausuva: ‘Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät. [Tuossa siis kreikan sana adikia eikä anomia.]

  [1.Joh 3:4, vuoden 1776 käännös] Jokainen, joka syntiä tekee, se myös tekee vääryyttä, ja synti on vääryys.

  Mielestäni tuo jae 1.Joh 3:4, on tuossa v. 1776 käännöksessä käännetty paremmin kuin v. 1938 käännöksessä. Tuossa jakeessa on kaksi kertaa sana anomia. V. 1776 käännöksessä tuossa jakeessa sana anomia on käännetty sanalla vääryys [muodossa vääryyttä sekä muodossa vääryys, itse taivuttaisin tuon ensimmäisen vääryys sanan muodossa vääryyden, tai toki voisin käyttää käännöksemä jotain muutakin sanaa kuin vääryys, mutta en käyttäisi sanaa laittomuus. Syy miksi en käyttäisi sanaa laittomuus tuossa jakeessa on väärinkäsitysten välttäminen.] [V. 1938 käännöksessä sana anomia on käännetty sanalla laittomuus tuossa jakeessa.]

  Vaikka sanakirjan mukaan sanan anomia yksi merkitys onkin the condition of without law, niin uskon että sana vääryys, tai englanniksi iniquity, on parempi käännös sanalle anomia jakeessa 1.Joh. 3:4 kuin sana laittomuus.
  anomia
  I the condition of without law
  1 because ignorant of it
  2 because of violating it
  II contempt and violation of law, iniquity, wickedness

  Uskon kuten Ben W. opettaa että lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme.

  [Room 7:6] ‘ but now we were nullified from the law having died in which we were held, ‘, tuossa englanninkielisessä käännöksessä kreikan sanat nyni de katergethemen apo tou nomou on käännetty sanoilla ‘but now we were nullified from the law’ , suomeksi ne kreikan sanat voisi mielestäni kääntää sanoilla ‘mutta nyt lakkautettiin-meidät irti laista’ tai sanoilla ‘mutta nyt mitätöitiin-meidät irti laista, suom. v. 1938 käännöksessä ne sanat on käännetty sanoilla ‘mutta nyt me olemme irti laista’ ja Raamattu kansalle käännöksessä sanoilla ‘mutta nyt olemme päässeet irti laista’.
  [Katargeo, joka suomeksi tarkottaa mm. mitätöidä, lakkauttaa , löytyy mm. tuosta edelläolevasta jakeesta Room. 7:6 ja myös jakeista Room. 3:31 ja Room. 6:6, katargeo on yllä olevassa käännöksessä käännetty englannin sanalla nullify. Suom.v. 1938 käännöksessä tuo sana katargeo on käännetty jakeessa Room. 3:31 sanoilla [teemmekö mitättömäksi], jakeessa Room. 6:6 sanalla [kukistettaisiin] , ja jakeessa Room. 7:6 sanoilla [olemme irti].]

  [Huomautus koskien seuraavaa Peter Ditzel’in opetusta, jätin kääntämättä hänen opetuksessaan olevan sanan married, koska vaikka King James käännös käyttää sanaa married jakeessa room. 7:4, sellaista sanaa ei ole kreikankielisessä tekstissä, vaan kreikan sana ginomai.]

  Katkelmia Peter Ditzel’in opetuksesta suomennettuna
  ‘Jakeissa 1-3, Paavali sanoo’, 7:1 Vai ettekö tiedä, veljet – minä puhun lain tunteville – että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää?
  7:2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.7:3 Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.
  ‘Apostoli yrittää opettaa jotakin suhteestamme lakiin. Huomaa jae 4’
  niin että veljeni, myös teidät kuoletettiin laille kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista nostettu, että me kantaisimme hedelmää elohimille. [room.7:4]
  ‘Niin tyrmistyttävältä kuin se saattaa kuulostaa, Paavali sanoo että Kristuksen ruumiin kuoleman kautta , meidät kuoletettiin [sille] laille, ja me olemme nyt elävän, ylösnousseen Kristuksen. Miten näin voi olla? Monet Kirjoitukset kertovat meille että me jotka olemme Kristuksessa kuolimme hänen kanssaan hänen kuolemassaan.
  Yksi sellainen jae löytyy roomalaiskirjeen 6. luvusta. Huomaa jakeet 5 ja kuusi.'[ Room. 6:5-6 ]
  For, if we have become planted together to the likeness of his death, so also we shall be of the rising again; this knowing, that our old man was crucified with [him], so that the body of the sin should be nullified, that we would no longer be slaving to the sin.
  [Room 6:8-9 ]mutta jos kuolimme kristuksen kanssa, niin uskomme myös hänen kanssaan elävämme.
  Tietäen, että kristus nostettiin kuolleista , ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse
  [Gal 2:19] sillä lain kautta laille kuolin, että elohimille eläisin

  Katkelma Emeal Zwayne’n apostolien tekojen 15. lukua käsittelevästä opetuksesta suomennettuna, jossa hän siteeraa myös jaetta Apt. 15:10 Emealin tekstiä….’apostoli Pietari kysyi koskien tätä asiaa”: [seuraavassa apt. 15:10] ‘Miksi te siis nyt kiusaatte elohimia ja tahdotte panna oppilaiden niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?’ [Apt. 15:10] [Emealin opetus seuraavassa:]’Sitten tuotiin ilmi Pyhän Hengen avulla että pakana uskovia ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.’

  Kolme katkelmaa entisen adventistin, pastori J. Mark Martin’in opetuksesta suomennettuna:
  ‘Jerusalemin kokouksen lopullinen ratkaisu ei sisällä viitettä sapatin pitämiseen.’
  ‘ Ei kertaakaan Uudessa Testamentissa meitä käsketä pitämään sapatti.’
  ‘Jos sapatin pitäminen olisi välttämätön osa uuden liiton suhdetta elohimin kanssa, se olisi mainittu keskustelussa koska se olisi ollut vieras käytäntö pakanille.’

  John MacArthur’in opetusta suomennettuna: ‘Kun apostolit kokoontuivat Jerusalemissa kokouksessa [apostolien teot 15], he eivät määränneet sapatin pitämistä pakana uskoville.’

  Apt. 15:24 [ vuoden 1776 käännös]
  Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.
  Alexandrialaisesta tekstistä näyttää puuttuvan kreikankieliset sanat legontes peritemnesthai kai terein ton nomon tuosta jakeesta 24 ja siksi niiden sanojen käännös puuttuu myös v. 1938 käännöksestä. Ne puuttuvat sanat löytyvät byzanttilaisesta tekstistä, ja myös Textus Receptuksesta ja myös v. 1776 käännökseen ne on käännetty.]

  [Apt 15:25-29] Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
  Jotka miehet ovat sielunsa meidän herramme Jeesus messiaan nimen tähden alttiiksi antaneet.
  Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.
  Sillä niin kelpasi pyhälle hengelle ja meille, ei enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
  pidättäytyä epäelohimin-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta, joista varjelevina itsenne hyvin teette. Voikaa hyvin.

  Late, uskon kuten Emeal Zwayne opettaa, että ’pakana uskovia ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.’
  Mutta uskon myös kuten William Higgins opettaa, että ”Juutalaiset kristityt jatkoivat Mooseksen lain seuraamista. Paavali myös piti lain.”

  1.Kor. 9:19-21] 19 Sillä vaikka olen vapaa kaikista, kaikille olen tehnyt itseni palvelijaksi, voittaakseni monta
  20 ja olen ollut juutalaisille kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; niille jotka alla lain kuin alla lain, voittaakseni niitä jotka alla lain
  21 ilman lakia oleville kuin [olisin] ilman lakia, [vaikka] en ole ilman lakia elohimille, vaan kristukselle laissa – voittaakseni ilman lakia olevia;

  [ näissä jakeissa 1.Kor. 9:19-21, muutamia eroavaisuuksia byzanttilaisen ja alexandrialisen tekstin välillä]

  Jorma Kalajoki opettaa: …’Paavali oli edelleenkin juutalainen, ja juutalaisena hän ei suinkaan ollut luopunut kansansa tavoista. Hän oli mm. ympärileikkauttanut Timoteuksen jonka äiti oli Jeesukseen uskova juutalainen josta apostolien tekojen luku 16 kertoo, siitä aikaisemmin muutama viikko sitten puhuin. Ja hän oli myös Kreikassa antanut nasiirilupauksen ja leikkauttanut hiuksensa josta taas apostolien tekojen luku 18 kertoo’…

  Matthew Henry opettaa:

  ‘ At Cenchrea, which was hard by Corinth, the port where those that went to sea from Corinth took ship, either Paul or Aquila [for the original does not determine which] had his head shaved, to discharge himself from the vow of a Nazarite: Having shorn his head at Cenchrea; for he had a vow. Those that lived in Judea were, in such a case, bound to do it at the temple: but those who lived in other countries might do it in other places.’

  Jorma Kalajoki opettaa:”Paavali halusi olla juutalaisille juutalainen ja hän arvosti lakia” …

  William Higgins’in opetusta: “Jewish christians continued to follow the law of Moses. Paul also kept the law.

  [Apt. 21:20-26, puuttuu 20 sen kuultuaan he ylistivät elohimia ja sanoivat Paavalille: “sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.
  21Mutta heille on kerrottu sinusta että opetat kaikille pakanain seassa asuville juutalaisille luopumista Mooseksesta sanoen ettei heidän [pidä] ympärileikata poikalapsiaan eikä vaeltaa säännösten mukaan.
  22 Mitä siis on tehtävä? varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen 23 Tee siis tämä, minkä me nyt sinulle sanomme. meillä on täällä neljä miestä, joilla on lupaus täytettävänä.
  24 Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa; siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.
  25 Mutta uskoneista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet ei tällaista pitää heidän paitsi varjella itsensä epäelohimin-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta.
  26 Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri.
  jakeessa 21:25 eroavaisuus byzanttilaisen ja alexandrialaisen tekstin välillä]

  Jorma Kalajoki opettaa: ”Neljä juutalaista miestä, he olivat antaneet samantapaisen uhrilupauksen kuin Paavali aikaisemmin josta siis apostolien teot 18 kertoo. Nyt Paavali voisi tällä tavalla vakuuttaa judaisteille että hän on kunnon juutalainen kun maksaa miesten puolesta temppelille kuuluvan maksun.”

  [1.Kor. 7:18] Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään ]

  [Ef 2:11, RK käännös]
  Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat – näin teitä nimittävät ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi

 3. Jatkoa edelliseen viestiini.

  Sivustolta bible.ca suomennettuja katkelmia:
  Jeesus ei sanonut pidä 10 käskyä hän sanoi 1. ‘pidätte minun käskyni

  Joh. 13:34 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. Opetus: ‘Tämä käsky ei ole osa kymmenestä käskystä. 2.Joh. 5 sanoo’ :1:5 Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. ‘Opetus: ‘Kun adventistit yrittävät sanoa ‘rakastatte toisianne’ oli tiivistelmä osasta kymmentä käskyä, he väittävät vastaan Jeesukselle joka sanoi se oli UUSI.’

  [ Joh. 15:10-12] Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
  Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
  Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

  [tähän loppui sivustolta bible.ca suomennetut opetukset. Uskon nuo heidän sivustoltaan käännetyt opetukset, mutta en usko kaikkia muita heidän sivustoillaan olevia opetuksia]

  J. L. Culberson opettaa: ‘Kristuksen käskyt on kirjoitettuna Uudessa testamentissa,’

  Minä en yritä pitää Mooseksen lakia, mutta yritän pitää Jeesus messiaan käskyt ja sanat. Ja arvelen, että Jeesuksen käskyt ja sanat ovat elohimin käskyjä ja sanoja, sillä

  [Joh. 7:16 -18] Jeesus vastasi heille ja sanoi: minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.
  Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi elohimista, vai puhunko minä omiani.
  Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.

  [Joh. 8:26-28] Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla.
  8:27 Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille isästä.
  8:28 Niin Jeesus sanoi heille: kun olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut.

  [ Joh. 12:47] Ja jos joku kuulee minun sanani eikä usko, niin häntä en minä tuomitse; sillä en tullut jotta tuomitsisin maailman, vaan jotta vapahtaisin maailman.
  12:48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.
  12:49 Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.
  12:50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iäinen elämä. Mitä siis puhun, puhun niin kuin isä on minulle sanonut.

  [Joh. 14:10], Etkö usko, että minä olen isässä, ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja isä, joka minussa asuu, hän tekee teot

  [Joh. 14:23-24] Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt.

  [Joh 17:6-8] Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat pitäneet sanasi.
  17:7 Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta.
  17:8 Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt

  [1.Joh. 2:3-5] Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.
  Joka sanoo: Minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.
  Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on elohimin rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.

  Uskon että Jeesuksen käskyt ovat elohimin käskyjä. Mielestäni mm. jae 1.Kor. 14:37 on hyvä todiste siitä , että sana käsky ei aina tarkoita Mooseksen lain käskyjä. [Tuossa jakeessa sana entole, käsky on monikkomuodossa byzanttilaisessa tekstissä, mutta alexandrialaisessa tekstissä yksikössä.]

  [1.Kor. 14:37] Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön että ne mitkä teille kirjoitan, että herran ovat käskyjä

  [1.kor. 14:37] if any one doth think to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge the things that I write to you — that of the lord they are commands

  [1.Joh. 5:2-3] Siitä me tiedämme, että rakastamme elohimin lapsia, kun rakastamme elohimia ja pidämme hänen käskynsä.
  Sillä rakkaus elohimiin on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

  [1.Kor. 7:19] Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan elohimin käskyjen pitäminen.

  [Ilm. 14:12] Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät elohimin käskyt ja Jeesuksen uskon

  [Ilm 22:14] autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä tekevät, että olisi valtuutensa elämän puulle ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät.
  [byzanttilaisen tekstin ja alexandrialaisen tekstin välillä huomattava eroavaisuus tuossa jakeessa Ilm. 22:14]

  Uskon, että uskovan tulisi pitää mm. käsky [jakeesta Matt. 7:12] kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille ja mm. jakeessa Matt. 5:34 oleva käsky : Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta’…

  Ja uskon, että jakeet 1.Joh. 5:2-3, 1.Kor. 7:19, Ilm. 14:12 ja Ilm 22:14 EIVÄT tarkoita sitä, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki.

  Mielestäni jotkut judaistit irrottavat tiettyjä Raamatunlauseista asiayhteydestään, ja yrittävät niiden avulla väittää että uskovien pakanien täytyisi pitää Mooseksen laki. Mutta mielestäni mm. jae Room. 2:13 ei tarkota, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki ja mielestäni tuo jae ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää 10 käskyä. Mielestäni kannattaa tutkia jae Room. 2:13 asiayhteydessään ja myös verrata sitä jakeisiin Room. 8:3-4.

  Room. 2:9-29 Toivo Koilon käännöksestä hieman korjattuna]
  2:9 Vaiva ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, sekä juutalaisen ensin että kreikkalaisen,
  10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle joka tekee sitä mikä hyvä on, sekä juutalaiselle ensin että kreikkalaiselle.
  11 Sillä elohim ei katso henkilöön.
  12 Sillä kaikki jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki jotka laissa ovat syntiä tehneet, ne lain lävitse tuomitaan.
  13 Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita elohimin edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.
  14 Sillä kun pakanat joilla ei ole lakia, luonnostaan tekevät lain tekoja, nämä joilla ei lakia ole, itselleen ovat laki.
  15 Nuo jotka osoittavat lain teon olevan kirjoitettuna heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa todistaa ja ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä
  16 sinä päivänä jona elohim on tuomitseva ihmisten salaisuudet Jesus messiaan kautta minun evankeliumini mukaan
  17 Katso, sinua kutsutaan juutalaiseksi ja sinä luotat lakiin ja kerskaat elohimissa
  18 ja tunnet elohimin tahdon ja laissa opetettuna tutkit mikä hyvää on,
  19 ja luulet olevasi sokeain taluttaja, pimeässä olevain valo,
  20 ymmärtämättömäin kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun on laissa tiedon ja totuuden muoto.
  21 Sinäkö siis joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat ettei saa varastaa, varastat;
  22 joka sanot ettei saa tehdä aviorikosta, teet aviorikoksen; joka kauhistut epäjumalia, ryöstät temppelistä;
  23 joka laissa kerskaat, häpäiset lain rikkomisella elohimia?
  24 Sillä “teidän t ä h t e n n e elohimin n i m e ä r i e n a t a a n pakanain keskellä”, niin kuin on kirjoitettu.
  25 Ympärileikkaus kyllä hyödyttää jos tekisit lakia, mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi.
  26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?
  27 Luonnostaan ympärileikkaamaton lain-täyttäjä tuomitsee sinut joka lain kirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lain-rikkoja.
  28 Sillä ei se ole juutalainen joka ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa,
  29 vaan se on juutalainen joka sisimmässään on juutalainen, ja sydämen ympärileikkaus hengessä. ei kirjaimen mukaan, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä vaan elohimilta.

  Jaak. 2:8-11 Jos kuitenkin täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: ‘Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua’, niin teette hyvin, mutta jos te ulkonaisen-hahmon-perusteella-valikoitte, teette synnin, ja teitä syytetään sen lain alla kuten rikkojia. Sillä joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin]. Sillä hän joka sanoi: ‘Älä tee aviorikosta’, sanoi myös: ‘Älä tapa’. Jos et teekään aviorikosta, mutta tapat, sinusta on tullut lain rikkoja.

  Jaak. 2:10 Sillä joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin] .

  Arvelen, että tuo jae Jaak 2:10 EI tarkoita sitä että Jeesus messiaaseen uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki. Ja arvelen että tuossa yhteydessä sitä, että jos kuninkaallista lakia – rakasta lähimmäistäsi kuin sinua – rikkoo siten että ulkonaisen hahmon perusteella valikoi , verrataan siihen että – joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin]-.

  Mielestäni myöskään jae Room. 13:9 ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki tai kaikki kymmenen käskyä. Minä teen töitä sapattina, ja minulla on kuvia, ihmisten ja eläinten kuvia, en voi siis sanoa pitäväni kymmenen käskyä. Mielestäni suomalaisessa käännöksessä jakeessa Room 13:9 sana sisältyä on huono käännös, ja sana tiivistää olisi parempi käännös.

  Roomalaiskirje:
  13:8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.
  13:9 Sillä nämä: “Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja jos jokin toinen käsky, tässä sanassa tiivistetään, tässä,: “Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua

  Tony Cooke opettaa:
  ‘Mitä ‘en ole lain alla’ oikeastaan tarkoittaa? Kun uskova sanoo ‘en ole lain alla’, me tavallisesti pidämme selvänä, että tuo henkilö oikeastaan sanoo, että ‘en ole Mooseksen lain alla’. Tämä heijastaa täsmällistä Kirjoitusten ymmärtämistä. Roomalaiskirjeen ja Galatalaiskirjeen tutkiminen tukee tätä

  2.Kor. 3:6 Pulpit commentary: ”For the letter killeth, but the spirit giveth life. This is one of the very numerous “texts” which have been first misinterpreted and have then been made, for whole centuries, the bases of erroneous systems.” Pulpit Commentary ”The letter” refers exclusively to “the Law” .

  Sanakirjan mukaan kreikan sana gramma tarkoittaa suomeksi mm. kirjoitus , kirjain, luulen että tuossa jakeessa 2.Kor. 3:6 sana gramma, se kirjain / se kirjoitus kuolettaa, viittaa joko kymmeneen käskyyn tai kaikkiin Mooseksen lain käskyihin, jakeen 2.kor 3:7 perusteella luulen, että kymmeneen käskyyn
  2, Kor. 3:6-9 who also made us sufficient to be ministrants of a new covenant, not of letter, but of spirit; for the letter doth kill, and the spirit doth make alive
  and if the ministration of the death, in letters, engraved in stones, came in glory, so that the sons of Israel were not able to look stedfastly to the face of Moses, because of the glory of his face — which was being made useless,
  how shall the ministration of the spirit not be more in glory?
  for if the ministration of the condemnation is glory, much more doth the ministration of the righteousness abound in glory;

  2.Mooseksen kirja:
  34:28 Ja hän oli siellä Jhwh:n tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä leipää ja juomatta vettä. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

  2.Kor 3:3 manifested that ye are a epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living Elohim, not in the tablets of stone, but in fleshy tablets of the heart

  ‘Jer. 31:33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Jhwh: Minä annan lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;

  Arvelen, että tuossa jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä kymmentä käskyä. Suom käännöksessä on mielestäni harhaanjohtavaa, että sana nathan on käännetty tuossa sanalla panna.

  Joh. 1:17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

  [Room 7:6] ‘ but now we were nullified from the law having died in which we were held, so that we would be serving in newness of spirit, and not oldness of the letter

  Sanakirjan mukaan kreikan sana gramma tarkottaa mm. kirjainta ja kirjoitusta. Tuossa jakeessa room 7:6 se on käännetty suom. v. 1938 käännöksessä sanalla kirjain. Arvelen, että sana kirjain [kreikaksi gramma] tuon jakeen room. 7:6 loppuosassa tarkottaa kymmentä käskyä tai viittä Mooseksen kirjaa.

  [kreikankielisessä tekstissä muuten on määräinen artikkeli sanan nomos [suomeksi laki] edessä]. Tuossa jakeessa ei ole sanaa tila, vaikka suom. v. 1938 käännöksessä on sana tila tuossa jakeessa.

  Koskien jakeita Matt. 23:2-3 ja Matt. 23.23 huomauttaisin, että käsittääkseni Uusi liitto ei ollut silloin vielä alkanut. Ja lue Apt. 15. luku, mitä säädettiin Jerusalemin kokouksessa koskien uskovia pakania.

  Sinulle Late, seuraavat jakeet!
  [jakeista Gal. 4:19-21, v. 1776 käännös.]
  19. Minun rakkaat lapseni, jotka minun täytyy vasta-uudesta kivulla synnyttää, siihenasti kuin Kristus teissä jonkun muodon sais!
  20. Mutta minä soisin olevani teidän tykönänne, että minä taitaisin äänenikin muuttaa; enpä minä tiedä, mitä minä tästedes teen teidän kanssanne.
  21. Sanokaat minulle te, jotka lain alla olla tahdotte….

  1. “Ei voi olla niin, että pakanakristityt olisivat velvoitettuja noudattamaan lauantaisapattia, mutta asiasta ei ole kertaakaan annettu käskyä tai ohjetta Uudessa Testamentissa”

   Minun mielestäni ei voi olla niin, että pakanakristityt saavat rikkoa kymmentä käskyä, mutta Raamatussa ei ole asiasta mitään mainintaa. Siis kymmenessä käskyssä meidän käsketään pyhittää sapatinpäivä, kerro sinä, missä kohtaa Raamattua sanotaan, että saamme rikkoa kymmentä käskyä?

   “Älköön kukaan tuomitko … juhlan, uudenkuun tai sapatin johdosta”

   Kuten olen sanonut, tässä sanotaan, että ainoastaan Kristuksen ruumis eli seurakunta saa tuomita näistä asioista, kuten olen alkukielestä osoittanut. Siinä ei sanota, että olemme vapaat rikkomaan sapattia ja syömään saastaisia ruokia.

   Kerro missä kohtaa apostolien kokousta päätettiin, että nyt saa rikkoa joka ikistä Tooran käskyä?

   Kerro missä kohtaa Raamattua Jumalan pyhää, vanhurskasta ja hyvää laki kuvataan ikeeksi? Psalmissa 119? Raamattu sanoo, että laki ei ole raskas taakka (1. Joh. 5:3), joten ies tässä ei voi tarkoittaa Mooseksen lakia.

   “Jerusalemin kokouksen ei tarvinnut erikseen kieltää esimerkiksi tappamista tai varastamista, koska kyllä jokainen pakana sydämessään tiesi ja sen aikainen lainsäädäntö totesi nämä asiat yksiselitteisesti vääriksi.”

   Aivan. Samoin Jerusalemin kokouksen ei tarvinnut erikseen määrätä sapatista, koska jokaiselle oli selvää, että kymmentä käskyä on noudatettava ja sapatti pyhitettävä. Sinun mielestäsi siis kymmenen käskyn noudattaminen ei ollut itsestäänselvää?

   “Sapatin osalta kaikki Uuden testamentin kirjeissä olevat kirjoitukset ja ohjeet ovat ennemminkin sen suuntaisia, ettei lauantaisapatin noudattamista edellytetä pakanakristityiltä”

   Luku ja jae kiitos, missä tällaista sanotaan.

   Kun luet Room. 14 myös seuraavan jakeen, on täysin selvää, että siinä puhutaan paastopäivistä. Paavali ei sanallakaan mainitse sapattia.

   Kol. 2:16 ei anna mitään vapautta sapatin viettämisen suhteen. Siinä sanotaan alkukielessä, että kukaan ei saa tuomita näistä asioista, paitsi Kristuksen ruumis, eli seurakunta, kuten olen monta kertaa tuonut esiin alkukielestä.

   “JA se, että lauantaisapattia ei kertaakaan Uuden Testamentin kirjeissä anneta määräykseksi tai edes suositukseksi pakanakristityille, kertoo minulle täysin vastaansanomattomasti, että kristityiltä ei edellytetä lauantaisapatin noudattamista/ viettämistä.”

   Yhtä hyvin voisi sanoa, että se että missään kohtaa Uuden testamentin kirjeitä ei kielletä polttamasta lapsia Molokille, tarkoittaa täysin vastaansanomattomasti, että lapsia saa polttaa Molokille.

   “Kreikan sana anomia on käännetty sanalla laittomuus joissain lauseissa vuoden 1938 käännöksessä.”

   Kreikan sana anomia tulee kreikan sanoista a + nomos, siis vastoin lakia. Tämä on täysin selvää kreikasta, että se tarkoittaa laittomuutta. Kreikassa siis tämä sana tarkoittaa aivan yksiselitteisen kirkkaasti laittomuutta. Se että Uuden testamentin kirjoittajat ovat tällä sanalla päättäneet kääntä milloin minkäkin heprean sanan, ei tarkoita yhtään mitään, he käänsivät hepreasta vähän miten sattuu. Se että tämä sana esiintyy jakeessa Mt. 7:23 tarkoittaa sitä, että Jeesus tässä puhuu laittomista ihmisistä, siis niistä, jotka rikkovat Tooraa. Meidän ei ole mitään syytä katsoa hepreaa, vaan kreikkaa, jolla Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu. Ja siinä Matteus itse käyttää kreikan sanaa anomian, joka siis tarkoittaa laittomuutta.

   “‘Jerusalemin kokouksen lopullinen ratkaisu ei sisällä viitettä sapatin pitämiseen.’

   Se ei sisällä mitään viitettä moneen muuhunkaan asiaan.

   ‘ Ei kertaakaan Uudessa Testamentissa meitä käsketä pitämään sapatti.’”

   Missään kohtaa Uutta testamenttia meille ei anneta mitään lupaa rikkoa kymmentä käskyä.

   Käsketäänkö Toorassa rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä? Onko Jeesuksen käsky siis todella uusi käsky?

   “Minä en yritä pitää Mooseksen lakia, mutta yritän pitää Jeesus messiaan käskyt ja sanat.”

   Eli siis et noudata kymmentä käskyä etkä rakkauden kaksoiskäskyä? Noudatat vain Jeesuksen sanoja, ja Jeesus siteeraa Mooseksen lakia yli sata kertaa?

   “Mutta mielestäni mm. jae Room. 2:13 ei tarkota, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki ja mielestäni tuo jae ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää 10 käskyä”

   Ai ei pidä pitää kymmentä käskyä? Saa siis tappaa, varastaa ja tehdä huorin? Oletko nyt aivan vakavissasi?

   “Arvelen, että tuossa jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä kymmentä käskyä.”

   Arvelet siis, että heprean sana Torah ei tarkoita Tooraa? No senkus, mikään ei enää yllätä minua.

  1. Emme ole Tooran alla? Eli siis saa tappaa, varastaa, tehdä huorin ja palvoa epäjumalia? Kymmenen käskyä ja rakkauden kaksoiskäskykö eivät koske meitä?

 4. E. N. opettaa: ‘Paavali osoitti, että se että ei ole lain alla oli ehdollista perustuen hengessä vaeltamiseen, ei lihassa. Paavali sanoo’: [Gal 5:16-25] Minä sanon: vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
  Sillä liha himoitsee henkeä vastaan, ja henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
  Mutta jos hengellä johdetaan-teitä, niin ette ole lain alla.
  Ja lihan teot ovat ilmeiset, joita ovat aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,
  epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, murhat, juopottelut, rellestykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri elohimin kuningaskuntaa.
  Ja hedelmä hengen on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvänsuopuus, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä
  Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka [ovat] [sen] messiaan, ristiinnaulitsivat lihan himoineen ja haluineen. Jos elämme hengellä, hengellä myös vaeltakaamme.

  1. Tim. 1:8-10 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja. niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

  Len L:n opetusta suomennettuna: ‘Laki on hyvä jos sitä käytetään lainmukaisesti. Paavali opetti että laki asetetaan tietyille ihmisille, nimittäin väärintekijöille ja. niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille,
  haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valhettelijoille, valapattoisille. Sellaisten ihmisten täytyy nähdä laissa, että se tie, jossa he elävät, on inhottava elohimille. Heidän täytyy nähdä että elohim vihaa sitä mitä he tekevät.’Len L. opettaa: ‘Tässä lauseessa Paavali opetti myös, että ne jotka ovat väärintekijöitä ja. niskoittelevia, vääriä ja syntisiä, epähurskaita ja epäpyhiä, isänsä tappajia ja äitinsä tappajia, murhaajia,
  haureellisia, miehimyksiä, ihmisten varastajia, valehtelijoita, valapattoisia, ne kaikki tekivät vastaan tervettä opetusta.’Len L. opettaa: ‘Laki ei aseteta ainoastaan sellaisille ihmisille kuin hän spesifioi tässä, vaan myös [sellaisessa tapauksessa] jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia. Termi ‘jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia’ käsittää minkä tahansa toisen tuossa kategoriassa ilman tarvetta Paavalin spesifioida se. Kun lakia käytetään lainmukaisesti, se ei ole vastaan tervettä oppia.

  Len L. opettaa: ‘Paavali opetti kirjessään Timoteukselle, että laki asetetaan myös [sellaisessa tapauksessa] jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia.’Len L. opettaa: ‘Ja kertoessaan että laki asetetaan sellaisille ihmisille [väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille,haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valhettelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia], hän ei rajannut sitä epäuskoisiin; laki asetetaan näissä tiloissa siitä huolimatta että henkilö nimittää itseään veljeksi.’

  Arvelen, että jos uskova vaikka lankeasi varastamaan, niin hän ei ole enää elohimin sulouden alla siinä tilassa, ja että hän ei ole enää vanhurskas siinä tilassa, ja että laki asetetaan hänelle ja että hän on siinä langenneessa tilassa lain alla. Mutta uskon, että jos vanhurskas uskova tekee töitä sapattina, niin hän on silti yhä vanhurskas, ja että lakia ei aseteta hänelle, eikä hän ole lain alla.

  Uskon, että me emme ole Mooseksen lain alla, ja uskon että me emme ole kymmenen käskyn alla. Eräältä Kerriganilta kysyttiin, että pitääkö hän kymmenen käskyä. Hän vastasi, että ne kymmenestä käskystä, jotka on toistettu Uudesta testamentissa. Itse vastaisin melko samalla tavalla, mutta en aivan samalla tavalla. Yritän pitää muut sanat kymmenestä käskystä, mutta kahta seuraavaksi mainittua en yritä kokonaan pitää. Minulla on kuvia ja tapanani on tehdä töitä lauantaisin [sapattina].

  [Jakeesta 2.Moos. 20:4 RK-käännös] Älä tee itsellesi patsasta äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla

  Jakeesta 2.Moos. 20:8-11, Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi,
  ja päivä seitsemäs sapatti Jhwh:lle elohimisi, silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.

  Sivustolta bible.ca suomennettuja katkelmia:
  ‘Jeesus ei sanonut pidä 10 käskyä ‘.

  Joh. 13:34 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. Opetus: ‘Tämä käsky ei ole osa kymmenestä käskystä. 2.Joh. 5 sanoo’ ; Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. ‘Opetus: ‘Kun adventistit yrittävät sanoa ‘rakastatte toisianne’ oli tiivistelmä osasta kymmentä käskyä, he väittävät vastaan Jeesukselle joka sanoi se oli UUSI.’

  [ Joh. 15:10-12] Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
  Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
  Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

  [tähän loppui sivustolta bible.ca suomennetut opetukset. Uskon nuo heidän sivustoltaan käännetyt opetukset, mutta en usko kaikkia muita heidän sivustoillaan olevia opetuksia.]

  Kysyit aiemmin että kuuluuko rakkauden kaksoiskäsky meille. Uskon, että olisi hairahdus [synti] olla rakastamatta Jhwh elohimia koko sydämestään ja mielestään, ja lähimmäistään kuin itseään, eli yritän olla rikkomatta rakkauden kaksoiskäskyä vastaan, yritän pitää rakkauden kaksoiskäskyn.

  Room. 13:8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. 13:9 Sillä nämä: ‘Älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse’, ja jos jokin toinen käsky, tässä sanassa tiivistetään, tässä,: ‘Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua.’

  Mielestäni myöskään jakeet Room. 13:8-9 eivät tarkoita, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki tai kaikki kymmenen käskyä. Mutta nuo niissä jakeissa mainitut käskyt Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua, Älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, yritän kyllä pitää. [Mielestäni suomalaisessa käännöksessä jakeessa Room 13:9 sana sisältyä on huono käännös, ja sana tiivistää olisi parempi käännös.]

  Ehkä kysyt, että miksi pyrin pitämään esim. käskyt älät tapa, älä varasta, älä tee aviorikosta, ja kunnioita isääsi ja äitiäsi, mutta en pyri sellaisenaan pitämään sapattikäskyä. Syy miksi en varasta, on se, että uskon, että varastaminen on hairahdus [synti], mutta että työnteko sapattina ei ole synti. Uudessa testamentissa sanotaan:

  1.Piet. 4:15 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin;

  1.Korinttolaiskirje:
  6:10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä elohimin kuningaskuntaa.

  Matt. 15:19 Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, elohiminpilkkaamiset

  Ilm.
  9:21 He eivät jälkeenmuutosharkinneet murhiaan eikä velhouksiaan eikä haureuksiaan eikä varkauksiaan.

  Matt. 19:18 Hän sanoi hänelle: Mitkä? Jesus sanoi: Nämä: Älä tapa, Älä tee aviorikosta, Älä varasta, Älä sano väärää todistusta,
  19:19 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja: Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua.

  Room. 13:9 Sillä nämä: Älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja jos jokin toinen käsky, tässä sanassa tiivistetään, tässä, Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua.

  Ef. 6:2 Kunnioita isääsi ja äitiäsi – tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus –
  6:3 että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä.

  Ja uskon että varkaus luetaan lihan teoksi [jakeessa Gal. 5:21 mainitaan ‘ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri elohimin kuningaskuntaa’. ] ja että varkaus luetaan jakeessa 1.Tim 1:10 mainittuun ilmaisuun ‘ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia’, mutta uskon, että työntekoa sapattina ei lueta tuohon kategoriaan eikä myöskään lihan teoksi.

  Kolme katkelmaa entisen adventistin, pastori J. Mark Martin’in opetuksesta suomennettuna:’Jerusalemin kokouksen lopullinen ratkaisu ei sisällä viitettä sapatin pitämiseen.’
  ‘ Ei kertaakaan Uudessa Testamentissa meitä käsketä pitämään sapatti.’
  ‘Jos sapatin pitäminen olisi välttämätön osa uuden liiton suhdetta elohimin kanssa, se olisi mainittu keskustelussa koska se olisi ollut vieras käytäntö pakanille.’John MacArthur’in opetusta suomennettuna: ‘Kun apostolit kokoontuivat Jerusalemissa kokouksessa [apostolien teot 15], he eivät määränneet sapatin pitämistä pakana uskoville.’

  – – – – – – – – – –

  [1.Joh 3:4] Jokainen, joka tekee synnin, myös vääryyden tekee, ja synti on vääryys.

  [1.Joh 3:4] Jokainen, joka tekee hairahduksen, myös vääryyden tekee, ja hairahdus on vääryys.

  [1.Joh 3:4, Tuomas Leväsen käännös aramean kielisestä tekstistä] Mutta joka syntiä tekee, harjoittaa vääryyttä. Sillä synti on kaikkea sitä vääryyttä.

  [1.Joh 3:4, Aramaic Bible in Plain English] But whoever commits sin commits evil, for sin is entirely evil.

  [1.Joh 3:4, Douay-Rheims Bible] Whosoever committeth sin commmitteth also iniquity; and sin is iniquity.

  [1.Joh 3:4, vuoden 1776 käännös ] Jokainen, joka syntiä tekee, se myös tekee vääryyttä, ja synti on vääryys.

  Otan esiin muutamia lain käskyjä, ja pohdin vielä lain lainmukaista käyttöä
  2. Moos. 20:13 Älä tapa

  3. Moos. 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus

  2. Moos.21:16 Joka varastaa ihmisen ja joko myy hänet tahi pitää häntä hallussansa, se rangaistakoon kuolemalla

  3.Moos 19:31 Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Jhwh, teidän elohiminne

  3.Moos. 20:6 Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa.
  3.Moos 20:27 Jos jossakin miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki, niin heidät rangaistakoon kuolemalla; heidät kivitettäköön, he ovat verivelan alaiset.

  Jakeesta 3. Moos.19:19 Älä anna karjassasi kahden erilaisen eläimen pariutua, älä kylvä peltoosi kahdenlaista siementä, älköönkä kahdenlaisista langoista kudottua vaatetta tulko yllesi 3.Moos. 19:27 Älkää keritkö tukkaanne päälaen ympäriltä, äläkä leikkaamalla turmele partasi reunaa.

  2. Moos 23:15 Pidä happamattoman leivän juhla: seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, niinkuin minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana aabib-kuussa, sillä siinä kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä; mutta tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen

  3. Moos. 11:4 Näitä älkää kuitenkaan syökö niistä, jotka märehtivät, ja niistä, joilla on sorkat: kamelia

  3.Moos 11:7 sikaa, jolla tosin on kokonansa halkinaiset sorkat, mutta joka ei märehdi; se olkoon teille saastainen.

  2. Moos. 20:4. Älä tee itsellesi patsasta äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla [RK-käännös]

  2. Moos. 20:8-11, Muista pyhittää päivä sapatin. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi, ja päivä seitsemäs sapatti Jhwh:lle elohimisi, silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.

  1. Tim. 1:8-10 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja. niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

  Otan esiin murhaajat, koska se mainitaan noissa jakeissa 1.Tim. 8-10. Jos joku tekisi murhan, niin asetetaanko laki hänelle? Uskon, että asetetaan.

  Jakeessa 1.Tim. 1:10 mainitaan myös miehimykset. Mitä jos joku ei-uskova mies makaisi miehen kanssa? Asetetaanko laki hänelle? Tai mitä jos uskova suomalainen mies lankeaisi makaamaan miehen kanssa, asetetaanko laki hänelle siinä langenneessa tilassa? Onko hän enää vanhurskas siinä tilassa tehtyään sellaisen teon? Onko hän enää elohimin sulouden alla siinä tilassa? Onko hän lain alla siinä tilassa?

  Tai mitä jos joku ei-uskova sieppaisi jonkun ja myisi tämän orjaksi? Asetetaanko laki tuolle ihmisten varastajalle? Tai mitä jos uskova suomalainen lankeaisi ja sieppaisi jonkun ihmisen ja myisi tämän? Asetetaanko laki hänelle? Onko hän enää vanhurskas siinä tilassa tehtyään sellaisen teon? Onko hän enää elohimin sulouden alla siinä tilassa? Onko hän lain alla siinä tilassa?

  Arvelen, että jos uskova lankeaisi sieppaamaan ja myymään jonkun ihmisen, niin hän ei ole enää vanhurskas siinä langenneessa tilassa, ja että hän ei ole enää elohimin sulouden alla siinä tilassa, ja laki asetetaan hänelle.

  [Väärinkäsitysten välttämiseksi kirjoitan seuraavan sivuhuomatuksen: uskon että seurakunta tai yksittäinen uskova ei saa rangaista kuolemalla ketään näin uuden liiton aikakautena, ei myöskään miehen kanssa maannutta miestä, eikä ihmisten varastajaa, eikä ihmistä, jossa on vainajahenki tai tietäjähenki. Room. 13:10 ‘Rakkaus ei tee lähimmäiselle pahoin’. Mutta arvelen että huonon [pahan] ihmisen saa poistaa keskuudestaan erottamalla hänet seurakunnasta. Kts. 1.Kor. 5:2 ja 5:9-13]

  Tai mitä jos joku ei-uskova kääntyisi tietäjähengen puoleen? Asetetaanko laki hänelle? Tai mitä jos uskova suomalainen lankeaisi ja kääntyisi tietäjähengen puoleen? Asetetaanko laki hänelle? Asetetaanko laki hänelle? Onko hän enää vanhurskas siinä tilassa tehtyään sellaisen teon? Onko hän enää elohimin sulouden alla siinä tilassa? Onko hän lain alla siinä tilassa?

  Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies on kylvänyt vuokraamaansa peltoon kahdenlaista siementä, asetetaanko laki hänelle? Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän kylvi vuokraamaansa peltoon kahdenlaista siementä, ja että lakia ei aseteta hänelle, ja että hän elohimin sulouden alla.

  Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies on laittanut ylleen kahdenlaisista langoista tehdyn vaatteen, asetetaanko laki hänelle? Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän laittoi ylleen kahdenlaisista langoista tehdyn vaatteen, ja että lakia ei aseteta hänelle

  Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies on leikannut partansa reunan, asetetaanko laki hänelle? Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän leikkasi partansa reunan, ja että lakia ei aseteta hänelle

  Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies ei pitänyt happamattoman leivän juhlaa, asetetaanko laki hänelle? Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän ei pitänyt happamattoman leivän juhlaa, ja että lakia ei aseteta hänelle

  Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies söi sianlihaa, asetetaanko laki hänelle? Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän söi sianlihaa, ja että lakia ei aseteta hänelle.

  Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies teki töitä sapattina eli lauantaina, asetetaanko laki hänelle? Arvelen että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän teki töitä sapattina, ja että lakia ei aseteta hänelle.

  Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies teki töitä sunnuntaina, asetetaanko laki hänelle? Arvelen että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän teki töitä sunnuntaina ja että lakia ei aseteta hänelle. Ja uskon, että sunnuntai ei edes ole sapatti.

  Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies veisti karhua kuvaavan patsaan koristeeksi, asetetaanko laki hänelle? [Hän ei mitenkään palvo sitä patsasta, se on vain koriste.] Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän teki karhua kuvaavan patsaan, ja että lakia ei aseteta hänelle.

  Mitä jos joku judaisti tiettyihin lain käskyihin vedoten yrittäisi syyllistää uskovaa vanhurskasta suomalaista miestä siitä, että tämä leikkasi partansa reunan, kylvi vuokraamaansa peltoon kahdenlaista siementä, puki päälleen kahdenlaisista langoista kudotun vaatteen, ei pitänyt happamattoman leivän juhlaa, söi sianlihaa ja teki töitä sapattina, niin mitä arvelet, käyttääkö se judaisti tuossa tilanteessa lakia lainmukaisesti vai jotenkin väärin? Mielestäni se judaisti ei tuossa tilanteessa käyttänyt lakia lainmukaisesti, vaan käytti lakia väärin, sillä ‘lakia ei aseteta vanhurskaalle’.

  Mitä jos joku luterilainen yrittäisi syyllistää uskovaa vanhurskasta suomalaista miestä siitä, että hän teki töitä sunnuntaina? Mielestäni se luterilainen ei tuossa tilanteessa käyttänyt lakia lainmukaisesti, vaan käytti lakia väärin, sillä ‘lakia ei aseteta vanhurskaalle’.

  Jakeissa 1.Tim. 1:9-10 mainitaan murhaajat, miehimykset ja ihmisten varastajat, joten en käsittele niitä sen enempää. Mutta syy miksi ajattelen, että laki asetetaan myös siinä tilanteessa jos veli lankeaisi kääntymään tietäjähengen puoleen, ja siinä tilanteessa jos veli lankeaisi varastamaan 5 euroa, on se, että arvelen että tietäjähengen puoleen kääntyminen ja varastaminen luokiteltaisiin jakeissa 1.Tim. 1:10 mainittuun ilmaisuun ‘ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia’ [Vuoden 1938 käännöksessä jakeen 1.Tim. 1:10 loppuosassa käännetty sanoilla ‘ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan – ]

  Jakeessa Gal. 5:21 lihan teoissa mainitaan ‘ja muut senkaltaiset’ . Miten mahtaa olla, luokitellaanko tietäjähengen puoleen kääntyminen, ihmisen sieppaaminen sekä varastaminen tuohon ‘ja muut senkaltaiset’ kategoriaan?

  Mutta arvelen, että alla mainittuja tekoja EI luokitella jakeissa 1.Tim. 1:10 mainituksi ‘ja jos [on] jotakin toista joka on tervettä oppia vastaan ‘: uskova vanhurskas suomalainen mies on kylvänyt vuokraamaansa peltoon kahdenlaista siementä, ja uskova vanhurskas suomalainen mies on laittanut ylleen kahdenlaisista langoista tehdyn vaatteen, uskova vanhurskas suomalainen mies on leikannut partansa reunan, uskova vanhurskas suomalainen mies ei pitänyt happamattoman leivän juhlaa, uskova vanhurskas suomalainen mies söi sianlihaa, uskova vanhurskas suomalainen mies teki töitä sapattina, uskova vanhurskas suomalainen mies teki töitä sunnuntaina , ja uskova vanhurskas suomalainen mies veisti karhua kuvaavan patsaan koristeeksi.

  Arvelen, että jos uskova pakana ei saisi kylvää peltoon kahdenlaista siementä, jos hän ei saisi laittaa ylleen kahdenlaisista langoista tehtyä vaatetta, jos hän ei saisi leikata partansa reunaa, jos hän ei saisi syödä sianlihaa, jos hän ei saisi tehdä töitä sapattina, jos hän ei saisi tehdä itselleen patsaita tai kuvia, ja jos hänen täytyisi pitää happamattoman leivän juhla, niin arvelen että nuo asiat olisi mainittu Apostolien tekojen 15. luvussa jakeissa 20 ja 29 ja jakeessa Apt 21:25.

  Toivon, että en joudu taas toistamaan samoja asioita. Lue https://sanojaevankeliumista.webnode.fi/l/emme-ole-tooran-alla/
  ja https://sanojaevankeliumista.webnode.fi/l/jesuksen-kaskyt-ja-sanat/

  1. Tiedoksi late, että tosiaan odotan kommenttiasi tuohon ylläolevaan viestiin, enkä odota ‘pölhöä-tahallaan-väärinymmärtävää’ kommenttia, vaan asiallista kommenttia. Muistaakseni et ole juurikaan kirjoittanut jakeista 1. Tim. 8-10, onko lain lainmukainen käyttö ja se asia, että lakia ei aseteta vanhurskaalle, sinulle vierasta? Mutta älä kiirehdi vastauksen kanssa, vaan pohdi ja harkitse asioita, ja muista että jokaisesta joutavasta sanasta pitää tehdä tili tuomiopäivänä.

   1. Selitä itse, mitä tarkoittaa, että lakia ei ole asetettu vanhurskaalle. Tarkoittaako Paavali, että vanhurskas saa tappaa, varastaa ja tehdä huorin? Sanooko Paavali, että Toora ei koske vanhurskaita? Toki jos haluat seurata kirjaimellista tulkintaa, saat uskoa, että vanhurskas saa tappaa, varastaa ja tehdä huorin, Toora on ainoastaan syntisille annettu. Mutta kuten huomaat, se on melko absurdi positio.

  2. “Minulla on kuvia ja tapanani on tehdä töitä lauantaisin [sapattina].”

   Jahas, olet näköjään jo vastaillut näihin. Kuten kristityillä on tapana, poimitaan käskyistä itselle kivoja käskyjä noudatettavaksi ja hylätään vastenmieliset käskyt, täysin mielivaltaisesti. Uskot siis vakaasti, että Jeesus antoi kymmenen käskyä, kirjoitti ne omalla sormellaan kivitauluihin, joita säilytettiin liitonarkussa kaikkein pyhimmässä, jotta me saisimme valikoida sieltä mitä käskyjä noudatamme ja mitä emme? Pahoittelen, että en ole kerinnyt vastaamaan kaikkeen mitä kirjoitat, ei millään pahalla, mutta viestisi ovat niin pitkiä että se oleellinen saattaa jäädä huomaamatta. Mitä jos koittaisit hieman tiivistää?

 5. Entä sitten jae Room. 2:13
  Mielestäni jae Room. 2:13 ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki, ja mielestäni se jae ei tarkota, että uskovan täytyisi ruveta tekemään lain tekoja jotta hänet vanhurskautettaisiin.

  Room. 2:13 Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita elohimin edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.
  Katkelma Cambridge Bible for Schools and Colleges teoksesta koskien Room. 2:13: ‘It merely states the conditions of legal justification, whether fulfilled in fact or not’. Suomennettuna: ‘Jae vain ilmoittaa lakivanhurskuttamisen ehdot joko täytettynä tosiasiassa tai ei’.
  Katkelma Expositor’s Greek Testament teoksesta koskien jaetta Room 2:13 ‘Whether there are persons who perfectly keep the law, is a question not raised here’. Suomennettuna: ‘Onko henkilöitä jotka täydellisesti pitävät lain, on asia jota ei mainittu tässä’.

  Room. 2:25 Ympärileikkaus kyllä hyödyttää jos tekisit lain, mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi. 26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?

  Esitetäänkö tuossa jakeessa Room. 2:26 teoreettinen tapaus, onko tuollaista tapahtunut käytännössä? Entä onko sellaista, joka on mainittu jakeessa Room. 2:13 ‘lain tekijät vanhurskautetaan’ , tapahtunut käytännössä?

  Mielestäni jaetta Room. 2:13 kannattaa tutkia asiayhteydessään, lukea koko 2 luku. Vertaa myös jakeisiin Gal. 3:10 ja 5:3-4

  Gal 3:10 Sillä jotka lain teoista ovat, alla kirouksen ovat; sillä kirjoitettu on: ‘Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikissa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee.’
  11 Ja että laissa ei ketään vanhurskauteta elohimin edessä, selvää, koska vanhurskas uskosta elää.
  [jakeista Gal. 5:3-4] Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen tekemään koko lain.
  4 Te olette joutuneet pois messiaasta, te, jotka laissa vanhurskautetaan
  [Room. 2:9-29, Toivo Koilon käännöksestä hieman korjattuna]
  2:9 Vaiva ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, sekä juutalaisen ensin että kreikkalaisen,
  10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle joka tekee sitä mikä hyvä on, sekä juutalaiselle ensin että kreikkalaiselle.
  11 Sillä elohim ei katso henkilöön.
  12 Sillä kaikki jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki jotka laissa ovat syntiä tehneet, ne lain lävitse tuomitaan.
  13 Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita elohimin edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.
  14 Sillä kun pakanat joilla ei ole lakia, luonnostaan tekevät lain tekoja, nämä joilla ei lakia ole, itselleen ovat laki.
  15 Nuo jotka osoittavat lain teon olevan kirjoitettuna heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa todistaa ja ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä
  16 sinä päivänä jona elohim on tuomitseva ihmisten salaisuudet Jesus messiaan kautta minun evankeliumini mukaan
  17 Katso, sinua kutsutaan juutalaiseksi ja sinä luotat lakiin ja kerskaat elohimissa
  18 ja tunnet elohimin tahdon ja laissa opetettuna tutkit mikä hyvää on,
  19 ja luulet olevasi sokeain taluttaja, pimeässä olevain valo,
  20 ymmärtämättömäin kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun on laissa tiedon ja totuuden muoto.
  21 Sinäkö siis joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat ettei saa varastaa, varastat;
  22 joka sanot ettei saa tehdä aviorikosta, teet aviorikoksen; joka kauhistut epäjumalia, ryöstät temppelistä;
  23 joka laissa kerskaat, häpäiset lain rikkomisella elohimia?
  24 Sillä ‘teidän tähtenne elohimin nimeä rienataan pakanain keskellä’, niin kuin on kirjoitettu.
  25 Ympärileikkaus kyllä hyödyttää jos tekisit lain, mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi.
  26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?
  27 Luonnostaan ympärileikkaamaton lain-täyttäjä tuomitsee sinut joka lain kirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lain-rikkoja.
  28 Sillä ei se ole juutalainen joka ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa,
  29 vaan se on juutalainen joka sisimmässään on juutalainen, ja sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimella, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä vaan elohimilta.
  Jaak. 2:8-11 Jos kuitenkin täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: ‘Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua’, niin teette hyvin, mutta jos te ulkonaisen-hahmon-perusteella-valikoitte, teette synnin, ja teitä syytetään sen lain alla kuten rikkojia. Sillä joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin]. Sillä hän joka sanoi: ‘Älä tee aviorikosta’, sanoi myös: ‘Älä tapa’. Jos et teekään aviorikosta, mutta tapat, sinusta on tullut lain rikkoja.

  Uskon, että myöskään jakeet Jaak 2:10-11 EIVÄT tarkoita sitä että Jeesus messiaaseen uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki. Ja uskon, että tuossa yhteydessä sitä, että jos kuninkaallista lakia – rakasta lähimmäistäsi kuin sinua – rikkoo siten että ulkonaisen-hahmon perusteella valikoi , verrataan siihen että – joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin]-.
  Mielestäni myöskään jae Room. 8:4 ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki. Huomioi jae Room 8:3.
  8:3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli heikko lihan kautta, elohim, oman poikansa lähettäneenä kaltaisuudessa synti lihan, ja synnin tähden, tuomitsi synnin lihassa,
  4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen.

  Hannu opettaa, että Jesus on täyttänyt lain puolestamme, ja että Jesus kuitenkin oli synnitön ja täytti eläessään täydellisesti kaikki lain vaatimukset, ja oli siten vapaa lain tuomiosta. Ja jotta hän voisi sovittaa ihmiskunnan synnit, oli hänen itsekin kuuluttava ihmissukuun – siksi elohim tuli ihmiseksi. Näin hän pystyi ottamaan päälleen meille kuuluvan lain kirouksen ja tuomion, ja täytti lain vaatimuksen meidän edestämme…’
  – — – –
  Uskon, että sana laki Raamatussa viittaa erittäin monissa kohdissa viiteen Mooseksen kirjaan, mutta ei aivan kaikissa kohdissa, uskon että mm. jakeissa Gal. 6:2, Jaak. 1:25 ja Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa.

  Suom. 1933 käännöksessä jakeessa Jer. 31:33 on mielestäni harhaanjohtavaa, että sana nathan on käännetty tuossa jakeessa Jer. 31:33 sanalla panna eikä sanalla antaa, ja että tuon jakeen siteerauksissa v. 1938 käännöksessä jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16 kreikan sana didomi on käännetty sanalla panna eikä sanalla antaa.

  Jer. 31:33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Jhwh: Minä annan lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;

  [Joh. 1:17] se laki annettiin Mooseksen kautta, sulous ja totuus ilmaantui Jesus messiaan kautta

  Joh. 1:17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus messiah.Jos Jhwh elohim antoi tooran eli lain Mooseksen kautta, niin arvelen, että tuskinpa hän antaisi sen saman lain sitten Uudessa liitossa sydämiin. Uskon, että jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki viittaa johonkin muuhun kuin viiteen Mooseksen kirjaan, [TAI ETTÄ siinä jakeessa tarkoitetaan juutalaisia ja israelilaisia, siis että elohim kirjoittaa lain israelilaisten sydämiin, mainitaanhan siinä jakeessa Israelin heimo].

  2.Moos. 34:28 Ja hän oli siellä Jhwh:n tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä leipää ja juomatta vettä. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

  Vertaa

  2.Kor. 3:3 Sillä ilmeistä on, että te olette messiaan kirje palveltu meiltä, kirjoitettu ei musteella, vaan elävän elohimin hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydänten lihatauluihin

  Uskon, että messiaan kirje, sydänten lihatauluihin kirjoitettu, ei ole sama kuin Mooseksen laki ja että messiaan kirje ei ole sama kuin kymmenen käskyä.

  2. Kor. 3:6-9 who also made us sufficient to be ministrants of a new covenant, not of letter, but of spirit; for the letter doth kill, and the spirit doth make alive and if the ministration of the death, in letters, engraved in stones, came in glory, so that the sons of Israel were not able to look stedfastly to the face of Moses, because of the glory of his face — which was being made useless, how shall the ministration of the spirit not be more in glory? for if the ministration of the condemnation is glory, much more doth the ministration of the righteousness abound in glory;

  Uskon, että tuossa jakeessa 2.Kor. 3:6 sana gramma, se kirjain / se kirjoitus, viittaa kymmeneen käskyyn, perustelunani mm. jae 2. Kor. 3:7 jossa sanat palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, sekä toisena perustelunani kahden opettajan opetus [Pulpit Commentary ja Matti Suo]. [Ja uskon, että sana gramma, suomeksi kirjain / kirjoitus jakeessa 2. Kor. 3:6 EI viittaa Uuden liiton kirjoituksiin.]

  2.Kor. 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen; sillä se kirjain kuolettaa, mutta se henki tekee eläväksi.
  3:7 Ja jos [jo] palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin että Israelin pojat eivät voineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, 3:8 how shall the ministration of the spirit not be more in glory?
  3:8 kuinka paljon enemmän palvelusvirka hengen on-oleva kirkkaudessa 3:9 Sillä jos kadotustuomion palvelusvirka oli kirkkautta, niin on vanhurskauden palvelusvirka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta. 3:9 for if the ministration of the condemnation is glory, much more doth the ministration of the righteousness abound in glory;

  [Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

  Uskon, että myös jakeessa Room. 7:6 sana kirjain viittaa kymmeneen käskyyn, ja että sana laki tuossa jakeessa viittaa viiteen Mooseksen kirjaan. Tuossa käännöksessä kreikan sanat nyni de katergethemen apo tou nomou on käännetty sanoilla ‘mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista’, suomeksi ne kreikan sanat voisi mielestäni kääntää myös sanoilla ‘mutta nyt lakkautettiin-meidät irti siitä-laista’ , suom. v. 1938 käännöksessä ne sanat on käännetty sanoilla ‘mutta nyt me olemme irti laista’ ja Raamattu kansalle käännöksessä sanoilla ‘mutta nyt olemme päässeet irti laista’.

  1. “EIVÄT tarkoita sitä että Jeesus messiaaseen uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki. ”

   Ai siis ei tarvitse noudattaa kymmentä käskyä ja rakkauden kaksoiskäskyä?

   1. Etkö lukenut sitä edellistä eilen kirjoittamaani vastausta ollenkaan, siinähän hieman sivusin aihetta kymmenen käskyä ja rakkauden kaksoiskäsky. Jos vaivautuisit lukemaan sen viestin ensin, ja myös pohtimaan lain lainmukaista käyttöä ja sitä että lakia ei aseteta vanhurskaalle. En nyt viitsisi toistaa sitä edellistä viestiäni.

  2. En ole koskaan opettanut, että lain tekoja tekemällä tulisi vanhurskaaksi. Toistan saman minkä olen esittänyt aiemminkin, me noudatamme Tooraa, emme tullaksemme vanhurskaiksi, vaan koska meidät on vanhurskautettu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *