Apt 15: Jerusalemin kokous

Old City from the Mount of the Olives

Usein kuulee väitettävän, että Jerusalemin kokouksessa (Apt 15) päätettiin, ettei kristittyjen tarvitse noudattaa Mooseksen lakia. Mitään tällaista ei Jerusalemin kokouksessa kuitenkaan päätetty. Jerusalemin kokous oli tarpeellinen, sillä muutamat harhaopettajat opettivat, että “Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua” (Apt 15:1). Kokouksessa käsiteltiin siis pelastuskysymystä – oliko ympärileikkaus välttämätön pelastukseen? Jeesuksen ajan juutalaisuudessa oli vallalla oppi, jonka mukaan “koko Israel on pelastuva”. Koska pelastuksen katsottiin koskevan vain Israelia, pääteltiin etteivät pakanat voi pelastua ilman ympärileikkausta, joka liitti heidät Israeliin. Niinpä tuon ajan rabbit olivat kehittäneet nk. proselyyttikasteen pakanoita varten, jonka keskeisin operaatio oli juuri ympärileikkaus. On huomattava, ettei Mooseksen laissa kuitenkaan ole mitään käskyä tai ohjetta pakanoiden ympärileikkaamiseen. Kyse oli rabbien omasta perinnäissäädöksestä ja traditiosta.

Pietarin todistus Jerusalemin kokouksessa on, että pakanat ovat saaneet Pyhän Hengen aivan kuten juutalaisetkin, ilman mitään ympärileikkausta, ja että he pelastuvat Jeesuksen armon perusteella samalla tavoin kuin juutalaisetkin (Apt 15:8,11). Kokouksessa päätettiinkin, ettei ympärileikkauksella ja rabbiinisella traditiolla tule rasittaa pakanoita (Apt 15:19). Pakanoille kirjoitettiin kuitenkin, että heidän tulee neljää käskyä erityisesti noudattaa:

vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina. (Apt 15:20-21)

Miksi Jaakob jatkaa, että “luetaanhan Moosesta synagoogissa jokaisena sapattina”? Luullakseni hän tarkoittaa, että Mooseksen lakia opetetaan jokaisessa synagoogassa jokaisena sapattina, tästä syystä pakanoilla on hyvä mahdollisuus oppia Mooseksen lakia ajallaan. Näitä neljää käskyä teroitetaan kuitenkin ilmeisesti sen takia, että niillä oli tarkoitus tehdä pesäero pakanuuteen selväksi. Välttämällä haureutta ja verta pakanat saattoivat osoittaa, että he eivät enää viettäneet edellisen elämänsä pakanallisia menoja, ja saattoivat tulla synagoogaan oppimaan lisää Mooseksen lakia.

Että Jerusalemin kokouksessa päätettiin, ettei kristityn tarvitse noudattaa Mooseksen lakia, ei pidä täten alkuunkaan paikkaansa.

4 thoughts on “Apt 15: Jerusalemin kokous”

 1. Luehan Apt. 15. luku tarkemmin.

  Apt. 15: 24. Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.
  25. Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
  26. Jotka miehet ovat sielunsa meidän Herramme Jesuksen Kristuksen nimen tähden alttiiksi antaneet.
  27. Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.
  28. Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille, ettei yhtään enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
  29. Että te vältätte epäjumalain uhria, ja verta, ja läkähtynyttä, ja salavuoteutta. Jos te niitä vältätte, niin te teette hyvin. Olkaat hyvästi!

  Ja väänsit kieroon jakeen Apt. 15:20. Tai todennäköisesti olet omaksunut tuon kieroonväännetyn tulkinnan joltain muulta. Sääliksi käy sokeutesi.

 2. Minä en ole nikki Evankeliumi vapautti enkä nikki branch 247, mutta ajattelin poimia joitain hyviä katkelmia heidän vastauksistaan sinulle. Valitettavasti on vaikuttanut siltä, että kovin nopeasti olet vastannut sinulle esitettyihin kommentteihin. Mitä Late, jos vaivautuisit tutkimaan tarkemmin asioita?

  Katkelmia nikin Evankeliumi vapautti vastauksista sinulle :
  Jerusalemin kokouksen sisältönä oli nimenomaan nämä asiat: pitäisikö pakanakristittyjen ympärileikkauttaa itsensä JA pitäisikö heidän noudattaa Mooseksen lakia. (Apt.15:1,5)
  – Selväähän on, että tämä ies ei voinut tarkoittaa ympärileikkausta, vaan sen täytyi tarkoittaa nimenomaan Mooseksen lain (tarkkaa) noudattamista.

  Luen Jerusalemin kokouksen päätöstä niin kuin se on kirjoitettu. Jos apostolit ja vanhimmat olisivat tarkoittaneet päätöksellään, että “nämä neljä asiaa JA kymmenen käskyä”, he olisivat sen kyllä sanoneet ja kirjoittaneet. Ellei sitten ole kyse unohduksesta, mitä on vaikea uskoa, koska kirjoittivat “Pyhä Henki ja me…”

  Pakanakristittyjen nimenomaan oli tärkeää tietää, miten heidän pitäisi suhtautua ympärileikkaukseen ja Mooseksen lakiin. Ei voi olla niin, että pakanakristityt olisivat velvoitettuja noudattamaan lauantaisapattia, mutta asiasta ei ole kertaakaan annettu käskyä tai ohjetta Uudessa Testamentissa. Tämä puute – yhdessä aiemmin mainitsemieni Raamatun jakeiden kanssa – nimenomaan kertoo, että lauantaisapattia ei säädetty velvoittavaksi pakanakristityille.
  Siihen oli varmasti syynsä, että apostolit eivät säätäneet lauantaisapattia pakanakristityille velvoitteeksi. Rooman valtakunnassa kun vapaapäivät eivät sattuneet mitenkään johdonmukaisesti seitsenpäiväiselle viikolle. Seurakunta olisi varmasti ajautunut tarpeettomiin hankaluuksiin, jos uusilta uskovilta olisi edellytetty, että tästä eteenpäin lauantaisapattina ei sitten sovi tehdä työtä, vaan se on pyhitettävä Herralle. Evankeliumissa oli kyse niin paljon suuremmasta todellisuudesta – Kristuksen ruumiista – että sapatista ei tehty ongelmaa. Kuten myös Kol.2:17 sen toteaa: jotkut asiat ovat vain varjoa, mutta ruumis on Kristuksen. Hänessä on täyteys!

  … Se, että Kol.2:17 puuttuu olla-verbi, ei ole kreikan kielelle mitenkään harvinaista. Olla-verbihän on jo edellisessä lauseessa, kun puhutaan tulevaisten varjosta.
  Se, että Paavali edelleen teki monia asioita sapattina ja varmasti hyvin pitkälle myös “pyhitti” sapatin, ei ole mitenkään ihmeellistä. Hänhän oli juutalainen. Ja se, että Apostolien teoissa on monta kertaa puhuttu sapatista, on täysin luonnollista, koska se oli Paavalille paras päivä tavoittaa juutalaisia, jotka olivat silloin kokoontuneet synagogaan tai rukouspaikkaan.

  Ei voi myöskään sanoa, että sapattia ja muita juhlia olisi “kumottu”. Ovathan ne edelleen olemassa juutalaisilla, ja tietoisuus niistä monella tapaa myös kristillisillä seurakunnilla. Se ei ole sapatin tai muiden juhlien kumoamista, että niiden noudattamista ei päätetty edellyttää pakanakristityiltä.

  Mutta siis jokainen kristitty voi aivan VAPAASTI viettää sapattia, uudenkuun juhlia, Pääsiäistä, Helluntaita, Jom kippuria, Lehtimajajuhlaa, Hanukkaakin, jos haluaa. Ei se ole ainakaan minulta pois. Mutta sitten jos jotkut alkavat tarkasti noudattaa näitä, mutta eivät elä elämää Pyhässä Hengessä, ja silti ajattelevat olevansa jotenkin muita uskovia parempia… En tarkoita tällä nyt sinua, vaan sellaista ihmistyyppiä, joka kokee kaiken Israeliin viittaavan jotenkin pyhempänä (esimerkiksi VT:ssä säädetyt juhlat), mutta jonka kasvoilla paistaa väsymys ja ehkä lain vaatimusten tuoma taakka…

  “Älköön kukaan tuomitko … juhlan, uudenkuun tai sapatin johdosta”
  Älköön tuomitko siitä, jos viettää sapattia, älköönkä tuomitko siitä, jos ei vietä sapattia. Nämä ovat asioita, joista meidän ei pitäisi tuomita toisiamme. Tai jos joku pyrkiikin tuomitsemaan, niin minun ei tarvitse ottaa sitä tuomiota itseeni.

  Nikki Evankelimi vapautti vastasi sinulle myös että : Että “saamme rikkoa näitä käskyjä”…? (tupsujen käyttäminen, parran reunojen turmeleminen, juhla-aikojen viettäminen, sapatin pyhittäminen)
  Kun puhutaan Uuden Testamentin pakanakristityistä, niin tuo kysymys on kokonaan väärä!!! Jos joku HALUAA elää näiden mukaan, niin se on ihan ok; näitä tapoja voi aivan hyvin noudattaa. Jos haluaa.

  Mutta näiden tapojen noudattamisen VAATIMINEN ei ole evankeliumin mukaista. Jos vaatii noudattamaan näitä, niin on TÄYDELLISESTI hukannut sen, mitä Jerusalemin kokous päätti. Siinä ollaan uudestaan tuomassa uskovien ylle sitä “iestä”, jota eivät alkuseurakunnan ajan juutalaisten “isät” eivätkä “he itsekään olleet jaksaneet kantaa”.

  Sapatti tai sen viettäminen tiettynä ajankohtana ei ole sinänsä taakka. Kunhan muistaa Jeesuksen sanat, että ihmistä ei luotu sapattia varten vaan sapatti ihmistä varten.

  Jos HALUAT ITSE noudattaa näitä, se on aivan ok. Se ei ole minulta pois.
  Mutta jos alat VAATIA näiden noudattamista MUILTA kristityiltä, silloin on kyse orjuuden ikeen laittamisesta uskovien päälle. Kun listahan ei lopu tähän, vaan seuraavaksi tulee vaatimus KAIKKIEN muidenkin säädösten noudattamisesta. Ja sellaisesta Jerusalemin kokous meidät vapautti.

  Tappamisesimerkki on mielestäni typerä, ja tästä on keskusteltu jo useampaan kertaan joitain viikkoja sitten. Jerusalemin kokouksen ei tarvinnut erikseen kieltää esimerkiksi tappamista tai varastamista, koska kyllä jokainen pakana sydämessään tiesi ja sen aikainen lainsäädäntö totesi nämä asiat yksiselitteisesti vääriksi. Ei niistä tarvinnut siksi pakanakristityille mitään säätää. Samaten sinä aikakautenakin taatusti tiedettiin myös pakanakansojen keskuudessa, että vanhempien kunnioittaminen on oikein. Ja uskoontulleet olivat jo evankeliumin vastaanottaessaan ottaneet vastaan sanoman ainoasta todellisesta Jumalasta. Sitä vastoin pakanakansoilla ei ollut välttämättä tietoa, että haureus on väärin; sisältyihän jopa pakanoiden “jumalanpalvelusmenoihin” haureellisia tapoja.

  Jerusalemin kokous sääti niistä asioista, joista oli tarpeen säätää ja ohjeistaa. Säätää pakanoiden noudatettavaksi “nämä välttämättömät”. Se, että sapatin viettäminen ei sisälly Jerusalemin kokouksen laatimaan listaan, kertoo minulle selvästi sen, että sapatin pitäminen velvoittavana käskynä ei ole välttämätöntä pakanakristityille. Myös muutama maininta Paavalin kirjoituksissa tukee ennemminkin tätä kantaa kuin sitä, että pakanakristityiltä vaadittaisiin sapatin pitämistä.

  Jerusalemin kokoushan ei laatinut listaa, mitä asioita EI tarvinnut noudattaa, vaan mitä TARVITSI noudattaa. Ja kuten aiemmin todettu, niin itsestäänselvistä tappamisista, varastamisista ym. kokouksen ei tarvinnut erikseen mitään kirjoittaa.

  Lauantaisapatin viettäminen ei varmastikaan ollut pakanoiden keskuudessa mikään itsestäänselvyys. Siten lauantaisapatista Jerusalemin kokouksen olisi kyllä pitänyt säätää, jos sen noudattaminen olisi ollut välttämätöntä. Mutta sitä Jerusalemin kokous ei sisällyttänyt “nämä välttämättömät” -listalleen.
  Olennaista on myös, että kirjoittaessaan sapateista ja päivien pitämisestä toisia parempana Paavali näyttää kirjoituksissaan aina pikemminkin vahvistavan ajatuksen, että pakanakristityt eivät ole sidottuja tiettyjen päivien viettämiseen.
  —-
  Nikki Evankeliumi vapautti vastasi sinulle myös: Miksi kirjoitat tuollaisia typeryyksiä? Ei tätä asiaa ratkaista vääntämällä toisen näkemystä täysin typeräksi olkiukoksi, jota vastaan sitten hyökätään. Aivan jokainen Jerusalemin kokouksen johtopäätökset kuullut ja lukenut uskova taatusti ymmärsi, ettei kokouksen johtopäätökset tarkoittaneet tappamisen ja varastamisen hyväksymistä! Nehän olivat itsestäänselvästi tuomittavia tekoja jo sen ajan yhteiskunnassa. Sen sijaan haureudesta oli tarpeen kirjoittaa, koska se ei ollut itsestäänselvästi tuomittua pakanakulttuureissa. Mutta JOS jollekin jäi Jerusalemin kokouksen perusteella vielä epäselviksi vaikkapa tappaminen ja varastaminen, niin kyllä nämä asiat on todettu vääriksi Paavalin kirjoituksissa seurakunnille.

  Sapatin osalta kaikki Uuden testamentin kirjeissä olevat kirjoitukset ja ohjeet ovat ennemminkin sen suuntaisia, ettei lauantaisapatin noudattamista edellytetä pakanakristityiltä. Jerusalemin kokouksen päätös on “todiste” samaan suuntaan. Mutta jokainen joka haluaa noudattaa lauantaisapattia, voi täysin vapaasti niin tehdä.
  Tappaminen omankäden oikeuden kautta oli täysin itsestäänselvästi tuomittavaa sen ajan yhteiskunnassa, joten siitä ei tietenkään tarvinnut mitään säätää pakanakristityille!

  Sen sijaan lauantaisapatin viettäminen ei ollut pakanakristityille mikään itsestäänselvyys, joten siitä OLISI täytynyt säätää ja ohjeistaa Jerusalemin kokouksessa TAI jos asian unohtaminen olisi ollut lipsahdus (“Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, että…”!?!), niin asiasta olisi pitänyt kertoa myöhemmin seurakunnille osoitetuissa kirjeissä, josta muodostui Uusi Testamentti. Rooman valtakunnassahan viikon pituus ei edes ollut seitsemän päivää, vaan enimmäkseen kahdeksan päivää.
  Lauantaisapatin velvoittavuus kuitenkin täysin puuttuu Uuden Testamentin kirjeistä! Paavalin maininta päivistä Roomalaiskirjeen 14. luvussa on aivan hyvin sovellettavissa myös sapattiin. Sinun tarjoamasi selitys “siinä oli kyse joistain paastopäivistä” lähtee siitä, että ensin päättää, että “tämä ei voi tarkoittaa sapattia”, ja sitten kehittää sille jonkun vaihtoehtoisen selityksen. Jos lukee, mitä siinä lukee, niin sitä voi soveltaa kaikkiin päiviin: sapattiin, uudenkuun päivään, jom kippuriin, helluntaihin; mihin päivään tahansa: “Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.” Tämä oli siis kirjoitettu sen valtakunnan pääkaupunkiin, jossa viikko oli kahdeksanpäiväinen.

  Samaten Kol.2:16 antaa vapauden esimerkiksi sapattien viettämisen suhteen. Tästä jotkut ovat väittäneet, että sapatti tarkoittaisi tässä muuta kuin lauantaisapattia. Tämä selitys vaatii kuitenkin sitä, että ensin PÄÄTETÄÄN, että lauantaisapatin täytyy olla myös kristittyjä velvoittava, ja sitten yritetään keksiä kirjoitukselle muuta selitystä. Kun lukee Paavalin kirjoitusta niin kuin vastaanottajat sen lukivat, niin selviää, ettei kristittyjä tulisi tuomita sapattien johdosta – joko siitä, että viettävät (lauantai)sapattia tai eivät vietä sitä.
  Jerusalemin kokouksen päätös JA kolossalaiskirjeen maininta JA roomalaiskirjeen maininta JA se, että lauantaisapattia ei kertaakaan Uuden Testamentin kirjeissä anneta määräykseksi tai edes suositukseksi pakanakristityille, kertoo minulle täysin vastaansanomattomasti, että kristityiltä ei edellytetä lauantaisapatin noudattamista/ viettämistä. Mutta mikään ei myöskään ESTÄ tai KIELLÄ kristittyä noudattamasta tai viettämästä lauantaisapattia. Itse olen töissä maanantaista perjantaihin, kuten suuri osa Suomen työtätekevistä. Joskus saatan viettää erityistä lepopäivää lauantaina, joskus sunnuntaina. Joskus kumpanakin päivänä, joskus en kumpanakaan.

  Nikki Branch 247 kirjoitti:
  Pakanoiden apostoli on Paavali. Yhdessäkään kirjeessään Paavali ei mainitse missään kohtaa, että Jeesukseen uskovien pakanoiden tulisi alkaa noudattaa Tooraa. Tällä foorumilla kuulee monesti kysymyksen: “Missä kohtaa Raamattua sanotaan, että saamme rikkoa Tooraa?” Kysymys on mieletön. Mielekäs kysymys kuuluu: “Missä kohtaa Paavalin kirjeissä sanotaan, että pakanakäännynnäIsten tulee ALKAA noudattaa Tooraa?” ja vastaus kuuluu: EI MISSÄÄN. Meidän pakanoiden apostoli ei mainitse sellaisesta asiasta yhdessäkään kirjeessään.
  Tähän loppui nikin branch 247 teksti.

  Olen huomannut, että jotkut judaistit käyttävät tarkoitushakuisesti ja harhaanjohtavasti sanaa laittomuus ja kreikan sanaa anomia. Kreikan sana anomia on käännetty sanalla laittomuus joissain lauseissa vuoden 1938 käännöksessä.

  jakeessa Heb. 1:9 on siteeraus psalmista 45:8 [7] siinä kreikan sanan anomia takana on heprean sana resha. Jakeessa Room. 4:7 on siteeraus psalmista 32:1, siinä kreikan sanan anomia takana on heprean sana pesha. Jakeessa Matt. 7:23 on siteeraus jakeesta psa. 6:9 [6:8] , siinä kreikan sanan anomia takana on heprean sana awen. Tietääkseni heprean sanat resha, pesha ja awen eivät tarkota toorattomuutta!

  [Matt. 7:23, vuoden 1776 käännös] Ja silloin minä tunnustan, en minä teitä ikänä tuntenut: menkäät pois minun tyköäni, te väärintekiät.
  Matt. 7:23, King James käännös ] And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
  Tuossa v. 1776 käännöksessä kreikan sanat hoi ergazomenoi ten anomian on käännetty sanoilla ‘te väärintekiät’, kun taas v. 1938 käännöksessä nuo sanat hoi ergazomenoi ten anomian on käännety sanoilla ‘te laittomuuden tekijät’.
  Nuo sanat hoi ergazomenoi ten anomian löytyvät myös Vanhan testamentin kreikankielisestä Septuagintakäännöksestä psalmista 6:8 [ joissain käännöksissä, myös suomalaisissa numeroitu jakeella 6:9] , ja noiden kreikan sanojen takana ovat heprean sanat poale awen. Eli siis tuossa jakeessa psa 6:8 [6:9] heprean sana awen on käännetty Septuagintassa kreikan sanalla anomia, ja seuraavasta linkistä voi tutkia heprean sanan awen merkityksiä https://www.blueletterbible.org/lang…ngs=H205&t=KJV
  Eli siis tuon perusteella mielestäni vaikuttaa siltä, että heprean sana awen ei tarkota toorattomuutta. [ Heprean sana towrah [toora] on käännetty usein sanalla laki v. 1933 Vanhan Testamentin käännöksessä.] Mielestäni jakeessa Matt. 7:23 v. 1776 käännöksessä oleva ilmaisu ‘te väärintekiät’ on selkeämpi käännös kuin v. 1938 käännöksessä oleva ilmaisu ‘te laittomuuden tekijät’.

  Psa 6:8 KJV, Depart from me, all ye workers of iniquity;

  [Sen lisäksi voisi mielestäni myös huomioida jakeen Luuk. 13:27, jossa on kreikan sanat hoi ergatai tes adikias, käännetty sanoilla te vääryyden tekijät v. 1938 käännöksessä. ][Luuk 13:27, 1938 käännös] Mutta hän on lausuva: ‘Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät. [Tuossa siis kreikan sana adikia eikä anomia.]

  [1.Joh 3:4, vuoden 1776 käännös] Jokainen, joka syntiä tekee, se myös tekee vääryyttä, ja synti on vääryys.

  Mielestäni tuo jae 1.Joh 3:4, on tuossa v. 1776 käännöksessä käännetty paremmin kuin v. 1938 käännöksessä. Tuossa jakeessa on kaksi kertaa sana anomia. V. 1776 käännöksessä tuossa jakeessa sana anomia on käännetty sanalla vääryys [muodossa vääryyttä sekä muodossa vääryys, itse taivuttaisin tuon ensimmäisen vääryys sanan muodossa vääryyden, tai toki voisin käyttää käännöksemä jotain muutakin sanaa kuin vääryys, mutta en käyttäisi sanaa laittomuus. Syy miksi en käyttäisi sanaa laittomuus tuossa jakeessa on väärinkäsitysten välttäminen.] [V. 1938 käännöksessä sana anomia on käännetty sanalla laittomuus tuossa jakeessa.]

  Vaikka sanakirjan mukaan sanan anomia yksi merkitys onkin the condition of without law, niin uskon että sana vääryys, tai englanniksi iniquity, on parempi käännös sanalle anomia jakeessa 1.Joh. 3:4 kuin sana laittomuus.
  anomia
  I the condition of without law
  1 because ignorant of it
  2 because of violating it
  II contempt and violation of law, iniquity, wickedness

  Uskon kuten Ben W. opettaa että lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme.

  [Room 7:6] ‘ but now we were nullified from the law having died in which we were held, ‘, tuossa englanninkielisessä käännöksessä kreikan sanat nyni de katergethemen apo tou nomou on käännetty sanoilla ‘but now we were nullified from the law’ , suomeksi ne kreikan sanat voisi mielestäni kääntää sanoilla ‘mutta nyt lakkautettiin-meidät irti laista’ tai sanoilla ‘mutta nyt mitätöitiin-meidät irti laista, suom. v. 1938 käännöksessä ne sanat on käännetty sanoilla ‘mutta nyt me olemme irti laista’ ja Raamattu kansalle käännöksessä sanoilla ‘mutta nyt olemme päässeet irti laista’.
  [Katargeo, joka suomeksi tarkottaa mm. mitätöidä, lakkauttaa , löytyy mm. tuosta edelläolevasta jakeesta Room. 7:6 ja myös jakeista Room. 3:31 ja Room. 6:6, katargeo on yllä olevassa käännöksessä käännetty englannin sanalla nullify. Suom.v. 1938 käännöksessä tuo sana katargeo on käännetty jakeessa Room. 3:31 sanoilla [teemmekö mitättömäksi], jakeessa Room. 6:6 sanalla [kukistettaisiin] , ja jakeessa Room. 7:6 sanoilla [olemme irti].]

  [Huomautus koskien seuraavaa Peter Ditzel’in opetusta, jätin kääntämättä hänen opetuksessaan olevan sanan married, koska vaikka King James käännös käyttää sanaa married jakeessa room. 7:4, sellaista sanaa ei ole kreikankielisessä tekstissä, vaan kreikan sana ginomai.]

  Katkelmia Peter Ditzel’in opetuksesta suomennettuna
  ‘Jakeissa 1-3, Paavali sanoo’, 7:1 Vai ettekö tiedä, veljet – minä puhun lain tunteville – että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää?
  7:2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.7:3 Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.
  ‘Apostoli yrittää opettaa jotakin suhteestamme lakiin. Huomaa jae 4’
  niin että veljeni, myös teidät kuoletettiin laille kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista nostettu, että me kantaisimme hedelmää elohimille. [room.7:4]
  ‘Niin tyrmistyttävältä kuin se saattaa kuulostaa, Paavali sanoo että Kristuksen ruumiin kuoleman kautta , meidät kuoletettiin [sille] laille, ja me olemme nyt elävän, ylösnousseen Kristuksen. Miten näin voi olla? Monet Kirjoitukset kertovat meille että me jotka olemme Kristuksessa kuolimme hänen kanssaan hänen kuolemassaan.
  Yksi sellainen jae löytyy roomalaiskirjeen 6. luvusta. Huomaa jakeet 5 ja kuusi.'[ Room. 6:5-6 ]
  For, if we have become planted together to the likeness of his death, so also we shall be of the rising again; this knowing, that our old man was crucified with [him], so that the body of the sin should be nullified, that we would no longer be slaving to the sin.
  [Room 6:8-9 ]mutta jos kuolimme kristuksen kanssa, niin uskomme myös hänen kanssaan elävämme.
  Tietäen, että kristus nostettiin kuolleista , ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse
  [Gal 2:19] sillä lain kautta laille kuolin, että elohimille eläisin

  Katkelma Emeal Zwayne’n apostolien tekojen 15. lukua käsittelevästä opetuksesta suomennettuna, jossa hän siteeraa myös jaetta Apt. 15:10 Emealin tekstiä….’apostoli Pietari kysyi koskien tätä asiaa”: [seuraavassa apt. 15:10] ‘Miksi te siis nyt kiusaatte elohimia ja tahdotte panna oppilaiden niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?’ [Apt. 15:10] [Emealin opetus seuraavassa:]’Sitten tuotiin ilmi Pyhän Hengen avulla että pakana uskovia ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.’

  Kolme katkelmaa entisen adventistin, pastori J. Mark Martin’in opetuksesta suomennettuna:
  ‘Jerusalemin kokouksen lopullinen ratkaisu ei sisällä viitettä sapatin pitämiseen.’
  ‘ Ei kertaakaan Uudessa Testamentissa meitä käsketä pitämään sapatti.’
  ‘Jos sapatin pitäminen olisi välttämätön osa uuden liiton suhdetta elohimin kanssa, se olisi mainittu keskustelussa koska se olisi ollut vieras käytäntö pakanille.’

  John MacArthur’in opetusta suomennettuna: ‘Kun apostolit kokoontuivat Jerusalemissa kokouksessa [apostolien teot 15], he eivät määränneet sapatin pitämistä pakana uskoville.’

  Apt. 15:24 [ vuoden 1776 käännös]
  Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.
  Alexandrialaisesta tekstistä näyttää puuttuvan kreikankieliset sanat legontes peritemnesthai kai terein ton nomon tuosta jakeesta 24 ja siksi niiden sanojen käännös puuttuu myös v. 1938 käännöksestä. Ne puuttuvat sanat löytyvät byzanttilaisesta tekstistä, ja myös Textus Receptuksesta ja myös v. 1776 käännökseen ne on käännetty.]

  [Apt 15:25-29] Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
  Jotka miehet ovat sielunsa meidän herramme Jeesus messiaan nimen tähden alttiiksi antaneet.
  Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.
  Sillä niin kelpasi pyhälle hengelle ja meille, ei enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
  pidättäytyä epäelohimin-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta, joista varjelevina itsenne hyvin teette. Voikaa hyvin.

  Late, uskon kuten Emeal Zwayne opettaa, että ’pakana uskovia ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.’
  Mutta uskon myös kuten William Higgins opettaa, että ”Juutalaiset kristityt jatkoivat Mooseksen lain seuraamista. Paavali myös piti lain.”

  1.Kor. 9:19-21] 19 Sillä vaikka olen vapaa kaikista, kaikille olen tehnyt itseni palvelijaksi, voittaakseni monta
  20 ja olen ollut juutalaisille kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; niille jotka alla lain kuin alla lain, voittaakseni niitä jotka alla lain
  21 ilman lakia oleville kuin [olisin] ilman lakia, [vaikka] en ole ilman lakia elohimille, vaan kristukselle laissa – voittaakseni ilman lakia olevia;

  [ näissä jakeissa 1.Kor. 9:19-21, muutamia eroavaisuuksia byzanttilaisen ja alexandrialisen tekstin välillä]

  Jorma Kalajoki opettaa: …’Paavali oli edelleenkin juutalainen, ja juutalaisena hän ei suinkaan ollut luopunut kansansa tavoista. Hän oli mm. ympärileikkauttanut Timoteuksen jonka äiti oli Jeesukseen uskova juutalainen josta apostolien tekojen luku 16 kertoo, siitä aikaisemmin muutama viikko sitten puhuin. Ja hän oli myös Kreikassa antanut nasiirilupauksen ja leikkauttanut hiuksensa josta taas apostolien tekojen luku 18 kertoo’…

  Matthew Henry opettaa:

  ‘ At Cenchrea, which was hard by Corinth, the port where those that went to sea from Corinth took ship, either Paul or Aquila [for the original does not determine which] had his head shaved, to discharge himself from the vow of a Nazarite: Having shorn his head at Cenchrea; for he had a vow. Those that lived in Judea were, in such a case, bound to do it at the temple: but those who lived in other countries might do it in other places.’

  Jorma Kalajoki opettaa:”Paavali halusi olla juutalaisille juutalainen ja hän arvosti lakia” …

  William Higgins’in opetusta: “Jewish christians continued to follow the law of Moses. Paul also kept the law.

  [Apt. 21:20-26, puuttuu 20 sen kuultuaan he ylistivät elohimia ja sanoivat Paavalille: “sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.
  21Mutta heille on kerrottu sinusta että opetat kaikille pakanain seassa asuville juutalaisille luopumista Mooseksesta sanoen ettei heidän [pidä] ympärileikata poikalapsiaan eikä vaeltaa säännösten mukaan.
  22 Mitä siis on tehtävä? varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen 23 Tee siis tämä, minkä me nyt sinulle sanomme. meillä on täällä neljä miestä, joilla on lupaus täytettävänä.
  24 Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa; siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.
  25 Mutta uskoneista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet ei tällaista pitää heidän paitsi varjella itsensä epäelohimin-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta.
  26 Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri.
  jakeessa 21:25 eroavaisuus byzanttilaisen ja alexandrialaisen tekstin välillä]

  Jorma Kalajoki opettaa: ”Neljä juutalaista miestä, he olivat antaneet samantapaisen uhrilupauksen kuin Paavali aikaisemmin josta siis apostolien teot 18 kertoo. Nyt Paavali voisi tällä tavalla vakuuttaa judaisteille että hän on kunnon juutalainen kun maksaa miesten puolesta temppelille kuuluvan maksun.”

  [1.Kor. 7:18] Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään ]

  [Ef 2:11, RK käännös]
  Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat – näin teitä nimittävät ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi

 3. Jatkoa edelliseen viestiini.

  Sivustolta bible.ca suomennettuja katkelmia:
  Jeesus ei sanonut pidä 10 käskyä hän sanoi 1. ‘pidätte minun käskyni

  Joh. 13:34 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. Opetus: ‘Tämä käsky ei ole osa kymmenestä käskystä. 2.Joh. 5 sanoo’ :1:5 Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. ‘Opetus: ‘Kun adventistit yrittävät sanoa ‘rakastatte toisianne’ oli tiivistelmä osasta kymmentä käskyä, he väittävät vastaan Jeesukselle joka sanoi se oli UUSI.’

  [ Joh. 15:10-12] Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
  Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
  Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

  [tähän loppui sivustolta bible.ca suomennetut opetukset. Uskon nuo heidän sivustoltaan käännetyt opetukset, mutta en usko kaikkia muita heidän sivustoillaan olevia opetuksia]

  J. L. Culberson opettaa: ‘Kristuksen käskyt on kirjoitettuna Uudessa testamentissa,’

  Minä en yritä pitää Mooseksen lakia, mutta yritän pitää Jeesus messiaan käskyt ja sanat. Ja arvelen, että Jeesuksen käskyt ja sanat ovat elohimin käskyjä ja sanoja, sillä

  [Joh. 7:16 -18] Jeesus vastasi heille ja sanoi: minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.
  Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi elohimista, vai puhunko minä omiani.
  Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.

  [Joh. 8:26-28] Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla.
  8:27 Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille isästä.
  8:28 Niin Jeesus sanoi heille: kun olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut.

  [ Joh. 12:47] Ja jos joku kuulee minun sanani eikä usko, niin häntä en minä tuomitse; sillä en tullut jotta tuomitsisin maailman, vaan jotta vapahtaisin maailman.
  12:48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.
  12:49 Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.
  12:50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iäinen elämä. Mitä siis puhun, puhun niin kuin isä on minulle sanonut.

  [Joh. 14:10], Etkö usko, että minä olen isässä, ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja isä, joka minussa asuu, hän tekee teot

  [Joh. 14:23-24] Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt.

  [Joh 17:6-8] Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat pitäneet sanasi.
  17:7 Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta.
  17:8 Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt

  [1.Joh. 2:3-5] Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.
  Joka sanoo: Minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.
  Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on elohimin rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.

  Uskon että Jeesuksen käskyt ovat elohimin käskyjä. Mielestäni mm. jae 1.Kor. 14:37 on hyvä todiste siitä , että sana käsky ei aina tarkoita Mooseksen lain käskyjä. [Tuossa jakeessa sana entole, käsky on monikkomuodossa byzanttilaisessa tekstissä, mutta alexandrialaisessa tekstissä yksikössä.]

  [1.Kor. 14:37] Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön että ne mitkä teille kirjoitan, että herran ovat käskyjä

  [1.kor. 14:37] if any one doth think to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge the things that I write to you — that of the lord they are commands

  [1.Joh. 5:2-3] Siitä me tiedämme, että rakastamme elohimin lapsia, kun rakastamme elohimia ja pidämme hänen käskynsä.
  Sillä rakkaus elohimiin on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

  [1.Kor. 7:19] Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan elohimin käskyjen pitäminen.

  [Ilm. 14:12] Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät elohimin käskyt ja Jeesuksen uskon

  [Ilm 22:14] autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä tekevät, että olisi valtuutensa elämän puulle ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät.
  [byzanttilaisen tekstin ja alexandrialaisen tekstin välillä huomattava eroavaisuus tuossa jakeessa Ilm. 22:14]

  Uskon, että uskovan tulisi pitää mm. käsky [jakeesta Matt. 7:12] kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille ja mm. jakeessa Matt. 5:34 oleva käsky : Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta’…

  Ja uskon, että jakeet 1.Joh. 5:2-3, 1.Kor. 7:19, Ilm. 14:12 ja Ilm 22:14 EIVÄT tarkoita sitä, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki.

  Mielestäni jotkut judaistit irrottavat tiettyjä Raamatunlauseista asiayhteydestään, ja yrittävät niiden avulla väittää että uskovien pakanien täytyisi pitää Mooseksen laki. Mutta mielestäni mm. jae Room. 2:13 ei tarkota, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki ja mielestäni tuo jae ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää 10 käskyä. Mielestäni kannattaa tutkia jae Room. 2:13 asiayhteydessään ja myös verrata sitä jakeisiin Room. 8:3-4.

  Room. 2:9-29 Toivo Koilon käännöksestä hieman korjattuna]
  2:9 Vaiva ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, sekä juutalaisen ensin että kreikkalaisen,
  10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle joka tekee sitä mikä hyvä on, sekä juutalaiselle ensin että kreikkalaiselle.
  11 Sillä elohim ei katso henkilöön.
  12 Sillä kaikki jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki jotka laissa ovat syntiä tehneet, ne lain lävitse tuomitaan.
  13 Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita elohimin edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.
  14 Sillä kun pakanat joilla ei ole lakia, luonnostaan tekevät lain tekoja, nämä joilla ei lakia ole, itselleen ovat laki.
  15 Nuo jotka osoittavat lain teon olevan kirjoitettuna heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa todistaa ja ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä
  16 sinä päivänä jona elohim on tuomitseva ihmisten salaisuudet Jesus messiaan kautta minun evankeliumini mukaan
  17 Katso, sinua kutsutaan juutalaiseksi ja sinä luotat lakiin ja kerskaat elohimissa
  18 ja tunnet elohimin tahdon ja laissa opetettuna tutkit mikä hyvää on,
  19 ja luulet olevasi sokeain taluttaja, pimeässä olevain valo,
  20 ymmärtämättömäin kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun on laissa tiedon ja totuuden muoto.
  21 Sinäkö siis joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat ettei saa varastaa, varastat;
  22 joka sanot ettei saa tehdä aviorikosta, teet aviorikoksen; joka kauhistut epäjumalia, ryöstät temppelistä;
  23 joka laissa kerskaat, häpäiset lain rikkomisella elohimia?
  24 Sillä “teidän t ä h t e n n e elohimin n i m e ä r i e n a t a a n pakanain keskellä”, niin kuin on kirjoitettu.
  25 Ympärileikkaus kyllä hyödyttää jos tekisit lakia, mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi.
  26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?
  27 Luonnostaan ympärileikkaamaton lain-täyttäjä tuomitsee sinut joka lain kirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lain-rikkoja.
  28 Sillä ei se ole juutalainen joka ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa,
  29 vaan se on juutalainen joka sisimmässään on juutalainen, ja sydämen ympärileikkaus hengessä. ei kirjaimen mukaan, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä vaan elohimilta.

  Jaak. 2:8-11 Jos kuitenkin täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: ‘Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua’, niin teette hyvin, mutta jos te ulkonaisen-hahmon-perusteella-valikoitte, teette synnin, ja teitä syytetään sen lain alla kuten rikkojia. Sillä joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin]. Sillä hän joka sanoi: ‘Älä tee aviorikosta’, sanoi myös: ‘Älä tapa’. Jos et teekään aviorikosta, mutta tapat, sinusta on tullut lain rikkoja.

  Jaak. 2:10 Sillä joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin] .

  Arvelen, että tuo jae Jaak 2:10 EI tarkoita sitä että Jeesus messiaaseen uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki. Ja arvelen että tuossa yhteydessä sitä, että jos kuninkaallista lakia – rakasta lähimmäistäsi kuin sinua – rikkoo siten että ulkonaisen hahmon perusteella valikoi , verrataan siihen että – joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin]-.

  Mielestäni myöskään jae Room. 13:9 ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki tai kaikki kymmenen käskyä. Minä teen töitä sapattina, ja minulla on kuvia, ihmisten ja eläinten kuvia, en voi siis sanoa pitäväni kymmenen käskyä. Mielestäni suomalaisessa käännöksessä jakeessa Room 13:9 sana sisältyä on huono käännös, ja sana tiivistää olisi parempi käännös.

  Roomalaiskirje:
  13:8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.
  13:9 Sillä nämä: “Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja jos jokin toinen käsky, tässä sanassa tiivistetään, tässä,: “Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua

  Tony Cooke opettaa:
  ‘Mitä ‘en ole lain alla’ oikeastaan tarkoittaa? Kun uskova sanoo ‘en ole lain alla’, me tavallisesti pidämme selvänä, että tuo henkilö oikeastaan sanoo, että ‘en ole Mooseksen lain alla’. Tämä heijastaa täsmällistä Kirjoitusten ymmärtämistä. Roomalaiskirjeen ja Galatalaiskirjeen tutkiminen tukee tätä

  2.Kor. 3:6 Pulpit commentary: ”For the letter killeth, but the spirit giveth life. This is one of the very numerous “texts” which have been first misinterpreted and have then been made, for whole centuries, the bases of erroneous systems.” Pulpit Commentary ”The letter” refers exclusively to “the Law” .

  Sanakirjan mukaan kreikan sana gramma tarkoittaa suomeksi mm. kirjoitus , kirjain, luulen että tuossa jakeessa 2.Kor. 3:6 sana gramma, se kirjain / se kirjoitus kuolettaa, viittaa joko kymmeneen käskyyn tai kaikkiin Mooseksen lain käskyihin, jakeen 2.kor 3:7 perusteella luulen, että kymmeneen käskyyn
  2, Kor. 3:6-9 who also made us sufficient to be ministrants of a new covenant, not of letter, but of spirit; for the letter doth kill, and the spirit doth make alive
  and if the ministration of the death, in letters, engraved in stones, came in glory, so that the sons of Israel were not able to look stedfastly to the face of Moses, because of the glory of his face — which was being made useless,
  how shall the ministration of the spirit not be more in glory?
  for if the ministration of the condemnation is glory, much more doth the ministration of the righteousness abound in glory;

  2.Mooseksen kirja:
  34:28 Ja hän oli siellä Jhwh:n tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä leipää ja juomatta vettä. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

  2.Kor 3:3 manifested that ye are a epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living Elohim, not in the tablets of stone, but in fleshy tablets of the heart

  ‘Jer. 31:33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Jhwh: Minä annan lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;

  Arvelen, että tuossa jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä kymmentä käskyä. Suom käännöksessä on mielestäni harhaanjohtavaa, että sana nathan on käännetty tuossa sanalla panna.

  Joh. 1:17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

  [Room 7:6] ‘ but now we were nullified from the law having died in which we were held, so that we would be serving in newness of spirit, and not oldness of the letter

  Sanakirjan mukaan kreikan sana gramma tarkottaa mm. kirjainta ja kirjoitusta. Tuossa jakeessa room 7:6 se on käännetty suom. v. 1938 käännöksessä sanalla kirjain. Arvelen, että sana kirjain [kreikaksi gramma] tuon jakeen room. 7:6 loppuosassa tarkottaa kymmentä käskyä tai viittä Mooseksen kirjaa.

  [kreikankielisessä tekstissä muuten on määräinen artikkeli sanan nomos [suomeksi laki] edessä]. Tuossa jakeessa ei ole sanaa tila, vaikka suom. v. 1938 käännöksessä on sana tila tuossa jakeessa.

  Koskien jakeita Matt. 23:2-3 ja Matt. 23.23 huomauttaisin, että käsittääkseni Uusi liitto ei ollut silloin vielä alkanut. Ja lue Apt. 15. luku, mitä säädettiin Jerusalemin kokouksessa koskien uskovia pakania.

  Sinulle Late, seuraavat jakeet!
  [jakeista Gal. 4:19-21, v. 1776 käännös.]
  19. Minun rakkaat lapseni, jotka minun täytyy vasta-uudesta kivulla synnyttää, siihenasti kuin Kristus teissä jonkun muodon sais!
  20. Mutta minä soisin olevani teidän tykönänne, että minä taitaisin äänenikin muuttaa; enpä minä tiedä, mitä minä tästedes teen teidän kanssanne.
  21. Sanokaat minulle te, jotka lain alla olla tahdotte….

  1. “Ei voi olla niin, että pakanakristityt olisivat velvoitettuja noudattamaan lauantaisapattia, mutta asiasta ei ole kertaakaan annettu käskyä tai ohjetta Uudessa Testamentissa”

   Minun mielestäni ei voi olla niin, että pakanakristityt saavat rikkoa kymmentä käskyä, mutta Raamatussa ei ole asiasta mitään mainintaa. Siis kymmenessä käskyssä meidän käsketään pyhittää sapatinpäivä, kerro sinä, missä kohtaa Raamattua sanotaan, että saamme rikkoa kymmentä käskyä?

   “Älköön kukaan tuomitko … juhlan, uudenkuun tai sapatin johdosta”

   Kuten olen sanonut, tässä sanotaan, että ainoastaan Kristuksen ruumis eli seurakunta saa tuomita näistä asioista, kuten olen alkukielestä osoittanut. Siinä ei sanota, että olemme vapaat rikkomaan sapattia ja syömään saastaisia ruokia.

   Kerro missä kohtaa apostolien kokousta päätettiin, että nyt saa rikkoa joka ikistä Tooran käskyä?

   Kerro missä kohtaa Raamattua Jumalan pyhää, vanhurskasta ja hyvää laki kuvataan ikeeksi? Psalmissa 119? Raamattu sanoo, että laki ei ole raskas taakka (1. Joh. 5:3), joten ies tässä ei voi tarkoittaa Mooseksen lakia.

   “Jerusalemin kokouksen ei tarvinnut erikseen kieltää esimerkiksi tappamista tai varastamista, koska kyllä jokainen pakana sydämessään tiesi ja sen aikainen lainsäädäntö totesi nämä asiat yksiselitteisesti vääriksi.”

   Aivan. Samoin Jerusalemin kokouksen ei tarvinnut erikseen määrätä sapatista, koska jokaiselle oli selvää, että kymmentä käskyä on noudatettava ja sapatti pyhitettävä. Sinun mielestäsi siis kymmenen käskyn noudattaminen ei ollut itsestäänselvää?

   “Sapatin osalta kaikki Uuden testamentin kirjeissä olevat kirjoitukset ja ohjeet ovat ennemminkin sen suuntaisia, ettei lauantaisapatin noudattamista edellytetä pakanakristityiltä”

   Luku ja jae kiitos, missä tällaista sanotaan.

   Kun luet Room. 14 myös seuraavan jakeen, on täysin selvää, että siinä puhutaan paastopäivistä. Paavali ei sanallakaan mainitse sapattia.

   Kol. 2:16 ei anna mitään vapautta sapatin viettämisen suhteen. Siinä sanotaan alkukielessä, että kukaan ei saa tuomita näistä asioista, paitsi Kristuksen ruumis, eli seurakunta, kuten olen monta kertaa tuonut esiin alkukielestä.

   “JA se, että lauantaisapattia ei kertaakaan Uuden Testamentin kirjeissä anneta määräykseksi tai edes suositukseksi pakanakristityille, kertoo minulle täysin vastaansanomattomasti, että kristityiltä ei edellytetä lauantaisapatin noudattamista/ viettämistä.”

   Yhtä hyvin voisi sanoa, että se että missään kohtaa Uuden testamentin kirjeitä ei kielletä polttamasta lapsia Molokille, tarkoittaa täysin vastaansanomattomasti, että lapsia saa polttaa Molokille.

   “Kreikan sana anomia on käännetty sanalla laittomuus joissain lauseissa vuoden 1938 käännöksessä.”

   Kreikan sana anomia tulee kreikan sanoista a + nomos, siis vastoin lakia. Tämä on täysin selvää kreikasta, että se tarkoittaa laittomuutta. Kreikassa siis tämä sana tarkoittaa aivan yksiselitteisen kirkkaasti laittomuutta. Se että Uuden testamentin kirjoittajat ovat tällä sanalla päättäneet kääntä milloin minkäkin heprean sanan, ei tarkoita yhtään mitään, he käänsivät hepreasta vähän miten sattuu. Se että tämä sana esiintyy jakeessa Mt. 7:23 tarkoittaa sitä, että Jeesus tässä puhuu laittomista ihmisistä, siis niistä, jotka rikkovat Tooraa. Meidän ei ole mitään syytä katsoa hepreaa, vaan kreikkaa, jolla Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu. Ja siinä Matteus itse käyttää kreikan sanaa anomian, joka siis tarkoittaa laittomuutta.

   “‘Jerusalemin kokouksen lopullinen ratkaisu ei sisällä viitettä sapatin pitämiseen.’

   Se ei sisällä mitään viitettä moneen muuhunkaan asiaan.

   ‘ Ei kertaakaan Uudessa Testamentissa meitä käsketä pitämään sapatti.’”

   Missään kohtaa Uutta testamenttia meille ei anneta mitään lupaa rikkoa kymmentä käskyä.

   Käsketäänkö Toorassa rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä? Onko Jeesuksen käsky siis todella uusi käsky?

   “Minä en yritä pitää Mooseksen lakia, mutta yritän pitää Jeesus messiaan käskyt ja sanat.”

   Eli siis et noudata kymmentä käskyä etkä rakkauden kaksoiskäskyä? Noudatat vain Jeesuksen sanoja, ja Jeesus siteeraa Mooseksen lakia yli sata kertaa?

   “Mutta mielestäni mm. jae Room. 2:13 ei tarkota, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki ja mielestäni tuo jae ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää 10 käskyä”

   Ai ei pidä pitää kymmentä käskyä? Saa siis tappaa, varastaa ja tehdä huorin? Oletko nyt aivan vakavissasi?

   “Arvelen, että tuossa jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa eikä kymmentä käskyä.”

   Arvelet siis, että heprean sana Torah ei tarkoita Tooraa? No senkus, mikään ei enää yllätä minua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *