Alkukirkon salaisuus

Kirkko on uusi Israel. Hän, jolle Kirkko ei ole äiti, hänelle Jumala ei voi olla isä. Kukaan ei voi tuntea Jumalan sanaa eikä Kristusta ilman Kirkkoa. Totuus ja armo on uskottu Kristuksen Kirkon huostaan. Kirkko on pyhä, katolinen ja apostolinen. Kristuksen Kirkko on uusi temppeli. Sinun toivosi on Kirkko, sinun pelastuksesi on Kirkko.

Näyttikö alkukirkon jumalanpalvelus tältä? CC-4.0 Dmtrprmk

Tässä muutama suora lainaus Juho Sankamon teoksesta “Alkukirkon salaisuus”. Kaikki vähintäänkin kyseenalaisia väittämiä, kuten tulen osoittamaan. Juho Sankamo on teologian tohtori, Jerusalemissakin opiskellut mukava mies, joka on kääntynyt luterilaisesta katolilaiseksi hiljattain. Sankamon kirjan tarkoituksena on lähteä tutkimusmatkalle ja selvittää, millainen oli alkukirkko. Ensin täytyisi tietenkin määritellä alkukirkko, onko se ensimmäisen, toisen vai kolmannen vuosisadan seurakunta? Sankamo ei täsmennä, mitä hän tarkoittaa alkukirkolla. On merkittävää, että tutkimusmatkallaan Sankamo lainaa huomattavasti enemmän kirkkoisiä, kuin Raamattua. Täten se kuva kirkosta, jonka hän meille esittää, perustuu pitkälti myöhempiin kirkon vaiheisiin. Paljon ehtii kuitenkin tapahtua jo sadassa vuodessa. Minä rohkenen väittää, että kirkko 300-luvulla ei enää ollut lähelläkään ensimmäisen vuosisadan apostolista seurakuntaa. Jotain dramaattista nimittäin tapahtui alkukirkolle jo varhain. Sankamo mainitsee kirkon skismat, mutta ei kerro meille kaikkein suurimmasta skismasta, nimittäin siitä, joka erotti kirkon sen juutalaisista juurista. Tuo skisma erotti pysyvästi pakanat juutalaisista, kirkko irtisanoutui kaikesta juutalaisuudesta ja omaksui pakanallisia tapoja, joiden myötä messiaanisten juutalaisten oli mahdoton toimia kirkon piirissä. Näin on edelleen tänä päivänä. Vai käykö sinun Kirkkosi ehtoollispöydässä juutalaisia sankoin joukoin? Onko luterilaisella tai katolisella kirkolla ehtoollisyhteys messiaanisten juutalaisten kanssa? Tarjotaanko ehtoollisella kosher-viiniä?

Sankamo toki käsittelee kirkon juutalaisia juuria kokonaisen luvun verran, mutta mitään käytännön sovellusta Sankamolle näillä juurilla ei ole, se jää anekdootiksi – alkukirkon juuret olivat juutalaisuudessa – mutta nyt kirkko on päässyt niistä irti. Sankamo mainitsee, että apostolit olivat kaikki juutalaisia, helluntaina Jerusalemiin tulleet kansat olivat kaikki juutalaisia, täten ensimmäiset 3000 uskoon tullutta miestä olivat kaikki juutalaisia. Mutta jostain syystä Sankamo kutsuu näitä juutalaisia kristityiksi. Kuinka juutalainen voi olla kristitty? Raamatussa yksikään apostoleista ei kertaakaan kutsu itseään kristityksi, mutta esim. Paavali monta kertaa kutsuu itseään juutalaiseksi (Fil. 3:4-6; Apt. 21:39; 22:3). Juutalaisten juurien käsittely jää tässä kirjassa varsin ohueksi. Sen sijaan jos keskitymme yksin Raamatun antamaan kuvaan alkukirkosta, meidän eteemme aukeaa varsin selvä kuva juutalaisesta seurakunnasta, joka kokoontui sapattina synagoogassa (Apt. 9:20; 13:5; 13:14; 13:42,44; 14:1; 17:1,2; 17:10-12; 18:4; 18:19,20; 19:8), noudatti Tooraa ja opetti Tooraa (Apt. 21:24; 25:8; 28:17), julisti Messiaasta aina alkaen Mooseksesta ja profeetoista (Apt. 17:2‭-‬3; 18:28; 28:23) – tämä Kristuksen ruumis oli yhtä kuin Israelin seurakunta.

Uuden testamentin ihmeellinen sanoma on, että armo ja pelastus kuuluvat myös pakanoille, että se kuului Israelille oli itsestäänselvää. “Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille Vapahtajaksi Jeesuksen.” (Apt. 13:23) Raamatusta luemmekin, kuinka Jumala joutui tämän asian apostoleille vääntämään rautalangasta, että heidän tuli kertoa evankeliumi kaikille kansoille. Toki profeetat ovat tämänkin asian ilmaisseet jo Vanhassa testamentissa, kuten tulemme myöhemmin näkemään, mutta kaikille juutalaisille tämä ei ollut selvää. Sanoohan Jeremia, että uusi liitto solmitaan Israelin ja Juudan heimon kanssa (Jer. 31:31). Huomaa myös, että Jeremian mukaan uudessa liitossa Toora kirjoitetaan meidän sydämiimme (Jer. 31:33). Apostolit hämmästelivät sitä, että Pyhä Henki vuodatettiin myös pakanoiden päälle. Nykyään asetelma on päälaellaan, kristityt pitävät itseään Jumalan kansana ja pohtivat, voiko pelastus kuulua myös juutalaisille. Suoranainen antisemitismi ja korvausteologia on vaivannut kirkkoa pitkään. Vaikka on selvää, että Sankamo ei ole antisemitisti, korvausteologia on kuitenkin saanut hänestäkin otteen. Niinpä hän kirjoittaa, että Kirkko on uusi Siion. Sankamo tulkitsee Vanhan testamentin profetioiden Israelista täten koskevan todellisuudessa kirkkoa. Hän lainaa Jesajan jakeita 2:2-3, joita on tässä syytä lainata kokonaisuudessaan:

Päivien lopulla on Herran temppelin vuori seisova lujana, ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Sillä Siionista lähtee opetus (Toora), Jerusalemista Herran sana.”

Koska kirkko on uusi Israel, Sankamo katsoo, että tämä profetia koskee kirkkoa. Ilmeisesti täten Rooma on uusi Jerusalem, josta lähtee evankeliumi ja kansat aikojen lopulla virtaavat pakanakirkkoihin ja Rooman huomaan. Tällainen tulkinta on tietenkin törkeää Raamatun sanan vääntämistä kieroon. Tässä Jesajan profetiassa sanotaan, että kaikki kansat aikojen lopulla virtaavat Jerusalemiin kuulemaan Tooraa. Raamatussa ei ole ainuttakaan profetiaa lopun aikojen kirkosta, jonne kansat virtaavat. Jerusalem tulee edelleen olemaan tapahtumien keskipisteessä, aivan kuten se oli 2000 vuotta sitten.

Entä pakanat sitten? Faktahan on, että evankeliumi levisi pakanoiden keskuuteen ja maan ääriin, syntyi katolinen kirkko Roomaan, mutta juutalaiset pitkälti hylkäsivät evankeliumin. Voiko tällainen kirkko, joka on täysin irrallaan Israelista, olla Jumalan kansa? Lainasimme jo Jesajaa, katsotaan, mitä muut profeetat sanovat pakanakansoista aikojen lopulla:

Monet kansat, mahtavat kansakunnat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, saadakseen Herran mielisuosion. Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä kymmenen miestä erikielisistä kansoista tarttuu juutalaisen miehen viitan liepeeseen sanoen: ’Me tahdomme kulkea teidän mukananne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.’ Sakarja 8:22‭-‬23

Mutta kaikki jäljelle jääneet niistä kansoista, jotka hyökkäsivät Jerusalemia vastaan, kulkevat vuosi vuodelta sinne ylös kumartamaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Niille maan kansoille, jotka eivät lähde ylös Jerusalemiin kumartamaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ei tule sadetta. Jos egyptiläisten suku ei lähde sinne ylös, ei sadetta tule heillekään. Heitäkin kohtaa sama vitsaus, jolla Herra lyö niitä kansoja, jotka eivät lähde sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden kansojen synnin palkka, jotka eivät lähde sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. Sakarja 14:16‭-‬19

Siihen aikaan Jerusalemia sanotaan Herran valtaistuimeksi. Kaikki kansat kokoontuvat Herran nimessä Jerusalemiin, eivätkä ne enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa. Jeremia 3:17

Niistä, jotka pyhittäytyvät ja puhdistautuvat puutarhamenoja varten seuraten miestä, joka on heidän keskellään, ja jotka syövät sianlihaa ja muuta inhottavaa, myös hiiriä, niistä kaikista tulee loppu, sanoo Herra. Jesaja 66:17

Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina kaikki ihmiset tulevat ja kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Jesaja 66:23

Herra, minun voimani ja turvani, pakopaikkani hädän päivänä! Sinun luoksesi tulevat kansat maan ääristä ja sanovat: ”Isämme saivat perinnökseen pelkkää petosta, turhia jumalia, joista ei ole mitään apua. Tekeekö ihminen itselleen jumalia? Eiväthän sellaiset ole jumalia!” ”Sen tähden, katso, minä annan heidän tuntea, tällä kertaa annan heidän tuntea käteni voiman ja suuruuteni, ja niin he tulevat tietämään, että minun nimeni on Herra.” Jeremia 16:19‭-‬21

Sinä päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee minun kansaani. Minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut luoksesi. Sakarja 2:15

En löydä Raamatusta ainuttakaan profetiaa, jossa kerrottaisiin pakanakirkosta, joka on uusi Israel, kansoista, jotka muodostavat uuden Jumalan kansan, kirkosta, jonka sydän on Roomassa, eikä Jerusalemissa. En myöskääm löydä profetiaa tulevasta Messiaan kansasta, joka syö saastaista, pyhittää sapatin sijaan sunnuntain, viettää joulua, juhannusta ja Mikkelin päivää, leikkaa hiuksensa ohimoilta ja hylkää Tooran. Se kuva, joka Raamatun profeetoista välittyy pakanakansoista, tuskin miellyttää kristittyjä. Raamatun mukaan nimittäin pakanat tulevat Jerusalemiin kuulemaan Tooraa, viettävät lehtimajanjuhlaa, tarttuvat juutalaisen miehen viitan liepeeseen, ja heistäkin tulee Jumalan kansa. Syntyykö siis pakanoista toinen kansa Israelin rinnalle? Ei, vaan heidät oksastetaan Israeliin, kuten Paavali kuvaa Roomalaiskirjeen luvussa 11. Efesolaiskirjeen toinen luku kuvaa samaa ilmiötä, meistä pakanoista tulee osa pyhää perhettä, meidät liitetään Jumalan kansaan, Israeliin. Näin ollen kaikki puhe kirkosta uutena Israelina on täysin vastoin Raamatun pyhää sanaa.

Sankamo väittää, että Raamattu puhuu alinomaa kirkosta. Tämä ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Raamattussa nimittäin sana “kirkko” esiintyy tasan nolla kertaa. Vanhassa testamentissa esiintyy sana qahal (קהל), joka tarkoittaa aina Israelin seurakuntaa. Uudessa testamentissa kreikan sana ekklesia (ἐκκλησία) on raamatunkäännöksissämme käännetty aina seurakunnaksi. Kun nyt keksitään omasta päästä termi “kirkko”, sille voi antaa aivan mitä merkityksiä tahansa. Ja sitten on helppo väittää, että kirkko on pyhä, katolinen ja apostolinen.

Sankamo kirjoittaa: “Varhaiset kristityt aina Paavalista alkaen näkivät tässä Siionissa esikuvan kirkosta, joka on meidän äitimme.” Ensinnäkin, kuten jo esitin, Paavali ei ollut kristitty, vaan juutalainen. Toiseksi, Paavali ei kertaakaan puhu sanaakaan mistään ihmeen kirkosta, vielä vähemmän kirkosta, joka on meidän äitimme. Galatalaiskirjeessä (Gal. 4:26-28) toki Paavali kutsuu taivaallista Jerusalemia äidiksemme, mutta tällä ei ole kirkon kanssa mitään tekemistä.

Sankamo väittää, että on itsestään selvää, että kukaan ei voi tuntea Jumalan sanaa eikä Kristusta ilman kirkkoa. Tällainen väite on helppo kumota. Minä olen eronnut kirkosta, mutta luen edelleen Raamattua ja tunnen Messiaan oikein hyvin. Se siis on täysin mahdollista ilman kirkkoa. Oman valtansa pönkittämiseksi katolinen kirkko on keksinyt tämän opin. Mutta minä väitän, että me emme voi olla seurakunta erillään Israelista, erossa Jumalan pyhästä ja valitusta kansasta. Olisiko paha harhaoppi sanoa, että Israelin ulkopuolella ei ole pelastusta?

Sankamo myöntää, että pakanat ovat Kristuksessa Aabrahamin perillisiä yhdessä “juutalaiskristittyjen” kanssa. Unohdetaan, että Sankamo käyttää loukkaava termiä “juutalaiskristitty”. Keskitytään siihen, että pakanat ovat Aabrahamin perillisiä, pyhää perhettä – Aabraham, Iisak ja Jaakob ovat heidänkin isiään – mitä se tarkoittaa? Että pakanat muodostavat oman pakanakirkon? Ei, vaan kuten jo aiemmin esitin, meidät pakanat on Kristuksen armosta oksastettu Israeliin ja meistä tulee pyhä perhe yhdessä juutalaisten kanssa. Kristuksen ruumis on yksi ja se koostuu sekä juutalaisista että pakanoista. Tuleeko pakanoista siis juutalaisia? Ei, me olemme edelleen pakanoita, me olemme samassa asemassa kuin muukalaiset, jotka vaelisivat yhdessä Israelin kanssa autiomaassa. Toora sanoo, että muukalaista ja juutalaista koskee sama laki:

Ja jos muukalainen, joka asuu teidän luonanne tai on ainiaaksi asettunut teidän keskuuteenne, tahtoo uhrata suloisesti tuoksuvan uhrin Herralle, niin hän tehköön, niinkuin tekin teette. Seurakunnassa olkoon laki sama teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Se, mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Herran edessä. Sama laki ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu teidän luonanne.” (4. Moos. 15:14-16)

Sankamo puhuu apostolisesta suksessiosta useampaan otteeseen, mutta ei kerro, missä kohtaa Raamattua tämä pyhien käsien päällepaneminen ja apostolinen voitelu asetetaan seurakunnan kaitsijan vaatimukseksi. Ei ainakaan 1. Tim. 3:1-7, jossa Paavali listaa vaatimukset seurakunnan kaitsijalle. Koko ajatus siitä, että apostolinen suksessio millään tavalla takaisi opin erehtymättömyyden, on täysin absurdi. Myöhemmin kirjassaan Sankamo myöntää, että apostolinen suksessio ei varjellut diakoni Nikolaosta harhaopeilta. Miten se siis suojeli yhtään ketään? Vielä vähemmän on todennäköistä, että 2000 vuotta sitten pään päälle laitetut kädet nyt varjelisivat katolisen kirkon Paavia, tai luterilaisen kirkon arkkipiispaa, tai yhtään ketään.

Jerusalemin temppeli

Sankamo esittää, että seurakunta on Jumalan temppeli ja että yksittäinen kristitty on Pyhän Hengen temppeli. Näin ilmeisesti Jerusalemin temppeliä ei enää tarvita mihinkään. Jos asia on näin, miksi seurakunta kokoontui alati joka päivä temppelissä vielä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeenkin (Lk. 24:53; Apt. 2:46; 5:42)? Sankamo kirjoittaa temppelistä pitkälti, mutta ei tunnu näkevän, että alkuseurakunnalle temppeli oli edelleen tärkeä hengellisen elämän keskus. Paavali osallistui jopa nasiirilupauksen toimittamiseen, johon kuului uhri temppelissä (Apt. 21:26). Jos temppeli olisi käynyt tarpeettomaksi Jeesuksen sovitustyön jälkeen, eikö Jumala olisi tuhonnut koko temppelin saman tien? Nyt temppeli sai olla pystyssä peräti 40 vuotta ylösnousemuksen jälkeen. Se että temppeli lopulta tuhoutui, oli järkyttävä tragedia sekä juutalaisille että kristityille. Toki Jeesus ennusti temppelin tuhon, mutta missään kohtaa Raamattua ei sanota, että Jumala itse olisi tuhonnut oman temppelinsä sen käytyä tarpeettomaksi. Eivätkö juutalaiset paremmin ymmärtäisi uhrin merkityksen, jos he edelleen uhraisivat?

Sankamo väittää, että kaatamalla pöydät temppelissä Jeesus “kumosi Israelin kansallisen syntien sovituksen, joka perustui temppelin kulttiin.” Miten ihmeessä pöytien kaataminen kumosi koko temppelikultin? Sankamo väittää, että uhrieläinten kauppa temppelialueella oli välttämätöntä, samoin ilmeisesti myös rahanvaihtaminen. Kumpikaan ei ollut välttämätöntä. Rahaa saattoi vaihtaa ja eläimiä ostaa aivan missä päin Jerusalemia tahansa, sen ei ollut pakko tapahtua juuri temppelialueella. Näin ollen Jeesus siis teollaan vastusti temppelin väärinkäytöstä – papit olivat tehneet temppelistä rosvojen luolan. Jos Jeesus olisi kaatanut temppelin alttarin ja ajanut papit ulos temppelistä, voisimme väittää, että Jeesus teollaan halusi osoittaa, että temppelikultti oli tullut tiensä päähän. Luulisi katolilaisen Sankamon arvostavan Paavi Benedictuksen sanoja: “Tässä mielessä voi pitää oikeana teesiä, jota erityisesti Vittorio Messori on huolellisesti perustellut: puhdistaessaan temppelin Jeesus toimi lain mukaisesti ja torjui temppelin väärinkäytön.”

Kovin luovalla tavalla Sankamo kuvailee Jeesuksen kaataneen temppelin pöydät asettaakseen uuden pöydän – ehtoollispöydän, mutta kun näillä rosvojen pöydillä ei ollut mitään tekemistä minkään temppelikultin kanssa, jää tämä kuvailu täysin satuiluksi.

Sankamo peräänkuuluttaa yhteisön merkitystä. “On mahdotonta kuvitella juutalaista Messiasta, joka ei kokoaisi kansaa ympärilleen.” Minun on mahdoton kuvitella juutalaista Messiasta, joka hylkää Israelin, kumoaa Tooran, häpäisee sapatin, julistaa saastaiset eläimet puhtaaksi ja korvaa Israelin seurakunnan pakanallisella katolisella kirkolla. Se on selvää, että tarvitaan yhteisöä, tarvitaan Kristuksen ruumista, mutta kun tuo Kristuksen ruumis ei ole katolinen kirkko, vaan Jumalan Israel.

Sankamo otsikoi erään kirjansa luvun “Siinailta Siionille – Laki tappaa, Henki tekee eläväksi”. Laki tappaa? Sankamo esittää, että lain antamista seurasi synnin paljastuminen ja 3000 ihmisen kuolema, mutta Pyhän Hengen vuodattamista seurasi 3000 ihmisen pelastuminen. Tämä on tietenkin totta, mutta se ei tarkoita, että laki tappaa. Raflaava otsikko, kylläkin. Sankamo myöntää, että laki on hyvä, kuten Paavalikin sanoo (Room. 7:12), “mutta siinä on se vaarallinen puoli, että se paljastaa ihmiselle hänen syntinsä.” Miksi se olisi huono asia, että laki paljastaa synnin? Se on yksi lain tehtävä. Mutta mitenkään ei ole mahdollista, että laki tappaa. Israelilaiset, jotka rikkoivat lakia, saivat surmansa. Silloinhan lain rikkominen tappaa, laittomuus tappaa, laki ei tapa ketään. Mutta tällainen retoriikka on suoraa jatkumoa kirkon vuosituhantiselle antinomistiselle traditiolle, jonka mukaan laki on julma, paha, hirvittävä, valtava taakka – niin kamala, että se tappaa.

Roomalainen kirkko.

Sankamo tekee ison numeron Rooman seurakunnasta. Rooma oli toki tärkeä seurakunta, kirjoittaahan Paavali pisimmän kirjeensäkin juuri Rooman seurakunnalle. Mutta kuitenkin myöhemmin Sankamo itsekin myöntää, että isoin päätös, päätös ympärileikkauksesta, tehtiin Jerusalemissa. Jerusalem täten oli alkukirkon pääkallopaikka, ei Rooma. Vasta sitten, kun kirkko erkani juutalaisuudesta, tuli Roomasta sen pääkaupunki. Mutta alkukirkon keskus oli ehdottomasti Jerusalem. Katso tästä, mitä Raamattu profetoi Jerusalemista. Missä kohtaa Raamattua on ainutkaan profetia Roomasta?

Jerusalemin kokouksesta Sankamo tekee surullisen tulkinnan. Hän väittää, että kokouksessa päätettiin, että pakanuudesta kääntyneiden kristittyjen ei tarvitse noudattaa Mooseksen lakia. Onko Sankamo aivan tosissaan? Ei siis tarvitse noudattaa kymmentä käskyä, eikä rakkauden kaksoiskäskyä? Missä kohtaa apostolien kokousta (Apt. 15) esitetään, että Mooseksen lakia ei tarvitse noudattaa? Moni on ehdottanut tätä jaetta: “Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät” (Apt. 15:28) – tässä tulkitaan usein kuorman tarkoittavan Mooseksen lakia, mitä muutakaan se voisi kristityn mielestä tarkoittaa? Mooseksen lakihan on valtava taakka ja kuorma, niin kuin Raamatussakin sanotaan – ei sitten yhtään missään kohtaa. 5. Moos. 30:11 sanoo, että laki ei ole liian vaikea noudatettavaksi ja 1. Joh. 5:3 sanoo, että Jumalan käskyt eivät ole raskaat. Täten kuorma, josta tässä puhutaan, ei voi tarkoittaa Mooseksen lakia. Sitä paitsi koko tulkinta on täysin absurdi, että Mooseksen lakia ei tarvitse pakanoiden noudattaa, sehän johtaa hillittömään laittomuuteen. Jos Mooseksen lakia ei tarvitse noudattaa, miksi Jaakob sanoo “Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina.” (Apt. 15:21)? Mitä pakanat tekevät sapattina synagoogassa kuulemassa Moosesta, jos kerran Mooseksen lakia ei tarvitse noudattaa? Sankamo kuitenkaan ei ole tulkintansa kanssa yksin, hänellä on kirkon lähes 2000 vuotta vanha traditio tukenaan. Tätä asiaa ei ymmärtänyt edes Luther, joten onko ihme, jos asia ei ole avautunut Sankamollekaan?

Eräs mielenkiintoinen lainaus kirkkoisiltä löytyy tästä kirjasta Ignatiukselta: “Ei käy päinsä mainita Jeesusta Kristusta ja elää juutalaisuuden mukaan.” Ai siis ei käy päinsä mainita juutalaista Messiasta ja seurata hänen opetustaan? Tällaiset kirkkoisien sepustukset ovat mitä huvittavinta luettavaa. Koko Raamattu on käännetty päälaelleen. Juutalainen Messias onkin pakanoiden Kristus, joka vähät välittää Toorasta. Vuorisaarnassa Jeesus itse sanoo, että hän ei tullut kumoamaan Tooraa ja että Toorasta ei katoa pieninkään piirto (Mt. 5:17-19). Kaikki Jeesuksen opetuslapset ja apostolit noudattivat Tooraa ja elivät juutalaisuuden mukaan. Minä rohkenen väittää, että ei käy päinsä mainita juutalaisten kuningasta ja seurata pakanallisia tapoja.

Ei tule yllätyksenä, että tällaisessa kirjassa sivutaan tietenkin myös sunnuntaita. Kuten tyypillistä, argumentit ovat perin tuttuja ja kovin heikkoja. Sankamo kuitenkin onnistuu yllättämään. Hän lainaa Justinos Marttyyriä ja esittää, että alkuseurakunta kokoontui sunnuntaisin: “Auringon päiväksi sanottuna päivänä meillä on kaikkien samassa paikassa, kaupungeissa tai kylissä asuvien yhyeinen kokous…” Auringon päivä? Sankamo ei näe mitään ongelmaa siinä, että sunnuntaita kutsutaan auringon päiväksi. Sunnuntai oli pyhäpäivä pakanoilla, jolloin palvottiin aurinkoa. Tämä pakanallinen tapa levisi alkuseurakuntaan jo varhain, sitä laajemmalle mitä laajemmin kirkko erkani juutalaisuudesta. Tämä oli varmasti kirkon tarkoituskin, erottautua juutalaisista, ja mikä parempi keino, kuin sapatin sijaan pyhittää sunnuntai. Sankamo esittää ikään kun faktana, että kristittyjen tapa oli pyhittää sunnuntai jo apostolien aikana ja tarjoaa väitteensä tueksi peräti kahta jaetta, Apt. 20:7 ja 1. Kor. 16:2. Olen kirjoittanut näistä jakeista laajemmin tässä, kuten muistakin jakeista, joilla usein puolustetaan sunnuntain viettoa. Kommentoin vain lyhyesti, että Apt. 20:7 on ainut jae Raamatussa, jossa kerrotaan seurakunnan olleen koolla sunnuntaina. Voiko täten yhden jakeen perusteella väittää, että kyseessä olisi ollut vakiintunut tapa? Syykin kokoukselle kerrotaan tuossa samassa jakeessa, Paavali oli seuraavana päivänä lähdössä matkalle, joten kyse oli Paavalin läksiäisistä. Missään kohtaa ei sanota, että oli kokoonnuttu jumalanpalvelukseen, että olisi levätty kaikesta työstä kyseisenä päivänä, että kyseistä päivää olisi mitenkään pyhitetty. Siinä sanotaan vain, että oli kokoonnuttu murtamaan leipää, jossa ei ole mitään ihmeellistä, sillä alkuseurakunta mursi leipää kodeissa joka päivä (Apt. 2:46). 1. Kor. 16:2 taas kehottaa laittamaan rahaa syrjää alkukielen mukaan kukin tykönään, eli siis kotonaan, viikon ensimmäisenä päivänä. Mistään sunnuntaina jumalanpalveluksessa kerättävästä kolehdista tässä ei puhuta sanaakaan, tapa, joka vakiintui vasta paljon myöhemmin. Koska sapattina ei rahaa käsitelty, mikä parempi keino varmistaa keräys, kuin että jokainen viikon ensimmäisenä päivänä kotonaan laittaa rahaa syrjään, samalla kun hoitaa muutkin raha-asiansa. Lopulta tämä sapattikysymys on varsin yksinkertainen, kymmenessä käskyssä käsketään pyhittämään sapatinpäivä, eikä missään kohtaa Raamattua meille annetaan mitään lupaa rikkoa kymmentä käskyä, eikä missään kohtaa Raamattua kerrota yhdenkään seurakuntalaisen koskaan pyhittäneen sunnuntaita.

Lopuksi Sankamo käsittelee pitkään ehtoollista, paneutumatta kuitenkaan transsubstantiaatio-opin ja reaalipreesenssin eroihin tai Zwinglin ja Lutherin kädenvääntöön aiheesta. Hän pitää kiinni siitä, että ehtoollisaineet ovat todellisesti Jeesuksen ruumis ja veri. Raamatun verensyöntikieltoa, josta kerrotaan sekä Vanhassa (3. Moos. 17:10-11) että Uudessa testamentissa (Apt. 15:28), hän kommentoi yllättävällä tavalla: “Todennäköisesti Jeesus käski meidän syödä hänen verensä juuri siksi, miksi Vanha testamentti kieltää israelilaisia syömästä eläimen verta.” Eli koska veressä on elävän olennon sielu, me saamme Kristuksen itsensä hänen verensä kautta. Mutta jos kerran Raamattu kieltää meitä selvästi syömästä mitään verta, on tämä minulle varma osoitus siitä, että ehtoollisaineet eivät voi olla kirjaimellisesti Jeesuksen ruumis ja veri. Jeesus ei koskaan opettanut ketään rikkomaan ainuttakaan Tooran käskyä, eikä tämäkään asia voi olla poikkeus. Toki Jeesus sanoo, että “tämä on minun ruumiini”, mutta Jeesus sanoo myös, että hän on tosi viinipuu (Joh. 15:1). Eikä kukaan väitä, että Jeesus olisi kirjaimellisesti viinipuu. Katolisen ja luterilaisen kirkon oppi ehtoollisesta ajaa helposti ehtoollisaineiden palvontaan. Näin vaskikäärmeestä tulee Nehustan. Symbolia palvotaan itse objektin sijaan.

Ehtoollisaineiden palvontaa. Kuvassa monstranssi, esine, jossa kannetaan konsekroitua ehtoollisleipää, eli siis Kristuksen ruumista.

Kirjansa Sankamo päättää ytimekkäästi: “Kirjani yksi pääviesti on, ettei Jeesusta Kristusta voida erottaa hänen morsiamestaan. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. On pidemmän päälle mahdotonta rakentaa pysyvää suhdetta Hyvään paimeneen, jos ei suostu olemaan hänen laumassaan.” Aamen. Mutta onko tuo lauma pakanallinen katolinen kirkko, vai Yeshua Messiaan lammaslauma, Jumalan Israel?

28 thoughts on “Alkukirkon salaisuus”

 1. Erittäin ansiokkaassa artikkelissasi pienen pieni lainausvirhe, johon pitää takertua.
  Kirjoitat (korostus minun):
  “Sanoohan Jeremia, että uusi liitto solmitaan Israelin ja Juudan heimon kanssa (Jer. 31:31). Huomaa myös, että Jeremian mukaan uudessa liitossa Toora kirjoitetaan MEIDÄN sydämiimme (Jer. 31:33).”

  Suora lainaus menee kuitenkin näin:
  Jer. 31.33 …”tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini HEIDÄN sisimpäänsä ja kirjoitan sen HEIDÄN sydämiinsä; ja niin minä olen HEIDÄN Jumalansa, ja HE ovat minun kansani.

  1. Rasittaako sinuakin takaraivossasi korvausteologia, että Israelille annetut lupaukset kuuluvat “meille kristityille”, ja tämä olisi “Froidilainen” lipsahdus… vai
  2. pelkkä vahinko .. vai
  3. Uskotko niinkuin minäkin (ja Jeesus ja Paavali), että olemme Israelin huoneen kadonneita lampaita (kadonneista heimoista), joiden vuoksi Jeesus kertoo olevansa lähetetty. (Matt. 15:24) “Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lampaiden luo”
  eli kuten Paavali vahvistaa (Gal. 3:29): “Jos te siis olette Kristuksen omia, niin te olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.”

  Tähän liittyvät sotkut johtuvat katolisen antisemitismin lisäksi käännösvirheistä, joissa on sotkettu Aabrahamista ja Efraimista polveutuneet kansojen paljoudet, melo hagojim, ihmisjoukko määrältään kuin meren hiekka ja tähtien joukko. Käännetty monesti pakanat, joskus kansakunnat ym.

  Arvelee veljesi Markku

  1. Uskon, että sana laki Raamatussa viittaa erittäin monissa kohdissa viiteen Mooseksen kirjaan, mutta ei aivan kaikissa kohdissa, uskon että mm. jakeissa Gal. 6:2, Jaak. 1:25 ja Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa.

   Suom. 1933 käännöksessä jakeessa Jer. 31:33 on mielestäni harhaanjohtavaa, että sana nathan on käännetty tuossa jakeessa Jer. 31:33 sanalla panna eikä sanalla antaa, ja että tuon jakeen siteerauksissa v. 1938 käännöksessä jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16 kreikan sana didomi on käännetty sanalla panna eikä sanalla antaa.

   Jer. 31:33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Jhwh: Minä annan lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;

   [Joh. 1:17] se laki annettiin Mooseksen kautta, sulous ja totuus ilmaantui Jesus messiaan kautta

   Joh. 1:17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus messiah.

   Jos Jhwh elohim antoi tooran eli lain Mooseksen kautta, niin arvelen, että tuskinpa hän antaisi sen saman lain sitten Uudessa liitossa sydämiin. Uskon, että jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki viittaa johonkin muuhun kuin viiteen Mooseksen kirjaan.

   2.Moos. 34:28 Ja hän oli siellä Jhwh:n tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä leipää ja juomatta vettä. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

   Vertaa

   2.Kor. 3:3 Sillä ilmeistä on, että te olette messiaan kirje palveltu meiltä, kirjoitettu ei musteella, vaan elävän elohimin hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydänten lihatauluihin

   Uskon, että messiaan kirje, sydänten lihatauluihin kirjoitettu, ei ole sama kuin Mooseksen laki ja että messiaan kirje ei ole sama kuin kymmenen käskyä.

   2. Kor. 3:6-9 who also made us sufficient to be ministrants of a new covenant, not of letter, but of spirit; for the letter doth kill, and the spirit doth make alive and if the ministration of the death, in letters, engraved in stones, came in glory, so that the sons of Israel were not able to look stedfastly to the face of Moses, because of the glory of his face — which was being made useless, how shall the ministration of the spirit not be more in glory? for if the ministration of the condemnation is glory, much more doth the ministration of the righteousness abound in glory;

   Uskon, että tuossa jakeessa 2.Kor. 3:6 sana gramma, se kirjain / se kirjoitus, viittaa kymmeneen käskyyn, perustelunani mm. jae 2. Kor. 3:7 jossa sanat palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, sekä toisena perustelunani kahden opettajan opetus [Pulpit Commentary ja Matti Suo]. [Ja uskon, että sana gramma, suomeksi kirjain / kirjoitus jakeessa 2. Kor. 3:6 EI viittaa Uuden liiton kirjoituksiin.]

   2.Kor. 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen; sillä se kirjain kuolettaa, mutta se henki tekee eläväksi.
   3:7 Ja jos [jo] palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin että Israelin pojat eivät voineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,
   3:8 kuinka paljon enemmän palvelusvirka hengen on-oleva kirkkaudessa 3:9 Sillä jos kadotustuomion palvelusvirka oli kirkkautta, niin on vanhurskauden palvelusvirka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta.

   [Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

   Uskon, että myös jakeessa Room. 7:6 sana kirjain viittaa kymmeneen käskyyn, ja että sana laki tuossa jakeessa viittaa viiteen Mooseksen kirjaan. Tuossa käännöksessä kreikan sanat nyni de katergethemen apo tou nomou on käännetty sanoilla ‘mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista’, suomeksi ne kreikan sanat voisi mielestäni kääntää myös sanoilla ‘mutta nyt lakkautettiin-meidät irti siitä-laista’ , suom. v. 1938 käännöksessä ne sanat on käännetty sanoilla ‘mutta nyt me olemme irti laista’ ja Raamattu kansalle käännöksessä sanoilla ‘mutta nyt olemme päässeet irti laista’.

   1. Sinä voit uskoa, että kreikan sana nomos tarkoittaa jotakin muuta lakia kuin Mooseksen lakia. Vaan kun mitään toista lakia kuin Mooseksen laki ei Raamatussa ole annettu.

  2. Kiitos. En väittänyt, että tuo olisi suora lainaus. Mutta se mitä sanoin pitää paikkansa, uudessa liitossa Toora kirjoitetaan meidän sydämiimme. Siis kaikkien meidän pakanoiden, jotka olemme oksastettuja Israeliin. Juho Sankamo on kanssasi kirjassaan samoilla linjoilla, hän myös esittää, että kadonneet heimot ovat sulautuneet kaikkiin kansoihin ja nyt heidät on jälleen koottu yhdeksi laumaksi. Mutta Sankamon mielestä tuo lauma on kirkko, minun mielestäni Israel. Lopulta minulle ei ole kadonneilla heimoilla mitään merkitystä, uskon olevani pakana, joka on oksastettu Israeliin, olin sitten mitä heimoa tahansa. Ja mitä tulee Jeesuksen lausumaan “Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö” (Mt. 15:24), Jeesus tarkoittaa kadonneilla lampailla Jumalan laumasta eksyneitä, eli siis kaidalta tieltä poikenneita syntisiä. Hän ei tarkoita sillä kadonneita heimoja. Montako kadonneiden heimojen jäsentä Jeesus tapasi? Kaikella kunnioituksella.

 2. Kirjoitit late ” 1. Joh. 5:3 sanoo, että Jumalan käskyt eivät ole raskaat.”

  Uskon, että Jesuksen käskyt ovat elohimin käskyjä.

  [Joh. 7:16] Jesus vastasi heille ja sanoi: ‘Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

  [1.Kor. 7:19] Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan elohimin käskyjen pitäminen.

  Mielestäni jae 1.Kor. 14:37 on eräs hyvä todiste sille, että sana käsky ei aina viittaa lain käskyihin.]

  [1.Kor. 14:37] if any one doth think to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge the things that I write to you — that of the lord they are commands

  [Tuossa jakeessa 1.Kor. 14:37 kreikan sana entole, käsky, on byzanttilaisessa tekstissä monikkomuodossa, vaikka v. 1938 käännöksessä onkin yksikkömuoto tuossa jakeessa.

  [jakeesta Joh 8:51 ] Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää sanani….

  [Joh 12:47] Ja jos joku kuulee minun sanani eikä usko, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan että vapahtaisin maailman.
  48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä puhuin, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.
  49 Sillä en minä itsestäni puhunut, vaan isä, joka minut lähetti, itse antoi minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.
  50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä iäinen elämä on. Sentähden, minkä puhun, sen puhun niin, kuin isä on sanonut minulle .

  [Joh. 14:10], Etkö usko, että minä olen isässä, ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja isä, joka minussa asuu, hän tekee teot,

  [Joh. 14:15] Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.

  [Joh. 14:21] Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.

  [Joh. 14:23] Jesus vastasi ja sanoi hänelle: Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan

  [Joh. 15:10] Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan[Joh. 15:12 ] Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

  [Joh. 17:8] Sillä ne sanat, jotka sinä annoit minulle, minä olen antanut heille; ja he ottivat ne vastaan ja tiesivät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskoivat, että sinä lähetit minut.

  [Joh. 17:14] Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihasi heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.

  [Ilm. 14:12] Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät elohimin käskyt ja Jesuksen uskon

  [1.Joh. 2:3-5] Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.
  Joka sanoo: Minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.
  Mutta joka pitäisi hänen sanansa, totisesti hänessä elohimin rakkaus on täydellistynyt. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.

  [1.Joh. 3:22-24] ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.
  Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jesus messiaan nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.
  Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy elohimissa ja elohim hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä hengestä, jonka hän on meille antanut.

  [1.Joh 4:21] Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa elohimia, se rakastakoon myös veljeänsä.

  [1.Joh. 5:2-3] Siitä me tiedämme, että rakastamme elohimin lapsia, kun rakastamme elohimia ja pidämme hänen käskynsä.
  Sillä rakkaus elohimiin on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

  [2.Joh. 1:6] Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa.

  [Ilm 22:14] autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä tekevät, että olis valtuutensa heidän elämän puulle ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät.
  [v. 1776 suom. käännös hieman korjattuna, byzanttilaisen tekstin ja alexandrialaisen tekstin välillä huomattava eroavaisuus tuossa jakeessa]

  [Ilm. 3:10] Koska pidit kärsivällisyyteni sanan, niin minä myös pidän sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.

  Kirjoitit late seuraavasti:
  “Jos Mooseksen lakia ei tarvitse noudattaa, miksi Jaakob sanoo “Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina.” (Apt. 15:21)? Mitä pakanat tekevät sapattina synagoogassa kuulemassa Moosesta, jos kerran Mooseksen lakia ei tarvitse noudattaa?”

  Mielestäni syyllistyit late tekemään kieroutuneen tulkinnan jakeesta Apt. 15:21. Varmaankin oli sellaisia pakania, jotka eivät olleet Jesus messiaaseen uskovia, mutta jotka kävivät synagogassa kuuntelemassa lain lukemista, vertaa sitä tilannetta, jossa oli se etiopilainen hoviherra. Mielestäni Apostolien teoista käy ilmi, että hän ei ollut vielä uskossa Jesus messiaaseen, vaikka lukikin Jesajaa.

  Apt. 8:27 Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan
  8:28 ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.
  8:29 Niin Henki sanoi Filippukselle: “Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja.”
  8:30 Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: “Ymmärrätkö myös, mitä luet?”
  8:31 Niin hän sanoi: “Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?” Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.
  8:32 Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: “Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.
  8:33 Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä.”
  8:34 Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: “Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?”
  8:35 Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jesuksesta.

 3. 1. Johanneksen kirjeessä sanotaan, että joka sanoo hänessä (Messias Jeshuassa) olevansa, on velvollinen vaeltamaan, kuten Hän vaelsi.

  Miten Jeesus vaelsi? Hän ei rikkonut Lakia missään kohdin. Jos kerran Jeesus piti Tooran, niin mielestäni Johannes tuossa opettaa, että Hänen opetuslastensakin tulee niin tehdä. Siis ainakin pyrkiä kulkemaan siihen suuntaan. Pyhyyden Henki antaa voimaa niin, etteivät Hänen käskynsä ole raskaat.

  1. Tuomo, kehotan sinua ottamaan huomioon mm. Apostolien tekojen 15. luvun, ja jakeen Apt. 21:25, [lue jae 21:25 sellaisesta käännöksestä, joka on käännetty byzanttilaisesta tekstistä tai ‘Textus Receptuksesta’] ja jakeet 1. Tim. 1:1-10.

   Emeal Zwayne opettaa Apostolien 15. lukua käsittelevässä opetuksessaan, että ‘uskovia pakania ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.’

   [Apt. 15:24, vuoden 1776 käännös] Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.
   [Apt 15:25-29] Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
   Jotka miehet ovat sielunsa meidän herramme Jesus messiaan nimen tähden alttiiksi antaneet.
   Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.
   Sillä niin kelpasi pyhälle hengelle ja meille, ei enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
   29 pidättäytyä epäjumalan-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta, joista varjelevina itsenne hyvin teette. Voikaa hyvin.

   Lue https://sanojaevankeliumista.webnode.fi/l/emme-ole-tooran-alla/ ja https://sanojaevankeliumista.webnode.fi/l/jesuksen-kaskyt-ja-sanat/

   1. Pahoittelen, että sivusto automaattisesti heittää kommentteja moderoitavaksi. Niin, on miljoona teologia, jotka kaikki opettavat, että apostolien kokouksessa päätettiin, että Mooseksen lakia ei tarvitse noudattaa. Toistan jälleen – rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyäkö ei siis tarvitse uudessa liitossa noudattaa? Mitä tulee tähän “emme ole Tooran alla” humpuukiin, kyllä, Paavali sanoo, että emme ole Tooran, vaan armon alla. Mutta miten hän jatkaa? Hän kysyy, saammeko siis tehdä syntiä, koska emme ole lain, vaan armon alla ja vastaa itselleen, että emme tietenkään saa! (Room. 6:15) Joten se että emme ole lain alla, ei Paavalin terminologiassa tarkoita, että saa tehdä syntiä ja rikkoa lakia, vaan lakia pitää edelleen noudattaa.

    1. Niin, ja synti on laittomuus (toorattomuus). Tulee olla pakanuudesta kääntyneitä kohtaan toki kärsivällinen, ei olisi syytä mennä takamus edellä puuhun ja ensin pyrkiä pukeutumaan tsitsiteihin, muistaa juhlia jokaista uuttakuuta ja unohtamaan se, mikä laissa (Toorassa) on tärkeintä, oikeus, laupeus ja uskollisuus. Kuule, Israel! JHVH Jlamme JHVH yksi. JaRakasta Elohimia yli kaiken ja naapuriasi niin kuin itseäsi.
     (Saarnaan tässä myös itselleni.) Eli jos nyt pakanuudesta käsin uskoon tullut ei aivan heti ensimmäisenä innostu JHVH:n juhla-ajoista, niin ehkä sille on syynsä.

     Tosiaan – jos Mooseksen lakia ei tarvitsisi noudattaa, niin kyllähän se kaiketi sitä tarkoittaisi, että voidaan unohtaa (käytännössä, teoissa) myös ne tärkeimmät käskyt. Mutta kun ei voida! Toora on elävä ja eri aikakausina sitä on pakkokin soveltaa hieman varioiden, mutta se on JHVH:n kirjoitettu sana ja Hän ei muutu. Tooran henki on rakkaus, ja se välittyy Tooran kirjaimista edelleen, kun sitä luemme. Niin paljon ohjeita laupeuteen.

     1. Viisaita ajatuksia sinulla. Itse luen Apt. 15 kuten sinä, tässä oli neljä käskyä joita pakanoiden tuli noudattaa ensimmäisestä päivästä lähtien, jotta heidän olisi mahdollista olla mukana seurakunnassa. Sitten Jaakob sanoo, että luetaanhan Tooraa joka ikisenä sapattina joka ikisessä kaupungissa synagoogassa (Apt. 15:26) joka tarkoittaa, että nämä pakanat kyllä kuulevat ja oppivat muutkin käskyt ajan myötä. No, minä saarnaan hiuksista, parroista ja tupsuista. Miksi? Koska kukaan muu ei sitä tee. Kuulen jatkuvasti opetusta, että ei näitä pienimpiä käskyjä tarvitse noudattaa. Näin ei Jeesus opettanut, vaan Jeesuksen selvä opetus oli, että Toorasta ei katoa pieninkään käsky ja se joka noudattaa pienimpiäkin käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa (Mt. 5:17-19). Fariseuksia Jeesus toki moitti siitä, että heillä prioriteetit eivät olleet kohdallaan, he maksoivat kymmenykset mintuista ja tilleistä, mutta laiminlöivät sen, mikä laissa oli tärkeintä. Mutta mitä Jeesus opetti mintuista ja tilleistä? Että niitäkään ei tule laiminlyödä (Mt. 23:23). Rabbit opettavat, että myös pienimpiä käskyjä tulee noudattaa, sillä me emme tiedä, minkä palkinnon niistä saamme.

 4. Mielestäni on täysin yksiselitteistä se, että Yeshua HaMashiach viittaa Vuorisaarnan jakeissa, ei vain Tanakh’in profeettojen kirjoituksiin, vaan myös Mooseksen kautta Israelille annettuun Lakiin sellaisenaan. Luemme nuo jakeet Matt. 5:17-20.

  >>17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
  18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

  19. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

  20. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.<<

  Edellä olevan raamatunkohdan perusteella opetan kristittyjä siihen, että heidän tulee pyrkiä noudattamaan Mooseksen Lakia ja kehottaa muitakin menettelemään niin ja nimenomaan siinä Hengessä ja sillä tavoin, mikä ilmenee Adonai Yeshuan Vuorisaarnasta.

  1. Leif, kyllä minäkin uskon, että Jesus jakeissa Matt. 5:17-18 viittaa sanalla laki viiteen Mooseksen kirjaan, ja uskon, että lakia ei ole kumottu. Mutta se fakta, että lakia ei ole kumottu, ei mielestäni silti tarkoita, että uskovien pakanien täytyisi pitää laki. Lue Apt. 15 luku.

   Emeal Zwayne opettaa Apostolien 15. lukua käsittelevässä opetuksessaan, että ‘uskovia pakania ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.’

   ‘Apt. 15:24, vuoden 1776 käännös] Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.

   [Apt 15:25-29] Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
   Jotka miehet ovat sielunsa meidän herramme Jesus messiaan nimen tähden alttiiksi antaneet.
   Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.
   Sillä niin kelpasi pyhälle hengelle ja meille, ei enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
   29 pidättäytyä epäjumalan-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta, joista varjelevina itsenne hyvin teette. Voikaa hyvin.

   Ja siltä varalta Leif, että jos olet lukenut King James käännöstä ja sen takia ymmärtänyt väärin jakeen Matt. 5:19, niin kirjoitan seuraavat rivit.

   Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary:ssa on huomautus koskien jakeen Matt. 5:19 käännöstä koskien sanan lyo käännöstä King James käännöksessä. Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary: Matt. 5:19. ‘Whosoever therefore shall break – rather, “dissolve,” “annul,” or “make invalid” one of these least commandments”. ‘ Eli huomatus : ennemmin “dissolve,” “annul,” tai “make invalid” kuin ‘break”.

   Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary:
   Matt. 5:19. Whosoever therefore shall break – rather, “dissolve,” “annul,” or “make invalid” one of these least commandments

   [Young’s Literal Translation, Matt. 5:19]
   Whoever therefore may loose one of these commands — the least — and may teach men so, least he shall be called in the reign of the heavens, but whoever may do and may teach them, he shall be called great in the reign of the heavens.

   Jakeessa Matt. 5:19 sana lyo on Young’s Literal Translationissa käännetty sanalla loose ja vuoden 1776 suom. Biblia käännöksessä sanalla päästää. Blue Letter Biblen sanakirja antaa sanalle lyo ykkösmerkitykseksi loose, joten mielestäni Young’s Literal Translationin ja vuoden 1776 käännökset tuon sanan kohdalta ovat hyviä.

   [Matt. 5:17-19] Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
   Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Kuka siis jonkun näistä vähimmistä käskyistä päästää, ja näin ihmisiä opettaa, hän pitää taivaan valtakunnassa vähimmäksi kutsuttaman; mutta joka tekee ja opettaa, se pitää suureksi taivaan valtakunnassa kutsuttaman.

   Edellisessä jae 19 on vuoden 1776 käännöksestä, paitsi poistin sanan se [muodossa sen], koska sitä ei mielestäni ole kreikan kielisessä tekstissä, Young’ s Literal Translationissa on monikko them.

   Olit Leif poiminut mukaan myös jakeen Matt. 5:20. Muistutan sinua jakeesta Gal. 3:11

   Gal 3:11 Ja että laissa ei ketään vanhurskauteta elohimin edessä, selvää, koska vanhurskas uskosta elää.

   Uskon, että myöskään jakeet Matt. 23:2-3 ja 23:23 eivät tarkoita, että uskovan pakanan tarvitsisi pitää Mooseksen laki, vaikka Jesukseen uskovat JUUTALAISET vaeltaisivatkin lain mukaan.
   Otan huomioon sen mihin tulokseen apostolit tulivat myöhemmin siinä kokontumisessa, josta kerrotaan Apostolien tekojen 15. luvussa. Emeal Zwayne opettaa Apostolien tekojen 15. lukua koskevassa opetuksessaaan, että ‘uskovia pakania ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki’. William Higgins opettaa Apostolien tekojen 21. lukua koskevassa opetuksessaaan, että ‘juutalaiset kristityt jatkoivat Mooseksen lain seuraamista. Paavali myös piti lain.’

   1. Mitä jos nyt kertoisit, jos kerran uskovan ei tarvitse noudattaa Mooseksen lakia, saako todellakin siis tappaa, varastaa ja tehdä huorin? Mitkä käskyt on kumottu ja mitkä ei? Huomaathan, että Jeesus sanoo täysin käännöksestä riippumatta, että Toorasta ei katoa pieninkään piirto.

   2. Mitä tarkoittaa, että uskovia ei velvoitettu noudattamaan Mooseksen lakia? Että kymmentä käskyä ja rakkauden kaksoiskäskyä ei tarvitse noudattaa? Itse olet toisaalla sanonut, että koet, että sinun ei tarvitse noudattaa kymmenestä käskystä toista eikä neljättä käskyä. Antoiko Jumala siis kymmenen käskyä, kirjoitti ne omalla sormellaan kivitauluihin, jotta me voisimme valita sieltä, mitä käskyjä noudatamme ja mitä emme? Ja varoituksen sana sinulle, minä sallin myös harhaoppisia ja eksyneitä kommentteja, mutta nyt on niin, että sinun viestisi ovat yksinkertaisesti liian pitkiä. Perusta oma blogi, jos sinulla on noin paljon asiaa. Toivoisin, että voisit tiivistää sanottavasi muutamaan ytimekkääseen lauseeseen, nyt sinun viesteistäsi on mahdoton löytää sitä punaista lankaa. Joudun valitettavasti jatkossa poistamaan kaikki viestit, jotka ovat yli kilometrin pituisia.

   3. >>Emeal Zwayne opettaa Apostolien 15. lukua käsittelevässä opetuksessaan, että ‘uskovia pakania ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.’ <<

    Kaikenlaisia opettajia ei kannata seurata, vaan tutkia tarkasti Raamatusta, mitä se tarkoittaa.

    Jeesus käski opettaa lain kaikille kansoille, joten laki koskee myös pakanoita. Paavali myös opetti, että pakanauskovat tuomitaan Mooseksen lain mukaan.

    Miksi sinä erehdyt Ap.t 15 luvun tulkinnallasi? Kyseisessä luvussa käsitellään, pitääkö Kreikassa asuvien pakanoiden ottaa Mooseksen lain mukainen ympärileikkaus, mitä eräät juutalaiset vaativat vanhaan liiton tapoihin liittyen. Apostolit eivät vaatineet heiltä ympärileikkausta, koska lain mukaan ympärileikkaus on pakollinen vain Abrahamin jälkeläisille ja heidän perheensä jäsenille. Ulkomailla asuvilla pakanoilla ei ole edes velvollisuutta ottaa ympärileikkausta.

    1 Moos 17:9 Jumala puhui edelleen Abrahamille: "Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen.
    10 Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi.

    Tämän vuoksi apostolit eivät laittaneet ulkomailla asuville pakanoille lakia suurempaa velvollisuutta, koska siihen ei ollut mitään aihetta. Pietari totesi, ettei uuden liiton aikana pelastus perustu ympärileikkaukseen vaan uskoon Jeesukseen Kristukseen.

    Ympärileikkauksen sijasta apostolit halusivat korostaa pakanoille neljää Mooseksen lain käskyä, joita heidän tulisi heti noudattaa. Apostolit eivät kuitenkaan halunneet enempää vaivata pakanoita lain opettamisella, koska pakanat kävivät sapattina synagogassa opiskelemassa lakia. Apostolit eivät siis kumonneet Mooseksen lakia, vaan viittasivat pakanoiden velvollisuutteen opiskella lakia. Tämä käy parhaiten ilmi Biblia käännöksestä.

    Ap.t 15:19 Sentähden minä päätän, ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö kääntyvät;
    20 Vaan kirjoittaisimme heille, että he välttäisivät epäjumalain saastaisuutta, ja salavuoteutta, ja läkähtynyttä ja verta.
    21 Sillä Moseksella on muinaiselta jokaisessa kaupungissa niitä, jotka häntä saarnaavat, koska se joka sabbatina synagogassa luetaan.

    Apostolit eivät antaneet pakanuskoville vapautta elää ilman lakia, jolloin he saisivat vapaasti valehdella, varastaa ja murhata. Nehän eivät kuuluneet apostolien mainitsemiin neljään lain käskyyn. Paavali vetoaa kirjeissään, ettei lakia saa rikkoa tekemällä näitäkään syntejä, joten Apostolien kokous ei vapauttanut pakanoita noudattamasta lakia.

    Paavali oli kokouksessa paikalla ja tiesi, mitä siellä päätettiin. Paavali ei jättänyt vaatimatta pakanoilta lain noudattamista, koska apostolien kokous ei sellaista edes päättänyt. Tämän vuoksi Paavali sanoi, että niin pakana kuin juutalainen tullaa tuomitsemaan lain ja tekojen mukaan yhtäläisesti. Pakanat eivät siis ole vapaita noudattamasta lakia. Jos joku ei halua noudataa lakia, hän ei ole tehnyt parannusta synneistään.

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
    10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
    11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.
    12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.
    —-
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

    1 Kor 7:19 On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen. '

    1. Paljon viisaita ajatuksia sinulla Uskonveli ja olen kanssasi lähes samaa mieltä. Haluan sanoa ainoastaan, että tämä kysymys ympärileikkauksesta ei ole täysin mustavalkoinen eikä millään tasolla itsestäänselvä. Kuten olen myöhemmissä kirjoituksissani sanonut, jos juutalaisille jossain vaiheessa muodostuu ongelmaksi minun lihan ympärileikkaamattomuus, ympärileikkaan itseni mielelläni. Paavali ei sano, että ne palavat ikuisessa helvetin tulessa, jotka ympärileikkaavat itsensä. Tämä vain minun ajatus, ymmärrän jos se kauhistuttaa ihmisiä. Paavali itse ympärileikkasi Timoteuksen, nimenomaan juutalaisten tähden. Roomalaiskirjeen luvussa kaksi Paavali avaa tätä asiaa seuraavasti:

     “Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi? Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. (Room. 2:25-29)

     Toistaiseksi minulla on tämän asian suhteen rauha, uskon että minun sydämen ympärileikkaukseni riittää. Mutta tästä aiheesta tarvitaan kyllä enemmän tutkimusta ja olen hyväksynyt sen mahdollisuuden, että minä en vielä 100% ymmärrä tätä asiaa. Saa korjata, jos olen väärässä. Myönnän olevani erehtyväinen ja vajavainen ihminen.

     1. Minulla on sellainen käsitys, että ympärileikkauksen julistaminen tarkoittaa Paavali terminologiassa vanhan liiton juutalaisuutta. Sitä vastaan Paavali saarnasi, mutta ei tietenkään tarkoittanut sitä, etteikö juutalaisten pitäisi noudattaa laissa olevaa käskyä ympärileikata.

      Pakana voi ottaa ympärileikkauksen, jos niin tahtoo, kunhan ei tee sitä siinä tarkoituksessa, että kääntyisi vanhan liiton juutalaiseksi, mikä Paavali tarkoittaa Galatalaiskirjeessä. Jeesuksen Kristuksen kieltäminenhän johtaa armon menettämiseen.

      Kun Jerusalemiin tulee kolmas temppeli, niin silloin kaikkien kansojen on otettava lihan ja sydämen ympärileikkaus, joita ilman ei voi mennä temppeliin. Ultraortodoksijuutalaisilta puuttuu sydämen ympärileikkaus, joten he eivät voi mennä temppeliin vaikka kovasti harjoittelevat temppelirituaaleja. Eivät voi myöskään mennä nekään pakanakristityt, joita ei ole Timoteuksen tavalla ympärileikattu.

      Hes 44:9 Näin sanoo Herra, Herra: ei yksikään muukalainen, sydämeltään ja ruumiiltaan ympärileikkaamaton, saa tulla minun pyhäkkööni, olkoon se kuka tahansa muukalainen, joka israelilaisten keskuudessa on.

      Jes 2:2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
      3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: “Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana”.

      Sak 14:16 Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.

      20 Silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus: “Herralle pyhitetty.” Ja Herran temppelin padat ovat yhtä pyhät kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat.
      21 Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle. Ihmiset, jotka tulevat uhraamaan, voivat keittää niissä uhrilihaa. Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä.

      Jes 66:23 Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra.

     2. Ehkä olen kanssasi samaa mieltä. Kirjoitat tästä vanhaan liittoon palaamisesta, kristityt tulkitsevat, että kristitty ei saa noudattaa mitään Tooran käskyjä, silloin ollaan palattu vanhaan liittoon. Minä ja muut kaltaiseni uskovat opetamme, että koko Tooraa saa ja pitää noudattaa. Mutta ympärileikkaus ei ole meille pakanataustaisille välttämätön, tärkeää on Jumalan käskyjen pitäminen ja sydämen ympärileikkaus.

      Mitä sitten kristityt tarkoittavat sanoessaan, että ei saa noudattaa Tooraa ja että ei saa palata vanhaan liittoon? Jos noudatat Tooraa, olet vanhassa liitossa ja poissa armosta. Kuitenkin nämä kristityt myöntävät, että kymmentä käskyä ja rakkauden kaksoiskäskyä tulee noudattaa, homoseksiä ei saa harrastaa ja eläimiin ei saa sekaantua. Mutta jos joku ei turmele partansa reunaa ja sitoo tupsut vaatteensa kulmiin, hän on lain orjuudessa, lain alla, langennut pois armosta ja matkalla kadotukseen. Onko tässä mitään järkeä?

     3. Tänään oli Kansanlähetysopistolla jännä tilanne. Leif Nummela opettaessaan Jeesuksen paluusta oli kalvoihinsa laittanut väärän jakeen, siinä oli Jes. 66:23, vaikka piti kuulemma olla täysin eri jae. Pääsin häneltä kysymään tästä jakeesta, että mitä ihmettä tarkoittaa, että aikojen lopulla kaikki ihmiset uudenkuun päivänä ja sapattina kumartavat Herraa. Ei yllätys yllätys osannut vastata juuri mitään järkevää 🙂

     4. >>Minä ja muut kaltaiseni uskovat opetamme, että koko Tooraa saa ja pitää noudattaa.<<

      Juutalaisten kuningas Jeesus Kristus käski kaikkien kansojen noudattaa Tooraa. Tässä asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää. Väärät profeetat tunnistaa siitä, että he opettavat Jeesuksen käskyjä vastaa.

     5. >>Pääsin häneltä kysymään tästä jakeesta, että mitä ihmettä tarkoittaa, että aikojen lopulla kaikki ihmiset uudenkuun päivänä ja sapattina kumartavat Herraa. Ei yllätys yllätys osannut vastata juuri mitään järkevää <<

      Olen kerran tavannut Leif Nummelan. Kysyin häneltä, että noudattaako hän Jeesuksen käskyä, ettei mikään säädös laista ole kumoutunut. Hän nyrpisti naamaansa ja pudisti päätään ikään kuin ei hyväksyisi koko kysymystä ja lähti pois mitään vastaamatta.

      Nummela on opettaja, jota seuraa sellaiset luterilaiset, joilla on hyvin konservatiiviset arvot. Nummela ei todellisuudessa hae oppejaan Raamatusta vaan luterilaisen kirkon perinteistä.

      Monelle opettajalle tulee ylivoimaiseksi kynnykseksi tehdä parannus, koska silloin heidän televisioyleisönsä hylkäisi heidät. Suomessa on kysyntää kaiken sallivalle uskonnolliselle ajanvietteelle, mutta ei juurikaan Raamatun opettamiselle sen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *